Přeji Akci D.O.S.T. u příležitosti 10 let od jejího vzniku mnoho štěstí a božího požehnání Doporučený

Prezident Kulturní komise ČR doc.  Jiří Pancíř zdraví Akci D.O.S.T. na jejím 5. Sněmu v Emauzském klášteře v Praze Prezident Kulturní komise ČR doc. Jiří Pancíř zdraví Akci D.O.S.T. na jejím 5. Sněmu v Emauzském klášteře v Praze snímek Ivana Haslingerová, Fragmenty

Od prvních dní úvah o založení Akce D.O.S.T. jsem byl v kontaktu s jejími zakladateli a její cíle mi byly vždy velmi blízké. Dodnes vzpomínám na pohostinnost dejvické hospůdky Pod Loubím, kde vznikaly první představy o jejím zaměření. Hlavním důvodem, proč jsme do věci šli, je okolnost, že pojem „kultura“, který se u nás chápe pouze v omezeném smyslu „umění" případně ještě „vědy“, je mnohem obecnější, subtilnější a intimnější. Přímo svým názvem znamená kultivování, pěstování, vzdělávání a zušlechťování něčeho, co je kultivování schopno. V tomto smyslu lze mluvit o „národní kultuře“ jako o kultivaci národa pomocí tradic, u nás anticko-křesťanských. Tuto kultivaci provádíme vzděláním a uměním, ale i tříbením morálních principů a vírou. A zde vidím jeden ze styčných bodů mezi Akcí D.O.S.T. a Kulturní komisí ČR., jejímž jsem presidentem.

 

Je velmi obtížné kultivovat náš národ zdevastovaný během půlstoletí života v nemorálních totalitách. Navíc totalitách ateistických.

Není náhodou, že  obě velké totality, kterými jsme byli v minulém století obdařeni, se rozvíjely na socialisticko-demokratických principech. Ne náhodou se obě zaměřily na prznění národní kultury, na její vymanění z jejího kultivujícího poslání. Naše po tisíciletí pěstovaná anticko-křesťanská kultura jim totiž byla smrtelně nebezpečná.

Tak došlo ke „kultuře německého dělníka“ pod vedením Národní sociálnědemokratické strany práce (NSDAP).

Tak došlo k „socialistické kultuře“, kultuře proletariátu pod vedením jeho předvoje, Komunistické strany.

V obou případech došlo ke ztrátě samotného poslání kultury v národě, z níž se ještě dodnes nemůžeme úspěšně vymanit.

Evropská unie místo souběžných proudů kultur jednotlivých svých národů, které se vzájemně doplňují, ovlivňují a podporují, vytvořila jakýsi kulturní již předem natrávený Euroguláš, do kterého zahrnula i Evropě cizí směry a hnutí. Tento Euroguláš má svůj předobraz v dortu, který si pekl pejsek s kočičkou, a také podobně chutná.

Aniž jsme se tedy úplně vymanili z kulturního omezení diktatur zmíněných výše, ze spárů obludné Skylly se šesti hlavami a třemi řadami zubů, padáme poslední dobou stále víc do nestvůrné tlamy vodní příšery Charybdy. Charybdy, která právě naopak všechny kultury pozře, stráví a pak vyvrhuje jako jednolitou páchnoucí hmotu.

A tato Charybda nazývaná levicovými intelektuály multikulturalizmem už stříká obsah svého žaludku volně do světa. A tomu by chtěla Kulturní komise ČR společně s D.O.S.T. zabránit. Protože každý národ bez kulturního směřování a především bez víry v Boha vždy v dějinách zanikl. A tady vidím  jeden z důležitých styčných bodů mezi Akcí D.O.S.T. a Kulturní komisí ČR. Kultivovat náš národ, aby tak, jako kdysi Odysseus, zdárně proplul mezi dravou Skyllou totalit a nenasytnou Charybdou multikulturalismu, aby si uchoval svou svébytnost, hrdost a nezávislost. K tomuto cíli přeji D.O.S.T. u příležitosti 10 let od jejího vzniku mnoho štěstí a božího požehnání.

Snímky ze zdravice Jiřího Pancíře na 5. sněmu Akce D.O.S.T. Ivana Haslingerová, Fragmenty

 © Kulturní komise ČR

Zveřejněno v POLITIKA

Související položky (podle značky)

Tištěná revue

Další ukázky ZDE

Pomozte dětem

Život detem

PROTIPROUD

 

VIDEO ZPRÁVY

 Jan Skopeček nesouhlasí s Jiřím Dolejšem v postoji k projednávaného rozpočtu 

 

Kardinál Dominik Duka zve každého 28. dne v měsíci od 16:15 hodin občany do Svatováclavské kaple  k Modtibám za národ

 

Pozvánka na Kající a prosebné procesí za český národ 28.10. 2018 

Sraz na Staroměstském náměstí v Praze od 14. hodin 

 

Jak dopadla  Florencie Lorenza Magnifica díky Merkelové

Eulament při večerním zasedání:

Server Manipulátoři usilovně vyvrací tvrzení, že europoslanci v sále spí. Má pravdu. Spí v hezky doma v postýlkách.  

Václav Klaus: Homopolitikus Jakl je nejlepší ze všech 230 kandidátů do Senátu

Snímky přechodů hranic mezi státy

Český turista na Krétě nafilmoval "topící se migrantky"

Kameranovi dávala pokyny režisérka, aby to vyvolalo potřičný soucit. 

 

Až budete chtít něco vzdát, podívejte se na toto video

HURÁÁÁ! Nigel Farage zpět v politice v boji za svůj sen - skutečný Brexit

Chvilka_poezie.pps

Vynikající Ladislav Jakl z IVK proti havlistovi Igoru Lukešovi z Bostonu

 

HLOUPÁ  HUSA NA PROVÁZKU Olivie Žižková 

Kdo týrá zvířata nesmí odejít od soudu s podmínkou

Velikonoce jsou cesta do Božího království

Voliči prohlédli Drahošovu prázdnotu - prohrála nepolitická politika

Návrat otce kardinála Josefa Berana domů

Václav Klaus: "Vystupme z Unie, dokud je čas!

Niegel Farage: Češi jděte si pro exit!

 

Prezident Zeman k negativním vlivu islámismu na Evropu

Cyril Höschl: Atmosféra ve společnosti je sociálně demokraticko levicově rozbředlá

 Evropská civilizace stojí a padá s křížem

 

Marine Le Pen hovoří v EP o imigraci

EU porušuje svou vlastní Lisabonskou smlouvu 

 

Ringo Čech: Evropa byla zničena

Co je islám dodpravdy - výklad 

Zoufalost francouzské policie  aneb k čemu vede multikulturalismus Macrona

 

Požehnané Vánoce - výklad smyslu Vánoc

cz.Dear Child Jesus, I am your little sheep 

Kardinál Tomášek, morální autorita za komunistické diktatury 

Video Kardinál Tomášek - významná osobnost našich dějin

Toto video řekne vše o tom, proč zrušit bestiální kožešinové firmy. Je to opravdu děs!

Závidíme Maďarům  Viktora Orbána 

Bjorn Lomborg: Zchlaďte hlavy

Členové redakční rady Fragmentů v diskusi na youtube o ČT

 

 

 

 

 

 

 

STRAŠIDLA ZE ZÁLESÍ

 

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

NEJVÍCE ČTENÉ ČLÁNKY

Kliknutím na obrázek získáte článek


Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %