AVU v konkurzu - studenti si přejí za vedoucího ateliéru Intermediální školy profesoraMilana Knížáka Doporučený

  • pátek, led 30 2015
  • Napsal(a)  Hana Šauerová
Profesor Milan Knížák Profesor Milan Knížák Jiří Pancíř, Fragmenty

Minulý týden na Akademii výtvarných umění v Praze probíhalo druhé kolo konkurzů na vedoucí ateliérů, do kterého se dostala i Intermediální škola Milana Knížáka. Osobně jsem se zúčastnila výstupů tří kandidátů na vedoucí pozici intermediálního ateliéru. Do druhého kola byla vybrána Milena Dopitová, Ivan Vosecký a Milan Knížák, který obhajoval své pětadvacetileté pedagogické působení na akademii.

Konkurz vypsal nový rektor Tomáš Vaněk, který se doposud veřejně neprojevil, pokud opomeneme uspořádání pivních slavností na dvorku školy při zahájení akademického roku, výstavbu školního bufetu za několik milionů, výměnu kubistického mobiliáře ve své kanceláři za nábytek v šestimístných číslech nebo nákladné smýkání sochy svatého Jiříka po chodbách akademie. Podobným způsobem probíhal i onen zmiňovaný konkurz.

První před porotu předstoupila Milena Dopitová, která je bezesporu výraznou osobností české umělecké scény, ale její koncepce na vedoucí ateliéru byla velmi nepřesvědčivá. Každý kandidát měl 30 minut na představení své pedagogické činnosti. Milena Dopitová prvních deset minut hovořila o tom, že vede intermediální ateliér na vysoké škole Ladislava Sutnara v Plzni a o svém působení na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a v pěti minutách představila svou koncepci intermediálního ateliéru na AVU. Dopitová intermedialitu popsala jako volný pohyb mezi klasickými médii, ale i novými formami s důrazem na celospolečenskou situaci. Dále by ve své pedagogické činnosti kladla důraz na kolektivní projekty, protože je důležité, aby se studenti nebáli a otevírali se, což vede ke zlepšení nálady v atelliéru a pozitivním výsledkům v individuální tvorbě. Preferovala by migraci mezi ateliéry a zahraniční stáže. Toto klišé ukončila čtvrthodinovou prezentací své vlastní práce. Na otázky kladené komisí, které by více prohloubily směřování její činnosti v ateliéru nebyla schopná konstruktivně odpovědět a pořád kladla důraz na kolektivní projekty, čímž se již z logiky věci dostala do absolutní pasti. V závěru se s komisí shodla na tom, že skupinové úkoly by byly jen doplňkovou činností a hlavní důraz by byl kladen na klauzurní a ročníkové práce jednotlivých studentů.

Ivan Vosecký ze svých třiceti minut dvacet pět využil k prezentaci své umělecké práce za posledních dvacet let. Publiku otevřel své stránky a procházel jednotlivé akce, respektive co kdy kde napsal na zeď a proč. Celý výstup se bohužel podobal velmi špatně připravené obhajobě diplomové práce. Posléze byl komisí vyzván, aby pohovořil o tom, jak by vedl intermediální ateliér. Vosecký se omluvil a začal z papíru číst svou koncepci vysokoškolského pedagoga. Vosecký by ve svém intermediálním ateliéru kladl důraz na veřejný prostor, který nijak nespecifikoval. Dále se jeho projev nesl v opakování otřepaných a dnes již zcela neaktuálních frází typu: …každý člověk je umělcem… studenty bych vedl tak, aby jejich práce splňovala požadavky umění,…studenti by měli sledovat celosvětové módní trendy…..!

Milan Knížák přišel a jasně zformuloval jakým způsobem vede intermediální ateliér, který po pádu totality založil a jako jeden z prvních na světě intermedialitu popsal a začal vyučovat. Milan Knížák popsal fungování vysoké umělecké školy a vyučování umění jako velmi svobodný proces bez hodnocení, ale s důrazem na pěstování základních morálních povinností. Knížák, na rozdíl od Dopitové a Voseckého nemluvil v imperativu, že studenti musí vstupovat do veřejného prostoru nebo vytvářet kolektivní projekty, ale o ukazování cest při hledání důvodů k tvorbě. Milan Knížák byl posléze konfrontován s komisí a to především s naprosto neprofesionálním přístupem Vladimíra Kokolii, který mu kladl otázky typu:….jakým způsobem otevíráte svým studentům zahrady? Kokolia nebyl schopný jasně a přesně zformulovat jakoukoliv otázku. Napadal Knížákovu pedagogickou práci a osočoval jeho absolventy doktorského studia z otrocky napsaných disertačních prací, ale vždy hovořil neurčitě a bez udání konkrétních příkladů. Anna Daučíková svůj osobní atak postavila na několika studentských textech umístěných na nástěnce školy, které kritizovaly současné směřování Akademie výtvarných umění. V textu se objevil například názor, že o studentské práce není zájem mezi zahraničními galeristy, což vyčítala Knížákovi a to bez ohledu na to, že je prorektorkou a pedagožkou na akademii. Anna Daučíková svou vlastní neschopnost maskovala osobními ataky a asi zapomněla na skutečnost, že Milan Knížák za svého působení ve vedení Národní galerie založil sbírku nejmladšího umění, kterou sbírka moderního a současného umění systematicky rozšiřovala. Založil cenu pro umělce do 33 let a scénu, která byla limitována komerční Cenou Jindřicha Chalupeckého a tím obohatil pohled na podobu současného českého umění. Milan Knížák dokázal přesvědčit sponzory k  finanční podpoře pro nákupy nejmladšího umění v Národní galerii i odměnu pro laureáta ceny 333, která dnes již neexistuje! Pro studenty svého ateliéru sehnal mecenáše, který ateliéru financuje každoroční plenér, na němž se studenti slovy Mileny Dopitové podílejí na kolektivních projektech, úplně jednoduše tím, že jsou spolu!  Tímto způsobem bychom mohli pokračovat dál a dál! Celá absurdní debata nakonec vyvrcholila tím, že se Anna Daučíková, Vladimír Kokolia a Tomáš Pospiszyl Milana Knížáka nepřímo ptali jakým způsobem mají školu formovat dál.

Průběh výběrového řízení zaváněl nedávnou minulostí, kdy bylo studentům zakazováno a nařizováno co mají dělat, aby splňovali normy nároků totalitního režimu a to vše pod střechou školy svobodných umění! Nedivím se studentům školy, že se brání takovýmto praktikám! A už vůbec se nedivím, že většina takových studentů je z intermediálního ateliéru MILANA KNÍŽÁKA!

 © Kulturní komise ČR

                   

 

Číst 4767 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v KULTURA

Tištěná revue

Další ukázky ZDE

Pomozte dětem

Život detem

PROTIPROUD

 

VIDEO ZPRÁVY

 Jan Skopeček nesouhlasí s Jiřím Dolejšem v postoji k projednávaného rozpočtu 

 

Kardinál Dominik Duka zve každého 28. dne v měsíci od 16:15 hodin občany do Svatováclavské kaple  k Modtibám za národ

 

Pozvánka na Kající a prosebné procesí za český národ 28.10. 2018 

Sraz na Staroměstském náměstí v Praze od 14. hodin 

 

Jak dopadla  Florencie Lorenza Magnifica díky Merkelové

Eulament při večerním zasedání:

Server Manipulátoři usilovně vyvrací tvrzení, že europoslanci v sále spí. Má pravdu. Spí v hezky doma v postýlkách.  

Václav Klaus: Homopolitikus Jakl je nejlepší ze všech 230 kandidátů do Senátu

Snímky přechodů hranic mezi státy

Český turista na Krétě nafilmoval "topící se migrantky"

Kameranovi dávala pokyny režisérka, aby to vyvolalo potřičný soucit. 

 

Až budete chtít něco vzdát, podívejte se na toto video

HURÁÁÁ! Nigel Farage zpět v politice v boji za svůj sen - skutečný Brexit

Chvilka_poezie.pps

Vynikající Ladislav Jakl z IVK proti havlistovi Igoru Lukešovi z Bostonu

 

HLOUPÁ  HUSA NA PROVÁZKU Olivie Žižková 

Kdo týrá zvířata nesmí odejít od soudu s podmínkou

Velikonoce jsou cesta do Božího království

Voliči prohlédli Drahošovu prázdnotu - prohrála nepolitická politika

Návrat otce kardinála Josefa Berana domů

Václav Klaus: "Vystupme z Unie, dokud je čas!

Niegel Farage: Češi jděte si pro exit!

 

Prezident Zeman k negativním vlivu islámismu na Evropu

Cyril Höschl: Atmosféra ve společnosti je sociálně demokraticko levicově rozbředlá

 Evropská civilizace stojí a padá s křížem

 

Marine Le Pen hovoří v EP o imigraci

EU porušuje svou vlastní Lisabonskou smlouvu 

 

Ringo Čech: Evropa byla zničena

Co je islám dodpravdy - výklad 

Zoufalost francouzské policie  aneb k čemu vede multikulturalismus Macrona

 

Požehnané Vánoce - výklad smyslu Vánoc

cz.Dear Child Jesus, I am your little sheep 

Kardinál Tomášek, morální autorita za komunistické diktatury 

Video Kardinál Tomášek - významná osobnost našich dějin

Toto video řekne vše o tom, proč zrušit bestiální kožešinové firmy. Je to opravdu děs!

Závidíme Maďarům  Viktora Orbána 

Bjorn Lomborg: Zchlaďte hlavy

Členové redakční rady Fragmentů v diskusi na youtube o ČT

 

 

 

 

 

 

 

STRAŠIDLA ZE ZÁLESÍ

 

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

NEJVÍCE ČTENÉ ČLÁNKY

Kliknutím na obrázek získáte článek


Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %