Chapadla sudetoněmeckého Witikobundu jsou již přímo v Senátu ČR Doporučený

Štíty sudetoněmeckých měst při Sudetoněmeckém sjezdu v Augsburgu v roce 2017 Štíty sudetoněmeckých měst při Sudetoněmeckém sjezdu v Augsburgu v roce 2017 snímky převzaty z AE News

Redakce časopisu AE News ve spolupráci se Svobodným vysílačem CS přinesla velice závažné informace o prorůstání německého neziskového sektoru do nejvyšších pater české politiky. Nejenže informovala o nejvýrazněji protičeské organizaci sudetoněmeckých nacistů Witikobund založenou v roce 1950, ale i o tolika sudetských neziskovkách a fondech u nás, až z toho člověka jímá hrůza. Podle AE News  spustilo  Německo plán na germanizaci českých a moravských zemí a co je horší, že mnoho našich politiků se na tom podílí společně s Němci. U nás Witikobund působí pod krytím Centra Adalberta Stiftera v lokalitě Horní Planá v Jihočeském kraji.  A její vliv vzrostl i ve Spolkové republice Německo. Kromě Bavorska má i silnou složku  v Severním Porýní–Vestfálsku a co víc, působí též v Rakousku, kde provádí patrně nejostřejší protičeskou propagandu. 

A nejedná se pouze o nějakou bezzubou propagandu. Sudetoněmecká Witikobund usiluje o odstranění takzvaných „zločinných Benešových dekretů“ a podle AE News je tak ostře protičeská, že ji dokonce  německá tajná služba BfV  od roku 2001 považuje za extremistickou. O to nebezpečnější je, že působí pod tajným krytím přímo v ČR.  Ministerstvo vnitra ČR o ní již v roce 2004 uvádělo: Pozornost si rovněž zaslouží organizace bývalých sudetoněmeckých nacistů Witikobund, která v prostředí Landsmanschaftů šíří protičeské názory..." Programem této organizace je nejen odstranění Benešových dekretů, ale požaduje dokonce odčinit válečné zločiny, které podle ní na německém národě spáchali Spojenci a jejich stoupenci. Požaduje "vymýcení lží o zločinech Němců za druhé světové války a pranýřování takzvané holocaustové kultury jakožto projevu neněmeckého způsobu myšlení".  Ani slovo pokání za rozpoutání nejstrašnější války v dějinách jejich vůdcem!

Witikobund spadající pod sudetoněmecký Landsmanschaft působí v ČR pod krytím Centra Adalberta Stiftera

Neziskovka Centrum Adalberta Stiftera vznikla 26. května 1997.  Jejím místopředsedou byl Dr. Raimund Paleczek, druhá místopředsedkyně Lenka Hůlková a členka spolku Miroslava Prokopová. Sídlila ve dvoupodlažním domě Jiráskova 168 v Horní Plané, jehož vlastníkem je nápadná společnost Bohemia Komunikation s.r.o. Málokdo z občanů kolem domu denně chodící ví, že největším společníkem ve společnosti Bohemia Komunikation s.r.o. s vkladem 590 000 KČ je člen a funkcionář Witikobundu Horst Löffler. A co víc, jednatelem této společnosti  a vlastníkem domu jejího sídla je politolog a advokát Mgr. PAVEL ČIŽINSKÝ, o dva roky starší bratr bývalého starosty Prahy 7 a současného poslance parlamentu ČR za KDU-ČSL Jana Čižinského,  který se účastnil setkání sudetoněmeckého kongresu v Plzni 9. září 2016. Za krytí radikální extrémistické frakce sudetoněmeckého Landsmanschaftu  Witikobund tak získal pan advokát Čižinský dvoupodlažní dům v Horní Plané. 

Aby nedošlo k záměnám obou bratrů, opakuji: Současný poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský se účastnil sudetoněmeckého kongresu v Plzni 9. září 2016. Jeho o dva roky starší bratr Pavel Čižinský vlastní firmu Bohemia Komunikation s.r.o., prostřednictvím které vlastní dvoupodlažní objekt na adrese Jiráskova 168, Horní Planá, kde sídlilo Centrum Adalberta Stiftera, coby krycí organizace pro extrémistickou organizaci Witikobund. V Centru Adalberta Stiftera působí největší společník Horst Löffler, který je členem a činovníkem Witikobundu.

Sudetoněmecký sjezd: “Lidská práva bez hranic!”

Kdyby Pavel Čižinský za krytí sídla Witikobundu u nás získal krásný dům a pak byl pouze spokojeným panem domácím, nebylo by to ještě tak nebezpečné. Bohužel Pavel Čižinský je aktiním členem Výboru pro práva cizinců při Radě vlády ČR pro lidská práva. Jako advokát tam tvoří nový zákon o státním občanství ve vztahu k imigrantům, zrovnoprávnění cizinců v přístupu k podpoře v nezaměstnanosti a zdravotnímu pojištění s našimi občany, kritizuje český přístup k cizincům, které prý chceme vysát a odkopnout. Úzce spolupracuje s nevládní organizací Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva, Ječná 548/7, Nové Město, Praha 2. a věnuje se brutální lobby importu cizinců do ČR. Podle Pavla Čižinského by měli cizinci pobírat dávky podpory v nezaměstnanosti stejně jako čeští občané, kteří roky pracovali, zatímco cizinci přijíždějí pouze za těmito dávkami. A co víc, tento zastánce zrušení Benešových dekretů a omluv za vyhoštění Němců Pavel Čižinský má přístup do Bakalova týdeníku Respekt, kam poskytuje rozhovory o prospěšnosti migrace nebezpečných muslimů do Evropy. 

Proč právě Bakalův Respekt je spřízněný s organizací Sudetských nacistů a fandí německé promigrační politice ?

Šéfredaktor tohoto Bakalova týdeníku Respekt, Erik Tabery, je zván na proněmecké konference pořádané Českou křesťanskou akademií a Konrad-Adenauer-Stiftung. Protihodnotou za to je, že Pavel Čižinský dostane prostor v jeho týdeníku Respekt. A co víc, manželka pana šéfredaktora Paulina Taberyová, je vedoucí agentury CVVM (Centrum pro výzkum veřejného mínění) a jeho matka Kristina Taberová je předsedkyní správní rady Člověka v tísni.  Pavel Čižinský se zná se synem Petra Uhla a ombudsmanky Anny Šabatové Pavlem Uhlem, který sedí ve správní radě Transparency International ČR. Petr Uhl je rovněž napojen na spolky a frakce sudetoněmeckého Landsmanschaftu. Účastnil se konference pořádané Ackerman Gemeinde a Nadace Bernarda Bolzana  přímo na Ackerman Gemeinde, Nadaci Bernarda Bolzana, jejíhož předsedu Petra Pitharta dobře zná.

Z výše uvedeného je jasné jak skvěle je vybudovaná síť, přes níž probíhá veškerá  propaganda a obsazování klíčových pozic ve vlivových periodikách, agenturách, nadacích, firmách, institutech, nyní dokonce i v nejvyšších státních funkcích. Jsou do ní začleňováni advokáti (Pavel Čižinský), politici (Petr Pithart, Jan Čižinský) a novináři středního (Erik Tabery, Pavel Uhl) i staršího věku (Petr Uhl), kteří dobře vědí, že imigrace, lidskoprávní aktivity a spojení se spolky sudetoněmeckého Landsmanschaftu sypou. Tito lidé dobře vědí, že přátelství a dobré vztahy se známými osobami vlivných periodik, agentur, nadací, institucí vytvářejí příznivé podmínky pro přihrávání lukrativních kšeftů pro právníky hájící výše zmíněné skupiny sypou peníze a funkce. 

Organizace sudetských nacistů Witikobund dobře ví, jak získávat tyto "správné lidi". Zve je na konference, dává jim pocit důležitosti a umělé autority, předává jim medaile, ceny, vyznamenání za zásluhy o sbližování, za podporu vzájemných Česko-Německo-Sudetských sousedských vztahů. To vše tyto osoby stmeluje  a navzájem tak vzniká během let provázaná architektura stejně myslícího organismu, aniž si to možná oni přesně uvědomují. A nynější nástup Jana Čižinského do Senátu otevřel této chobotnici vstup do vrcholové politiky našeho státu.

Když píši tyto řádky, nemohu se zbavit analogie vstupu Henleinovy strany do parlamentu a nechci domýšlet, co z toho vyplynulo. A to ještě šlo po porážce nacismu uvést Evropu zpět k její původní kultuře. Po přestěhování  afrických národů do Evropy těmito úplatnými pohůnky Německa  už to možné nebude a mnohatisíciletá vyspělá evropská kultura zanikne pod nadvládou Alláha. 

Bůh ochraňuj naší zemi a Evropu před těmito vlastizrádci.

 

Nejnovější od IVANA HASLINGEROVÁ

Související položky (podle značky)

Tištěná revue

Další ukázky ZDE

Pomozte dětem

Život detem

PROTIPROUD

 

VIDEO ZPRÁVY

 Jan Skopeček nesouhlasí s Jiřím Dolejšem v postoji k projednávaného rozpočtu 

 

Kardinál Dominik Duka zve každého 28. dne v měsíci od 16:15 hodin občany do Svatováclavské kaple  k Modtibám za národ

 

Pozvánka na Kající a prosebné procesí za český národ 28.10. 2018 

Sraz na Staroměstském náměstí v Praze od 14. hodin 

 

Jak dopadla  Florencie Lorenza Magnifica díky Merkelové

Eulament při večerním zasedání:

Server Manipulátoři usilovně vyvrací tvrzení, že europoslanci v sále spí. Má pravdu. Spí v hezky doma v postýlkách.  

Václav Klaus: Homopolitikus Jakl je nejlepší ze všech 230 kandidátů do Senátu

Snímky přechodů hranic mezi státy

Český turista na Krétě nafilmoval "topící se migrantky"

Kameranovi dávala pokyny režisérka, aby to vyvolalo potřičný soucit. 

 

Až budete chtít něco vzdát, podívejte se na toto video

HURÁÁÁ! Nigel Farage zpět v politice v boji za svůj sen - skutečný Brexit

Chvilka_poezie.pps

Vynikající Ladislav Jakl z IVK proti havlistovi Igoru Lukešovi z Bostonu

 

HLOUPÁ  HUSA NA PROVÁZKU Olivie Žižková 

Kdo týrá zvířata nesmí odejít od soudu s podmínkou

Velikonoce jsou cesta do Božího království

Voliči prohlédli Drahošovu prázdnotu - prohrála nepolitická politika

Návrat otce kardinála Josefa Berana domů

Václav Klaus: "Vystupme z Unie, dokud je čas!

Niegel Farage: Češi jděte si pro exit!

 

Prezident Zeman k negativním vlivu islámismu na Evropu

Cyril Höschl: Atmosféra ve společnosti je sociálně demokraticko levicově rozbředlá

 Evropská civilizace stojí a padá s křížem

 

Marine Le Pen hovoří v EP o imigraci

EU porušuje svou vlastní Lisabonskou smlouvu 

 

Ringo Čech: Evropa byla zničena

Co je islám dodpravdy - výklad 

Zoufalost francouzské policie  aneb k čemu vede multikulturalismus Macrona

 

Požehnané Vánoce - výklad smyslu Vánoc

cz.Dear Child Jesus, I am your little sheep 

Kardinál Tomášek, morální autorita za komunistické diktatury 

Video Kardinál Tomášek - významná osobnost našich dějin

Toto video řekne vše o tom, proč zrušit bestiální kožešinové firmy. Je to opravdu děs!

Závidíme Maďarům  Viktora Orbána 

Bjorn Lomborg: Zchlaďte hlavy

Členové redakční rady Fragmentů v diskusi na youtube o ČT

 

 

 

 

 

 

 

STRAŠIDLA ZE ZÁLESÍ

 

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

NEJVÍCE ČTENÉ ČLÁNKY

Kliknutím na obrázek získáte článek


Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %