Fragmenty - Fragmenty - SOUDCOKRACIE Kulturně hospodářská revue Fragmenty http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/soudcokracie 2019-06-16T13:49:27+00:00 Joomla! - Open Source Content Management Ústavní soud a selektivní diskriminace 2019-06-09T11:39:41+00:00 2019-06-09T11:39:41+00:00 http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/soudcokracie/item/2810-ustavni-soud-a-selektivni-diskriminace JIŘÍ WEIGL, výkonný ředitel Institutu Václava Klause jiri.weigl@institutvk.cz <div class="K2FeedImage"><img src="http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/681ce4883e44e134adfdaa9762e2ced0_S.jpg" alt="JIří Weigl při presentaci knihy Stěhování národů s.r.o." /></div><div class="K2FeedIntroText"><div class="prostor" style="text-align: justify;"> <div class="prostor8"> <div class="clanek-det"> <div class="clanek-detail"> <div class="clanek-detail-titulek">Právní Kocourkov v naší zemi dosáhl další dimenze nálezem Ústavního soudu rušícího rozsudek Nejvyššího správního soudu, který judikoval, že se jistý ostravský hoteliér dopustil diskriminace a byl za to v dalším řízení odsouzen k mírné pokutě 5 000 Kč. Ústavní soud říká, že by tímto zrušeným rozsudkem byla porušena svoboda projevu podle Listiny práv a svobod ve spojení s právem podnikat. Kdo by se však z této na první pohled libě znějící zprávy začal těšit, že antidiskriminační šílenství v této zemi narazilo na hráz rozumu reprezentovanou nejvyšší právní institucí v zemi, bude hluboce zklamán. O nic takového se vůbec nejedná – antidiskriminace je stále zásadní prioritou.</div><div class="K2FeedFullText">O tom svědčí jednak připravována novela antidiskriminačního zákona, která presumpci viny a vše další k hrůze všech rozumných lidí posouvá na vyšší stupeň, a k té Ústavní soud nepochybně žádné zásadní výhrady mít nebude. A za druhé, zmíněná kauza je o něčem úplně jiném – o tom, že Ústavním soudem je tímto povolena diskriminace selektivní a on sám si při tom přidělil právo rozhodovat, vůči komu může být uplatněna.</div> <div class="clanek-detail-text"> <p>Podstata ostravské kauzy je následující – zmíněný hoteliér stanovil pro občany Ruska bizarní podmínku pro ubytování – musejí písemně vyjádřit nesouhlas s anexi Krymu. Podle ČOI i správní justice je to jasná diskriminace v rozporu se zákonem, pouze Ústavní soud v této nepřijatelné fantasmagorii nachází zalíbení a podobné chování v našem státě legalizuje. </p> <p>Ve skutečně svobodné společnosti by samozřejmě mělo platit, že každý podnikatel má právo mít klientelu, jakou chce, a stát mu do toho nemá co mluvit. Ale v takové společnosti přece nežijeme, naopak, všemožné státní orgány stále předepisují, vnucují omezení a kontrolují podnikání ze všech stran a antidiskriminace je vlajkovou lodí liberální demokracie, kterou se pyšníme.  Náš Ústavní soud však dnes řekl, že na Rusy se tato antidiskriminační ochrana nevztahuje.  Ty je možné činit jednotlivě odpovědnými za politiku své vlády a omezovat jejich práva ve srovnání s jinými. Ústavní soud svůj šokantní nález opírá o rozpor anexe Krymu s mezinárodním právem a svobodou projevu hostinského. Vše je podloženo právními autoritami, jako je hostinský Palivec z Haškova Švejka a doktor Galén z Čapkovy Bílé nemoci.</p> <p> Hoteliérovi však zjevně ve skutečnosti nešlo o postoj k anexi Krymu, protože hostů jiných národností se na tuto politickou otázku neptal, přestože i mezi nimi mohou být teoreticky zastánci Putinovy politiky. U Rusů naopak věděl, že pro ně písemně vyjádřený nesouhlas s politikou vlastní vlády může být osobně riskantní, a tak jejich ochota k podpisu bude minimální i v případě, že s anexí Krymu nesouhlasí. Šlo zkrátka o to, neubytovávat Rusy.</p> <p>Že se mezi podnikateli mohou vyskytnout podivíni, kteří se chovají podobným způsobem k potenciálním zákazníkům, je smutné, ale možné. Takový přístup k podnikání sice není zrovna dobrou vizitkou jak onoho konkrétního podniku, tak nedělá dobrou reklamu českému pohostinství jako takovému, ale jde o výjimečný detail.</p> <p>Aktivismus Ústavního soudu v této věci je ovšem zcela jiného kalibru. Zde již nejde o jednoho podivína s nacionálními a politickými antipatiemi, zde jde o jednu z nejvyšších ústavních autorit a o judikát, kterým jsou povinny se řídit ostatní instituce.</p> <p>Na základě tohoto nálezu platí, že v České republice je možno diskriminovat kýmkoliv a kdekoliv Rusy s odvoláním na politické důvody.  To se v dnešní atmosféře může mnohým jednodušším povahám líbit, a s tím také zřejmě soudci ÚS kalkulovali.</p> <p>Otevřeli však skutečně nechutnou Pandořinu skříňku, která bude přilévat olej do ohně naší názorově stále rozdělenější společnosti. Říkají si o napodobování takového chování, říkají si o vyvolávání politicky motivovaných provokací a konfliktů. A nepůjde pouze o Rusy. </p> <p>Aktivismus, selektivní účelovost a politická zaujatost, které Ústavní soud svým pochybným nálezem demonstroval, jsou dalším příkladem smutné proměny této původně právem respektované ústavní instituce.<br /><br /><em>Jiří Weigl, 2. května 2019, IVK</em></p> </div> </div> </div> </div> </div></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/681ce4883e44e134adfdaa9762e2ced0_S.jpg" alt="JIří Weigl při presentaci knihy Stěhování národů s.r.o." /></div><div class="K2FeedIntroText"><div class="prostor" style="text-align: justify;"> <div class="prostor8"> <div class="clanek-det"> <div class="clanek-detail"> <div class="clanek-detail-titulek">Právní Kocourkov v naší zemi dosáhl další dimenze nálezem Ústavního soudu rušícího rozsudek Nejvyššího správního soudu, který judikoval, že se jistý ostravský hoteliér dopustil diskriminace a byl za to v dalším řízení odsouzen k mírné pokutě 5 000 Kč. Ústavní soud říká, že by tímto zrušeným rozsudkem byla porušena svoboda projevu podle Listiny práv a svobod ve spojení s právem podnikat. Kdo by se však z této na první pohled libě znějící zprávy začal těšit, že antidiskriminační šílenství v této zemi narazilo na hráz rozumu reprezentovanou nejvyšší právní institucí v zemi, bude hluboce zklamán. O nic takového se vůbec nejedná – antidiskriminace je stále zásadní prioritou.</div><div class="K2FeedFullText">O tom svědčí jednak připravována novela antidiskriminačního zákona, která presumpci viny a vše další k hrůze všech rozumných lidí posouvá na vyšší stupeň, a k té Ústavní soud nepochybně žádné zásadní výhrady mít nebude. A za druhé, zmíněná kauza je o něčem úplně jiném – o tom, že Ústavním soudem je tímto povolena diskriminace selektivní a on sám si při tom přidělil právo rozhodovat, vůči komu může být uplatněna.</div> <div class="clanek-detail-text"> <p>Podstata ostravské kauzy je následující – zmíněný hoteliér stanovil pro občany Ruska bizarní podmínku pro ubytování – musejí písemně vyjádřit nesouhlas s anexi Krymu. Podle ČOI i správní justice je to jasná diskriminace v rozporu se zákonem, pouze Ústavní soud v této nepřijatelné fantasmagorii nachází zalíbení a podobné chování v našem státě legalizuje. </p> <p>Ve skutečně svobodné společnosti by samozřejmě mělo platit, že každý podnikatel má právo mít klientelu, jakou chce, a stát mu do toho nemá co mluvit. Ale v takové společnosti přece nežijeme, naopak, všemožné státní orgány stále předepisují, vnucují omezení a kontrolují podnikání ze všech stran a antidiskriminace je vlajkovou lodí liberální demokracie, kterou se pyšníme.  Náš Ústavní soud však dnes řekl, že na Rusy se tato antidiskriminační ochrana nevztahuje.  Ty je možné činit jednotlivě odpovědnými za politiku své vlády a omezovat jejich práva ve srovnání s jinými. Ústavní soud svůj šokantní nález opírá o rozpor anexe Krymu s mezinárodním právem a svobodou projevu hostinského. Vše je podloženo právními autoritami, jako je hostinský Palivec z Haškova Švejka a doktor Galén z Čapkovy Bílé nemoci.</p> <p> Hoteliérovi však zjevně ve skutečnosti nešlo o postoj k anexi Krymu, protože hostů jiných národností se na tuto politickou otázku neptal, přestože i mezi nimi mohou být teoreticky zastánci Putinovy politiky. U Rusů naopak věděl, že pro ně písemně vyjádřený nesouhlas s politikou vlastní vlády může být osobně riskantní, a tak jejich ochota k podpisu bude minimální i v případě, že s anexí Krymu nesouhlasí. Šlo zkrátka o to, neubytovávat Rusy.</p> <p>Že se mezi podnikateli mohou vyskytnout podivíni, kteří se chovají podobným způsobem k potenciálním zákazníkům, je smutné, ale možné. Takový přístup k podnikání sice není zrovna dobrou vizitkou jak onoho konkrétního podniku, tak nedělá dobrou reklamu českému pohostinství jako takovému, ale jde o výjimečný detail.</p> <p>Aktivismus Ústavního soudu v této věci je ovšem zcela jiného kalibru. Zde již nejde o jednoho podivína s nacionálními a politickými antipatiemi, zde jde o jednu z nejvyšších ústavních autorit a o judikát, kterým jsou povinny se řídit ostatní instituce.</p> <p>Na základě tohoto nálezu platí, že v České republice je možno diskriminovat kýmkoliv a kdekoliv Rusy s odvoláním na politické důvody.  To se v dnešní atmosféře může mnohým jednodušším povahám líbit, a s tím také zřejmě soudci ÚS kalkulovali.</p> <p>Otevřeli však skutečně nechutnou Pandořinu skříňku, která bude přilévat olej do ohně naší názorově stále rozdělenější společnosti. Říkají si o napodobování takového chování, říkají si o vyvolávání politicky motivovaných provokací a konfliktů. A nepůjde pouze o Rusy. </p> <p>Aktivismus, selektivní účelovost a politická zaujatost, které Ústavní soud svým pochybným nálezem demonstroval, jsou dalším příkladem smutné proměny této původně právem respektované ústavní instituce.<br /><br /><em>Jiří Weigl, 2. května 2019, IVK</em></p> </div> </div> </div> </div> </div></div> Za bestiální lynč SPD nesou odpovědnost maistreamová média, Černé vlajky - tzv. Piráti a předseda Ústavního soudu 2019-05-29T12:10:00+00:00 2019-05-29T12:10:00+00:00 http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/soudcokracie/item/2796-za-bestialni-lync-spd-nesou-odpovednost-maistreamova-media-cerne-vlajky-tzv-pirati-a-predseda-ustavniho-soudu Josef Pepa Nos, kandidát do Senátu a EP za SPD <div class="K2FeedImage"><img src="http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/c1b56a7f5d1f8c741c11579a413c9ba6_S.jpg" alt="Josef Nos na předvolební manifestaci SPD na Václavském náměstí v Praze" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;">Za bestiální lynč kandidáta do Senátu za SPD Ladislava Jakla a vlastně celé SPD nese plnou odpovědnost Česká Televize, Český Rozhlas a další mainstreamová média. Osobně odpovědný je předseda Ústavního Soudu Pavel Rychetský a neofašistická strana Černé Vlajky, tzv. piráti.</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;"> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/c1b56a7f5d1f8c741c11579a413c9ba6_S.jpg" alt="Josef Nos na předvolební manifestaci SPD na Václavském náměstí v Praze" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;">Za bestiální lynč kandidáta do Senátu za SPD Ladislava Jakla a vlastně celé SPD nese plnou odpovědnost Česká Televize, Český Rozhlas a další mainstreamová média. Osobně odpovědný je předseda Ústavního Soudu Pavel Rychetský a neofašistická strana Černé Vlajky, tzv. piráti.</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;"> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p></div> Advokáti by nyní měli být velmi ostražití při předkládání důkazů. 2019-02-08T13:21:53+00:00 2019-02-08T13:21:53+00:00 http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/soudcokracie/item/2551-advokati-by-nyni-meli-byt-velmi-ostraziti-pri-predkladani-dukazu Klara Samkova <div class="K2FeedImage"><img src="http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/473dc68f99076b0bcf5ab14122807f25_S.jpg" alt="Advokáti by nyní měli být velmi ostražití při předkládání důkazů." /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;">Od 1.2. 2019 platí nové znění § 347a trestního zákoníku, podle něhož může být advokát nově stíhán za předložení padělaného nebo pozměněného důkazního prostředku. Advokáti by nyní měli být velmi ostražití při předkládání důkazů. Protože když klient předloží advokátovi padělek a advokát jej i nevědomky předložil jménem svého klienta u soudu, může se stát, že bude muset prokazovat, že opravdu nevěděl, že se jedná o padělek. Jinak s novelou vřele souhlasím, protože do její doby mohl pachatel předkládat zfalšované listiny soudu úplně v klidu: dementní (pardon) do té doby platný judikát Nejvyššího soudu totiž pravil, že soudy zde jsou od odhalování podvodů no a tak když to pachatel zkusil a nevyšlo to, soud splnil svou povinnost a pachatel prohrál. Žádný pokus o podvod to nebyl... Protože nad touto zvrácenou logikou zůstával rozum stát i poslancům, výsledek je, ach jo, další novela. Přitom stačilo, aby Nejvyšší soud dostal rozum...</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/473dc68f99076b0bcf5ab14122807f25_S.jpg" alt="Advokáti by nyní měli být velmi ostražití při předkládání důkazů." /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;">Od 1.2. 2019 platí nové znění § 347a trestního zákoníku, podle něhož může být advokát nově stíhán za předložení padělaného nebo pozměněného důkazního prostředku. Advokáti by nyní měli být velmi ostražití při předkládání důkazů. Protože když klient předloží advokátovi padělek a advokát jej i nevědomky předložil jménem svého klienta u soudu, může se stát, že bude muset prokazovat, že opravdu nevěděl, že se jedná o padělek. Jinak s novelou vřele souhlasím, protože do její doby mohl pachatel předkládat zfalšované listiny soudu úplně v klidu: dementní (pardon) do té doby platný judikát Nejvyššího soudu totiž pravil, že soudy zde jsou od odhalování podvodů no a tak když to pachatel zkusil a nevyšlo to, soud splnil svou povinnost a pachatel prohrál. Žádný pokus o podvod to nebyl... Protože nad touto zvrácenou logikou zůstával rozum stát i poslancům, výsledek je, ach jo, další novela. Přitom stačilo, aby Nejvyšší soud dostal rozum...</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p></div> Cestou k naplnění naší naděje je odvaha 2019-01-11T07:56:04+00:00 2019-01-11T07:56:04+00:00 http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/soudcokracie/item/2495-cestou-k-naplneni-nasi-nadeje-je-odvaha PETR HANNIG hannig.petr@seznam.cz <div class="K2FeedImage"><img src="http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/5203e029baf9066453a974e14eb72a60_S.jpg" alt="Předseda Rozumných Petr Hannig se svými vnoučaty" /></div><div class="K2FeedIntroText"><blockquote> <p style="text-align: justify;">My, pamětníci, musíme neustále připomínat těm, kteří vědí o událostech, které jsme skutečně prožili, pouze z médií. A to velmi často dost zkresleně. Moji vrstevníci, určitě si pamatujete na první novoroční projev prezidenta Havla „naše země nevzkvétá“ z 1. 1. 1990. Řekl v něm, že sní o samostatné, svobodné, demokratické (ne tedy liberálně demokratické - propagující genderismus a vše, nad čímž dnes nevěřícně kroutíme hlavami, a co je nám pod pojmem politická korektnost vnucováno), hospodářsky prosperující a sociálně spravedlivé republice, republice lidské, která slouží člověku. To byla krásná slova. Na ta slova je třeba navázat. Chtěl též, aby naše republika (i když tehdy to bylo ještě Československo) nebyla v žádném vojenském paktu. Tento jeho tehdejší sen o neutralitě potvrzuje i samotný George Soros s tím, že Havla právě on přesvědčil o opaku. Doslova na nahrávce říká, že Havel byl naivní. <strong>Bohužel to, co prospívá lidem, považovali a považují velcí finanční dravci za naivitu.</strong> Pokud tomu nevěříte, poslechněte si od 2 minuty a 20. vteřiny autentická slova G. Sorose: https://www.youtube.com/watch?v=4zyn9-TpbKM</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;"><strong>Havel měl totiž v té době sen o Evropě bez cizí vojenské přítomnosti, a to nejen bez Varšavské smlouvy, ale i bez NATO.</strong> To potvrzují i další pamětníci.</p> <div id="art-text" class="text" style="text-align: justify;"> <p>V Havlově projevu v Československé televizi, už 16.12. 1989 (to ještě nebyl prezidentem) zaznělo: <strong>Chci budovat záruky SVOBODY PROJEVU.</strong></p> <h1>Chci navázat na jeho tehdejší myšlenky, které v těchto projevech zazněly.</h1> <p><strong>To jest, chci nynější ČR svobodnou (bez diktátu Bruselu – já jsem pro vstup do EU nehlasoval). Chci ČR neutrální. Chci svobodu projevu. Chci internet bez cenzury.</strong></p> <p>Vyznávám slova, která jsou přisuzována Voltairovi: <em>„Nemusím s Vámi souhlasit, ale budu Vás bránit, abyste vždycky mohl říkat to, co si myslíte“.</em> Proto přes všechny rady těch, co to se mnou myslí dobře, a říkají, abych nespolupracoval s Adamem Benjaminem Bartošem, podmínečně odsouzeným pouze za to, co řekl a napsal, že mi to uškodí, neposlechnu těchto „dobře“ míněných rad. Budu s ním a jeho Národní demokracií spolupracovat. <strong>Adam Bartoš nebyl odsouzen za to, že něco „odklonil“ nebo ukradl, ale za to, co považoval za nutné říci a napsat</strong> (i když zdůrazňuji, že s některými jeho výroky nesouhlasím). To je můj díl ODVAHY, ke které vás budu v dalším textu vyzývat.</p> <p>Jeden filosof zde prohlásil, že rok 2018 byl rokem nenávisti. Takovým temným znamením toho bylo, že prezidentská kytice byla v době státního svátku vhozena do koše.</p> <p>Pojďme spolu rok 2019 prožít tak, aby onen filosof (V. Podracký) mohl na jeho konci prohlásit, že byl rokem NADĚJE. Naděje, že budeme naslouchat jeden druhému, že se <strong>nenecháme strhnout k nenávisti k těm, kteří jsou nositeli jiných myšlenek, než jsou ty naše vlastní.</strong></p> <p>Ještě dodám, že bych byl rád, kdyby byl rokem ODVAHY. Odvahy ve volbách do Evropského parlamentu volit ty strany či koalice, které se budou snažit vrátit Evropu do nedávných dob, kdy každý stát měl možnost zamezit zákonům diktovaným z Bruselu, které jsou v jeho neprospěch. <strong>Evropa musí být zase kontinentem, kde se každý stát, každý národ bude cítit svobodným.</strong></p> <h1>A vysvětlím, proč říkám rok odvahy.</h1> <p>K Evropským volbám chodí volit velice málo voličů. V roce 2014 to bylo pouze něco málo přes 18%, neboli jeden a půl milionu voličů. Kdyby všichni ti, co by k volbám nepřišli, protože s EU nesouhlasí, vhodili svůj hlas těm, co takzvaně nemají šanci, ale vyjadřují jejich názory, tak by si nemuseli lámat hlavu tím, že jejich hlas propadne. Protože kdyby volit vůbec nepřišli, tak by propadl tak jako tak. Konečně by mohli projevit odvahu dát to těm, kterým věří, a ne těm, jejichž činností byli zklamáni.</p> <p>Lidí, kteří přemýšlejí a čtou tyto úvahy, je velice málo. Proto je potřeba najít i odvahu mluvit se svými známými, sousedy atd. Mluvit o těch, kterým věříte.<strong> Díky vaší odvaze volit PODLE SRDCE, mohou právě oni změnit věci k lepšímu.</strong></p> <p>Takže přátelé, mějme ODVAHU a NADĚJE se přemění ve skutečnost.</p> <p>Přeji vám všem v roce 2019 vše dobré.</p> <p>Mgr. Petr Hannig, předseda strany ROZUMNÍ</p> </div> <div class="authors" style="text-align: justify;"><span> </span></div> </blockquote></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/5203e029baf9066453a974e14eb72a60_S.jpg" alt="Předseda Rozumných Petr Hannig se svými vnoučaty" /></div><div class="K2FeedIntroText"><blockquote> <p style="text-align: justify;">My, pamětníci, musíme neustále připomínat těm, kteří vědí o událostech, které jsme skutečně prožili, pouze z médií. A to velmi často dost zkresleně. Moji vrstevníci, určitě si pamatujete na první novoroční projev prezidenta Havla „naše země nevzkvétá“ z 1. 1. 1990. Řekl v něm, že sní o samostatné, svobodné, demokratické (ne tedy liberálně demokratické - propagující genderismus a vše, nad čímž dnes nevěřícně kroutíme hlavami, a co je nám pod pojmem politická korektnost vnucováno), hospodářsky prosperující a sociálně spravedlivé republice, republice lidské, která slouží člověku. To byla krásná slova. Na ta slova je třeba navázat. Chtěl též, aby naše republika (i když tehdy to bylo ještě Československo) nebyla v žádném vojenském paktu. Tento jeho tehdejší sen o neutralitě potvrzuje i samotný George Soros s tím, že Havla právě on přesvědčil o opaku. Doslova na nahrávce říká, že Havel byl naivní. <strong>Bohužel to, co prospívá lidem, považovali a považují velcí finanční dravci za naivitu.</strong> Pokud tomu nevěříte, poslechněte si od 2 minuty a 20. vteřiny autentická slova G. Sorose: https://www.youtube.com/watch?v=4zyn9-TpbKM</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;"><strong>Havel měl totiž v té době sen o Evropě bez cizí vojenské přítomnosti, a to nejen bez Varšavské smlouvy, ale i bez NATO.</strong> To potvrzují i další pamětníci.</p> <div id="art-text" class="text" style="text-align: justify;"> <p>V Havlově projevu v Československé televizi, už 16.12. 1989 (to ještě nebyl prezidentem) zaznělo: <strong>Chci budovat záruky SVOBODY PROJEVU.</strong></p> <h1>Chci navázat na jeho tehdejší myšlenky, které v těchto projevech zazněly.</h1> <p><strong>To jest, chci nynější ČR svobodnou (bez diktátu Bruselu – já jsem pro vstup do EU nehlasoval). Chci ČR neutrální. Chci svobodu projevu. Chci internet bez cenzury.</strong></p> <p>Vyznávám slova, která jsou přisuzována Voltairovi: <em>„Nemusím s Vámi souhlasit, ale budu Vás bránit, abyste vždycky mohl říkat to, co si myslíte“.</em> Proto přes všechny rady těch, co to se mnou myslí dobře, a říkají, abych nespolupracoval s Adamem Benjaminem Bartošem, podmínečně odsouzeným pouze za to, co řekl a napsal, že mi to uškodí, neposlechnu těchto „dobře“ míněných rad. Budu s ním a jeho Národní demokracií spolupracovat. <strong>Adam Bartoš nebyl odsouzen za to, že něco „odklonil“ nebo ukradl, ale za to, co považoval za nutné říci a napsat</strong> (i když zdůrazňuji, že s některými jeho výroky nesouhlasím). To je můj díl ODVAHY, ke které vás budu v dalším textu vyzývat.</p> <p>Jeden filosof zde prohlásil, že rok 2018 byl rokem nenávisti. Takovým temným znamením toho bylo, že prezidentská kytice byla v době státního svátku vhozena do koše.</p> <p>Pojďme spolu rok 2019 prožít tak, aby onen filosof (V. Podracký) mohl na jeho konci prohlásit, že byl rokem NADĚJE. Naděje, že budeme naslouchat jeden druhému, že se <strong>nenecháme strhnout k nenávisti k těm, kteří jsou nositeli jiných myšlenek, než jsou ty naše vlastní.</strong></p> <p>Ještě dodám, že bych byl rád, kdyby byl rokem ODVAHY. Odvahy ve volbách do Evropského parlamentu volit ty strany či koalice, které se budou snažit vrátit Evropu do nedávných dob, kdy každý stát měl možnost zamezit zákonům diktovaným z Bruselu, které jsou v jeho neprospěch. <strong>Evropa musí být zase kontinentem, kde se každý stát, každý národ bude cítit svobodným.</strong></p> <h1>A vysvětlím, proč říkám rok odvahy.</h1> <p>K Evropským volbám chodí volit velice málo voličů. V roce 2014 to bylo pouze něco málo přes 18%, neboli jeden a půl milionu voličů. Kdyby všichni ti, co by k volbám nepřišli, protože s EU nesouhlasí, vhodili svůj hlas těm, co takzvaně nemají šanci, ale vyjadřují jejich názory, tak by si nemuseli lámat hlavu tím, že jejich hlas propadne. Protože kdyby volit vůbec nepřišli, tak by propadl tak jako tak. Konečně by mohli projevit odvahu dát to těm, kterým věří, a ne těm, jejichž činností byli zklamáni.</p> <p>Lidí, kteří přemýšlejí a čtou tyto úvahy, je velice málo. Proto je potřeba najít i odvahu mluvit se svými známými, sousedy atd. Mluvit o těch, kterým věříte.<strong> Díky vaší odvaze volit PODLE SRDCE, mohou právě oni změnit věci k lepšímu.</strong></p> <p>Takže přátelé, mějme ODVAHU a NADĚJE se přemění ve skutečnost.</p> <p>Přeji vám všem v roce 2019 vše dobré.</p> <p>Mgr. Petr Hannig, předseda strany ROZUMNÍ</p> </div> <div class="authors" style="text-align: justify;"><span> </span></div> </blockquote></div> Právo na elektronickou komunikaci se státem stanovíme zákonem 2018-09-21T12:13:36+00:00 2018-09-21T12:13:36+00:00 http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/soudcokracie/item/2359-pravo-na-elektronickou-komunikaci-se-statem-stanovime-zakonem PETR FIALA, předseda ODS a poslanec PSP ČR fialap@psp.cz <div class="K2FeedImage"><img src="http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/2bf792ab9186f339544f2e5dc1b59f30_S.jpg" alt="Profesor Petr Fiala " /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;" align="center">ODS představila zákon o právu na digitální službu, který zaručí občanům České republiky možnost komunikovat s úřady elektronicky. Občanští demokraté chtějí, aby do pěti let všechny obce a státní instituce nabízely své služby občanům také elektronicky. Pokud poslanci zákon schválí, mělo by se jednat o největší průlom v elektronizaci státní správy od zavedení Czechpointu (který uvedli do chodu Ivan Langer z ODS s panem Zajíčkem, tedy rovněž tehdejší ODS - pozn. redakce) Naplňujeme i v opozici náš slib, že uděláme všechno pro zjednodušení byrokracie a elektronizaci služeb státu. Poslední velké viditelné změny v podobě Czechpointů a datových schránek prosadila před lety právě ODS. Ve schválení zákona o právu na digitální službu vidíme šanci na další průlom. Chceme rozhýbat úřady, aby musely lidem poskytnout své služby elektronicky.</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;" align="center"><span>Zákon ukotvuje kromě práva občanů na poskytování digitálních služeb také právo na poskytnutí údajů úřadům jen jednou. Pokud s tím občan vysloví souhlas, budou úřady jeho data sdílet. Nebude muset do žádného dalšího elektronického formuláře vyplňovat údaje, které už má stát k dispozici. Novinkou bude také právo odkázat na údaje vedené státem v elektronické formě. Nebude tedy nutné nosit s sebou stále několik osobních průkazů.  </span>Zákon předpokládá, že na úrovni krajů, měst a obcí vzniknou katalogy elektronických služeb do tří let. Celkem 5 let pak budou mít všechny úřady na to, aby své služby poskytovaly elektronicky.</p> <p style="text-align: justify;">Každý občan bude mít právo, aby si své věci mohl vyřešit elektronicky z domova nebo dokonce ze svého mobilu. Úřady často hledí na občany jen jako na cíl kontrol a subjekty, které musejí plnit povinnosti. Nový zákon dává lidem pro změnu právo na elektronické služby, a státu naopak povinnost, aby je zajistil. Určující ale bude vždy rozhodnutí občana. Právo není povinnost. Výrazný krok pro zjednodušení byrokracie představuje i vytvoření katalogu agend a elektronických služeb, se kterým nový zákon počítá. Už to umožní udělat potřebnou inventuru byrokracie a vyloučit zbytečné dublety či triplety v administrativě státu, krajů i obcí.</p> <p style="text-align: justify;">Na úrovni hlavního města Prahy chceme zajistit dostupnost všech služeb do konce nového volebního období. Právo na digitální komunikaci s úřady máme ostatně v našem programu pro fungující Prahu. Elektronizace je cesta, jak lidem ušetřit zbytečné cesty a čekání na úřadech. Čas a peníze tím ve výsledku ušetří i úřady. Ušetřené prostředky bude Praha moci investovat do dalšího zkvalitňování služeb.</p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/2bf792ab9186f339544f2e5dc1b59f30_S.jpg" alt="Profesor Petr Fiala " /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;" align="center">ODS představila zákon o právu na digitální službu, který zaručí občanům České republiky možnost komunikovat s úřady elektronicky. Občanští demokraté chtějí, aby do pěti let všechny obce a státní instituce nabízely své služby občanům také elektronicky. Pokud poslanci zákon schválí, mělo by se jednat o největší průlom v elektronizaci státní správy od zavedení Czechpointu (který uvedli do chodu Ivan Langer z ODS s panem Zajíčkem, tedy rovněž tehdejší ODS - pozn. redakce) Naplňujeme i v opozici náš slib, že uděláme všechno pro zjednodušení byrokracie a elektronizaci služeb státu. Poslední velké viditelné změny v podobě Czechpointů a datových schránek prosadila před lety právě ODS. Ve schválení zákona o právu na digitální službu vidíme šanci na další průlom. Chceme rozhýbat úřady, aby musely lidem poskytnout své služby elektronicky.</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;" align="center"><span>Zákon ukotvuje kromě práva občanů na poskytování digitálních služeb také právo na poskytnutí údajů úřadům jen jednou. Pokud s tím občan vysloví souhlas, budou úřady jeho data sdílet. Nebude muset do žádného dalšího elektronického formuláře vyplňovat údaje, které už má stát k dispozici. Novinkou bude také právo odkázat na údaje vedené státem v elektronické formě. Nebude tedy nutné nosit s sebou stále několik osobních průkazů.  </span>Zákon předpokládá, že na úrovni krajů, měst a obcí vzniknou katalogy elektronických služeb do tří let. Celkem 5 let pak budou mít všechny úřady na to, aby své služby poskytovaly elektronicky.</p> <p style="text-align: justify;">Každý občan bude mít právo, aby si své věci mohl vyřešit elektronicky z domova nebo dokonce ze svého mobilu. Úřady často hledí na občany jen jako na cíl kontrol a subjekty, které musejí plnit povinnosti. Nový zákon dává lidem pro změnu právo na elektronické služby, a státu naopak povinnost, aby je zajistil. Určující ale bude vždy rozhodnutí občana. Právo není povinnost. Výrazný krok pro zjednodušení byrokracie představuje i vytvoření katalogu agend a elektronických služeb, se kterým nový zákon počítá. Už to umožní udělat potřebnou inventuru byrokracie a vyloučit zbytečné dublety či triplety v administrativě státu, krajů i obcí.</p> <p style="text-align: justify;">Na úrovni hlavního města Prahy chceme zajistit dostupnost všech služeb do konce nového volebního období. Právo na digitální komunikaci s úřady máme ostatně v našem programu pro fungující Prahu. Elektronizace je cesta, jak lidem ušetřit zbytečné cesty a čekání na úřadech. Čas a peníze tím ve výsledku ušetří i úřady. Ušetřené prostředky bude Praha moci investovat do dalšího zkvalitňování služeb.</p></div> Konference o elektronizaci veřejné správy 2018-04-13T11:19:43+00:00 2018-04-13T11:19:43+00:00 http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/soudcokracie/item/2176-konference-o-elektronizaci-verejne-spravy Marika Vitnerová, ředitelka odboru tisku a PR <div class="K2FeedImage"><img src="http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/6aecb618558929ab262652492a62332d_S.jpg" alt="Ministerstvo vnitra ČR" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;">Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhl v Hradci Králové již 21. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě věnované zejména elektronizaci veřejné správy. Vedle premiéra Andreje Babiše a dalších členů vlády se slavnostního zahájení konference zúčastnil i ministr vnitra Lubomír Metnar. <em>„eGovernment musí přispět k narovnání vztahu státu vůči občanům a poskytovat služby tak, aby z nich občané profitovali, musí také pomáhat snižovat administrativní zátěž pro občany a podnikatele,“ </em>představil ministr hlavní cíle digitalizace státu v kontextu vládní strategie Digitální Česko. Jízdním řádem těchto kroků bude stručně představená informační koncepce ČR, jejíž realizace by měla donutit úřady, aby při rozvoji svých služeb povinně využívaly prostředky digitální komunikace podle principu „digital by default“.</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;">Úřady by také měly využívat již jednou v rámci státu vybudované sdílené služby, aby při nákupu technologií nevytvářely závislost na konkrétních platformách a uzavřených řešeních a aby v zájmu transparentnosti a zajištění veřejné kontroly zpřístupňovaly v otevřeném formátu informace, které jsou ze své podstaty veřejné a mohou sloužit jako datový zdroj pro rozvoj inovací a nových služeb. Nadresortní koordinaci pak bude vykonávat posílená Rada vlády pro informační společnost spolu s vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci Vladimírem Dzurillou.</p> <p style="text-align: justify;">Konkrétní projekty a služby připravované Ministerstvem vnitra představili účastníci bloku, který zahajoval náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních technologií Jaroslav Strouhal: „<em>Vytvořili jsme systém, který umožní bezpečné a státem zaručené ověření totožnosti uživatelů online, k němuž se může na jedné straně připojit jakákoliv služba veřejné správy a zároveň na druhé straně jakýkoliv poskytovatel prostředků pro identifikaci, který získá akreditaci. Od července začneme vydávat občanské průkazy s čipem, které umožní svým držitelům bezpečně prokazovat totožnost i při online komunikaci s veřejnou správou. Budujeme pro občany nový portál veřejné správy jako centrální místo, kde si každý vyřídí vše potřebné elektronicky a kam můžou všechny úřady připojovat a integrovat své služby,“ </em>uvedl náměstek Strouhal.</p> <p style="text-align: justify;">Velký zájem provázel i blok věnovaný problematice evropského obecného nařízení o ochraně osobních dat GDPR. Na něm vystoupil i náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy Petr Mlsna, který mírnil obavy zástupců veřejné správy z dopadů této regulace a upozorňoval na široký výčet informačních a metodických aktivit Ministerstva vnitra dostupný na ministerském webu.</p> <p style="text-align: justify;">Další bloky za účasti zástupců Ministerstva vnitra se věnovaly otevřeným datům ve veřejné správě, rozvoji veřejné správy, státní službě nebo projektu elektronické sbírky a elektronické tvorby legislativy. Druhý den konference přišla řada na témata zaměřená na kybernetickou bezpečnost nebo budoucnost základních registrů.</p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/6aecb618558929ab262652492a62332d_S.jpg" alt="Ministerstvo vnitra ČR" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;">Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhl v Hradci Králové již 21. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě věnované zejména elektronizaci veřejné správy. Vedle premiéra Andreje Babiše a dalších členů vlády se slavnostního zahájení konference zúčastnil i ministr vnitra Lubomír Metnar. <em>„eGovernment musí přispět k narovnání vztahu státu vůči občanům a poskytovat služby tak, aby z nich občané profitovali, musí také pomáhat snižovat administrativní zátěž pro občany a podnikatele,“ </em>představil ministr hlavní cíle digitalizace státu v kontextu vládní strategie Digitální Česko. Jízdním řádem těchto kroků bude stručně představená informační koncepce ČR, jejíž realizace by měla donutit úřady, aby při rozvoji svých služeb povinně využívaly prostředky digitální komunikace podle principu „digital by default“.</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;">Úřady by také měly využívat již jednou v rámci státu vybudované sdílené služby, aby při nákupu technologií nevytvářely závislost na konkrétních platformách a uzavřených řešeních a aby v zájmu transparentnosti a zajištění veřejné kontroly zpřístupňovaly v otevřeném formátu informace, které jsou ze své podstaty veřejné a mohou sloužit jako datový zdroj pro rozvoj inovací a nových služeb. Nadresortní koordinaci pak bude vykonávat posílená Rada vlády pro informační společnost spolu s vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci Vladimírem Dzurillou.</p> <p style="text-align: justify;">Konkrétní projekty a služby připravované Ministerstvem vnitra představili účastníci bloku, který zahajoval náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních technologií Jaroslav Strouhal: „<em>Vytvořili jsme systém, který umožní bezpečné a státem zaručené ověření totožnosti uživatelů online, k němuž se může na jedné straně připojit jakákoliv služba veřejné správy a zároveň na druhé straně jakýkoliv poskytovatel prostředků pro identifikaci, který získá akreditaci. Od července začneme vydávat občanské průkazy s čipem, které umožní svým držitelům bezpečně prokazovat totožnost i při online komunikaci s veřejnou správou. Budujeme pro občany nový portál veřejné správy jako centrální místo, kde si každý vyřídí vše potřebné elektronicky a kam můžou všechny úřady připojovat a integrovat své služby,“ </em>uvedl náměstek Strouhal.</p> <p style="text-align: justify;">Velký zájem provázel i blok věnovaný problematice evropského obecného nařízení o ochraně osobních dat GDPR. Na něm vystoupil i náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy Petr Mlsna, který mírnil obavy zástupců veřejné správy z dopadů této regulace a upozorňoval na široký výčet informačních a metodických aktivit Ministerstva vnitra dostupný na ministerském webu.</p> <p style="text-align: justify;">Další bloky za účasti zástupců Ministerstva vnitra se věnovaly otevřeným datům ve veřejné správě, rozvoji veřejné správy, státní službě nebo projektu elektronické sbírky a elektronické tvorby legislativy. Druhý den konference přišla řada na témata zaměřená na kybernetickou bezpečnost nebo budoucnost základních registrů.</p></div> Krutá ponovembrová realita - Havel v túžbe po moci potlačil v sebe hodnoty morálky a charakteru 2018-04-01T16:38:20+00:00 2018-04-01T16:38:20+00:00 http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/soudcokracie/item/2148-kruta-ponovembrova-realita-havel-v-tuzbe-po-moci-potlacil-v-sebe-hodnoty-moralky-a-charakteru Vladimír PAVLÍK <div class="K2FeedImage"><img src="http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/13ede7788c591f582248c40209bdc538_S.jpg" alt="Opět budou za své názory trestáni občané a dokonce i jejich děti?!" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;">Tento trpký, ale skutočný príbeh venujem Václavovi Havlovi, ktorý vo svojej chorobe, zvanej túžba po moci a po kariére, dokázal v sebe potlačiť hodnoty morálky a charakteru. Za toto všetko ho ešte naivní západní politici a intelektuálovia dokážu nazvať humanistom a ľudomilom, udeľovať mu množstvo metálov a titulov, ktorých počtom dokonca prekonal aj samotného Leonida Iľjiča Brežneva. Jeho dvojtvárnosť sa prejavila hneď po novembri 1989. Amnestiu, ktorú 1. 1. 1990 udelil komunistickým zlodejom. Bol to jeden z najväčších ponovembrových pľuvancov všetkým slušným ľuďom. A následná novela Trestného zákona z 1. 7. 199O potom túto kastu zlodejov definitívne zachránila. Výsledok tohoto Havlovho cynizmu začína mať svoje obete. Zatiaľ, čo omilostení komunisti znova ovládajú mocenské pozície, tá hŕstka čestných pracovníkov z radov policajtov a prokurátorov je zbavovaná výkonu povolania. Metódy, ktoré sú voči nim používané, patria medzi tie najzákernejšie. Obeťou tohoto súkolia je aj npor. Milan Holubčík, bývalý príslušník Policajného zboru v Považskej Bystrici, z odboru hospodárskej kriminality, toho času už rok bez zamestnania. Takto postihnutý je aj jeho syn a najnovšie aj jeho manželka.</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p>Tesne po 17-tom novembri 1989 JUDr. Vladimír Kolník, v tom čase zamestnaný ako prokurátor na Okresnej prokuratúre v Žiline, založil ešte pred generálnym štrajkom, ktorý sa konal 27. 11. 1989 štrajkový výbor v<strong> Považských strojárňach v Považskej Bystrici</strong>. V jeho čele stáli sústružník Milan Kalaš, technik Ing. Jozef Balej a sústružník František Jánošík, ktorý sa neskôr stal predsedom podnikového výboru odborového sväzu KOVO. Z jadra tohoto revolučného štrajkového výboru som založil Občianskú iniciatívu za očistu nášho okresu od skorumpovanej a skompromitovanej komunistickej mafie a stal som sa jej hovorcom.<br /><br /><strong>O trestnej činnosti v tejto zbrojárskej fabrike, skutočnej bašte komunistických zlodejov v rámci ČSSR vedelo nielen celé Považie, ale aj orgány činné v trestnom konaní, ktoré toto vedome vyše 20 rokov zakrývali.</strong><br /><br />V priebehu generálneho štrajku 27. 11. 1989 nám robotníci doniesli závažné dokumenty, ktoré usvedčovali komunistickú mafiu z miliónových podvodov a rozkrádačiek. Keďže orgány činné v trestnom konaní sa snažili od nás dokumenty vylákať, pokrytecky tvrdiac, že sa nejedná o trestné činy, požiadali sme o pomoc JUDr. Vladimíra Kolníka, jedného z mála prokurátorov, ktorý z titulu svojej funkcie nebol nikdy členom KSČ.<br /><br />Ten nás zoznámil s npor. Milanom Holubčíkom, ktorý nielen ako jediný policajt s nami spolupracoval, ale svojim spôsobom aj ilegálne zachránil časť dokumentácie spred novembra 1989, ktoré orgány činné v trestnom konaní vedome zakryli. Osamotený sa snažil dokumentovať trestnú činnosť, zatiaľ čo MV SR pod vedením Vladimíra Mečiara všetko brzdilo. Komunistickí mafiáni dobre vedeli, že pokiaľ bude na funkcii ministra vnútra SR, nemusia mať obavy, že budú za svoje činy potrestaní.<br /><br />Za tejto situácie sme sa rozhodli vyslať Františka Jánošíka, v tom čase predsedu odborového sväzu KOVO v Považských strojárňach, aby išiel požiadať o pomoc JUDr. Jána Čarnogurského, v tom čase podpredsedu vlády SR. Ten poveril JUDr. Martina Lauka, v tom čase jedného z námestníkov na GP SR, aby túto vec preveril. Naše argumenty uznal za opodstatnené. Slovenský denník 30. 5. 1990 uverejnil zaujímavý článok pod názvom: Bývalí dobačovali, s podnadpisom: Odhalená trestná činnosť v Považských strojárňach.</p> <p>Odcitujeme najzaujímavejšie časti tohoto článku:<em> "Okresný prokurátor v Žiline JUDr. Vladimír Kolník vzal podľa ş 68 Trestného poriadku z dôvodov ş 67 pís. b) dňa 22. a 23. mája do väzby bývalých popredných straníckych funkcionárov Považských strojární. Všetci sú obvinení z trestného činu podvodu podľa ş 9 ods. 2, ş 250 ods. 1 pís. b) ods. 2 pís. b) Trestného zákona. Spolu s nimi sú stíhaní aj ďalší zamestnanci strojární. Trestné stíhanie sa začalo 22. mája v ranných hodinách domovými prehliadkami u všetkých obvinených. Tí po sebe likvidovali listinné dôkazy. Nútili k tomu aj susedov. Časť listinných dôkazov svedčiacich proti obvineným <strong>ZACHRÁNILI ROBOTNÍCI - ČLENOVIA KOORDINAČNÉHO ŠTRAJKOVÉHO VÝBORU </strong>Považských strojární hneď po generálnom štrajku. Vyšetrovaním sa zisťujú stále nové a nové škody. Trestná činnosť zasahuje - ako ukázalo vyšetrovanie už v začiatkoch - aj do najvyšších vládnych a straníckych štruktúr bývalého režimu".</em><br /><br /></p> <h1 style="text-align: justify;">Zatiaľ čo <strong>npor. MILAN HOLUBČÍK</strong>, Okresný prokurátor JUDr. Vladimír Kolník a naša Občianská iniciatíva ďalej zhromažďovali dôkazy o ekonomických zločinoch, <strong>VLADIMÍR MEČIAR</strong>, ako minister vnútra a neskôr ako predseda vlády SR, robil všetko, aby vyšetrovanie trestnej činnosti maril.</h1> <p>Aj to bol jeden z dôvodov, prečo 26. 5. 1990 na verejnom predvolebnom mítingu nazval našu Občianskú iniciatívu nelegálnou, protištátnou organizáciou, čo mu nakoniec odklepla aj bolševická sudkyňa Najvyššieho súdu SR pod menom AGNEŠA ČIERNA dňa 20. 7. 1993.<br /><br />Vládný denník Národná Obroda uverejnil 16. 1. 1992 pod nadpisom:<em> "Babinský by mohol robiť vrátnika"</em>, zaujímavý článok o tejto kauze, v ktorej bolo oficiálne potvrdené, že bývalým komunistickým funkcionárom dokázali už rokrádanie za 12. miliónov Kčs. Toto bolo oficiálne stanovisko GP SR. Nerodilo sa ovšem ľahko.<br /><br />V polovici roku 1991 sme požiadali o pomoc v tom čase poslanca SNR za VPN pána M. Krajčoviča, aby interpeloval Generálneho prokurátora SR, JUDr. Vojtecha Bachu, prečo vyšetrovanie sa vedie lajdácky, so snahou nie vyšetriť, ale zakryť.<br /><br />Keďže dotyčné noviny sa o túto kauzu zaujímali, žiadali GP SR o vysvetlenie a bolo im oznámené, že 16. 12. 1991 podal krajský prokurátor v Banskej Bystrici obžalobu pre trestný čin podvodu podľa ş 250 Trestného zákona na 13 osôb. Tu chcem ako dodatok uviesť, že dnes je NOVEMBER 1993 A <strong>SÚDNE POJEDNÁVANIE SA EŠTE NEZAČALO!!!</strong> Ako vidieť, slovenská justícia, ktorej pracovníci majú asi štyri ľudové, keď nedokázali za dva roky <strong>PREŠTUDOVAŤ DOTYČNÝ SPIS!!!</strong> Asi ich nemrzí, že neslúžia zákonu, hlavne, že sú mečiarovsky <strong>ZVRCHOVANÍ.</strong><br /><br />Hoci celý článok je veľmi zaujímavý, odcitujem z neho jednu pasáž:<em> "Ako je vôbec možné, že nehorázne bakchanálie mohli v Považskej Bystrici tak prekvitať? Ľudia, čo boli do machinácii zasvätení, mali strach - buď prídu o zamestnanie, alebo budú poslúchať. Vybrali si to druhé, hoci pri takomto dlhodobom bačovaní museli vedieť, že ide o protizákonné praktiky. Faktickou pomocou sa teda podieľali na trestnej činnosti formou účastenstva, a tak aj oni figurujú na zozname obvinených. Nenásytným funkcionárom hrala do karát aj nedostatočná kontrola".</em><br /><br />Tu by som dotyčnému novinárovi rád pripomenul, že som bol jeden z tých, ktorý na podobnú trestnú činnosť v Považských strojárňach poukazoval od roku 1979 do roku 1984, kedy som bol Okresným súdom v Považskej Bystrici ako protištátný a protisocialistický živel vyhodený zo zamestnania. Samozrejme za pomoci tých, ktorí túto trestnú činnosť páchali. A darebáci tohoto rangu <strong>NAŠLI PO NOVEMBRI 1989 OPORU U DNEŠNÉHO PREDSEDU VLÁDY SR.</strong></p> <h1 style="text-align: justify;"><br />Prišli júnové voľby v roku 1992, ktoré vyhralo komunistické HZDS.</h1> <p style="text-align: justify;">Začalo sa tvrdé účtovanie. Vladimír Mečiar za účinnej spolupráce Generálneho prokurátora SR, JUDr. Vojtecha Bachu, dvojnásobného dôverníka ŠtB, ev. č. 28540, kr. meno Béla a ev. č. 37101, kr. meno Rádio nechali okamžite odvolať okresného prokurátora JUDr. Vladimíra Kolníka. Dali jasne najavo, <strong>ŽE NEKOMUNISTICKÝ PROKURÁTOR MEDZI ČLENMI TEJTO ORGANIZÁCIE NEMÁ ČO HĽADAŤ.</strong><br /><br />Sieť sa začala sťahovať aj okolo jediného čestného a neúplatného policajta npor. Milana Holubčíka. Na Policajnom zbore v Považskej Bystrici vyvinuli maximálne úsilie, aby sťažovali jeho robotu a postupne ho zbavovali dotyčného prípadu. Za svoju čestnosť, charakter a neúplatnosť si vysluhoval úškrny a ignoráciu. Nakoniec ho donútili, obrazne povedané, vyštvať zo zamestnania. To však nebolo všetko. Komunistickí mafiáni v snahe úplne ho pokoriť, dohnať k samovražde, alebo odísť z Považskej Bystrice, vyhodili v septembri 1993 z roboty aj jeho manželku. Taktiež zamestnanie stratil aj jeho syn. Policajní bolševici z Považskej Bystrice, ktorí dlhodobo zakrývali trestnú činnosť, môžu byť spokojní. Najprv kolaps Václava Havla a neskôr vytvorenie nacionálneho a komunistického zvrchovaného Slovenska pod vedením Vladimíra Mečiara, kde sa dalo jasne najavo, ŽE ČESTNÍ POLICAJTI TYPU npor. MILANA HOLUBČÍKA A ČESTNÍ PROKURÁTORI TYPU JUDr. VLADIMÍRA KOLNÍKA, TU NEMAJÚ MIESTO. KOMUNIZMUS POSLAL DO BOJA SVOJU REZERVNÚ, VYTRÉNOVANÚ A ODPOČINUTÚ GARNITÚRU. MÁME ICH V ČELE VLÁD, MINISTERSTIEV, VEDÚ PARLAMENTY, KONTROĽUJÚ Z VELITEĽSKÝCH MIEST POLÍCIU A ARMÁDU.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Dnes je už všeobecne známe, že po 17- tom novembri 1989 sa Václav Havel objavoval na tribúnach s tými, ktorí tento národ za svojej vlády pripravili o odvahu bojovať o svoju slobodu. Nainfikovali mu do duše zbabelosť a komplex menejcennosti.</strong><br /><br /></p> <h1 style="text-align: justify;">Aká to bola vlastne revolúcia, keď víťaz vyjednával s porazeným, ktorým mal byť  komunizmus? </h1> <h2> NN 01.01.1993</h2></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/13ede7788c591f582248c40209bdc538_S.jpg" alt="Opět budou za své názory trestáni občané a dokonce i jejich děti?!" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;">Tento trpký, ale skutočný príbeh venujem Václavovi Havlovi, ktorý vo svojej chorobe, zvanej túžba po moci a po kariére, dokázal v sebe potlačiť hodnoty morálky a charakteru. Za toto všetko ho ešte naivní západní politici a intelektuálovia dokážu nazvať humanistom a ľudomilom, udeľovať mu množstvo metálov a titulov, ktorých počtom dokonca prekonal aj samotného Leonida Iľjiča Brežneva. Jeho dvojtvárnosť sa prejavila hneď po novembri 1989. Amnestiu, ktorú 1. 1. 1990 udelil komunistickým zlodejom. Bol to jeden z najväčších ponovembrových pľuvancov všetkým slušným ľuďom. A následná novela Trestného zákona z 1. 7. 199O potom túto kastu zlodejov definitívne zachránila. Výsledok tohoto Havlovho cynizmu začína mať svoje obete. Zatiaľ, čo omilostení komunisti znova ovládajú mocenské pozície, tá hŕstka čestných pracovníkov z radov policajtov a prokurátorov je zbavovaná výkonu povolania. Metódy, ktoré sú voči nim používané, patria medzi tie najzákernejšie. Obeťou tohoto súkolia je aj npor. Milan Holubčík, bývalý príslušník Policajného zboru v Považskej Bystrici, z odboru hospodárskej kriminality, toho času už rok bez zamestnania. Takto postihnutý je aj jeho syn a najnovšie aj jeho manželka.</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p>Tesne po 17-tom novembri 1989 JUDr. Vladimír Kolník, v tom čase zamestnaný ako prokurátor na Okresnej prokuratúre v Žiline, založil ešte pred generálnym štrajkom, ktorý sa konal 27. 11. 1989 štrajkový výbor v<strong> Považských strojárňach v Považskej Bystrici</strong>. V jeho čele stáli sústružník Milan Kalaš, technik Ing. Jozef Balej a sústružník František Jánošík, ktorý sa neskôr stal predsedom podnikového výboru odborového sväzu KOVO. Z jadra tohoto revolučného štrajkového výboru som založil Občianskú iniciatívu za očistu nášho okresu od skorumpovanej a skompromitovanej komunistickej mafie a stal som sa jej hovorcom.<br /><br /><strong>O trestnej činnosti v tejto zbrojárskej fabrike, skutočnej bašte komunistických zlodejov v rámci ČSSR vedelo nielen celé Považie, ale aj orgány činné v trestnom konaní, ktoré toto vedome vyše 20 rokov zakrývali.</strong><br /><br />V priebehu generálneho štrajku 27. 11. 1989 nám robotníci doniesli závažné dokumenty, ktoré usvedčovali komunistickú mafiu z miliónových podvodov a rozkrádačiek. Keďže orgány činné v trestnom konaní sa snažili od nás dokumenty vylákať, pokrytecky tvrdiac, že sa nejedná o trestné činy, požiadali sme o pomoc JUDr. Vladimíra Kolníka, jedného z mála prokurátorov, ktorý z titulu svojej funkcie nebol nikdy členom KSČ.<br /><br />Ten nás zoznámil s npor. Milanom Holubčíkom, ktorý nielen ako jediný policajt s nami spolupracoval, ale svojim spôsobom aj ilegálne zachránil časť dokumentácie spred novembra 1989, ktoré orgány činné v trestnom konaní vedome zakryli. Osamotený sa snažil dokumentovať trestnú činnosť, zatiaľ čo MV SR pod vedením Vladimíra Mečiara všetko brzdilo. Komunistickí mafiáni dobre vedeli, že pokiaľ bude na funkcii ministra vnútra SR, nemusia mať obavy, že budú za svoje činy potrestaní.<br /><br />Za tejto situácie sme sa rozhodli vyslať Františka Jánošíka, v tom čase predsedu odborového sväzu KOVO v Považských strojárňach, aby išiel požiadať o pomoc JUDr. Jána Čarnogurského, v tom čase podpredsedu vlády SR. Ten poveril JUDr. Martina Lauka, v tom čase jedného z námestníkov na GP SR, aby túto vec preveril. Naše argumenty uznal za opodstatnené. Slovenský denník 30. 5. 1990 uverejnil zaujímavý článok pod názvom: Bývalí dobačovali, s podnadpisom: Odhalená trestná činnosť v Považských strojárňach.</p> <p>Odcitujeme najzaujímavejšie časti tohoto článku:<em> "Okresný prokurátor v Žiline JUDr. Vladimír Kolník vzal podľa ş 68 Trestného poriadku z dôvodov ş 67 pís. b) dňa 22. a 23. mája do väzby bývalých popredných straníckych funkcionárov Považských strojární. Všetci sú obvinení z trestného činu podvodu podľa ş 9 ods. 2, ş 250 ods. 1 pís. b) ods. 2 pís. b) Trestného zákona. Spolu s nimi sú stíhaní aj ďalší zamestnanci strojární. Trestné stíhanie sa začalo 22. mája v ranných hodinách domovými prehliadkami u všetkých obvinených. Tí po sebe likvidovali listinné dôkazy. Nútili k tomu aj susedov. Časť listinných dôkazov svedčiacich proti obvineným <strong>ZACHRÁNILI ROBOTNÍCI - ČLENOVIA KOORDINAČNÉHO ŠTRAJKOVÉHO VÝBORU </strong>Považských strojární hneď po generálnom štrajku. Vyšetrovaním sa zisťujú stále nové a nové škody. Trestná činnosť zasahuje - ako ukázalo vyšetrovanie už v začiatkoch - aj do najvyšších vládnych a straníckych štruktúr bývalého režimu".</em><br /><br /></p> <h1 style="text-align: justify;">Zatiaľ čo <strong>npor. MILAN HOLUBČÍK</strong>, Okresný prokurátor JUDr. Vladimír Kolník a naša Občianská iniciatíva ďalej zhromažďovali dôkazy o ekonomických zločinoch, <strong>VLADIMÍR MEČIAR</strong>, ako minister vnútra a neskôr ako predseda vlády SR, robil všetko, aby vyšetrovanie trestnej činnosti maril.</h1> <p>Aj to bol jeden z dôvodov, prečo 26. 5. 1990 na verejnom predvolebnom mítingu nazval našu Občianskú iniciatívu nelegálnou, protištátnou organizáciou, čo mu nakoniec odklepla aj bolševická sudkyňa Najvyššieho súdu SR pod menom AGNEŠA ČIERNA dňa 20. 7. 1993.<br /><br />Vládný denník Národná Obroda uverejnil 16. 1. 1992 pod nadpisom:<em> "Babinský by mohol robiť vrátnika"</em>, zaujímavý článok o tejto kauze, v ktorej bolo oficiálne potvrdené, že bývalým komunistickým funkcionárom dokázali už rokrádanie za 12. miliónov Kčs. Toto bolo oficiálne stanovisko GP SR. Nerodilo sa ovšem ľahko.<br /><br />V polovici roku 1991 sme požiadali o pomoc v tom čase poslanca SNR za VPN pána M. Krajčoviča, aby interpeloval Generálneho prokurátora SR, JUDr. Vojtecha Bachu, prečo vyšetrovanie sa vedie lajdácky, so snahou nie vyšetriť, ale zakryť.<br /><br />Keďže dotyčné noviny sa o túto kauzu zaujímali, žiadali GP SR o vysvetlenie a bolo im oznámené, že 16. 12. 1991 podal krajský prokurátor v Banskej Bystrici obžalobu pre trestný čin podvodu podľa ş 250 Trestného zákona na 13 osôb. Tu chcem ako dodatok uviesť, že dnes je NOVEMBER 1993 A <strong>SÚDNE POJEDNÁVANIE SA EŠTE NEZAČALO!!!</strong> Ako vidieť, slovenská justícia, ktorej pracovníci majú asi štyri ľudové, keď nedokázali za dva roky <strong>PREŠTUDOVAŤ DOTYČNÝ SPIS!!!</strong> Asi ich nemrzí, že neslúžia zákonu, hlavne, že sú mečiarovsky <strong>ZVRCHOVANÍ.</strong><br /><br />Hoci celý článok je veľmi zaujímavý, odcitujem z neho jednu pasáž:<em> "Ako je vôbec možné, že nehorázne bakchanálie mohli v Považskej Bystrici tak prekvitať? Ľudia, čo boli do machinácii zasvätení, mali strach - buď prídu o zamestnanie, alebo budú poslúchať. Vybrali si to druhé, hoci pri takomto dlhodobom bačovaní museli vedieť, že ide o protizákonné praktiky. Faktickou pomocou sa teda podieľali na trestnej činnosti formou účastenstva, a tak aj oni figurujú na zozname obvinených. Nenásytným funkcionárom hrala do karát aj nedostatočná kontrola".</em><br /><br />Tu by som dotyčnému novinárovi rád pripomenul, že som bol jeden z tých, ktorý na podobnú trestnú činnosť v Považských strojárňach poukazoval od roku 1979 do roku 1984, kedy som bol Okresným súdom v Považskej Bystrici ako protištátný a protisocialistický živel vyhodený zo zamestnania. Samozrejme za pomoci tých, ktorí túto trestnú činnosť páchali. A darebáci tohoto rangu <strong>NAŠLI PO NOVEMBRI 1989 OPORU U DNEŠNÉHO PREDSEDU VLÁDY SR.</strong></p> <h1 style="text-align: justify;"><br />Prišli júnové voľby v roku 1992, ktoré vyhralo komunistické HZDS.</h1> <p style="text-align: justify;">Začalo sa tvrdé účtovanie. Vladimír Mečiar za účinnej spolupráce Generálneho prokurátora SR, JUDr. Vojtecha Bachu, dvojnásobného dôverníka ŠtB, ev. č. 28540, kr. meno Béla a ev. č. 37101, kr. meno Rádio nechali okamžite odvolať okresného prokurátora JUDr. Vladimíra Kolníka. Dali jasne najavo, <strong>ŽE NEKOMUNISTICKÝ PROKURÁTOR MEDZI ČLENMI TEJTO ORGANIZÁCIE NEMÁ ČO HĽADAŤ.</strong><br /><br />Sieť sa začala sťahovať aj okolo jediného čestného a neúplatného policajta npor. Milana Holubčíka. Na Policajnom zbore v Považskej Bystrici vyvinuli maximálne úsilie, aby sťažovali jeho robotu a postupne ho zbavovali dotyčného prípadu. Za svoju čestnosť, charakter a neúplatnosť si vysluhoval úškrny a ignoráciu. Nakoniec ho donútili, obrazne povedané, vyštvať zo zamestnania. To však nebolo všetko. Komunistickí mafiáni v snahe úplne ho pokoriť, dohnať k samovražde, alebo odísť z Považskej Bystrice, vyhodili v septembri 1993 z roboty aj jeho manželku. Taktiež zamestnanie stratil aj jeho syn. Policajní bolševici z Považskej Bystrice, ktorí dlhodobo zakrývali trestnú činnosť, môžu byť spokojní. Najprv kolaps Václava Havla a neskôr vytvorenie nacionálneho a komunistického zvrchovaného Slovenska pod vedením Vladimíra Mečiara, kde sa dalo jasne najavo, ŽE ČESTNÍ POLICAJTI TYPU npor. MILANA HOLUBČÍKA A ČESTNÍ PROKURÁTORI TYPU JUDr. VLADIMÍRA KOLNÍKA, TU NEMAJÚ MIESTO. KOMUNIZMUS POSLAL DO BOJA SVOJU REZERVNÚ, VYTRÉNOVANÚ A ODPOČINUTÚ GARNITÚRU. MÁME ICH V ČELE VLÁD, MINISTERSTIEV, VEDÚ PARLAMENTY, KONTROĽUJÚ Z VELITEĽSKÝCH MIEST POLÍCIU A ARMÁDU.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Dnes je už všeobecne známe, že po 17- tom novembri 1989 sa Václav Havel objavoval na tribúnach s tými, ktorí tento národ za svojej vlády pripravili o odvahu bojovať o svoju slobodu. Nainfikovali mu do duše zbabelosť a komplex menejcennosti.</strong><br /><br /></p> <h1 style="text-align: justify;">Aká to bola vlastne revolúcia, keď víťaz vyjednával s porazeným, ktorým mal byť  komunizmus? </h1> <h2> NN 01.01.1993</h2></div> Vystrašit a vyfakturovat = General Data Protection Regulation 2018-03-22T17:17:55+00:00 2018-03-22T17:17:55+00:00 http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/soudcokracie/item/2131-vystrasit-a-vyfakturovat-general-data-protection-regulation Miloš Vystrčil, senátor <div class="K2FeedImage"><img src="http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/d6baba739947569a44e8b3ecc718ffe3_S.jpg" alt="Senátor Miloš Vystrčil" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;">Vláda v demisi dnes projednala s dvouletým zpožděním návrhy zákonů, které mají adaptovat obecné nařízení na ochranu osobních údajů na naše národní prostředí. Jedná se o <em>Obecného nařízení o ochraně osobních údajů</em> neboli <em>General Data Protection Regulation (GDPR).</em> ODS chce snížit sankce pro firmy, zrušit sankce pro obce, odložit jejich platnost minimálně do poloviny roku 2019 a zavést přehledný informační portál. Liknavostí minulé i současné vlády došlo u stovek tisíc soukromých i veřejnoprávních subjektů ke vzniku atmosféry, kterou lze nejlépe charakterizovat slovy“. Kvůli neexistenci prováděcích zákonů k GDPR jsou dnes stovky tisíc firem a veřejných institucí v nejistotě a pod hrozbou vysokých sankcí. Důsledkem je obchod se strachem, kterého využívají různé poradenské firmy a nabízejí obcím, firmám i veřejným institucím, že je za nemalé finanční částky ochrání před sankcemi. Přitom se ve většině případů jedná pouze o nafouknutou bublinu, která byla způsobena nečinností předchozí a současné vlády. </p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;">Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura k tomu říká: „<em>Vláda měla na implementaci nařízení </em><em>téměř </em><em>dva roky a </em><em>teprve </em><em>těsně před nabytím jeho účinnosti posílá do Poslanecké sněmovny dva návrhy zákonů</em><em>, kterými se směrnice adaptuje do našeho právního řádu</em><em>. Jeden z nich mění sto jiných zákonů a ten druhý mění kromě GDPR tak</em><em>é</em><em> strukturu Úřadu na ochranu osobních údajů. Ten zákon je nekvalitní</em><em> </em><em>a příliš široký</em><em>. Na úplnou změnu není bohužel dostatek času, ale několik změn bude ODS navrhovat</em><em>. Chceme hájit drobn</em><em>é</em><em> podnikatel</em><em>e</em><em>, proto vládě navrhujeme součinnost pro co nejrychlejší projednání </em><em>se zkrácením lhůt, ale v běžném</em><em> režimu, ve kterém chceme zapracovat tyto 3 zásadní změny - snížení sankcí v závislosti na velikosti podniku a jejich zrušení pro obce, odložení povinnosti platit sankce minimálně do poloviny roku 2019 a zavedení jednotného přehledného informačního portálu, aby </em><em>byly dostupné přehledné informace na jednom místě</em>.“</p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/d6baba739947569a44e8b3ecc718ffe3_S.jpg" alt="Senátor Miloš Vystrčil" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;">Vláda v demisi dnes projednala s dvouletým zpožděním návrhy zákonů, které mají adaptovat obecné nařízení na ochranu osobních údajů na naše národní prostředí. Jedná se o <em>Obecného nařízení o ochraně osobních údajů</em> neboli <em>General Data Protection Regulation (GDPR).