Fragmenty - Fragmenty - Ekoteror http://www.fragmenty.cz Wed, 24 Jan 2018 07:06:53 +0000 Joomla! - Open Source Content Management cs-cz Pane prezidente prosíme Vás, jeďte za nás bojovat na Summit One Planet http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/ekoteror/item/1951-pane-prezidente-prosime-vas-jedte-za-nas-bojovat-na-summit-one-planet http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/ekoteror/item/1951-pane-prezidente-prosime-vas-jedte-za-nas-bojovat-na-summit-one-planet Pokud neutečeme rychle z diktatury bruselských ekologistů, měli bychom rychle nastudovat knihu Evy Tinkové

"Předseda vlády Bohuslav Sobotka se v úterý 12. prosince 2017 zúčastní Summitu One Planet v Paříži, který bude hledat opatření k posílení ochrany klimatu. Setkání hlav států a předsedů vlád se koná dva roky po podpisu Pařížské dohody o klimatu a zaměří se na možnosti financování aktivit a projektů, které mají za cíl zmírňovat důsledky klimatických změn. Účelem summitu je vyzvat mezinárodní společenství, finanční instituce a další relevantní subjekty k hledání efektivních způsobů, jak zajistit financování cílů vytyčených v Pařížské dohodě, jež mají přispět k ochraně klimatu. Setkání pořádá Francie ve spolupráci s OSN a Světovou bankou. Kromě představitelů stovky států jsou na summit pozváni také zástupci finančních institucí a nevládního sektoru. Více informací o summitu naleznete na: www.oneplanetsummit.fr."  Tolik tisková zpráva z vlády, která přišla do redakce chvíli po zprávě europoslance Evžena Tošenovského, že Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu pomocí těsné většiny hlasů socialistů a zelených odhlasoval závazný cíl 40 % pro energetickou účinnost na období 2021-2030. Tato věc podle člena výboru Evžena Tošenovského může mít na českou ekonomiku dopad v řádu bilionů korun, protože tak dramatický zásah do energetického a teplárenského trhu, který EU požaduje, si vyžádá mnohamiliardové investice nejen ze strany občanů a podniků, ale i státního rozpočtu. Podrobně o tom píšeme v článku: VLÁDO POMÓÓÓC: NOVÁ ZELENÁ ENERGETICKÁ PRAVIDLA EU NÁS BUDOU STÁT BILIONY KORUN

Není možné si tyto dvě zprávy nedat do souvislosti a nezaleknout se, co na nás EU, OSN ve spolupráci se Světovou bankou chystá. Ano na nás všechny. Je jasné, že ty požadované biliony ze státního rozpočtu zaplatíme my při konečném vyúčtování elektřiny a tepla, protože státní rozpočet na to mít nebude. Jako by nestačilo, že dodnes splácíme 700 miliard Kč ekobaronům na výrobu obrovsky předražené elektřiny z fotovoltaik, což kdysi schválila vláda Jiřího Paroubka a po ní Mirka Topolánka (oba pánové jsou pod tímto strašlivým dokumentem podepsaní).

Nyní půjde rovněž o další naprosto zbytečné  povinné investice do dalších podobných nesmyslů, přestože náš stát vyrábí přebytky elektrické energie z vlastních rozumných zdrojů - jaderných a tepelných elektráren. Nehledě k tomu, že jen samotná povinná hlášení EU o "sledování naplňování cíle energetické účinnosti" budou pro Českou republiku ohromnou administrativní zátěží, neboť budou klást nesmírné nároky na statistická data, která se doposud nezveřejňovala. Kolik úředníků musí na to najmout stát, raději nemyslet. „Každý cíl musí mít ekonomicky zdůvodnitelné náklady, a to v  předloženém dokumentu ITRE naprosto postrádám. Až se vyčerpá ekonomický potenciál úspor, budeme nuceni k investicím, které jsou sice technicky možné, nicméně úplně zbytečné,“ říká k tomu Evžen Tošenovský.

Prosíme proto pana premiéra Sobotku, aby se nenechal zmanipulovat pařížskými ekologisty a  těch několik bilionů korun nedovolil poskytnout na jejich nákladné konference a nesmyslné projekty vedoucí státy EU postupně k loučím. Následující vlády by je mohly místo toho věnovat na rozumné věci pro nás občany. Nejlépe by bylo, kdyby na tento velmi nebezpečný summit jel zastupovat náš stát pan prezident Zeman, kterému podle ústavy přísluší přednostní právo zastupovat naší republiku na zahraničních jednáních a smlouvách.

A panu europoslanci Tošenovskému děkujeme za to, že na tento nehorázný požadavek evropských socialistů a zelených včas upozornil. 

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) EKOTEROR Sat, 02 Dec 2017 16:41:08 +0000
Nalezne se mecenáš pro Milkovické oslíky a kozy nebo budeme raději platit biliony ekobaronům? http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/ekoteror/item/1950-nalezne-se-mecenas-pro-milkovicke-osliky-a-kozy-nebo-budeme-radeji-platit-biliony-ekobaronum http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/ekoteror/item/1950-nalezne-se-mecenas-pro-milkovicke-osliky-a-kozy-nebo-budeme-radeji-platit-biliony-ekobaronum Najde se někdo, kdo pomůže nemocnému panu Pencovi s opravou jeho stodoly v Minkovicích?

Právě když jsem dopsala články o tom, jak nás bude nutit EU vyhazovat biliony korun za nesmyslné ekologické projekty - podrobně viz články PANE PREZIDENTE PROSÍME VÁS JEĎTE ZA NÁS BOJOVAT NA SUMMIT ONE PLANET a VLÁDO POMÓÓÓC: NOVÁ ZELENÁ ENERGETICKÁ PRAVIDLA EU NÁS BUDOU STÁT BILIONY KORUN  - narazila jsem v poště na smutný dopis člověka, jehož problém s výše uvedeným problém podle mne souvisí. Je to člověk, který má přírodu a zvířata opravdu rád a snaží se s nimi žít na starém statku v Milkovicích. A co víc, snaží se vzbudit lásku k nim a k přírodě pořádáním každoročních "Kozích mejdanů", na které jezdí mnoho lidí, spějí ve stanech na jeho louce, zpívají, baví se naprosto neformálně bez kontrol hygieniků a vaření obědů... Nepotřebují k tomu techno, drogy a orgie. Jenže loni mu lékaři objevili nádor na mozku a opustily ho fyzické síly natolik, aby mohl dál udržovat stodolu pro své kozy a oslíky. Jsem zvědava, zda se v našich zelených ekologistech, kterým tolik leží na srdci jaké bude za sto let počasí, že požadují vyhodit za to jen v našem státě 2,5 bilionů korun, nalezne skupinka, která mu zajistí peníze na opravu padající stodoly a občas mu pomůže vyčistit stáj pro zvířata. To by bylo od revoluce poprvé, kdy místo povalování se na kongresech a v politice udělají něco pro zvířata a lidi kolem sebe. Uvádím proto jeho dopis v plném znění, jak přišel do redakce, a ráda zveřejním, zda se najde někdo, kdo pomůže nezištně jen z lásky k bližním a přírodě panu Stanislavu Pencovi z Milkovic. Čtěte:

 "Vážení, dne 30. listopadu uplynulo 18 let, co žiji na samotě v Milkovicích u Starých Hradů. Během tohoto pro lidský život nemalého období chovám osly a kozy, které nezabíjím, starám se o louky a pastviny a o staré sady, kde stromy nekácím. Jednou do roka, během srpnového úplňku, pořádám kulturně-společenskou slavnost věnovanou kozám a svobodomyslnému způsobu života. Jde o ryze nekomerční setkání v přírodě, kde nejsou vstupenky, ochranky, stánkaři, dealeři, a program probíhající na dvou pódiích se netvoří předem, ale vzniká spontánně. To celé pod heslem "jaké si to uděláme, takové to budeme mít". Celá léta poskytuji nejen školním výletům, dětským kroužkům či oddílům možnost přijet se podívat na to, jak se žije na statku, a pohladit si oslíky a kozičky. Statek hostům slouží i jako možnost zázemí pro krátkodobé odreagování od tlaku velkoměst a stresového života. V neposlední řadě vychovávám dvě děti, které se v Milkovicích narodily.

Zdá se to jako idylka, ale ta byla, ostatně jako bohužel u mnohých z nás, přerušena těžkou nevyléčitelnou nemocí v podobě nádoru na mozku. Aby toho nebylo málo, tak se rapidním způsobem zhoršil již tak špatný stav historické stodoly, která tvoří zázemí pro zvířátka, stavební dominantu v kraji a během kozích mejdanů je v ní umístěno jedno z pódií. Vzhledem ke shora popsanému je zřejmé, že bez cizí pomoci se neobejdu, mám-li stodolu a tím život zvířat v ní zachránit. Jelikož nemám jinou možnost, tak veřejně žádám o pomoc  při nákupu materiálu na výměnu krovu a obnovu milkovické stodoly. Na dar je možné vystavit doklad pro odečet základu daně. (Bankovní účet, kam lze poslat jakoukoliv částku je: Poštovní spořitelna 212512585/0300). Uvítám i  manuální pomoc při obnově během příštího roku, dle vašich možností, času a chuti. Kontakt na dobré tesaře, klempíře,  pokrývače, kopáče a stavební dozor uvítám a moc děkuji. Prosím všechny ty, kterých se mohla tato naléhavá prosba dotknout, aby byli k mému počínání shovívaví. Omlouvám se všem, kterým jsem v posledním roce neodpověděl. Nemohu se totiž dostat do staré pošty v počítači. Přeji vše dobré Stanislav Penc."

 Nalezne se mecenáš, který panu Pencovi a jeho kozám a oslíkům pomůže?  Byl by to krásný dar k vánocům, který by ukázal opravdovou lásku k bližním a přírodě. Co na to říkáte pane Matěji Stropnický, Bursíku a další Zelení ochránci přírody? 

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) EKOTEROR Sat, 02 Dec 2017 08:10:30 +0000
Vládo pomóóóc: Nová zelená energetická pravidla EU nás budou stát biliony korun. http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/ekoteror/item/1946-vlado-pomoooc-nova-zelena-energeticka-pravidla-eu-nas-budou-stat-biliony-korun http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/ekoteror/item/1946-vlado-pomoooc-nova-zelena-energeticka-pravidla-eu-nas-budou-stat-biliony-korun Přes 700 miliard vyhozených oknem nás již ekošílení EU stálo. Zastaví ho nová vláda?!

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu pomocí těsné většiny hlasů socialistů a zelených odhlasoval závazný cíl 40 % pro energetickou účinnost na období 2021-2030, který podle člena výboru Evžena Tošenovského může mít na českou ekonomiku dopad v řádu bilionů korun.  Zbývá již jenom, aby tento nehorázný příkaz schválila Evropská rada, v níž rozhodují prezidenti, předsedové vlád či kompetentní ministři. Europoslanec Tošenovský proto vyzývá budoucího ministra průmyslu, aby začal neprodleně jednat, včetně osobní přítomnosti v Bruselu. Nevíme, kdo to bude, ale měl by tohoto nového a nezkušeného pana ministra podpořit pan premiér i pan prezident, aby bylo hlas ČR v této pyšné radě slyšet. Nejde totiž o žádnou legraci, ale o peníze rovnající se celému státnímu rozpočtu. Podle europoslance Tošenovského některé studie hovoří až o 2,5 bilionu Kč do roku 2030, protože takto dramatický zásah de energetického a teplárenského trhu si vyžádá mnohamiliardové investice nejen ze strany občanů a podniků, ale i státního rozpočtu. Je jasné, že nejvíc na to samozřejmě doplatí samotní občané při konečném vyúčtování elektřiny a tepla, protože státní rozpočet na to mít nebude. Vzpomeňme,  že díky povinné podpoře pro ekobarony, kterou kdysi přijala vláda Jiřího Paroubka a po ní Mirka Topolánka (oba pánové jsou pod dokumentem podepsaní). Na podporu výroby obrovsky předražené elektřiny z fotovoltaik musel stát podle této dohody zaplatit cca 700 miliard korun. Ale co to píši, stát si na to vybral peníze od nás spotřebitelů. Mnozí si již ani neuvědomují, že dodnes platíme díky tomu nehorázně zvýšenou cenu za elektřinu.

Nyní půjde o další nesmyslné a naprosto zbytečné  povinné investice do dalších podobných nesmyslů, přestože náš stát vyrábí přebytky elektrické energie z vlastních rozumných zdrojů - Temelín a tepelné elektrárny. Nehledě k tomu, že jen samotná povinná hlášení do EU o sledování naplňování cíle energetické účinnosti budou pro Českou republiku ohromnou administrativní zátěží, neboť budou klást nesmírné nároky na statistická data, která se doposud nezveřejňovala. Kolik úředníků musí na to najmout stát, raději nemyslet. „Každý cíl musí mít ekonomicky zdůvodnitelné náklady, a to zde naprosto postrádám. Až se vyčerpá ekonomický potenciál úspor, budeme nuceni k investicím, které jsou sice technicky možné, nicméně úplně zbytečné,“ říká k tomu Evžen Tošenovský.

Prosíme proto budoucí vládu, aby se nenechala zmanipulovat bruselskými mandaríny, jako byly vlády Paroubka a Topolánka, ale těch několik bilionů věnovala na rozumné věci pro nás občany. A panu europoslanci Tošenovskému patří dík za to, že na tento nehorázný požadavek evropských socialistů a zelených včas upozornil. 

 

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) EKOTEROR Fri, 01 Dec 2017 16:38:14 +0000
Nezničí nás klima, ale boj s klimatem http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/ekoteror/item/1901-neznici-nas-klima-ale-boj-s-klimatem http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/ekoteror/item/1901-neznici-nas-klima-ale-boj-s-klimatem Prezident Václav Klaus představil na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě svoji novou knihu
V  Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě se konal již 27. Podzimní knižní veletrh. V mottu letošního veletrhu, Literatura nebo život, se odráží podle slov jeho ředitelky Markéty Hejkalové rostoucí obliba literatury faktu a její prolínání s beletrií. Pokud měla paní ředitelka na mysli knihu ze života Kájínek, tak se nespletla. Fronta na jeho autogram byla neustále a omladina se s ním fotila a fotila. I když některé dámy se utíkaly schovat na balkony se slovy, že je to nebezpečné být v jedné místnosti s vrahem. Ale nechci vše zlehčovat. Knih bylo k vidění opravdu obrovské množství, doprovodný program nabitý. Předčítání z knih, tiskové konference s autory i večerní koncert, to vše přivedlo na veletrh snad celý Havlíčkův Brod a okolí. Samozřejmě že nechyběli ani návštěvníci z Prahy a dalších míst ČR.
I když většinou největší zájem bývá v den zahájení veletrhu díky množstvím doprovodných programů provázejících ho do pozdních večerních hodin,  tentokrát bylo nabito i na druhý den, kdy velerh navštívil  u příležitosti vydání své další knihy o klimatu „Zničí nás klima nebo boj s klimatem?“  prezident republiky v letech 2003-2013 Václav Klaus. Po úspěšném bestselleru "Modrá, nikoliv zelená planeta", který byl vydán již v 18 jazycích a nyní se chystá jeho vydání v maďarštině se vrátil profesor Klaus po deseti letech opět k ekologickým problémům.  Co ho k tomu vedlo, o tom si povídal s návštěvníky na besedě v přilehlém salonku. 

První kniha "Modrá, nikoliv zelená planeta" byla vydaná v roce 2007, tedy v době, kdy na základě velkého zveličení a zbožštění chybných počítačových modelových předpovědí vrcholila panika, že snad zanikne život na planetě kvůli globálnímu zvýšení průměrné teploty o několik desetin stupně za sto let. Václav Klaus v ní proti tomuto nesmyslu protestoval s tím, že budoucí generace se budou podle něho trochu pobaveně divit, že na počátku 21. století mohl vyspělý svět propadnou takové neodůvodněné panice z globálního oteplování. Celý problém pokládal za vyvolaný více vědami společenskými než  přírodními. A již tehdy byl přesvědčen, že více než klima je na naší planetě ohrožena naše svoboda (viz snímky z její tehdejšího křtu knihy).


Kniha vzbudila obrovský zájem nejen doma, ale v mnoha zemích světa, kam byl Václav Klaus zván na přednášková turné. Byla přeložena do 18ti jazyků. Profesor Klaus byl zván prakticky po celém světě a po deseti letech shrnul své další poznatky do právě vyšlé knihy, která navazuje na předchozí.

Své tehdejší přesvědčení, že ne klima, ale svoboda člověka je na planetě ohrožena, si během deseti let studia a přednášení o tomto problému utvrdil. 

Přes masivní manipulaci a propagandu  globálních oteplovačů v čele s Al Gorem a Angelou Merkelovou se utvrdil v přesvědčení, že není ohroženo klima, ale naše svoboda.

Nepřevyprávěl ale knihu starou. V nové knize sděluje čtenářům, co všechno se za uplynulých deset let ve světě na základě bezohledné indoktrinace lidí, mládeže a zejména dětí nebezpečnými ideology klimatického alarmismu změnilo k horšímu a jaké škody byly napáchány.

 On si totiž málokterý sluníčkářský ekologicky nevzdělaný  člověk uvědomuje, že jen na pouhý a nesmyslný Kjótský protokol bylo vydáváno 110 miliard dolarů ročně, což jsou peníze, za které by mohl být podle světoznámého profesora Bjorna Lomborga například v celé Africe vyřešen problém s pitnou vodou. 

A pokud si někdo myslí, že současná debata o globálním oteplování ubrala na své intenzitě, velice se mýlí. 

Je proto skvělé, že vyšla souborná kniha o klimatu Václava Klause, který v ní shrnul své poznatky, které získal za posledních deset let na přednáškách o klimatu po celém světě.

Al Gore si sice již své postavení vybojoval a Merkelová je zaneprázdněna další pohromou, kterou uvalila na Evropu s neuváženým pozváním mladých Afričanů a Arabů, aby nevymřela. Ale jejich ekoterorističtí následovníci se nezměnili a dál straší lidstvo svými nesmyslnými utopiemi. Proto je nejnovější kniha Václava Klause „Zničí nás klima nebo boj s klimatem“ cenným a inspirujícím příspěvkem k obhajobě lidské svobody před jejich zelenou levicovou ideologií.

Znovu podotýkám, že jejich ideologie stála již lidstvo od roku ratifikace Kjótského protokolu v roce 1992 celkem  2 750 000 miliard dolarů a protože platnost této hrůzy, již tito ekologičtí alarmisté prodloužili do roku 2020, bude v roce 2020 stát  celkem 3 080 000 miliard dolarů. Co vše by za to šlo pro lidstvo vybudovat, doplňte si každý sám. Profesor  ekologie Bjorn Lomborg na tom založil celý vědecký institut a sepsal o tom několik knih. Psali jsme o tom např. v článku Jak se optimálně vypořádat s klimatickými změnami a problémy celé planety.

Ředitelka veletrhu Markéta Hejkalová uvádí přednášku profesora Véclava Klause o jeho nové knize  „Zničí nás klima nebo boj s klimatem“

Profesor ekonomie Václav Klaus se ve své nové  knize nevěnuje ale jen soubojům s ekonomicky nevzdělanými politickými alarmisty, ale věnuje se otázkám svobody ve vztahu k vědě, ekonomice, politice a vzdělání  a důsledky souboje svobody v těmto disciplinách posuzuje téma v širších společenských souvislostech. O všech těchto problémech hovořil ve své přednášce na Veletrhu, o níž přineseme informace v samostatném článku. 

A  budete-li si chtít po závažných problémech odpočinout, otevřete si  knihu o strašidlech, kterou na veletrhu představilo nakladatelství Práh Strašidla ze Zálesíkterá Vás zavede do dob dětství našich prababiček a babiček, kdy o nějakém ekologismu, multikulturalismu, komunismu, nacismu a dalších nebezpečných -ismech nemělo lidstvo ponětí. Do dob na přelomu minulého a předminulého století, kdy byly naše lesy ještě plné divých mužů, hejkadel, bludiček a víl, kdy v každém rybníku bydlel místní hastrman, kdy stavení byla plná šotků a ďáblíků.  Ke knize,  která vybočuje z běžně vydávaných moderních knížek pro děti tím, že při jejím čtení se pro ně  zastaví čas, zasní se nad zelenookými rusalkami a naleznou tolik potřebné zklidnění v současné hektické době. A právě pro tuto její vlastnost, kterou se odlišuje od moderních dětských knih, nad ní přebrala záštitu Kulturní komise ČR

Podle názoru odpovědného redaktora presidenta Kulturní komise ČR Doc. Ing. Jiří Pancíře, CSc., mají pohádky velmi dobrou literární úroveň„Kromě vyčerpávajícího popisu strašidel zachycují i život lidí žijících tehdy na vesničkách uprostřed lesů. Lze je proto přijmout i jako pěkně napsané a čtivé povídání o životě ve vesnicích na Humpolecku, kde byly zařazeny mezi povinnou četbu ve škole. Přál bych si, aby kniha čtenářům přinesla tolik potřebný klid v této tak hektické době. Aby se přenesli při jejich čtení do doby, kdy lesy byly plné hejkadel a bludiček, kdy v každém rybníku sídlil hastrman a na jeho hladině tančily zelenooké rusalky,“ píše docent Pancíř v Editorské poznámce ke knize.

(Pokud jste si ji nezakoupili přímo na veletrhu, můžete ji získat ve všech knihkupectvích a internetových e-shopech nebo kontaktujtovat ředitele nakladatelství Práh Ing. Martina Vopěnku vopenka@prah.czUkázku několika pohádek získáte kliknutím na toto místo či na níže uvedou titulní stranu.

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) EKOTEROR Tue, 24 Oct 2017 15:04:11 +0000
Každá ideologie, i ekologická, nese v sobě nebezpečí netolerance a mocenské zvůle http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/ekoteror/item/1835-kazda-ideologie-i-ekologicka-nese-v-sobe-nebezpeci-netolerance-a-mocenske-zvule http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/ekoteror/item/1835-kazda-ideologie-i-ekologicka-nese-v-sobe-nebezpeci-netolerance-a-mocenske-zvule J. Em. Dominika kardinál Duka, arcibiskup pražšský, primas český

Beze sporu nám vadí zdevastovaná příroda, z které si sobci vytvářejí svá smetiště, na která mohou odhodit, cokoliv se jim zlíbí. Není na místě, aby se homilie  stala přednáškou o ekologii a možná že i já bych upadl do určitého sklonu, kdy se z ekologie vytváří ideologie. Každá ideologie nese svoje nebezpečí, nebezpečí netolerance, ale také i mocenské zvůle. Vzpomínám na svá studentská seminární léta, kdy jsme projížděli krajinou v severozápadních Čechách z Litoměřic přes Ústí nad Labem, Chomutov, Sokolov až do Chebu - zdevastovaná měsíční krajina. Co vedlo člověka k devastaci přírody? Vzpomeňme, co říkali dva klasikové marxismu-leninismu Marx a Engels: „Doposud se lidé snažili přírodu poznávat, nyní budeme přírodu přetvářet!“

Člověk uzavřený sám do sebe, který se považuje za střed nejenom zeměkoule, ale i vesmíru, který nemusí vydávat nikomu účet - a proto je Bůh největší překážkou této ideologie – tento člověk nejenom zdevastoval přírodu okolo sebe, ale zdevastoval i lidské nitro, kdy gen sobectví a egoismu považují epigoni zmíněných dvou klasiků za motor celého vývoje lidstva. Známe z filmů zdevastovaná a rozbombardovaná města a krajiny z druhé světové války.Pohleďme nyní, a měli jsme možnost pohlédnout i dříve, jak vypadala krajina, naše krajina, kterou přetvářeli žáci zmíněné ideologie.

Pokud však odtrhnete pojem ekologie od antropologie a chápání člověka, který žije s druhými a pro druhé, který není jakýmsi kolečkem ve stroji robotizace, ale který také není do sebe uzavřené individuum naparující se a překážející druhým, pak není možné hovořit o žádné ekologii, pak se i ekologie zvrhne v ideologii a honbu za ziskem a modlou, kterou nazýváme sobcem. Přečtěte si Exupéryho Malého prince, poví vám to lépe a poetičtěji než já.

Úryvek z Matoušova evangelia mě připomíná všechny revoluce, které volají po spravedlnosti, ale neznají slovo odpuštění, soucit a smilování. Proto ani ekologická revoluce nepřinese svůj užitek, pokud nepřijme slova zpěvu před evangeliem:

„Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Aleluja. Amen.“

 

Homilie Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského a primase českého na Celostátním setkání mládeže v Olomouci 19. 8. 2017

(Homilie - z řeckého homilia, shromáždění, beseda, vyučování - je v běžném církevním provozu jiný výraz pro kázání - pozn. redakce)

]]>
duka@apha.cz (J. Em. DOMINIK KARDINÁL DUKA, OP, arcibiskup pražský a primas český) EKOTEROR Tue, 05 Sep 2017 11:04:47 +0000
Klimatologové jsou šamani a pro dobro lidstva je nutné se jim s Klausem a Trumpem v čele postavit http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/ekoteror/item/1832-klimatologove-jsou-samani-a-pro-dobro-lidstva-je-nutne-se-jim-s-klausem-a-trumpem-v-cele-postavit http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/ekoteror/item/1832-klimatologove-jsou-samani-a-pro-dobro-lidstva-je-nutne-se-jim-s-klausem-a-trumpem-v-cele-postavit Jeden z největších ekoteroristů světa, který si na lži o oteplování postavil kariéru, americký milionář Al Gore

Prezident Donald Trump nezklamal a globální oteplování poslal k ledu; ví, že v miliardové historii planety Země byla řada dob ledových, zná Česko a též ví, že kdysi u nás byly palmy, fíkovníky, korkovníky, mezi nimiž pobíhaly opice, tapíři i plameňáci, poté nastala doba ledová s mamuty, polárními liškami i soby a šavlozubými kočkovitými šelmami... A to vše bez jakékoliv industriální činnosti lidstva... Trump též jistě ví, že během prvohor, které byly 541 mil. až 252 milionů let před naším letopočtem, se na dně tehdejších moří nacházelo i území, na němž je dnes Praha… Už v předvolební kampani sliboval, že nenechá na hloupé ekologické politice svého předchůdce Baracka Obamy kámen na kameni. Řekl, že zruší jeho omezení pro vypouštění emisí, a dodal, že ani v zahraničí nebudou USA pod jeho taktovkou dál "zelenat"... Proč se klimatologičtí šamani dnes hrozí globálním oteplováním, když u nás už kdysi byly palmy, fíkovníky, korkovníky, mezi nimiž pobíhali tapíři, plameňáci i opice a teplota byla o tři stupně vyšší než dnes…? Je v tom obrovský byznys.

 

Trump jako prezident teď ekologickou agendu svého předchůdce opravdu demontuje.

Zrušil nové přísné limity spotřeby pro automobily. Krotit emise skleníkových plynů nebudou zřejmě muset ani americké uhelné elektrárny; zastavil i americké příspěvky do klimatického programu OSN. USA nejspíš taky nesplní své závazky z Pařížské klimatické dohody z prosince 2015. „Byl jsem zvolen, abych zastupoval obyvatele Pittsburghu, ne Paříže,“ zdůrazňoval prezident Trump při obhajobě rozhodnutí odejít od pařížské dohody.

Prostě se distancuje od zápasu s kysličníkem uhličitým, čili od mýtu o lidské industriální činností, jež má údajně způsobovat globálním oteplování, a dnes dělá vše proto, aby se zbavil jednoho z největších bludů politického konsensu od padesátých let, kdy se neméně věřilo na zamrznutí planety, vyčerpání surovin, přelidnění a hladomor. Západ promrhal bilióny dolarů, poškodil si vlastní konkurenci, zamořil svá města dotovanými naftovými výfuky, a to vše bez nejmenšího vlivu na cykly geoklimatu.

Ozónová díra, která byla velkým ekologickým strašákem osmdesátých let minulého století, se k velké radosti ekologických aktivistů postupně zaceluje. A máš tu čerte kropáč; vědci, kteří kriticky analyzovali meteorologická data z let 1980 až 2000, dnes zjistili, že ozónová díra může v dobrém smyslu též přispívat k tvorbě větrů, díky kterým se do atmosféry dostalo více mořské soli, čímž došlo k tvorbě světlejších mraků, jež odrážely více slunečního světla a lépe tak chránily hlavně  jižní polokouli před oteplováním. Další mýtus ekoteroristů padl a není jediný…

Vykašleme se nyní na podvodné žvásty enviromentalistů a řekněme si základní fakta, která může znát každý, aniž by byl klimatolog.

Lidský faktor (emise z tepelných elektráren, těžby surovinových zdrojů aj.) je totiž při vlivu na životní prostředí a vznik ozónové díry docela zanedbatelný. Jakýpak byl asi v dobře třetihor či čtvrtohor na Zemi průmysl, kolik tepelných elektráren...?

Proč si málokdo (ne)chce uvědomit, že humbuk kolem oxidu uhličitého, jenž prý způsobuje největší skleníkový efekt, je nesmysl, vzhledem k jeho zanedbatelném obsahu 0,039 objemových procent v ovzduší. Lidstvo může svou průmyslovou činností přibližně za deset procent oxidu uhličitého, zbylých devadesát procent tzv. skleníkových plynů je pouze z přírodních zdrojů.

Procestoval jsem půlku světa, na vlastní kůži se přesvědčil o jedinečnosti existence přírody, která jen shovívavě nechává přežívat člověka, mrazilo mě z nekonečnosti Atlantiku i Tichého oceánu, zažil jsem i vietnamské klimatické pařeniště džunglí a rýžových polí, viděl jsem obří masy ledu Grónska i za obzory mizící duny sálajícího písku Sahary... Věřte, Trumpův Pittsburgh se svými komíny a exhalacemi jako největší ocelové město planety je v tomto gigantickém světě všemocné přírody jen mikroskopické nic a řeči klimatrologických šamanů jsou planý kec...

Klimatické změny se zkrátka odjakživa projevují v obdobích, kdy jsou na Zemi doby ledové. V důsledku tání ledovců stouply během asi 10 000 let hladiny světových vodstev cca o 120 m. Přesto je v médiích oxid uhličitý vykreslován jako škodlivý plyn a tuto nálepku  si vysloužil rovněž u velké části laické veřejnosti. Proto lze často číst a slyšet o „znečišťování atmosféry“ touto látkou.

A to je záměrné politického faux pas; CO2 totiž v podstatě nijak neškodí lidskému zdraví ani přírodnímu prostředí. Naopak je životobudičem; umožňuje totiž fotosyntézu, bez které by nemohly existovat rostliny, natož pak lidé. Je tedy plynem pro planetu životodárným, díky jehož zvyšujícímu se množství zaznamenáváme v posledních desetiletích dokonce rychlejší růst biomasy, resp. růst rostlin, včetně zemědělských plodin. Ne nadarmo pro tyto důvody vzniklo označení „hnojení uhlíkem..."

al-gore-fire.jpg

Al Gore - nositel Nobelovy ceny míru za boj proti globálnímu oteplování... Panel IPCC je přitom nástroj mediální masáže a rádoby vědeckého pozlátka (aféra „Climategate“). Cena za mír byla pro boj proti klimatické změně nejlepším marketingovým tahem. Média to spolkla i s navijákem, bohužel. Proti Al Goreovi stála polská sociální pracovnice Irena Sendlerová. Žena, která zachránila 2500, ano slovy dva a půl tisíce, dětí...

A máme tady nejčastěji frekventovaný fenomén - skleníkové plyny. Vévodí jim vodní páry, které způsobují asi 60 % zemského přirozeného skleníkového efektu, oxid uhličitý jich způsobuje asi 26 %, methan, oxid dusný a ozón pak asi 8 %. Skleníkové plyny jsou v atmosféře přirozenou součástí a byly tady i bez vlivu člověka (ze sopek, zásahu blesku, hoření lesa…)

Skleníkový efekt se přirozeně na Zemi vyskytuje téměř od samotného počátku jejího vzniku. Je mylné vnímat jej jako škodlivý nejen pro zmíněnou fotosyntézu, ale i skutečnost, že bez výskytu přirozených skleníkových plynů by průměrná teplota při povrchu Země byla -18 °C.

Takže, ještě jednou; lidstvo může svou činností přibližně za deset procent oxidu uhličitého, zbylých devadesát procent tzv. skleníkových plynů je z přírodních zdrojů. Poměr mezi industriálním chováním lidstva a účinky přírody je tedy asi padesátkrát vyšší na straně moří, oceánů i lesů, pralesů, bažin a rašelinišť včetně třeba rýžových polí, které všechny „vydechují“ mimo jiné i vodní páry.

Bohapustá demagogie, nebo jen reálný fakt? Je možné, aby dvě třetiny vodních ploch planety Země absurdně neměly na klima svým skleníkovým plynem opravdu žádný vliv...?

Výsledek obrázku pro foto olser klaus

"Moje odpověď na toto téma je jednoznačná: klima je v pořádku, v pořádku nejsou hry, které s námi hrají ti různí klimatičtí alarmisté," uvedl ještě jako prezident ČR Václav Klaus. Opakoval svou tezi, že ohroženo není klima, nýbrž svoboda a prosperita. Hlavní hrozbu podle něj nepředstavuje globální oteplování, ale to, že slouží jako záminka k bezprecedentnímu vměšování do našich životů.“Ohrožena je svoboda, s klimatem je vše v pořádku. Komunismus vystřídalo nebezpečí ambiciózního environmentalismu. Tato ideologie pod hesly o ochraně Země – podobně jako staří marxisté – se snaží nahradit svobodný spontánní vývoj lidstva jakýmsi centrálním, nyní globálním plánováním celého světa,“ napsal Václav Klaus v dopise kongresmanům USA. Možná si ho  přečetl i Donald Trump a proto jednal, jak lze výše číst…

Je to tvrdý byznys. Příroda si to nezaslouží, ale ani svoboda lidstva. USA láteřily: “To ne my máme nejvíc emisí, ale rozvojové země.” Čína s Indií před lety tvrdily: “To vy jste si kdysi bohatli na průmyslu a exhaláty vám byly ukradené, dnes ale chcete nám, co se teprve rozvíjíme, bránit v bohatnutí. Nechte nás také vypouštět exhaláty, ať máme industriální zázemí stejně účinné jako vy…”

Výsledek? Po Kjótu přišla Paříž, další politické dohody o klimatu a zabránění oteplování planety a k tomu poznání, že jsou mezi námi zkrátka účelově mazaní „klimatologové“ a „ekonomové“.

Stačí se vrátit o pár let zpátky třeba k Britovi jménem lord Stern, jehož zpráva z roku 2006 vypočítává, že zvýšení teploty o dva stupně bude znamenat náklady ve výši procenta světového HDP. Aby se oteplování na dvou stupních zastavilo, muselo by podle analýzy Světové banky proudit do rozvojových zemí 140 až 675 miliard dolarů ročně... Tak se zkrátka dělá byznys s velkým B…

Velmi lapidárně řečeno, jak pravil Václav Klaus: „Klimatické změny jsou uměle vyvolávaný podvod, aby se zabrzdil globální ekonomický růst…“ A že má svatou pravdu, dokazují právě zjištěné rošády s manipulováním dat o globálním oteplování.

Nyní informace, kterým panická hrůza "klimatologů" brání ve zveřejňování.

Možná je též neznáte; korespondenci čítající několik tisíc dokumentů naštěstí zavčasu zveřejnili na internetu hackeři a citáty z některých e-mailů naznačují, že vědci zveličovali data svědčící o "globálním oteplování".

V jednom z e-mailů se můžeme dozvědět radu, jak pomocí jistého triku, šikovného postupu, upravoval grafy teplot z posledního tisíciletí tak, aby “se zakryl pokles” globálních teplot v nedávné době. Nezávislé vyšetřování potvrdilo, že e-maily jsou autentické. Jeden vědec v nich vysvětluje druhému, jakým trikem lze vyřadil ty údaje, jež ukazují na pokles teplot; klasická manipulace s teplotními hodnotami.

Skandál se týkal elektronické korespondence britských klimatologů Kevina Trenbertha a Phila Jonese z Klimatické výzkumné jednotky Východoanglické univerzity. Toto klimatologické středisko mimo jiné spolupracovalo právě s institucí Mezivládní panel ke klimatické změně (IPCC), oceněné před několika roky Nobelovou cenou míru pro Al Gora. (Kdypak ji asi vrát? „Vědecké emailování“ totiž konečně nahradilo skutečné vědecké bádání...

Byl to právě tým kolem profesora Jana Espera z Univerzity Johana Gutenberga v Mainzu, který studoval vzorky letokruhů stromů z finského Laponska, jež sahaly až do roku 138 př. n. l. Poprvé tak vznikla přesná rekonstrukce klimatu na určitém území. A z výsledků vyplývá, že během posledních dvou milénií naopak průměrná teplota poklesla o 0,3 stupně každých tisíc let, především v souvislosti s narůstající vzdálenosti Země od Slunce.

Podvodná globální zásada byla jasná, daná ještě ve zprofanovaném japonském Kjotu, kde v roce 2009 vznikl Kjótský protokol, tedy Rámcová úmluva OSN o klimatických změnách. Průmyslové země se v něm pokrytecky zavázaly snížit emise šesti základních skleníkových plynů o 5,2 procenta. Šlo hlavně o oxid uhličitý a oxid dusný. Za miliony dolarů se konaly „sleziny“ klimatologických bafuňářů, aby v podstatě licitovali a „do krve“ hájili a zamlžovali své ekonomické růsty, smlouvali o uhlíkovém ekvivalentu a kšeftovali s povolenkami emisí.

Lapidárně řečeno, všichni musí snižovat emise a ti, kdo je sníží nejvíc, dostanou emisní povolenky, splatné těmi, kteří mají emise nad limit. Jde prostě o splnění kvantitativních redukčních emisních cílů smluvních států… My emise snižujeme a vyděláváme na tom tím, že Bursíci prodali třeba Japonsku 40 milionů tun oxidu uhličitého v podobě emisních povolenek, čímž země vycházejícího slunce, aniž by svůj snižovací závazek splnila, získá “povolení” dál emise produkovat ve stejném množství.

Prostě si vykoupí své špinavé svědomí. Něco jako globální očistec. Zhřešils, zaplať odpustky a vše je odpuštěno. Hřeš si klidně dál. Ve střední Evropě sice exhalátů ubude, ale v Japonsku jich naopak přibude, takže globálně to bude pro ovzduší planety vylej – nalej…

A další informace, kterým se snaží klimatizační šamani bránít v jejich zveřejňování.

Japonci jsou již totiž alergičtí na kjótské žvásty o rizikových údajně lidmi vytvořených skleníkových plynech, jichž je však v ovzduší, jak již bylo řečeno, mnohonásobně míň, než vodních par vyprodukovaných přírodou. Z těchto důvodů Kanya Kusano, který stál v čele skupiny pro modelování klimatu v rámci Japonské agentury pro výzkum moře a technologii (JAMSTEC), přirovnal názor většiny západních klimatologů, jež významně ovlivňují globální oteplování, ke starověké astrologii...

„Japonští vědci vydali zprávu, která zpochybňuje opakovaná tvrzení klimatického panelu OSN a v podstatě své kolegy obviňuje ze šarlatánství. Každý třetí z pěti japonských vědátorů, jichž jsou statisíce, nesouhlasí s tvrzením klimatického panelu OSN (IPCC), co v zastoupení Al – Gora získal Nobelovu cenu míru, že oteplování v posledních desetiletích je zaviněno lidskou činností a emisemi skleníkových plynů,“ říkal můj konzultant prof. Ing. Karel Obroučka, CSc. z VŠB – TU v Ostravě.

Klimatologové jsou šamani a pro dobro lidstva je třeba se jim s Václavem Klasem v čele postavit. Dnes rovněž s Donaldem Trumpem. Kromě Japonců existuje několik tisíc předních vědců USA, kteří již podepsali tzv. anti Kjóto… Tvrzení IPCC, že od roku 2000 se zvyšuje teplota v atmosféře, je pouhá hypotéza, která se postupně tichým duchem změnila v nezpochybnitelnou pravdu. Přesně v duchu goebbelsovského rčení, že stokrát opakovaná lež se stane skutečností. Globální klima je  prostě velký byznys, kšeft se zmíněnými povolenkami emisí nevyjímaje.

Trump při svém globalizačním zvratu vycházel i z faktu, že na jednoho kongresmana USA připadali čtyři klimatičtí lobbisté. Jejich ostudnou předpovědí bylo též tvrzení, že během roku 2008 roztají vlivem globálního oteplování ledovce ze severního pólu… Dnes sice neradi, ale přiznávají, že nedávno v této v oblasti ještě zůstalo přes půl miliónu čtverečních kilometrů ledu, což je víc, než kolik ho tam bylo v letech 2005 až 2008.

Ze získaných dat vyplývalo i absurdní přesvědčení, že kdyby se k roztání antarktického ledu, tedy 90 procent ledu celého světa, přidal i Grónský ledovec, pak by hladina světových oceánů stoupla asi o 70 metrů. V Londýně by z moře trčely jen vrcholky nejvyšších staveb. Podobně by tomu bylo i v Berlíně a v Paříži...

Zopakujme si slova z úvodu tohoto článku; v historii naší planety se už vystřídala řada dob ledových, v jejichž mezidobí bylo Grónsko také zemědělskou oblastí a na naší modré, nikoli zelené planetě, už nejednou byly tropy a teploty v průměru vyšší o tři stupně, než jsou nyní. Ne, nejde o překlep, nýbrž o teploty o tři stupně Celsia vyšší, než jsou dnes při humbuku ekošamanů s globálním oteplením...

Těžko lze na planetě ve třetihorách předpokládat dálnice a miliony automobilů či teplárny s enormní produkcí oxidu uhličitého a mrazicí zařízení s freony či kyselé deště… A tak jako kdysi, ani dnes za to nemůže pouze člověk, nýbrž především sama příroda a hlavně sluneční energie, resp. proměnlivá poloha Země vůči Slunci. Ani snížení de facto zanedbatelného lidského příspěvku hypoteticky o deset až padesát procent nemůže tedy mít zásadní vliv na změnu klimatu.

Václav Klaus k tomu dodává, že nejde o klima, ale o svobodu člověka, která je pro něho tím nejlepším životním prostředím… Mnozí vědci se přiklánějí k již poznanému faktu, že nejde ani tak o CO2 z komínů, ale o uvolnění metan-hydrátů z mořského dna.

Přírodní metan je totiž asi 20krát rizikovější skleníkový plyn než oxid uhličitý. Metanový led se jako odpad mikrobiologické aktivity vzhledem k nízkým teplotám v hlubinách oceánů a k tamním vysokým tlakům ukládá v pevné formě na mořském dně. Z něho pak kromě zmíněné páry sublimuje do ovzduší...

Pochopte konečně, že klimatické změny jsou jen uměle vyvolávaný podvod, aby se zabrzdil globální ekonomický růst; když ale Ovčané chcete, buďte tedy ovce a omezte emise globálního strašáku CO2, abyste tak zabránili údajnému „globálnímu oteplování“, byť za to CO2 ve skutečnosti může jen cca deseti procenty, zatímco účinky všemocné přírody jsou mnohonásobně větší svým vlivem při vypařování moří a oceánů, lesů, pralesů, bažin i rašelinišť, včetně rýžových polí, jež všechny tyto vyjmenované plochy planety vydechují jako největší skleníkový plyn - vodní páry…

Inu, že by zase slovutní klimatologičtí šamané platilo, že poručíme větru a dešti, což je stejný blábol, jako když jeden humanitární bombardér i milovník žen, promile alkoholu v krvi a nikotinu v plicích tvrdil, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí...?

Snímky: Břetislav Olšer (10)

http://olser.cz/11386/spisovatel-olser-hrad-je-pro-trumpa-vlada-pro-clintonovou-to-byly-titulky-ceskych-presstitutu-smali-se-outsiderovi-jemuz-da-clintonova-jasne-ko-nedala/

http://www.novarepublika.cz/2016/12/syrska-armada-rozpoutala-peklo.html

http://www.rukojmi.cz/clanky/2621-arabska-koalice-vedena-saudskou-arabii-a-vyzbrojovana-usa-pacha-valecne-zlociny-bez-povsimnuti-rb-osn-ktere-vycuranek-kerry-navrhl-aby-omezila-kompetence-prava-veta-a-mohla-tak-vysachovat-rusko-ze-syrie

http://www.rukojmi.cz/clanky/1596-hlas-kaddafiho-ze-zahrobi-varoval-jsem-vas-ze-se-vam-bombardovani-libye-vymsti-a-jednou-budete-hrabat-prstíčkem

http://www.rukojmi.cz/clanky/183-zlodej-uz-rok-krici-chytte-zlodeje-rusko-chce-ukrizovat-presila-vice-nez-30-zemi-nato-eu-a-osn-jejimz-hlavnim-sponzorem-jsou-navic-usa

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKnihav elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereaddetail-knihy/izraelske-

 

]]>
olser.bretislav@seznam.cz (BŘETISLAV OLŠER) EKOTEROR Fri, 01 Sep 2017 10:07:56 +0000
Zastaví Trump klimatické šílenství? http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/ekoteror/item/1770-zastavi-trump-klimaticke-silenstvi http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/ekoteror/item/1770-zastavi-trump-klimaticke-silenstvi Ladislav Jakl

Globální klimatické třeštění je postaveno na jednom základním společenském fenoménu. A tím je fungování koncentrovaného a rozptýleného zájmu. Zjednodušeně řečeno: pokud na nějakém opatření vydělám deset milionů, protože každý Čech mi povinně doplatí korunu, budu já nositelem zájmu koncentrovaného a všichni ostatní zájmu rozptýleného.Nositelé koncentrovaného zájmu mohou hodně vydělat, proto jsou vysoce motivováni a dobře organizováni. Vidíme to na nejrůznějších zájmových nátlakových skupinách. Ty umějí stát „podojit“, protože jim potenciální profit stojí za námahu, za úsilí s cílem stát donutit, aby jim vydal peníze poplatníků.

Nositelé rozptýleného zájmu často ani nevědí, že jsou odíráni. V onom „mém“ případě přijde každý jen o korunu. A i kdyby přišel třeba až o pár stovek, za nějakou efektivní obrannou reakci mu to stejně nestojí. Jenže si nevšimne, že takhle ho obere jednou tahle zájmová skupina, příště zas jiná.

Na klimatický průmysl jsou napojeny nejsofistikovanější zájmové skupiny a jejich profit je ohromný. Celé klimatické třeštění je jedním velikým strojem na jejich uspokojování na úkor všech ostatních.

Jak může takto praxe pokračovat dál a dál i poté, co byly její „vědecké“, ekonomické a teoretické základy dávno opakovaně vyvráceny? Pohání ji vůle a možnosti motivovaných nositelů koncentrovaného zájmu.

Americký prezident Trump si jako první už v kampani všiml, že se během klimatického klondajku potichu zformovala další skupina s potenciálem nositele koncentrovaného zájmu: zaměstnanci průmyslových podniků, pracovníci v dopravě, zemědělci. Ti všichni na opatření v rámci boje proti podnebí doplácejí už nikoli nenápadně, ale přímo existenčně. A tak je Trump využil jako politickou sílu v kampani a nyní i při své politice, který vyvrcholila avízovaným vypovězením „Pařížského akordu“.

Ne, klimatické třeštění tím určitě neskončí. Ani nezačne být zásadně přehodnocováno. Spíše se nejdřív naopak ještě urychlí v zoufalé snaze vymáčknout z boje s klimatem ještě nějaký profit. Zrod zájmové skupiny, které to není po chuti, ale něčím novým je. A tento trend v sobě nese naději.

Klimatické třeštění skončí teprve tehdy, až se proti dosavadním nositelům koncentrovaného zájmu postaví stejně silné, ba ještě silnější nositelé koncentrovaného zájmu s opačným cílem: zastavit boj s oteplováním. Ne, ropné či uhelné firmy to nebudou. Ty mají své podíly v „obnovitelné“ energetice dávno a Trumpovo rozhodnutí spíše kritizují.

Budou do skupiny zaměstnanců, spotřebitelů, poplatníků, prostě nás, kteří zjistíme, že újma, klimatickým třeštěním nám způsobovaná, už není tak zanedbatelná a že už začíná být spouštěčem nového koncentrovaného, motivovaného a organizovaného zájmu s potenciálem konečně to vše zastavit.

]]>
ladislav.jakl@institutvk.cz (LADISLAV JAKL, ředitel Centra společenských studií Institutu Václava Klause) EKOTEROR Fri, 04 Aug 2017 15:10:48 +0000
Zničí nás klima, nebo boj s klimatem? http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/ekoteror/item/1701-znici-nas-klima-nebo-boj-s-klimatem http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/ekoteror/item/1701-znici-nas-klima-nebo-boj-s-klimatem prezident Václav Klaus

Na tuto otázku odpovídá prezident Václav Klaus ve své knize "Zničí nás klima, nebo boj s klimatem?"  pojednávající o klimatickém alarmismu jako součásti nové, k totalitě mířící ideologii. První kniha "Modrá nikoliv zelená planeta"  (2007) se stala doslova světovým bestsellerem. Dočkala se mnoha překladů do řady světových jazyků i svého druhého vydání a stala se fundamentálním příspěvkem celosvětové ekonomické a politické diskuse. Reflexi této diskuse shrnula další kniha „Modrá planeta v ohrožení“  (2009). Z těchto pozic se tématu „boje s klimatem“ věnoval sborník IVK Globální oteplování: Realita nebo bublina a v následné anglicky vydané publikaci 88/2011 Global Warming: Reality, or Bubble?  Závěry všech těchto publikací lze shrnout do konstatování, že ohrožena je dnes píše svoboda člověka a prosperita civilizace než klima na naší planetě a že naopak zásadním způsobem ohrožuje svobodu lidí a prosperitu společnosti sám umělý „boj s klimatem“ .

 

Nejnovější kniha Zničí nás klima, nebo boj s klimatem?"   pojednávala o spornosti myšlenky dominantního vlivu člověka na globální klima a na globální teplotu zneužívané k dalšímu radikálnímu vstupu státu a politiky do lidské společnosti. Autor se jako profesor ekonomie zamýšlí zejména nad zhoubným vztahem klimatického alarmismu a ekonomiky. Dospívá k závěru, že klimatický alarmismus není žádná láska k přírodě, ale je novým politickým náboženstvím zneužívaným politiky. Již samy nadpisy jednotlivých kapitol hovoří za vše a vyzývají k přečtení:

KAPITOLA 1
Strašení globálním oteplováním nepřestává

KAPITOLA 2
Diskuse ve vědě, resp. v klimatologii

2.1 Porovnání dvou konkurenčních souhrnných zpráv
2.2 Souvislost mezi existencí CO2 v atmosféře a globální teplotou není centrálním bodem sporu
2.3 Lidmi způsobený nárůst emisí CO2 a z něj plynoucí údajně ničivé globální oteplování: je to skutečně tak?
2.4 Je klimatickými alarmisty avizovaný růst teplot opravdu nebezpečný?

KAPITOLA 3
Ekonomie a klimatický alarmismus

3.1 Ekonomie o nemoudrosti státu (a politiky) a o přednostech tržního řešení
3.2 Nedopusťme jednostranné vidění, chování a jednání státu a politiků (aneb dobré úmysly nestačí)
3.3 Vzácnost, ceny a externality
3.4 Diskontování jako zásadní příspěvek ekonomie k diskusi o globálním oteplování
3.5 Nezodpovědné zacházení s ekonomikou (a s životní úrovní stamilionů lidí) jako důsledek klimatického alarmismu

KAPITOLA 4
Klimatický alarmismus jako součást nové, k totalitě mířící ideologie

4.1 Environmentalismus není láska k přírodě, ale nové politické náboženství
4.2 Malé dějiny environmentalismu
4.3 Hlavní propagátoři environmentalismu
a) Role vědců
b) Role „podvědců“, odborně se tvářících aktivistů environmentalistických NGO
c) Role politiků
d) Role médií
e) Role výchovného a vzdělávacího systému
f) Role byznysu
g) Role veřejnosti (těch ostatních)

Závěr

Knihu je možné objednat zde.

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) EKOTEROR Fri, 19 May 2017 11:21:50 +0000
Prezident správně vetoval nový zákon o ochraně přírody a krajiny http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/ekoteror/item/1623-prezident-spravne-vetoval-novy-zakon-o-ochrane-prirody-a-krajiny http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/ekoteror/item/1623-prezident-spravne-vetoval-novy-zakon-o-ochrane-prirody-a-krajiny To ekologistům nestačí jak devastovali Šumavu již za panování Bursíka?! (redakce)

Prezident republiky Miloš Zeman využil své pravomoci stanovené v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky a vrátil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Napsal předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi dopis, ve kterém své rozhodnutí zdůvodnil: Odmítavý postoj k podobě tohoto zákona jsem již vyjádřil ve svém vystoupení na schůzi Poslanecké sněmovny dne 21. února 2017 a k tomu ještě dodávám: Zvolená koncepce jednotné úpravy pro všechny existující národní parky nepřihlíží ke zvláštnostem Národního parku Šumava (NP Šumava) a ve srovnání s dosavadním stavem nepřiměřenou absolutizací environmentálních hledisek se v některých směrech dostává nejen do rozporu s těmito hledisky, ale především nastoluje stav, kdy oprávněné zájmy obcí, obyvatel v nich žijících, návštěvníků a dalších subjektů v tomto národním parku působících budou zprvu dále omezeny a v dlouhodobé perspektivě téměř zcela potlačeny. K tomu považuji za nezbytné vzít v úvahu především tyto skutečnosti:

          1. Zóny a omezení v nich

 1. dosud jsou v NP Šumava 3 zóny, přičemž dosavadní 3. zóna zahrnuje území člověkem značně pozměněných ekosystémů a střediska soustředěné zástavby, nová 4. zóna – zóna kulturní krajiny zahrnuje zastavěné plochy a zastavitelná území obcí a plochy, kde převažují člověkem pozměněné ekosystémy, neboli dochází k zúžení této plochy, když část byla přesunuta do nové 3. zóny – zóna soustředěné péče;

 

 1. v dosavadní 1. zóně je cílem uchování a obnova samořídicích funkcí ekosystémů a omezení lidských zásahů k udržení tohoto stavu, zatímco v nové 1. zóně – zóna přírodní se bez jakýchkoli lidských zásahů předpokládá zachování nerušeného průběhu přírodních procesů;

 

 1. pokud jde o stavební činnost, podle dosavadní právní úpravy, kterou se zřizuje NP Šumava, je v 1. zóně zakázáno povolování nových staveb, kromě staveb pro účely ochrany přírody, ve 2. zóně je zakázáno povolovat nové stavby, kromě zařízení, která slouží ochraně přírody, péči o les a zemědělskou půdu a turistice, obraně státu a ochraně státních hranic a ve 3. zóně lze povolovat stavby, pokud respektují ekologická a estetická hlediska, zatímco podle nové právní úpravy je zakázáno na celém území národních parků, mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí, tedy i na části nové 4. zóny – zóna kulturní krajiny, povolovat jakékoliv stavby, s výjimkou pouze těch staveb, které nevyžadují územní rozhodnutí nebo územní souhlas a jsou určeny pro účely ochrany přírody, péče o zemědělské pozemky a lesy, turistiky, správy vodních toků, požární ochrany, obrany státu, ochranu státních hranic nebo památkové ochrany;

 

 1. pokud jde o lesy a nakládání s nimi, podle dosavadní právní úpravy, kterou se zřizuje NP Šumava, se na území 1. zóny v lesních hospodářských plánech uplatňují jen pěstební a těžební zásahy dohodnuté s orgánem státní ochrany přírody, v lesích na území 2. a 3. zóny se hospodaří podle schváleného lesního plánu, zatímco podle nové právní úpravy lesy v národním parku nejsou lesy hospodářskými a lesy zařazené do 1. zóny – zóna přírodní se nezahrnují do výčtu závazných ustanovení lesních hospodářských plánů a zároveň pro 1. zónu – zóna přírodní a pro novou 2. zónu – zóna přírodě blízká jsou v nové právní úpravě stanovena tato omezující pravidla: není nutno dodržet lhůty pro zalesnění holin na lesních pozemcích, nelze provádět opatření k zabránění působení škodlivých činitelů na les, včetně bránění vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů, při vzniku mimořádných okolností (větrné, sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů) nelze činit opatření k odstranění nebo zmírnění následků, vyjma preventivních opatření proti vzniku lesních požárů;

 

 1. pokud jde o zemědělství, podle dosavadní právní úpravy, kterou se zřizuje NP Šumava, se zemědělská půda využívá zejména jako louky a pastviny pro extenzivní chov dobytka, při zemědělském hospodaření v 1. a 2. zóně je např. zakázáno hnojit průmyslovými hnojivy, používat pesticidy nebo provozovat a budovat stavby pro ustájení dobytka s kapacitou větší než je ekologická únosnost a ve 3. zóně je zakázáno hnojením překračovat ekologicky únosný režim přísunu živin a používat pesticidy, kromě případů hrozícího nebezpečí kalamit a přemnožení škůdců, zatímco podle nové právní úpravy mají vlastníci a nájemci pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu na nich hospodařit tak, aby byly zachovány nebo podporovány jejich ekologické funkce a biologická rozmanitost, v 1. zóně – zóna přírodní a ve 2. zóně – zóna přírodě blízká se mají přednostně uplatňovat postupy, které směřují k naplnění zákonem stanovených cílů těchto zón, zároveň se i na tyto pozemky vztahují obecné ochranné podmínky národních parků, např. zákaz umisťovat a povolovat stavby, s výjimkou staveb, které nevyžadují územní rozhodnutí nebo územní souhlas a slouží péči o zemědělské pozemky, nebo zákaz vysévat nebo vysazovat rostliny mimo zahrady a zákaz používat biocidy mimo budovy a dále je vyloučeno použít na tyto pozemky zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, který stanoví pravidla hospodaření se zemědělskou půdou a pravidla její ochrany;

 

 1. pokud jde o výkon práva rybářství, platná právní úprava, kterou se zřizuje NP Šumava, tuto věc neřeší, nová právní úprava pro 1. zónu – zóna přírodní a pro 2. zónu – zóna přírodě blízká stanoví tato omezující pravidla: neuplatní se ustanovení zákona o rybářství, podle něhož příslušný rybářský orgán v rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva stanoví např. způsob hospodaření, přičemž dbá o zachování a rozvoj původní rybí obsádky, nebo postup zarybňování podle druhu, počtu, věkových kategorií vysazovaných ryb; toto rozhodnutí je pro národní parky vyloučeno;

 

 1. pokud jde o výkon práva myslivosti, platná právní úprava, kterou se zřizuje NP Šumava, tuto věc rovněž neřeší, nová právní úprava pro 1. zónu – zóna přírodní a pro 2. zónu – zóna přírodě blízká stanoví tato omezující pravidla: neuplatní se ustanovení zákona o myslivosti, podle něhož uživatel honitby je povinen provozovat krmelce, zásypy, slaniska a napajedla a dokonce v době nouze nesmí zvěř překrmovat; tyto činnosti se v národním parku neuplatní.

 

To vše je zastřešeno v nové právní úpravě dlouhodobým cílem na převážné ploše národního parku zachovat nebo postupně obnovit přirozené ekosystémy včetně zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů v jejich přirozené dynamice a na zbývajícím území národního parku zachovat nebo postupně zlepšit stav ekosystémů, jejichž existence je podmíněna činností člověka. Z hlediska dlouhodobé perspektivy NP Šumava pak ustanovení zákona, podle něhož lze projednání změn zón poprvé zahájit nejdříve po 15 letech, postrádá pro dotčené obce a jejich obyvatele v zásadě význam; pro ně jsou nepochybně podstatná nejen nová omezení, ale především zákonem sledovaný dlouhodobý cíl. 

 

 1. K pohybu osob v NP Šumava

Podle dosavadní obecné zákonné úpravy je na území národních parků omezen vstup, vjezd, volný pohyb osob, s výjimkou zastavěného území, rekreační a turistická aktivita osob, přičemž podmínky stanoví zákon a návštěvní řád vydaný orgánem ochrany přírody národního parku opatřením obecné povahy, a vedle toho podle dosavadní právní úpravy, kterou byl zřízen NP Šumava platí, že v 1. zóně se lze pohybovat pouze na vyznačených cestách a vstupovat mimo cesty lze pouze na základě povolení Správy NP Šumava; omezení se netýká vlastníků nebo uživatelů dotčených pozemků a zaměstnanců zde vymezených orgánů. Naproti tomu nová právní úprava zapracováním institutu „klidové území národního parku“ zásadním způsobem omezuje pohyb osob v národním parku, kdy funkcí klidového území je umožnit nerušený vývoj ekosystémů a jejich složek, které jsou zranitelné vlivem rušivých vlivů spojených s nadměrným pohybem osob. V klidových územích se bude možno pohybovat pouze po cestách nebo trasách vyhrazených orgánem ochrany přírody, s výjimkou vlastníků a nájemců pozemků a zaměstnanců v zákoně vymezených orgánů veřejné moci a některých dalších subjektů, přičemž orgán ochrany přírody bude moci při vyhrazení cesty nebo trasy stanovit podmínky týkající se rozsahu, způsobu a času pohybu na těchto cestách nebo trasách.

 1. K Radě národního parku (Rada)

Rada je a zůstává iniciativním a konzultačním orgánem zřízeným orgánem ochrany přírody národního parku, ve srovnání se současným stavem však nová právní úprava, v logice její koncepce, obtížně přijatelné zejména pro její dopad na NP Šumava, přináší tyto změny:

 

 1. oslabuje postavení zástupců obcí v několika směrech, a sice
 • dosud je přihlíženo k odpovědnosti obcí za územní samosprávu a orgán ochrany přírody je povinen dohodnout návrh zón národního parku, návrh návštěvního řádu a plán péče o národní parky se zástupci obcí delegovanými do Rady, zatímco podle nové právní úpravy je orgán ochrany přírody povinen dohodnout návrh zón, návrh klidových území, cesty a trasy v klidových územích a zásady péče o národní park nikoliv se zástupci obcí, ale s Radou,

 

 1. zároveň dochází v okruhu osob, z nichž orgán ochrany přírody jmenuje členy Rady, k oslabení podnikajících právnických a fyzických osob a k posílení zástupců nevládních organizací z oblasti ochrany přírody.

 

Je zřejmé, že novela zákona o ochraně přírody a krajiny je způsobilá zajistit, aby příroda v převážné části NP Šumava byla ponechána volnému bezzásahovému vývoji a přispět zároveň k postupnému zániku lidského osídlení na území národního parku.

]]>
EKOTEROR Sun, 12 Mar 2017 10:08:25 +0000
Novela zákona o ochraně přírody a krajiny je katastrofou http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/ekoteror/item/1616-novela-zakona-o-ochrane-prirody-a-krajiny-je-katastrofou http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/ekoteror/item/1616-novela-zakona-o-ochrane-prirody-a-krajiny-je-katastrofou „Za dvě hodiny naší přednášky o Šumavě zahynulo na ní 600 nádherných stromů díky totálně nezodpovědným akcím našich ekologistů,

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny destabilizuje nejenom ochranu životního prostředí, ale také základy demokracie v naší zemi. Občanští demokraté proto nadále podporují obyvatele Šumavy a jejich obce. Návrh novely zákona doprovázely od samého počátku jevy, které nemají v rámci legislativního procesu v naší zemi obdoby. Novela byla připravena bez řádné komplexní odborné, sociální a ekonomické analýzy, způsob projednávání ve Sněmovně byl nezvyklý a jeho závěr pak doprovázela nezvykle agresivní, nátlaková a demagogická kampaň. Společným heslem této kampaně, podporované některými politiky, státními úředníky a veřejnoprávními sdělovacími prostředky, byl údajný boj občanské společnosti proti developerům.

Záminkou k rozpoutání této pečlivě připravované kampaně byly návrhy senátorů k novele. Návrhy senátorů ale nesnižovaly ochranu přírody v národních parcích a zachovaly jako hlavní účel národních parků ochranu dynamického vývoje přírodních procesů. Senát pouze upozornil, že i národní parky jsou součástí veřejného prostoru a musí v nich být zachovány jak základní demokratické principy, tak i jiné, přesně definované veřejné zájmy. A to jak veřejný zájem na udržitelném rozvoji obcí, pokud jsou jejich obydlené části součástí národních parků a veřejný zájem na ochraně zdraví a života návštěvníků národních parků a na ochraně státních majetků. Ve skutečnosti tedy šlo o střet ekologické fundamentalistické ideologie podporované současnou vládou se základními demokratickými principy, na jejichž absenci v novele poukázal svými návrhy Senát.

 

Péče a starost o naše životní prostředí, o přírodu a krajinu v národních parcích nevyjímaje, musí být základem životního stylu každého rozumně uvažujícího občana. Nesmí být novým náboženstvím, novou ideologií, která ohrožuje svobodu lidí, likviduje základní principy demokracie, morálky a svým fundamentalismem likviduje i samotné základy ochrany přírody, jak jsme toho svědky u novely zákona o ochraně přírody a krajiny

Poznámka redakce: Při čtení článku jsem si vzpomněla na dobu, kdy vládl ministerstvu životního prostředí Martin Bursík, který vybudoval pro kůrovce v jím chráněných tzv. bezzásahových zónách šumavský Manhattan. Na Šumavě bylo díky tomu zničeno 4 milionů stromů, zatímco v celé ČR bylo během všech kalamit vytěženo „pouhých“ 7 milionů. Škoda způsobená jeho nekompetentním šíleným zákonem v žalobách se pohybovala minimálně 200 mil. Kč. Takový smrtonosný zásah člověka v celé své tisícileté historii nezažily nejen šumavské lesy, ale troufám si říci, že ani lesy v celém republice. je to tu zase. Pánům poslancům nestačí. Kolik stromů chtějí jeho pokračovatelé novelizací zákona ještě  zničit. Vždyť nejkrásnější části šumavských lesů jsou již zničeny takřka stoprocentně. Broučci neumějí číst a budou se šířit i za hranice bezzásahových zón. Výstižně činnost těchto ničitelů přírody vystihl pana Paulčinský: "Jsou to blázni, hoďte na ně síť"

Podrobnosti o tragédii, která se na Šumavě udála naleznete např. v našich článcích:

 

 

Václav Klaus: "Pane ministře, vykašlete se na patafyzické instituce!"

Budovat Národní parky v hospodářských lesích střední Evropy je nesmysl

Jsou to blázni. Hoďte na ně síť!

Ministerstvo zelené ideologie jsem chtěl změnit na standardní ekonomický úřad

Zabij bobra, zachráníš strom

 

 

 

]]>
EKOTEROR Tue, 07 Mar 2017 16:38:53 +0000