</em> ODS chce snížit sankce pro firmy, zrušit sankce pro obce, odložit jejich platnost minimálně do poloviny roku 2019 a zavést přehledný informační portál. Liknavostí minulé i současné vlády došlo u stovek tisíc soukromých i veřejnoprávních subjektů ke vzniku atmosféry, kterou lze nejlépe charakterizovat slovy“. Kvůli neexistenci prováděcích zákonů k GDPR jsou dnes stovky tisíc firem a veřejných institucí v nejistotě a pod hrozbou vysokých sankcí. Důsledkem je obchod se strachem, kterého využívají různé poradenské firmy a nabízejí obcím, firmám i veřejným institucím, že je za nemalé finanční částky ochrání před sankcemi. Přitom se ve většině případů jedná pouze o nafouknutou bublinu, která byla způsobena nečinností předchozí a současné vlády. </p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;">Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura k tomu říká: „<em>Vláda měla na implementaci nařízení </em><em>téměř </em><em>dva roky a </em><em>teprve </em><em>těsně před nabytím jeho účinnosti posílá do Poslanecké sněmovny dva návrhy zákonů</em><em>, kterými se směrnice adaptuje do našeho právního řádu</em><em>. Jeden z nich mění sto jiných zákonů a ten druhý mění kromě GDPR tak</em><em>é</em><em> strukturu Úřadu na ochranu osobních údajů. Ten zákon je nekvalitní</em><em> </em><em>a příliš široký</em><em>. Na úplnou změnu není bohužel dostatek času, ale několik změn bude ODS navrhovat</em><em>. Chceme hájit drobn</em><em>é</em><em> podnikatel</em><em>e</em><em>, proto vládě navrhujeme součinnost pro co nejrychlejší projednání </em><em>se zkrácením lhůt, ale v běžném</em><em> režimu, ve kterém chceme zapracovat tyto 3 zásadní změny - snížení sankcí v závislosti na velikosti podniku a jejich zrušení pro obce, odložení povinnosti platit sankce minimálně do poloviny roku 2019 a zavedení jednotného přehledného informačního portálu, aby </em><em>byly dostupné přehledné informace na jednom místě</em>.“</p></div> Předseda ÚS by měl okamžitě odstoupit za své ostré politické výpady v ČT 2018-03-04T13:17:27+00:00 2018-03-04T13:17:27+00:00 http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/soudcokracie/item/2100-predseda-us-by-mel-okamzite-odstoupit-za-sve-ostre-politicke-vypady-v-ct IVANA HASLINGEROVÁ haslingerova@fragmenty.cz <div class="K2FeedImage"><img src="http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/7abb6eaaf5fbbb5e7defc1cc4331b6b4_S.jpg" alt="Předseda ÚS by měl okamžitě odstoupit za své ostré politické výpady v ČT" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;">Hosté "jediného schopného" moderátora ČT Václava Moravce opět nezklamali. Nejvíce zazářil předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Ve svém nenávistném odporu k demokraticky zvolenému poslanci Tomio Okamurovi ztratil naprosto svůj povinný odstup od subjektů, jejichž spory má z titulu své funkce rozhodovat. Obvinil místopředsedu Poslanecké sněmovny Tomio Okamuru naprosto nepodloženě z rasismu, xenofobie, neonacismu, populismu a demagogii a kdyby měl slovní zásobu jako Karel Čapek, asi by seděl v ČT a dštil na něj síru dosud. Ve svém svatém zápalu zřejmě zapomněl, že byl pan Okamura zvolen do funkce místopředsedy Sněmovny  naprosto demokraticky v tajné volbě a že už nežijeme (alespoň doufám) v komunistické diktatuře, kdy mohli soudci vynášet rozsudky podle svého politického zaměření a nikoliv podle skutečné viny obviněných.</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;"> Je opravdu neslýchané, že se předseda Ústavního soudu tak ostře politicky vyjádřil. Jasně tím ukázal, že není nestranným soudcem, ale ohnivým politickým agitátorem. Takový člověk by měl z čela Ústavního soudu okamžitě odstoupit. Pro Piráty,  stranu bývalých pankáčů a obdivovatelů podobně hovořící Antify, by byl jistě velikou posilou.  A jeho syn, který kdysi coby pankáč rozbil s těmito kumpány výlohu Macdonaldu, by jistě jásal a byl by na něj právem hrdý. Justici ale dělá hanbu, neboť jako předseda Ústavního soudu se se svými nenávistnými útoky na poslance parlamentu ČR zařadil po bok soudruhů Urválků a tím otřásl důvěrou občanů v justici a dokonce v její nejvyšší metu - Ústavní soud. </p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/7abb6eaaf5fbbb5e7defc1cc4331b6b4_S.jpg" alt="Předseda ÚS by měl okamžitě odstoupit za své ostré politické výpady v ČT" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;">Hosté "jediného schopného" moderátora ČT Václava Moravce opět nezklamali. Nejvíce zazářil předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Ve svém nenávistném odporu k demokraticky zvolenému poslanci Tomio Okamurovi ztratil naprosto svůj povinný odstup od subjektů, jejichž spory má z titulu své funkce rozhodovat. Obvinil místopředsedu Poslanecké sněmovny Tomio Okamuru naprosto nepodloženě z rasismu, xenofobie, neonacismu, populismu a demagogii a kdyby měl slovní zásobu jako Karel Čapek, asi by seděl v ČT a dštil na něj síru dosud. Ve svém svatém zápalu zřejmě zapomněl, že byl pan Okamura zvolen do funkce místopředsedy Sněmovny  naprosto demokraticky v tajné volbě a že už nežijeme (alespoň doufám) v komunistické diktatuře, kdy mohli soudci vynášet rozsudky podle svého politického zaměření a nikoliv podle skutečné viny obviněných.</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;"> Je opravdu neslýchané, že se předseda Ústavního soudu tak ostře politicky vyjádřil. Jasně tím ukázal, že není nestranným soudcem, ale ohnivým politickým agitátorem. Takový člověk by měl z čela Ústavního soudu okamžitě odstoupit. Pro Piráty,  stranu bývalých pankáčů a obdivovatelů podobně hovořící Antify, by byl jistě velikou posilou.  A jeho syn, který kdysi coby pankáč rozbil s těmito kumpány výlohu Macdonaldu, by jistě jásal a byl by na něj právem hrdý. Justici ale dělá hanbu, neboť jako předseda Ústavního soudu se se svými nenávistnými útoky na poslance parlamentu ČR zařadil po bok soudruhů Urválků a tím otřásl důvěrou občanů v justici a dokonce v její nejvyšší metu - Ústavní soud. </p></div> Proč se policie mazlí se squatery?! 2018-02-15T10:36:36+00:00 2018-02-15T10:36:36+00:00 http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/soudcokracie/item/2064-proc-se-policie-mazli-se-squatery JAN KOPAL jan.kopal1977@seznam.cz <div class="K2FeedImage"><img src="http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/8dfcf9615714a448ac03e0f92b733d6b_S.jpg" alt="Mezinárodní symbol squaterů" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;">Jsem konsternován přístupem policie k partičce squaterů, která se usídlila na střeše vily Šatovka v pražském Šáreckém údolí. Nejenže proti nim tvrdě nezasáhla, ale nechala jejich kámoše v blízkosti vily juchat na technopárty. Naopak možná potrestá místního občana, který už nemohl tento rámus poslouchat a v rámci občanské bdělosti a svépomoci zasáhl sám a zdroj hluku zneškodnil.  <span style="color: #ff0000;">Se squatery se snažil neúspěšně vyjednávat starosta Prahy 6, sklidil jen posměšky a urážky. Policie opět jen bezmocně přihlížela.</span> Přítomné televizní štáby projevily dojemnou starost, zda partě zlých výrostků není zima, mají co jíst a nemusí zítra do práce. Naneštěstí povaleči si vzali v neziskovkách dovolenou a bude se čekat, až vyhladoví a uráčí se jim sejít dolů. Zajímalo by mě, zda by strážci zákona stejně přistupovali k teroristům s rukojmími. Tato paralela není od věci. A pokud policisté neví, jak rebely dostat dolů. Věřím, že pomůže ošatka granátů se slzným plynem či ledová sprcha rozprášená nad hlavami levicové zlaté mládeže z Prahy.</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;"><br /> <strong><br /></strong></p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://czwww.fragmenty.czwww.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/8dfcf9615714a448ac03e0f92b733d6b_S.jpg" alt="Mezinárodní symbol squaterů" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;">Jsem konsternován přístupem policie k partičce squaterů, která se usídlila na střeše vily Šatovka v pražském Šáreckém údolí. Nejenže proti nim tvrdě nezasáhla, ale nechala jejich kámoše v blízkosti vily juchat na technopárty. Naopak možná potrestá místního občana, který už nemohl tento rámus poslouchat a v rámci občanské bdělosti a svépomoci zasáhl sám a zdroj hluku zneškodnil.  <span style="color: #ff0000;">Se squatery se snažil neúspěšně vyjednávat starosta Prahy 6, sklidil jen posměšky a urážky. Policie opět jen bezmocně přihlížela.</span> Přítomné televizní štáby projevily dojemnou starost, zda partě zlých výrostků není zima, mají co jíst a nemusí zítra do práce. Naneštěstí povaleči si vzali v neziskovkách dovolenou a bude se čekat, až vyhladoví a uráčí se jim sejít dolů. Zajímalo by mě, zda by strážci zákona stejně přistupovali k teroristům s rukojmími. Tato paralela není od věci. A pokud policisté neví, jak rebely dostat dolů. Věřím, že pomůže ošatka granátů se slzným plynem či ledová sprcha rozprášená nad hlavami levicové zlaté mládeže z Prahy.</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;"><br /> <strong><br /></strong></p></div>