Fragmenty - Fragmenty - DOMÁCÍ POLITIKA http://fragmenty.cz Mon, 23 Apr 2018 07:27:37 +0000 Joomla! - Open Source Content Management cs-cz Konference o elektronizaci veřejné správy http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/soudcokracie/item/2176-konference-o-elektronizaci-verejne-spravy http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/soudcokracie/item/2176-konference-o-elektronizaci-verejne-spravy Ministerstvo vnitra ČR

Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhl v Hradci Králové již 21. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě věnované zejména elektronizaci veřejné správy. Vedle premiéra Andreje Babiše a dalších členů vlády se slavnostního zahájení konference zúčastnil i ministr vnitra Lubomír Metnar. „eGovernment musí přispět k narovnání vztahu státu vůči občanům a poskytovat služby tak, aby z nich občané profitovali, musí také pomáhat snižovat administrativní zátěž pro občany a podnikatele,“ představil ministr hlavní cíle digitalizace státu v kontextu vládní strategie Digitální Česko. Jízdním řádem těchto kroků bude stručně představená informační koncepce ČR, jejíž realizace by měla donutit úřady, aby při rozvoji svých služeb povinně využívaly prostředky digitální komunikace podle principu „digital by default“.

Úřady by také měly využívat již jednou v rámci státu vybudované sdílené služby, aby při nákupu technologií nevytvářely závislost na konkrétních platformách a uzavřených řešeních a aby v zájmu transparentnosti a zajištění veřejné kontroly zpřístupňovaly v otevřeném formátu informace, které jsou ze své podstaty veřejné a mohou sloužit jako datový zdroj pro rozvoj inovací a nových služeb. Nadresortní koordinaci pak bude vykonávat posílená Rada vlády pro informační společnost spolu s vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci Vladimírem Dzurillou.

Konkrétní projekty a služby připravované Ministerstvem vnitra představili účastníci bloku, který zahajoval náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních technologií Jaroslav Strouhal: „Vytvořili jsme systém, který umožní bezpečné a státem zaručené ověření totožnosti uživatelů online, k němuž se může na jedné straně připojit jakákoliv služba veřejné správy a zároveň na druhé straně jakýkoliv poskytovatel prostředků pro identifikaci, který získá akreditaci. Od července začneme vydávat občanské průkazy s čipem, které umožní svým držitelům bezpečně prokazovat totožnost i při online komunikaci s veřejnou správou. Budujeme pro občany nový portál veřejné správy jako centrální místo, kde si každý vyřídí vše potřebné elektronicky a kam můžou všechny úřady připojovat a integrovat své služby,“ uvedl náměstek Strouhal.

Velký zájem provázel i blok věnovaný problematice evropského obecného nařízení o ochraně osobních dat GDPR. Na něm vystoupil i náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy Petr Mlsna, který mírnil obavy zástupců veřejné správy z dopadů této regulace a upozorňoval na široký výčet informačních a metodických aktivit Ministerstva vnitra dostupný na ministerském webu.

Další bloky za účasti zástupců Ministerstva vnitra se věnovaly otevřeným datům ve veřejné správě, rozvoji veřejné správy, státní službě nebo projektu elektronické sbírky a elektronické tvorby legislativy. Druhý den konference přišla řada na témata zaměřená na kybernetickou bezpečnost nebo budoucnost základních registrů.

]]>
SOUDCOKRACIE Fri, 13 Apr 2018 11:19:43 +0000
Lidé jako baronka Thatcherová neumírají, zůstávají navždy v srdcích nás všech i budoucích generací. http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2174-thatcherova http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2174-thatcherova Margaret Thatcherová s Václavem Klausem na odhalení Churchillova pomníku

Rok 2013 potvrdil pověsti o nešťastném čísle 13. Přinesl jen samé negativní až tragické zprávy. Nejdříve odchod ze Sv. stolce J. Sv. Benedikta XVI., nesmírně vzdělaného intelektuála a především člověka, který se orientoval v evropské politice víc, než většina jejích politiků. Týden na to odchod z Hradu konzervativního pravicového vlastence, tvůrce kapitalismu u nás, prezidenta Václava Klause. A co víc, následný nástup na jeho místo levicového intelektuála a  eurofederalisty Miloše Zemana,  který vyvěsil na symbolu české státnosti a prvním místem svrchovanosti a svébytnosti země, Pražském hradě, protektorátní vlajku EU jako symbol podřízenosti Německem řízenému Bruselu. A k dovršení všeho přišla tragická zpráva o úmrtí největší evropské političky minulého století (pominu-li Winstona Churchilla v  době války), Margaret Thatcherové. Političky, která změnila nejen vlastní zemi, ale život obyvatel jak střední, tak východní Evropy.

I když od její smrti 8. dubna 2013 uplynulo pět let, nikdy nezapomenu, jak jsem zkameněla po návratu domů z tiskové konference Manažerské asociace a když jsem uslyšela v rádiu oznámení premiéra Petra Nečase, že "s hlubokým zármutkem přijal zprávu o odchodu dlouholeté ministerské předsedkyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Margaret Thatcherové. Baronka Thatcherová byla vynikající osobností nejen britského národa, ale svými pevnými a zásadovými postoji přispěla k pádu železné opony."   K vyjádření pana premiéra není co dodat ani dnes. Jediné, co mi tehdy vytanulo na mysli, bylo: "Konec jedné  epochy, konec snu o budování lepšího světa."  Jedinou útěchou bylo tehdy a je dosud, že lidé, jako byla baronka Thatcherová, neumírají, ale zůstávají navždy v srdcích nás všech i budoucích generací. A čas to potvrzuje stále výrazněji.

Byl o ní již napsán bezpočet knih, a proto smyslem tohoto článku není rozbor její práce, ale jen několik vzpomínek a připomenutí, aby si i budoucí generace uvědomily, že bez ní by jejich život nebyl takový, jaký je. Že bez ní by nežili ve svobodné a demokratické zemi se vším, co k tomu patří. Od svobodného cestování, studia na libovolných školách na světě, svobodného podnikání... A aby si toho vážily a nenechaly si to zbytečně ničit žabomyšími válkami levicových neomarxistických intelektuálů a nepolitiků. Takže několik osobních vzpomínek na tuto významnou ženu:

Osobně jsem se setkala 17. listopadu 1999 s paní premiérkou bohužel jen jednou a to při slavnostním odhalení Churchillova pomníku před budovou Vysoké školy ekonomické v Praze. Nalezla jsem již takřka historické snímky ze  setkání a použila je k ilustraci toho, jak tato dáma jednala a kdo jí stál za to, že vážila cestu do cizí země jen aby byla u takové události. Nebyl to Churchill, ale především Václav Klaus, kterého ne nadarmo v anglické Wikipedii nazývají „Thatcherem střední Evropy“. Ten na setkání vzpomínal s úsměvem: „Byla velká zima. Všichni jsme byli v kabátech. Ona trvala na lodičkách a rozevřené blůzičce. Když jsme ji vezli do parlamentu, říkali jsme si, že to hodinové rozmrazování nemůže přežít. Přežila dalších 14 let.“ Mohu jeho slova potvrdit. Já  jsem ji tehdy fotila v kožichu, zatímco ona pózovala v nádherném klobouku, kostýmkovém kabátku lemovaným kožešinkou a v lodičkách. Věděla, co znamená image státníka. Co na mne ale tehdy zapůsobilo víc, že i s tím nejmenším človíčkem jednala jako se sobě rovným.

S prezidentem Klausem zůstali nadále přáteli. Jeden zaváděl thatcherismus ve VB, druhý klausismus v ČR. Navštěvoval ji při svých návštěvách VB i mimo protokol. A to, že si lady Thatcherová našeho státníka mimořádně vážila tak silně, že bylo mezi nimi přátelství doslova až za hrob, potvrdilo něco neuvěřitelného – ve své poslední vůli projevila paní baronka přání, aby se účastnil jejího pohřbu jako osobní host rodiny. Vzpomínám, jak po návratu z pohřbu k tomu profesor Klaus s dojetím v hlase uvedl: „Velmi jsem si vážil tohoto pozvání. Když jsem ho obdržel, nevěděl jsem zpočátku, co to znamená být pozván jako ,osobní host‘, ale když jsem byl uveden v katedrále sv. Pavla do první řady, zatímco ostatní politici seděli až za mnou, toho jsem si opravdu, ale opravdu vážil.“ 

Pokud jde o samotný pohřeb, zásadní informace byla, že již tehdy chyběli současní politikové ze západní Evropy, což potvrzuje snad nejvíce ze všeho, že EU nastoupila již v roce 2013 cestu k socialismu a že myšlenky lady Thatcherové jsou pro současné maoisty a trockisty v jejím vedení cizí. Z EU tam nebyl ani jeden z nich. Je to opravdu významná informace o západní Evropě a Evropské unii. Naopak Dick Cheyney a další američtí státníci zastoupeni byli. Dokonce i Henry Kissinger ve svých 90 letech přiletěl uctít její památku. Její přítel Ronald Reagan byl v té době bohužel již mrtev. Na pohřbu vedle sebe seděli čtyři neomarxističtí ministerští předsedové VB: John Major, Gordon Brawn, Tony Blair, a  David Cameron, po nichž nezůstane pro historii žádný -ismus. Vzpomínám, jak profesor Klaus ocenil po návratu, že v katedrále sv. Pavla londýnský arcibiskup zmínil politické hodnocení Margarety Thatcherové a  neopomněl hájit tuto levičáky tak zesměšňovanou ženu.  „Nedovedu si představit, že by taková slova mohl říci v  katedrále některý z  našich biskupů. Nepředstavitelné,“  zdůraznil tehdy Václav Klaus. 

 A proč si historie bude navždy cenit tuto političku?

Nechci, aby článek vyzněl v duchu "O mrtvých jen dobré". Proto uvádím několik příkladů o tom, jak lady Thatcherová pomohla změnit život Britů a dokonce celé Evropy. On totiž rok 1989 nespadl z čistého nebe, ale předcházelo mu minimálně deset let příprav. A je otázkou, jak by vypadala Evropa, kdyby v roce 1979 nezvítězila ve volbách právě tato politička. Až do roku 1979 se totiž na Západě zdálo, že „pochod k socialismu“ je nezadržitelný. Po vítězství Thatcherové však bylo najednou ve VB všechno jinak. Udělala čelem vzad od „pochodu k socialismu“ a naopak vykročila čelem "vpřed ke svobodě". A samozřejmě bylo pro ní a pro celý svět velké štěstí, že v roce 1981 nastoupil do funkce prezidenta USA úspěšný guvernér Kalifornie Ronald Wilson Reagan, který něco obdobného, co Thatcherová v Británii, začal provádět v USA. Do té doby se USA upínaly spolu se západními zeměmi na myšlenkové schéma pochodu k socialismu s jakousi lidskou tváří, jehož velkým obdivovatelem byl až do své smrti náš prezident Václav Havel. Nástupem těchto dvou výjimečných osobností do politiky bylo zřejmé, že se naivní dominantní myšlenkové schéma západního „pochodu k  socialismu“ začíná hroutit. Thatcherová s Reaganem neodlišovali totiž správný a nesprávný komunismus a postavili proti rozpínavosti mezinárodního komunismu jako takovému všude na světě. A to vnitřně ze svého přesvědčení. Ještě deset dní před smrtí se prezident Reagan ujišťoval, zda zničil v celém světě komunismus, který pokládal za největší nebezpečí lidstva 20. století.

Thatcherová neuznávala snad ještě výrazněji než Reagan státní korporativismus a proto zásadním způsobem omezila moc odborů, které žádaly nejen stále větší platy, ale i snížení pracovní doby a toužily po tom, aby se znárodňovalo. Její argument, že stát nevytváří hodnoty, nebyl při jejím nástupem do vlády akceptován a ke všemu tomu nahrávali podobně jako u nás v současné době intelektuální ekonomicky nevzdělané vrstvy. Najednou se zjevila mladá politička, která rétoricky probouzela povědomí občanů o tom, jak vypadala Anglie v roce 1750, a připomínala anglickou historii, politička, z jejíchž úst slyšeli lidé slova: „Nemůžeme pomoci slabým, když oslabíme silné. Není pravda, že vysoké daně vedou k prosperitě lidstva.“ 

A nezůstalo jen u politických vysvětlování. Byla nesmírně odvážná a uváděla všechny sliby do reality. Jeden příklad za všechny: Tehdy existovala v Anglii gheta pro sociálně slabší občany. Pobyt v nich byl vázán na sociální podporu. Jakmile získali obyvatelé práci, byt ztratili. Byl to jasně začarovaný kruh. K možnosti alespoň nějak bydlet nemohli tito lidé pracovat. Mohli si buď na černo přivydělat nebo krást a vznikali z nich  kriminální živly a nezaměstnaní. Socialistický altruismus připomínající situaci Romů u nás za komunismu. A nebylo jich málo, šlo o 13 milionů lidí. Thatcherová měla odvahu těmto lidem, kteří v životě nic nevlastnili, dát tyto byty do vlastnictví. A světe div se. Tito lidé si začali majetku vážit a velmi rychle se změnil charakter těchto sídlišť. Jasný politický a společenský odkaz Margaret Thatcherové spatřuji v tom, že v ekonomicky a politicky obtížných dobách je více než kdy jindy zapotřebí činit kroky z okamžitého hlediska málo populární, ale z hlediska dlouhodobé perspektivy naprosto nezbytné. 

Eurofilně omezení ministři VB nepochopili integrační vývoj EU směřující k socialismu 

Vytýkali jí, že chce zničit vliv Británie v EU. Thatcherová sice nakonec boj s nimi prohrála a stala se první politickou obětí EU. Přinesla pochopení, že EU nemůže keynesiánsky plánovat na věčné časy, že budoucnost nemůže nikdo naplánovat. A za to jí patří ještě větší dík než za to, co udělala pro Británii. Ano, Margaret Thatcherová na čas prohrála, jako my všichni. V USA se znárodňovalo jako u nás v roce 1948. Nyní se karty začínají obracet. Ukazuje se platnost její teze, že stát není totéž co společnost. Společnost má být bohatá, stát naopak relativně chudý. Daně společnosti mají být proto nízké. Keynesiánství jako stimul státních půjček vedl podle ní dlouhodobě k inflaci. Stát neumí podnikat a nemá se tudíž plést do  mikroekonomického života společnosti.  Vláda by měla mít pouze střednědobý inflační cíl a měla by se zabývat makroekonomickou rovnováhou. Přesně jak to hlásala lady Thatcherová a přispěla tím svou politikou k pádu železné opony. 

Institut Václava Klause se přihlásil k odkazu lady Thatcherové

Je příznačné, že Institut Václava Klause (IVK) zahájil 23. dubna 2013 oficiálně svou činnost  vzpomínkovým seminářem na Margaret Thatcherovou a přihlásil se slovy jeho prezidenta Václava Klause k jejímu odkazu: „Hledali jsme stále téma, kterým by měl Institut zahájit svou činnost. Vše, co se nabízelo, bylo spíš dílčí a parciální, nevyjadřující samotnou podstatu našeho myšlení, až nám téma přinesl sám osud skonem nejvýznamnější světové političky poslední čtvrtiny minulého století Margarety Thatcherové. Svobodu jednotlivce, volný trh, malý vliv státu, to vše, co zastáváme i my, ztělesňovala měrou vrchovatou.“  

Bohužel tato velká osobnost VB byla ke konci života podle Václava Klause nejfrustrovanějším člověkem, jakého kdy viděl. Nemluvila prý v posledních letech o jiném, než že neprohrála žádné volby a že ji smetla její vlastní politická strana. Byl v ní pocit obrovské trpkosti, že ji smetli její eurofilní a mnohdy omezení ministři. Je to velice smutné, ale je to zřejmě úděl všech velkých osobností, že za jejich života je nenávidí Ti, kteří jim nesahají po kotníky a docení je až historie. A to nejen státníky, stačí otevřít knihu Kámen a bolest o životě geniálního Michelangela Buonarrotiho.

Věřím, že Lady Thatcherovou za její práci nejen pro Velkou Británii, ale pro celou Evropu odměňuje Bůh na věčnosti měrou vrchovatou, když se k ní její levicoví následovníci zachovali tak pyšně a nevděčně.

 

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) POLITIKA ČR Wed, 11 Apr 2018 11:36:33 +0000
Orbánovo Maďarsko nezná typický evropský politický marasmus. Fake news? Ne, ne, páni redaktoři. http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2171-orbanovo-madarsko-nezna-typicky-evropsky-politicky-marasmus-fake-news-ne-ne-pani-redaktori http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2171-orbanovo-madarsko-nezna-typicky-evropsky-politicky-marasmus-fake-news-ne-ne-pani-redaktori JIŘÍ WEIGL, výkonný ředitel Institutu Václava Klause
Uplynulou neděli 8.4.2018 zaznamenal maďarský premiér Viktor Orbán již třetí drtivé volební vítězství v řadě v parlamentních volbách ve své zemi, když se ziskem téměř 50 % hlasů udržel ústavní většinu, kterou má v budapešťském parlamentu již od roku 2010. Takový výsledek je v současné Evropě skutečně nevídaný. Všechny vládnoucí strany napříč Evropou zaznamenávají dramatické propady přízně voličů a volební debakly, fenoménem doby je neschopnost sestavit vládní koalici a vůbec vládnout. I my o tom víme své. Tento typický evropský politický marasmus Maďarsko zjevně vůbec nezná. Funkční a rozhodná vláda, jasný program, obrana národních zájmů a dobré hospodářské výsledky – to je jednoduchý Orbánův politický recept na úspěch. Ten byl očekávatelný a jasný – drtivou voličskou podporu nelze utajit.

 

Přesto se však o to téměř všechna naše i zahraniční média pokoušela. Do poslední chvíle nás zásobovala zaručeně objektivními zprávami, že maďarští voliči touží po evropské mainstreamové tzv. liberální demokracii, což je ve středoevropských poměrech eufemistický název pro postavení bruselského protektorátu s neomezenou vládou ze zahraničí financovaných neziskových organizací a servilitou vlád k Bruselu a Berlínu, čemuž se říká členství v tvrdém jádru EU. Tomu odpovídalo zpravodajství, výběr interviewovaných osob i odhady volebních výsledků. Přání pokrokářského mainstreamu byla bezostyšně vydávána za skutečnost. Ještě v průběhu voleb všechny agentury přinášely zprávy, že rekordní volební účast znamená protest proti Orbánově politice a bude znamenat pro něho ztrátu nikoliv pouze ústavní, ale i prosté většiny. Tyto lživé zprávy nešířily nějaké okrajové weby na internetu, ale hlavní média. 

Stal se pravý opak, debakl utrpěla opozice, FIDESZ podpořil rekordní počet voličů. Naše média pouze suše opakují výsledky. Nikdo se neomlouvá za nepřijatelnou zaujatou propagandu a manipulaci. A tito redaktoři se nestydí hovořit o lživých zprávách a fake news a zavádět cenzuru. Je to tak pokaždé, když realita neodpovídá cílům propagandy. Trump, brexit, AfD atd. – příkladů je bezpočet.

]]>
jiri.weigl@institutvk.cz (JIŘÍ WEIGL, výkonný ředitel Institutu Václava Klause) POLITIKA ČR Tue, 10 Apr 2018 11:30:09 +0000
Zimola perlil; prý Babiš urazil ČSSD. Čím? http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2165-zimola-perlil-pry-babis-urazil-cssd-cim http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2165-zimola-perlil-pry-babis-urazil-cssd-cim Andrej Babiš užil ve Sněmovně  při jednání o Čapím hnízdě a ukázal totiž všem poslancům ceduli s fotografiemi opozičních poslanců – Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové (oba TOP 09), Petra Bendla z ODS a Davida Ratha (ex ČSSD), kteří podle něj dotaci na Farmu Čapí hnízdo schválili nebo ji kontrolovali

Asi se poctivce Zimoly dotklo, že ANO nabídlo socanům tučné spropitné, když jim chtělo dát pět ministerstev, přičemž "neúplatná" ČSSD měla nárok pouze na 2,5…  Nenechali se prý koupit za pár jidášských stříbrňáků... Co chtěl tedy Jiří Zimola? Pět křesel? Nejen to, jedno musí být ministerstvo vnitra, aby si poradilo s trestně stíhaným Babišem na postu premiéra v demisi. (A především aby nekontrolovalo odkud když tečou do ČSSD takové peníze, proč nemá na zaplacení dluhu pozůstalým po  advokátu Zdeňku Altnerovi, kterému na jaře 2016 soud přiznal přes 337 milionů korun ve sporu s ČSSD a také nezačalo vyšetřovat kauzu pana Zimoly s jihočeskou nemocnicí, kde bral její ředitel s jeho požehnáním vyšší plat než prezident - pozn. redakce) V tomto byl Zimola v rozporu se svým bývalým hejtmanským kolegou z Plzeňského kraje Josefem Bernardem, který byl od počátku proti účasti ČSSD v Babišově vládě nejen kvůli jeho stíhání, ale hlavně proto, že volební výsledek sociální demokracie ji neopravňuje k účasti být ve vládě: "Strana se v první řadě musí dát sama dohromady," dodal Bernard.

Nechápe to Zimola, kdysi můj favorit lidství a zdravého rozumu, když se zříkal hejtmanství Jihočeského kraje kvůli údajně vykalkulované kauze výstavby chaty u Lipna, kterou pro něho měl stavět nyní již bývalý předseda představenstva Jihočeských nemocnic Martin Bláha? Nepodobalo se to tak trochu Čapímu hnízdu, nechtěl se ne Babiš, ale právě Zimola zaštítit Hamáčkem na místě ministra vnitra, aby se nevyšetřovala třeba jiná kauza s jeho jihočeskou nemocnicí…?

Nedávno rezignující předseda představenstva Martin Bláha kvůli tomu, že ročně bral z pozice ve vedení jihočeských nemocnic 7,2 milionu korun s požehnáním Zimoly. Za pozici předsedy představenstva budějovické nemocnice to činilo 189 tisíc korun a z dalších po 22 tisících. K tomu dostává pohyblivou roční odměnu a mimořádnou odměnu. Například v budějovické nemocnici jsou roční bonusy v jeho případě dohromady 2,4 milionu. U okresních špitálů je to po 171 tisících. Pokud sečteme všechny tyto příjmy a rozpočítáme je na měsíční výdělek, dostaneme se v případě Bláhy na 607 tisíc korun. To je výrazně více, než má i se všemi náhradami třeba prezident republiky.

Výsledek obrázku pro foto olser sobotka zeman

Že by Zimola zapomněl, jak si právě Andrej Babiš nedávno užil ve Sněmovně chvíli, kdy se jednalo právě o jeho Čapím hnízdě a ukázal totiž všem poslancům ceduli s fotografiemi opozičních poslanců – Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové (oba TOP 09), Petra Bendla z ODS a Davida Ratha (ex ČSSD), kteří podle něj dotaci na Farmu Čapí hnízdo schválili nebo ji kontrolovali

Nyní připomenu tři následující a relevantní odstavce z mého článku z 3. dubna 2018: 

Pět křesel? Nic jiného, než jen falešně proklamované „zásady“ ČSSD, že „trestně stíhaný Babiš ve vládě je zásadní problém". Příběh slona a mravence, který po odmítnutí této směšné iluzi socialistů skuhrá: „To si troufáš, když jsem po nemoci…“ Té nemoci se říká u dr. Chocholouška korytářství, průzračnější než tři melouny strýce Vika, kdysi šéfa Grosse, dnes už v Pánu... Nicméně Zimola má znovu jasno? Je to zástěrka; ANO jen „marketingem zastírá podstatu věci”.

Výsledek obrázku pro foto olser zimola

ČSSD odmítlo pět ministerských postů a tak půjdou nyní za prezidentem Zemanem na Hrad, aby mu oznámili svůj hrdinský čin, že odejdou do opozice. Co jim Zeman asi řekne?

Určitě připomene, jak je nabádal na únorovém sjezdu v Hradci Králové, aby neodcházeli do opozice, ale aby vyjednávali s hnutím ANO o novém kabinetu. „Moje doporučení zní, nechcete-li upadnout do zapomenutí, pracujte," řekl delegátům sjezdu Zeman. O vládní křesla by ale ČSSD podle něj usilovat neměla.

„Necpěte se do vlády, nechtějte ministerská křesla, s 15 poslanci by to bylo komické. Chtějte náměstky ministrů, chtějte odborníky, chtějte někoho, kdo chce pro sociální demokracii něco udělat,radil prezident. Socialisté jsou však vůči Zemanovi hluší, slepí a blbí, s patologickým prahnutím po moci, co nejmocnějšími plnými koryty. Jako v roce 2003, kdy ho 27 členů ČSSD přes daný sjezdový slib při prezidentských volbách zradilo...

Možná teď chtějí socialisté mimořádné volby; jak by ty dopadly...? Zvítězilo by opět ANO? Možná, ale Babiš dosti své voliče roztrpčil lísáním se k třetímu nejmocnějšímu muži Spojených států Ryanovi, který si očividně přijetěl i se záložním letounem US Amy pro údajného hackera Nikulina, aby ho Pelikánové vydali za oceán a ne Rusům...

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) tak splnil roli užitečného idota v kauze Nikulin a už nebude v další vládě.

V politice skončí; vrátí se do advokacie a na právnickou fakultu, kde začne znovu přednášet; Bože ochraňuj české studenty před jeho fantasmagoriemi... Viz zde:

Když Pelikán držel se Schapirem, božíčku: http://www.rukojmi.cz/clanky/1562-komu-je-chystana-novela-trestniho-zakona-sita-na-miru-ze-by-americky-velvyslanec-andrew-schapiro-nepodporit-pochod-prague-pride-v-praze-jen-tak-z-pleziru

Za urážku lze prý považovat, i když někdo řekne: "buzeranti či buzna", v mém nadčasovém případě stačilo ke zrušení mého blogu ještě před nabytím platnosti inkriminované novely, když jsem jen napsal, že ten a ten patří ke "čtyřprocentní menšině"... Jaký trest tedy asi stihne zvláštního lidského tvora Putnu, co urážkami nešetří a ještě si je napíše na transparent... Diví se někdo, že ho nechtěl prezident Zeman jmenovat profesorem...?

Ani prezident Zeman si už s Babišem moc nenotuje, takže je i konec námluv Hnutí ANO a Pražského hradu a je možné, že prezident Zeman nabídne premiérství Česka a třetí pokus o vytvoření vlády s důvěrou Fialovi z ODS...?

Panevropan v čele české vlády: 

http://www.rukojmi.cz/clanky/733-lze-sef-ods-fiala-zamerne-nebo-jen-nechce-rict-co-je-lepsi-krast-ci-byt-na-urade-prace

„Pokud Andrej Babiš není schopen nebo ochoten sestavit řádnou vládu s většinovou podporou Poslanecké sněmovny, pak má dostat příležitost někdo jiný,“ vyjádřil se šéf ODS. „Ukončeme toto divadlo a vraťme se k normálním pravidlům parlamentní demokracie..." A Babiš je teď zkrátka v pozici boxera po pravém háku na podlaze ringu a je odpočítáván…

Až bude tedy Zimola opět se Zemanem počátkem dubna 2018, vzpomene si na svá slova z konce týdne, kdy tvrdil, že se prý nenechali od ANO koupit za pár stříbrňáků, a vybaví si pravého socialistického Jidáše jménem Chovanec. Ten totiž byl určitě v roce 2013 na schůzce u prezidenta Zemana v Lánech ze všech nejaktivnější a nejvíc nadával na Sobotku, co prokaučoval šance socialistů, když se zapřísahal, že volební výsledek musí začínat trojkou...? Chovanec tam submisivně přitakával, jaká jsou ty volby pro ČSSD s pouhými 20 procenty ostuda, že za to musí Sobotka pryč z čela týmu vyjednávajícího o nové vládě. Pak tajná lánská schůzka pětice kluků, co spolu Poláčkovsky mluvili, skončila a pátý křivák Chovanec upaloval za Sobotkou s popsanou manžetou své košile, kde měl zaznamenáno všecičko, co si v Lánech ti zrádci povídali.

Do posledního písmenka Sobotkovi vyzvonil a ohlásil, protože poslouchat může, ale hlásit musí a byl z toho „stranický puč“. Dostal za to podrbání, pochvalu před nastoupenou jednotkou socialistů a trafiku pro práskače v podobě funkce ministra vnitra. Vlastně, kdo jiný, než patologický donašeč, mohl zastávat toto důležité postavení?

A tak se stalo, že Bohuslav Sobotka nebyl poté přes plivance Chovance u Zemana odstraněn z čela strany, nýbrž naopak od stranického válu šli Hašek, Tejc, Zimola a Škromach. A díky Chovancovi kariéristicky nadržený Sobotka posléze zlikvidoval své největší konkurenty a ministr vnitra Chovanec jen jako tichošlápek míjel největší českou zlodějnu na desítky miliard při Sobotkově privatizaci OKD pro uhlobarona Bakalu…

 

Výsledek obrázku pro olser zeman volby

Proto o pět let později Zimola své změněné rozhodnutí kandidovat na post předsedy socdemáků pochopitelně vysvětlil: „Za marasmus ČSSD může končící vedení. Poslední kapka byla, když jsem viděl 27. ledna 2018 Milana Chovance po boku Tomio Okamury na vítězném pódiu po vyhlášení Miloše Zemana prezidentem…“ Dnes už je jasné, že z něho hovořila čirá posedlost ministerskými koryty, hlavně tím nejplnějším na ministerstvu vnitra, byť by jeho šéfování ČSSD připadlo Hamáčkovi..

V čem je problém České strany sociální demokracie?

Nevděk a zrada jejích členů, když ho 27 z nich nezvolilo v roce 2003 prezidentem ČR, přestože to na svém sjezdu odhlasovali... A to vše za to, že v roce 1992 byl Miloš Zeman opětovně zvolen do Federálního shromáždění, v témže roce se stal předsedou pražské stranické organizace, v roce 1993 se na hradeckém sjezdu stal předsedou celé strany, jejímž šéfem byl až do dubna 2001.

Při volbách v roce 1992 předtím, než byl Zeman v čele ČSSD, získala socdemácká strana pouhých 6,53 %; o čtyři roky později již pod Zemanovým vedením byl její zisk 26,44 %, v roce 1998 opět za Zemana to bylo až 32, 31 procenta a 74 mandáty…

Když si rozumí novinář s prezidentem Zemanem...

Paroubkův rok 2010 znamenal pokles na 22, 08% a 56 mandátů, „rekordní vítězná Pyrrhova prohra” přišla za Sobotky v roce 2013 – 20, 45%  a 50 mandátů a totální fiasko nastalo v roce 2017 – 7, 32 %; bylo to děsivé období hrobařů ČSSD – Sobotky, Chovance a Zaorálka…

Co zbývá říct závěrem? Po lásce je nejvíc zprofanované slovo - přátelství; Lev Nikolajevič Tolstoj o něm řekl: „Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš..." Jak to funguje v praxi? Jeden den se s vybraným politikem objímá a druhý den na něho bonzuje s úmyslem ho odstranit...

Tak nám pro změnu opět Zimola v pátek perlil; prý Andrej Babiš uráží ČSSD. Čím? Prostě se bývalého jihočeského hejtmana a ještě nedávno starého poctivce s chatičkou u Lipna dotklo, že Hnutí ANO se 78 mandáty v PS nabídlo 15 poslaneckým socanům tučné spropitné, když jim chtělo dát hned pět ministerstev, přičemž ČSSD měla nárok pouze na dvě a půl…

Jaroslav Foldyna (ČSSD)

A zase je zde i sympaťák Foldyna, jinak čestný předseda občanského sdružení Přátelé Srbů na Kosovu, se Sobotkovským prohlášením: "Já bych chtěl, abychom se dostali na dvacet a výše..." Aspoň to není plané snění, že by chtěl, aby volební výsledek začínal trojkou...

Inu, tak nashle dost možná u vlády v čele s Petrem Fialou, šéfem ODS a kdysi dlouholetým předsedou moravského zemského výboru české sekce Panevropské unie (Paneuropa-Union Böhmen und Mähren, jen náhodou podobný název Protektorátu Böhmen und Mähren?), nebo u předčasných poslaneckých voleb, co určitě nebudou pro ČSSD začínat ani trojkou, ba ani dvojkou, možná ani ne jedničkou… Holt, kdo chce kam, pomozme mu tam…

Proč asi exot Feri utíká před prezidentem Zemanem? http://www.rukojmi.cz/clanky/4969-poslanec-feri-top-09-radeji-islamisty-nez-volice-zemana

Když se Kalousek v opilosti i s Piráty kamarádí: https://www.youtube.com/watch?v=oeIfCZxl5FE

A občas Kalousek v rámci svého vidění svobody své oponenty profackuje: https://www.youtube.com/watch?v=mu7VSRtNgWQKalousek obdržel k narozeninám obraz samotného prezidenta.

Kalousek dostal v roce 2013 ke svým třiapadesátinám od Miloše Zemana jeho portrét a byl prý potěšen…

PS: Příčinou politické krize prý není povolební pat, ale neschopnost Andreje Babiše (ANO), prohlásil exšéf poslanců TOP 09 (Trotlové, Odpadlíci, Přeběhlíci; TO Pos.rem v nula devět s intoxikovaným Kalouskem…) a jeden z nejhlasitějších kritiků současného premiéra Miroslav Kalousek. Předčasné volby podle něj nic nevyřeší. Prezident Miloš Zeman by měl podle Kalouska pověřit sestavením vlády někoho schopnějšího… Říká sněmovní šašek zvaný vztyčený prostředníček ve svých děsivých obavách, že po mimořádných volbách zůstanou TOP 09 jen oči pro pláč se ziskem kolem nepostupových čtyř procent…

Zrob sousedovi dobře, osere ti plot: http://www.rukojmi.cz/clanky/5931-banda-socanskych-nymandu-co-lapaji-po-dechu-na-politickem-dne-maji-v-babisove-vlade-narok-na-2-5-ministra-ale-chteji-jich-hned-pet-a-jako-ultimatum-kvuli-stretu-zajmu-ministerstvo-vnitra-pro-hamacka-za-150-tisic-netto-rocne

 

]]>
olser.bretislav@seznam.cz (BŘETISLAV OLŠER) POLITIKA ČR Mon, 09 Apr 2018 09:53:11 +0000
A kdyby Franta nebo Pepík skočili z okna . . . ? http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2158-a-kdyby-franta-nebo-pepik-skocili-z-okna http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2158-a-kdyby-franta-nebo-pepik-skocili-z-okna Dušica Zimová jako panelistka HOVORŮ NA PRAVICI pořádaných Akcí D.O.S.T. Naslouchá místopředseda Akce D.O.S.T. Michal Semín

Tak prý v otázce našeho vyhoštění ruských diplomatů jde především o podporu VB a dalších zemí, protože jsou to naši spojenci. Nejde prý o trest za otravu novináře a jeho dcery, protože v případu zatím existuje spousta nejasností. Samozřejmě: zatím se neví nic. Všichni vědí pouze to, že Sovětský svaz - třebaže se stále tvrdošíjně hovoří o Rusku - pracoval na výzkumu výroby neurotoxinů. Stejně jako např. USA, což už se nedodává. Ruská strana přitom tvrdí, že název novičok se objevil až poté, co v devadesátých letech - po rozpadu SSSR - utekla řada ruských vědců na západ a vzala s sebou technologie, se kterými pracovali. Výzkum pak prý dále pokračoval zejména v USA, ve Velké Británii, na Slovensku a ve Švédsku. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová pak uvedla, že nejpravděpodobnějším zdrojem smrtící látky typu novičok je Česká republika, Slovensko, Británie nebo Švédsko.Podotýkám jen „ pod čarou“, že i kdyby zdrojem novičoku byla třeba Horní Tramtárie, znamená to pouze, že tuto látku vyrábí – i se všemi důsledky pro HT - ale neznamená to ještě, že právě Horni Tramtárie Skripala otrávila. To je prostá logika.

 

Ovšem konstatování ruské strany, odkud že může novičok nejpravděpodobněji pocházet, je hodnotově na stejné úrovni jako tvrzení Velké Británie, že pochází z Ruska. Až na to, že Rusko říká „nejpravděpodobnějším zdrojem“, kdežto Západ předkládá ničím nepodloženou jistotu a vykazuje diplomaty.

Dovolte uvést vzpomínku z dětství. Máme ji totiž stoprocentně všichni stejnou: když jsme něco provedli a hájili se tím, že to přece dělal i Franta nebo Pepík, reakce byla následující: „ Jo? A kdyby Franta nebo Pepík skočili z okna, tak skočíš taky?“ Kupodivu – např. v Rakousku (a zatím i na Slovensku a dalších státech) to dětem patrně říkali častěji než nám, protože Rakousko ruské diplomaty nevyhostí. Šéfka rakouské diplomacie Kneisslová je totiž přesvědčena o tom, že se musí případ otravy zcela objasnit. Konečný důkaz o tom, že za otravou je Rusko, podle ní stále nebyl podán. Vídeň prý ještě čeká na výsledky expertiz.

Zdá se to někomu divné? Nemůže se to zdát divné nikomu se zdravým rozumem, protože je to – opět - pouze logické. Ne, Rakousku není ouzko, jak znělo Havlíčkovi Borovskému z ozvěny. Ouzko by mělo být nám, kteří, jak se zdá, už jen skáčeme, jak kdo pískne. Z EU nebo z USA. Teď i z Británie, kterou EU přivinula zpět na svá mateřská merkelovská ňadra, vtěsnaná patrně v přísném soukromí do kostýmku z hvězd a pruhů.

Prezident Zeman požaduje šetření, jak to tedy u nás s novičokem je,  STAN a Miroslava Němcová z ODS na něho proto navrhují žalobu za velezradu.

Zatímco STAN vše ještě zvažuje, poslankyně Němcová z ODS je už přesvědčená, že jde o velezradu, protože prý prezident svými slovy nahrává Rusku.

A není to tak, že prezident chce oním šetřením ČR z podezření očistit? Rusku by – pravda, podle poněkud zvrácené logiky - nahrál jen tehdy, kdyby toto šetření vývoj a výrobu novičoku u nás potvrdilo. Že by paní Němcová něco věděla?

Stejně jak to chce prezident Zeman, měly by otázku prověřit i ostatní státy, na které podezření padá. Je to cesta, jak se podezření zbavit. Měla by být dokonce součástí šetření, protože novičok je skutečná hrozba. A v důsledku rozpadu SSSR je pravděpodobnost ruského tvrzení o vývozu vědeckých dat a jejich následného použití samozřejmě vysoká. Stejně jako je důležitá připomínka bratrské spolupráce bývalých sovětských vazalů.

Avšak mnozí naši zákonodárci, než aby používali vlastní rozum a prostou logiku, budou raději v parlamentu snaživě poslouchat třetího nejvyššího představitele USA – patrně i o tom, co znamená přátelství mezi národy. Pardon – mezi spojenci. A přitom budou – spolu s tiskem - nadále mlžit v otázce, zda je Ryanova návštěva neoficiální či polooficiální, jen aby mohli opět napadat či urážet prezidenta. A potěšeně naznačovat, že snad za Ryanovou ignorancí vůči Hradu je výchovný políček z Washingtonu. Místo aby poučili pana Ryana o slušném chování v cizí zemi.

Čert ví, jak to s novičokem dopadne. Třeba to byli Rusové. Třeba to byl kdosi jiný. Mám jen obavy, že vše dopadne jako s vraždou slovenského novináře. Do ztracena. Což nic nemění na tom, že hučení Malströmu je už na doslech. A současný svět se zdá být bárkou velice chatrnou.

 

]]>
POLITIKA ČR Fri, 06 Apr 2018 09:18:47 +0000
Už jste otevřeli oči páni poslanci? Kdy bude konečně zpřísněn zákon na ochranu zvířat?! http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/plac-zvirat-a-moralka-naroda2/item/2151-uz-jste-otevreli-oci-pani-poslanci-kdy-bude-konecne-zprisnen-zakon-na-ochranu-zvirat http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/plac-zvirat-a-moralka-naroda2/item/2151-uz-jste-otevreli-oci-pani-poslanci-kdy-bude-konecne-zprisnen-zakon-na-ochranu-zvirat Takové bestiální věci se dějí denně, jen o tom média neinformují

V posledních dnech se doslova roztrhl pytel s ohlášenými případy týraných psů. To se svět zbláznil? Ne, nezbláznil. Bohužel, takové věci, které byly v posledních dnech zmedializované, se dějí denně. Jen se o tom moc nemluví… Připomeňme si například kauzu z letošního ledna, kdy byli zabaveni psi pro týrání v Kamenici nad Lipou. Bylo zde zabaveno 212 psů, zejména čivav, tzv. módního plemene. Psi žili ve sklepě v klecích, byli podvyživení, trpěli kožními problémy, parazity, neměli téměř žádný přístup k vodě a o veterinární péči nemůže být žádná řeč. A důvod? Levný stroj na peníze. Je smutné, že Česká republika, která se prezentuje jako národ pejskařů, vůbec dovolí, aby bylo se psy takto zacházeno. Nejhorší na tom celé je, že patřičné státní orgány byly na zoufalou situaci několikrát upozorňovány od lidí žijících v okolí. Jak je možné, že i přes mnoho upozornění a hlášení se vlastně téměř dva roky nic nedělo? Kde je tedy chyba? Možná v neinformovanosti občanů? Nedostatečných zákonech?

 

Další otřesný případ se odehrál v Děčíně, kdy strážník odhalil zuboženého ani ne ročního psa, který dle jeho vlastních slov mlel z posledního. Pes musel okamžitě podstoupit operaci. Měl zlomenou čelist, vykopnuté zuby, poškozené oči (jedno oko mu muselo být vyjmuto), hematomy a mnoho dalších starších zranění. Nechci ani pomyslet na to, čím si musel ten pes projít. Každopádně vždy se nejhůře hojí šrám na duši.

https://decinsky.denik.cz/zpravy_region/na-lecbu-zbiteho-psa-porada-decinsky-utulek-sbirku-20180306.html

A co to otřesné video? Mladého muže v Prachaticích natočil jeho kamarád, jak svého psa škrtí a kope do něj. Video dal na FB, to ho usvědčilo. Na videu se jednalo o tříměsíční štěně labradorského retrívra. Štěně se dostalo do rukou lékařky ve Vimperku, kde se jim ho podařilo stabilizovat. K původnímu majiteli se už nevrátí.

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/530683/pro-tyrana-stenete-3-roky-natvrdo-jakub-24-z-prachatic-musi-zaplatit-lide-podepisuji-petici.html

A otázka zní: Budou viníci adekvátně potrestáni? Dovolí zákon vůbec tyrany řádně potrestat? Zatím je v případech podáno trestní oznámení. Ale nic významného se neděje. Konkrétně pro tyrana štěněte lidé podepisují petice - 3 roky natvrdo! No a tím to zatím končí. Za pozitivní považuji, že se o případech začíná mluvit. Už nejsme v době, kdy zavíráme před bolestí němých tváří oči, ale snažíme se jednat.

Co vy na to, páni poslanci. Jak dlouho budou ještě bezbranná zvířata trpět? Nenastal už konečně čas na zpřísnění zákona na ochranu zvířat? 

Za SOS for PETS, z. s.

Denisa  Srnková

******************************

Danuše Herpe Jungmannová
SOS for PETS, z. s.
Předsedkyně - Vereinvorsitzende
Zalužanská 404
CZ-403 39 Chlumec
Tel: +420608901091
Handy: +4917623231294
IČO: 22743901
E-mail: isabe911@gmail.com; isabelle911@email.cz
http://www.sos-for-pets.de/ http://sosforpets.webnode.cz/
]]>
PLÁČ ZVÍŘAT A MORÁLKA NÁRODA Mon, 02 Apr 2018 15:55:34 +0000
Krutá ponovembrová realita - Havel v túžbe po moci potlačil v sebe hodnoty morálky a charakteru http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/soudcokracie/item/2148-kruta-ponovembrova-realita-havel-v-tuzbe-po-moci-potlacil-v-sebe-hodnoty-moralky-a-charakteru http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/soudcokracie/item/2148-kruta-ponovembrova-realita-havel-v-tuzbe-po-moci-potlacil-v-sebe-hodnoty-moralky-a-charakteru Opět budou za své názory trestáni občané a dokonce i jejich děti?!

Tento trpký, ale skutočný príbeh venujem Václavovi Havlovi, ktorý vo svojej chorobe, zvanej túžba po moci a po kariére, dokázal v sebe potlačiť hodnoty morálky a charakteru. Za toto všetko ho ešte naivní západní politici a intelektuálovia dokážu nazvať humanistom a ľudomilom, udeľovať mu množstvo metálov a titulov, ktorých počtom dokonca prekonal aj samotného Leonida Iľjiča Brežneva. Jeho dvojtvárnosť sa prejavila hneď po novembri 1989. Amnestiu, ktorú 1. 1. 1990 udelil komunistickým zlodejom. Bol to jeden z najväčších ponovembrových pľuvancov všetkým slušným ľuďom. A následná novela Trestného zákona z 1. 7. 199O potom túto kastu zlodejov definitívne zachránila. Výsledok tohoto Havlovho cynizmu začína mať svoje obete. Zatiaľ, čo omilostení komunisti znova ovládajú mocenské pozície, tá hŕstka čestných pracovníkov z radov policajtov a prokurátorov je zbavovaná výkonu povolania. Metódy, ktoré sú voči nim používané, patria medzi tie najzákernejšie. Obeťou tohoto súkolia je aj npor. Milan Holubčík, bývalý príslušník Policajného zboru v Považskej Bystrici, z odboru hospodárskej kriminality, toho času už rok bez zamestnania. Takto postihnutý je aj jeho syn a najnovšie aj jeho manželka.

Tesne po 17-tom novembri 1989 JUDr. Vladimír Kolník, v tom čase zamestnaný ako prokurátor na Okresnej prokuratúre v Žiline, založil ešte pred generálnym štrajkom, ktorý sa konal 27. 11. 1989 štrajkový výbor v Považských strojárňach v Považskej Bystrici. V jeho čele stáli sústružník Milan Kalaš, technik Ing. Jozef Balej a sústružník František Jánošík, ktorý sa neskôr stal predsedom podnikového výboru odborového sväzu KOVO. Z jadra tohoto revolučného štrajkového výboru som založil Občianskú iniciatívu za očistu nášho okresu od skorumpovanej a skompromitovanej komunistickej mafie a stal som sa jej hovorcom.

O trestnej činnosti v tejto zbrojárskej fabrike, skutočnej bašte komunistických zlodejov v rámci ČSSR vedelo nielen celé Považie, ale aj orgány činné v trestnom konaní, ktoré toto vedome vyše 20 rokov zakrývali.

V priebehu generálneho štrajku 27. 11. 1989 nám robotníci doniesli závažné dokumenty, ktoré usvedčovali komunistickú mafiu z miliónových podvodov a rozkrádačiek. Keďže orgány činné v trestnom konaní sa snažili od nás dokumenty vylákať, pokrytecky tvrdiac, že sa nejedná o trestné činy, požiadali sme o pomoc JUDr. Vladimíra Kolníka, jedného z mála prokurátorov, ktorý z titulu svojej funkcie nebol nikdy členom KSČ.

Ten nás zoznámil s npor. Milanom Holubčíkom, ktorý nielen ako jediný policajt s nami spolupracoval, ale svojim spôsobom aj ilegálne zachránil časť dokumentácie spred novembra 1989, ktoré orgány činné v trestnom konaní vedome zakryli. Osamotený sa snažil dokumentovať trestnú činnosť, zatiaľ čo MV SR pod vedením Vladimíra Mečiara všetko brzdilo. Komunistickí mafiáni dobre vedeli, že pokiaľ bude na funkcii ministra vnútra SR, nemusia mať obavy, že budú za svoje činy potrestaní.

Za tejto situácie sme sa rozhodli vyslať Františka Jánošíka, v tom čase predsedu odborového sväzu KOVO v Považských strojárňach, aby išiel požiadať o pomoc JUDr. Jána Čarnogurského, v tom čase podpredsedu vlády SR. Ten poveril JUDr. Martina Lauka, v tom čase jedného z námestníkov na GP SR, aby túto vec preveril. Naše argumenty uznal za opodstatnené. Slovenský denník 30. 5. 1990 uverejnil zaujímavý článok pod názvom: Bývalí dobačovali, s podnadpisom: Odhalená trestná činnosť v Považských strojárňach.

Odcitujeme najzaujímavejšie časti tohoto článku: "Okresný prokurátor v Žiline JUDr. Vladimír Kolník vzal podľa ş 68 Trestného poriadku z dôvodov ş 67 pís. b) dňa 22. a 23. mája do väzby bývalých popredných straníckych funkcionárov Považských strojární. Všetci sú obvinení z trestného činu podvodu podľa ş 9 ods. 2, ş 250 ods. 1 pís. b) ods. 2 pís. b) Trestného zákona. Spolu s nimi sú stíhaní aj ďalší zamestnanci strojární. Trestné stíhanie sa začalo 22. mája v ranných hodinách domovými prehliadkami u všetkých obvinených. Tí po sebe likvidovali listinné dôkazy. Nútili k tomu aj susedov. Časť listinných dôkazov svedčiacich proti obvineným ZACHRÁNILI ROBOTNÍCI - ČLENOVIA KOORDINAČNÉHO ŠTRAJKOVÉHO VÝBORU Považských strojární hneď po generálnom štrajku. Vyšetrovaním sa zisťujú stále nové a nové škody. Trestná činnosť zasahuje - ako ukázalo vyšetrovanie už v začiatkoch - aj do najvyšších vládnych a straníckych štruktúr bývalého režimu".

Zatiaľ čo npor. MILAN HOLUBČÍK, Okresný prokurátor JUDr. Vladimír Kolník a naša Občianská iniciatíva ďalej zhromažďovali dôkazy o ekonomických zločinoch, VLADIMÍR MEČIAR, ako minister vnútra a neskôr ako predseda vlády SR, robil všetko, aby vyšetrovanie trestnej činnosti maril.

Aj to bol jeden z dôvodov, prečo 26. 5. 1990 na verejnom predvolebnom mítingu nazval našu Občianskú iniciatívu nelegálnou, protištátnou organizáciou, čo mu nakoniec odklepla aj bolševická sudkyňa Najvyššieho súdu SR pod menom AGNEŠA ČIERNA dňa 20. 7. 1993.

Vládný denník Národná Obroda uverejnil 16. 1. 1992 pod nadpisom: "Babinský by mohol robiť vrátnika", zaujímavý článok o tejto kauze, v ktorej bolo oficiálne potvrdené, že bývalým komunistickým funkcionárom dokázali už rokrádanie za 12. miliónov Kčs. Toto bolo oficiálne stanovisko GP SR. Nerodilo sa ovšem ľahko.

V polovici roku 1991 sme požiadali o pomoc v tom čase poslanca SNR za VPN pána M. Krajčoviča, aby interpeloval Generálneho prokurátora SR, JUDr. Vojtecha Bachu, prečo vyšetrovanie sa vedie lajdácky, so snahou nie vyšetriť, ale zakryť.

Keďže dotyčné noviny sa o túto kauzu zaujímali, žiadali GP SR o vysvetlenie a bolo im oznámené, že 16. 12. 1991 podal krajský prokurátor v Banskej Bystrici obžalobu pre trestný čin podvodu podľa ş 250 Trestného zákona na 13 osôb. Tu chcem ako dodatok uviesť, že dnes je NOVEMBER 1993 A SÚDNE POJEDNÁVANIE SA EŠTE NEZAČALO!!! Ako vidieť, slovenská justícia, ktorej pracovníci majú asi štyri ľudové, keď nedokázali za dva roky PREŠTUDOVAŤ DOTYČNÝ SPIS!!! Asi ich nemrzí, že neslúžia zákonu, hlavne, že sú mečiarovsky ZVRCHOVANÍ.

Hoci celý článok je veľmi zaujímavý, odcitujem z neho jednu pasáž: "Ako je vôbec možné, že nehorázne bakchanálie mohli v Považskej Bystrici tak prekvitať? Ľudia, čo boli do machinácii zasvätení, mali strach - buď prídu o zamestnanie, alebo budú poslúchať. Vybrali si to druhé, hoci pri takomto dlhodobom bačovaní museli vedieť, že ide o protizákonné praktiky. Faktickou pomocou sa teda podieľali na trestnej činnosti formou účastenstva, a tak aj oni figurujú na zozname obvinených. Nenásytným funkcionárom hrala do karát aj nedostatočná kontrola".

Tu by som dotyčnému novinárovi rád pripomenul, že som bol jeden z tých, ktorý na podobnú trestnú činnosť v Považských strojárňach poukazoval od roku 1979 do roku 1984, kedy som bol Okresným súdom v Považskej Bystrici ako protištátný a protisocialistický živel vyhodený zo zamestnania. Samozrejme za pomoci tých, ktorí túto trestnú činnosť páchali. A darebáci tohoto rangu NAŠLI PO NOVEMBRI 1989 OPORU U DNEŠNÉHO PREDSEDU VLÁDY SR.


Prišli júnové voľby v roku 1992, ktoré vyhralo komunistické HZDS.

Začalo sa tvrdé účtovanie. Vladimír Mečiar za účinnej spolupráce Generálneho prokurátora SR, JUDr. Vojtecha Bachu, dvojnásobného dôverníka ŠtB, ev. č. 28540, kr. meno Béla a ev. č. 37101, kr. meno Rádio nechali okamžite odvolať okresného prokurátora JUDr. Vladimíra Kolníka. Dali jasne najavo, ŽE NEKOMUNISTICKÝ PROKURÁTOR MEDZI ČLENMI TEJTO ORGANIZÁCIE NEMÁ ČO HĽADAŤ.

Sieť sa začala sťahovať aj okolo jediného čestného a neúplatného policajta npor. Milana Holubčíka. Na Policajnom zbore v Považskej Bystrici vyvinuli maximálne úsilie, aby sťažovali jeho robotu a postupne ho zbavovali dotyčného prípadu. Za svoju čestnosť, charakter a neúplatnosť si vysluhoval úškrny a ignoráciu. Nakoniec ho donútili, obrazne povedané, vyštvať zo zamestnania. To však nebolo všetko. Komunistickí mafiáni v snahe úplne ho pokoriť, dohnať k samovražde, alebo odísť z Považskej Bystrice, vyhodili v septembri 1993 z roboty aj jeho manželku. Taktiež zamestnanie stratil aj jeho syn. Policajní bolševici z Považskej Bystrice, ktorí dlhodobo zakrývali trestnú činnosť, môžu byť spokojní. Najprv kolaps Václava Havla a neskôr vytvorenie nacionálneho a komunistického zvrchovaného Slovenska pod vedením Vladimíra Mečiara, kde sa dalo jasne najavo, ŽE ČESTNÍ POLICAJTI TYPU npor. MILANA HOLUBČÍKA A ČESTNÍ PROKURÁTORI TYPU JUDr. VLADIMÍRA KOLNÍKA, TU NEMAJÚ MIESTO. KOMUNIZMUS POSLAL DO BOJA SVOJU REZERVNÚ, VYTRÉNOVANÚ A ODPOČINUTÚ GARNITÚRU. MÁME ICH V ČELE VLÁD, MINISTERSTIEV, VEDÚ PARLAMENTY, KONTROĽUJÚ Z VELITEĽSKÝCH MIEST POLÍCIU A ARMÁDU.

Dnes je už všeobecne známe, že po 17- tom novembri 1989 sa Václav Havel objavoval na tribúnach s tými, ktorí tento národ za svojej vlády pripravili o odvahu bojovať o svoju slobodu. Nainfikovali mu do duše zbabelosť a komplex menejcennosti.

Aká to bola vlastne revolúcia, keď víťaz vyjednával s porazeným, ktorým mal byť  komunizmus? 

 NN 01.01.1993

]]>
SOUDCOKRACIE Sun, 01 Apr 2018 16:38:20 +0000
Hymna musí být rázná - buďme Čechy a buďme na to hrdí! http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2139-hymna-musi-byt-razna-budme-cechy-a-budme-na-to-hrdi http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2139-hymna-musi-byt-razna-budme-cechy-a-budme-na-to-hrdi Zvedněme hlavu pod národní standartou a buďme hrdí na vlastní národ

Vítám iniciativu Českého olympijského výboru (ČOV), který chce prodloužit českou hymnu o její druhou sloku. Rozbitím Československa jsme přišli o bojovnější část v podobě slovenské části, proto by bylo na místě se vrátit k tradici a k hymně připojit i druhou sloku písně Františka Škroupa. Ponechme stranou praktický rozměr problému spočívající v délce hymny (příliš krátká pro sportovní ceremoniály a akce), ale zejména onen výrazový a mobilizační efekt.Teprve druhá sloka hymny dává totiž jasnou odpověď na otázku, kdo jsme a kam směřujeme. Odhoďme stud a hrdě se přihlasme ke své národní velikosti a odkazu našich předků. Buďme Čechy a buďme na to hrdí. Nebojme se i v dnešní ateistické době hlásit k Bohu jako strážci morálních hodnot. V době, kdy se účelově odstraňují odkazy na vše spojené s křesťanstvím, národem a mužnou tradicí. Pojďme se vydat na cestu proti proudu.

Jistě nebude na škodu, když se v této věci rozproudí celonárodní diskuse a k celé věci se vyjádří také kompetentní politici. Ostatně i tato otázka selektuje naše volené představitele na hrdé vlastence a zaprodané slouhy Bruselu. A kam se přidáte vy? 

Kde domov můj,
kde domov můj.
V kraji znáš-li Bohu milém,
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!

]]>
jan.kopal1977@seznam.cz (JAN KOPAL) POLITIKA ČR Mon, 26 Mar 2018 09:14:23 +0000
Vystrašit a vyfakturovat = General Data Protection Regulation http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/soudcokracie/item/2131-vystrasit-a-vyfakturovat-general-data-protection-regulation http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/soudcokracie/item/2131-vystrasit-a-vyfakturovat-general-data-protection-regulation Senátor Miloš Vystrčil

Vláda v demisi dnes projednala s dvouletým zpožděním návrhy zákonů, které mají adaptovat obecné nařízení na ochranu osobních údajů na naše národní prostředí. Jedná se o Obecného nařízení o ochraně osobních údajů neboli General Data Protection Regulation (GDPR). ODS chce snížit sankce pro firmy, zrušit sankce pro obce, odložit jejich platnost minimálně do poloviny roku 2019 a zavést přehledný informační portál. Liknavostí minulé i současné vlády došlo u stovek tisíc soukromých i veřejnoprávních subjektů ke vzniku atmosféry, kterou lze nejlépe charakterizovat slovy“. Kvůli neexistenci prováděcích zákonů k GDPR jsou dnes stovky tisíc firem a veřejných institucí v nejistotě a pod hrozbou vysokých sankcí. Důsledkem je obchod se strachem, kterého využívají různé poradenské firmy a nabízejí obcím, firmám i veřejným institucím, že je za nemalé finanční částky ochrání před sankcemi. Přitom se ve většině případů jedná pouze o nafouknutou bublinu, která byla způsobena nečinností předchozí a současné vlády. 

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura k tomu říká: „Vláda měla na implementaci nařízení téměř dva roky a teprve těsně před nabytím jeho účinnosti posílá do Poslanecké sněmovny dva návrhy zákonů, kterými se směrnice adaptuje do našeho právního řádu. Jeden z nich mění sto jiných zákonů a ten druhý mění kromě GDPR také strukturu Úřadu na ochranu osobních údajů. Ten zákon je nekvalitní a příliš široký. Na úplnou změnu není bohužel dostatek času, ale několik změn bude ODS navrhovat. Chceme hájit drobné podnikatele, proto vládě navrhujeme součinnost pro co nejrychlejší projednání se zkrácením lhůt, ale v běžném režimu, ve kterém chceme zapracovat tyto 3 zásadní změny - snížení sankcí v závislosti na velikosti podniku a jejich zrušení pro obce, odložení povinnosti platit sankce minimálně do poloviny roku 2019 a zavedení jednotného přehledného informačního portálu, aby byly dostupné přehledné informace na jednom místě.“

]]>
SOUDCOKRACIE Thu, 22 Mar 2018 17:17:55 +0000
ODS, vzpamatuj se! http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2122-ods-vzpamatuj-se http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2122-ods-vzpamatuj-se Doktor Tomáš Břicháčekv rozhovoru  s prezidentem Václavem Klausem na semináři Institutu Václava Klause, na němž přednesl zásadní varovný projev na téma

Už se na to nedá dívat. Program anti- (Babiš + Zeman + „populisté“ + „extrémisté“) je vrchol politického autismu. Přestaňte vést minulé války a bojovat s virtuálními přízraky. Zaměřte se na aktuální a skutečné hrozby. Trpělivost nás pravicových voličů, kteří dlouhodobě dáváme hlas ODS jako „(nej)menšímu zlu“, je obdivuhodná. Zkousli jsme během let už leccos, kolikrát jsme se zaklínali, že už nikdy víc, a přece jsme nakonec vždycky znovu zatnuli zuby a hodili Vám to tam. Sám jsem tento přístup obhajoval před říjnovými volbami a říkal jsem: Těžko u volební urny, lehčeji v následujícím volebním období. S odstupem několika měsíců musím přiznat, že mám pochybnost, zda jsem tentokrát nejmenší zlo rozpoznal správně. Jestli mi po volbách kvůli někomu na politické scéně bylo těžko, byla to totiž hlavně ODS. To, co předvádí, je čiré zoufalství. Fixace na program anti- (Babiš + Zeman + „populisté“ + „extrémisté“) a s tím související založení Demokratického klubu, zahájení spolupráce s portálem Forum 24, podpora Drahoše v prezidentské volbě, teatrální výstupy kolem 70. výročí „Vítězného února“ nebo štvanice na komunistu Ondráčka – to vše ukazuje na to, že občanští demokraté ztrácejí zdravý rozum a ideové vnímání politiky.

 ODS mimo hrací plochu a časoprostor

I. Zásadním problémem ODS je, že uvízla v minulosti.

Tato výtka by se mohla zdát poněkud zvláštní a nepatřičná, směřuje-li od konzervativce vůči konzervativní straně. Konzervativci přece už ze své nejvlastnější povahy žijí v úzkém a trvalém sepětí s dějinami. Snaží se zachovat věky prověřené hodnoty a vzorce chování a předávat je dál, inspirují se z moudrosti předků, uctívají historické osobnosti, chrání kulturní dědictví apod.

Bohužel, ODS představuje zahleděnost do minulosti ve špatném smyslu. Jako by zamrzla v určitém dějinném úseku – v době komunistického režimu a studené války – s tehdy narýsovaným ideovým střetem a s tehdejšími hrozbami a nepřáteli. Tímto prizmatem se dívá na dnešní svět a zarputile odmítá pochopit, že doba už je někde jinde a že karty jsou rozdány úplně jinak. Historii si bere jako bič na politické soupeře, jako zdroj laciných a hlavně chybných paralel, jako pohodlné bitevní pole pro získání puncu „pravice“. Odtud všechen ten halasný antikomunismus, volání „Patříme na Západ, ne na Východ!“, vzývání transatlantické vazby a NATO, démonizace Ruska a Číny.

Historismus v politice je jalový přístup. Kopnout si do Gottwalda nebo do Brežněva dnes vyžaduje asi tolik odvahy jako vymezit se proti Čingischánovi a je to politicky přibližně stejně aktuální. (Mimochodem kdyby se vývoj po roce 1918 ubíral šťastnějšími cestami bez tragické zkušenosti s nacisty a komunisty, Fialovo vedení by teď asi každého 8. listopadu u mohyly na Bílé hoře plamenně tepalo dobu temna a varovalo před habsburským revanšismem.) Co je horší, tento způsob uvažování zkresluje vnímání aktuální situace a snižuje rozlišovací schopnost, pokud jde o identifikaci „frontové linie“ nynějšího konfliktu. (Srovnej s Fiala P., Balaštík M.: Profesor na frontové linii, Host 2017)

II. Občanští demokraté dál pokračují ve své nostalgické jízdě na zrezivělé dráze Západ – Východ

Na cestě na které byl regulérní provoz ukončen před dobrými třiceti lety. Nestačili si dost dobře všimnout (nebo se tváří, že si nevšimli), že ideový střet se přesunul na jiný koridor, na osu Západ – anti-Západ. Nepřeorientovali se z dávno vyhaslé studené války, na horkou válku kulturní.

Kulturní válka se nevede na bitevních polích, nestřílí se v ní, ani se neharaší zbraněmi. Probíhá vcelku pokojně v parlamentech, v soudních síních, na úřadech, v médiích, na univerzitách, v unijních institucích. Přesto v ní nejde o nic méně než o osud celé západní civilizace. Nepřáteli už nejsou staří komunisté a jejich třídní boj, ale progresivní levice (či chcete-li neomarxisté, kulturní marxisté, progresivisté, levicoví pokrokáři, nová levice, moderní levice) a její sociálně-inženýrské ambice radikálně změnit svět. Dílčími složkami neomarxistické ideologie jsou zejména genderový feminismus, agenda sexuálních menšin (LGBTIQ...), multikulturalismus, globalismus, kosmopolitismus, environmentalismus a NGO-ismus.

Nástroji prosazování jsou mimo jiné politická korektnost, antidiskriminační legislativa, lidskoprávní fanatismus, specializované orgány provádějící „hon na čarodějnice“ či juvenilní justice. K naplnění svojí představy dobra a spravedlnosti neomarxisté potřebují zničit křesťanskou morálku, rodinu, pohlaví, autoritu, řád, národy i státy a vůbec základní pojem o tom, co je a co není normální. Jde o nebezpečnou destruktivní ideologii, která ohrožuje Evropu jako civilizační okruh a vytváří cestu k antiutopické společnosti.

Neomarxisté neusilují o nic méně, než zničit to, co je pro konzervativce nejpodstatnější, a proto jsou naši přirození úhlavní nepřátelé. Logickým úkolem konzervativní pravice 21. století je bránit civilizaci před těmito silami rozvratu. V pozitivním modu můžeme hovořit o obhajobě normálního světa, národního státu a svobody. S ohledem na šíři fronty, na které se kulturní válka vede, a na intenzitu probíhajícího útoku, je třeba postavit tento boj do středu programu a napřít právě zde maximum úsilí. Jde o hotový program, k němuž není třeba mnoho dodávat. Stačí jej otevřeně formulovat, být jeho upřímnými nositeli a důsledně jej prosazovat. Kultivovaná pravicová strana, která dokáže zvednout prapor tradičního Západu proti dekadentnímu anti-Západu, nebude živořit u dna jako „nejmenší zlo“, ale bude mít šanci stát se reálnou politickou silou. Když je něco podobného možné v Polsku a v Maďarsku, proč ne u nás?

III. V programu ODS najdeme již dnes řadu pozitivních prvků

Prvků, které s obhajobou normality, národního státu a svobody souvisejí. Problémem je, že nejsou patřičně akcentovány a že jsou zastiňovány horlivým vyzdvihováním různých všedních a náhražkových témat typu EET, omezování byrokracie, komunikace s úřady po internetu, elektronické dálniční známky apod. Ne že by takové položky nemohly být do programu zařazeny. Je ale třeba zasadit je do určitého kontextu (např. obhajoba svobody), prezentovat je jako dílčí nebo doplňkové a v každém případě propagovat je méně zvučně než klíčové hodnotové otázky.

IV. Ideová vyhraněnost a čitelnost strany (a zvláště jejího vedení) je také zamlžována

Je zamlžována jevem, který bychom mohli označit jako vzrůstající sklon k mudrlantství, planému moralizování, omílání banalita „statečné“ obhajobě samozřejmostíPojednání na téma demokracie, demokratická diskuse, právní stát, únor 1948, listopad 1989, špatnost komunistického režimu, lidská práva, důležitost dodržování spojeneckých závazků apod. patří spíše na akademickou půdu než do každodenní politiky. Působí to nepříjemným, sterilním dojmem jakéhosi vyprázdněného salónního pravičáctví.

V. Velkou slabinou dnešní ODS je její neschopnost identifikovat a odstupňovat politické nepřátele.

Zde můžeme hovořit o (až mimořádné) trumberovitosti. Právě odtud vzešel pomýlený program anti- (Babiš + Zeman + „populisté“ + „extrémisté“), který je středobodem nynější politické linie strany.

Vedle komunistů si občanští demokraté zařadili do svojí „Osy zla“ ANO 2011, SPD a prezidenta Zemana. K nepřátelům minulým tak přidali falešné přízraky. Tito soupeři jsou paradoxně v zásadních hodnotových otázkách konzervativní pravici méně vzdálené, než subjekty, s nimiž je proti nim ODS ochotna spolupracovat. Považme, že do Demokratického klubu byli původně přizváni i Piráti a ČSSD, tedy strany, které mají u nás k neomarxismu nejblíže. ODS tedy zjevně neposuzuje blízkost či vzdálenost politických spoluhráčů podle programového průniku. Vychází spíše z malicherných moralistních hledisek, povýšenosti nad lidovostí či ze strachu ze silnějších a dynamičtějších soupeřů. V každém případě je tento přístup zásadní chybou.

Babiš se svým marketingovým hnutím není nepřítelem ideovým, leda prospěchářem. V kulturní válce nestojí zřetelně na žádné straně a spíše tíhne ke zdravému rozumu. Ve svém programově nevyhraněném eintopfu má sice i různé progresivistické ptáčky, ti však neudávají celkový směr. Prospěcháři a jejich morální poklesky nejsou ničím pěkným, ale systém se kvůli nim nezboří. Pořád jsou lepší než ti, kteří chtějí morálku a systém odstranit a vytvořit „nový svět“ podle svých zvrácených představ. Babišové přicházejí a odcházejí, zatímco nebezpeční fanatičtí ideologové zůstávají.

Okamurově SPD můžeme vyčítat různé programové výstřelky kolem přímé demokracie, a stejně tak poněkud nekultivovanou a chaotickou formou a stylem. V kulturní válce však nepochybně stojí na správné straně a dokonce jí rozumí lépe než dnešní ODS. Obě strany by v řadě otázek mohly najít společnou řeč. (Mimochodem lidé nebudou volit živelné strany tohoto druhu, pokud bude zřetelným hlasem na ose Západ – anti-Západ ODS.)

Kdo je Západ a kdo anti-Západ?Zcela zbytečná a kontraproduktivní je konfrontační linie vůči prezidentu Zemanovi. Jeho levicové názory v oblasti ekonomiky ani jeho politický styl samozřejmě konzervativci lahodit nemůžou. Pokud jde ovšem o zásadní hodnotové otázky, je jednoznačně na straně starého Západu. Můžeme si rovněž vážit jeho sebevědomého a nekonformního vystupování v zahraniční politice (vůči Bruselu s migrací, vůči drzému Schapirovi, podpora Trumpa a Hoffera, realistický pohled na Rusko a Čínu), jeho schopnosti pojmenovat věci pravými jmény, a to až s brutální politickou nekorektností (viz např. islám, migrace, Pussy Riot), a toho, že si zachovává svůj zdravý selský rozum. Volba z dvojice Zeman –Drahoš byla jasná.

VI.Samostatnou kapitolou ideového chřadnutí strany je tendence ke sbližování s táborem „pravdy a lásky“.

Už delší dobu se hovoří o tom, že strana za současného vedení „zhavlovatěla“ a že se snaží v tomto malém, ale vlivném segmentu společnosti získávat body. Ukázkou toho je založení Demokratického klubu s poslanci TOP 09, KDU-ČSL a STAN i podpora Drahoše v prezidentských volbách. Nejkřiklavějším počinem je pak navázání spolupráce s radikálním, bulvárním portálem Forum 24 (dříve Svobodné fórum), který soustavně vede neomalenou, agresivní kampaň proti Babišovi a Zemanovi (vlastně není o ničem jiném), a který nechvalně proslul sérií dehonestujících článků o Evě Michalákové a její rodině. Think-tank Pravý břeh blízký vedení ODS (Petr Fiala je předsedou jeho správní rady) nyní vydává své články přímo na tomto portálu. Je to skoro totéž jako spolupracovat s Respektem.

Přibližování havlistům je krajně nežádoucí. Neznám žádnou jinou významnou sféru české společnosti, v jejíchž řadách by se koncentrovalo tolik nadutosti, elitářství, pokrytectví, pozérství, žlučovité nenávisti, křiklounství, neúcty k vlastnímu národu, nekritické zahleděnosti na západ od našich hranic či neomalenosti vůči politickým protivníkům.

Pravdoláska politicky většinově tíhne k levicovým progresivistům, tj. k úhlavnímu nepříteli. Ústupky vůči nim by nutně vedly k vyprazdňování pravicového programu – katastrofální ukázkou toho jsou britští konzervativci nebo německá CDU.

VII. Konečně, zdá se, že  občanští demokraté se už pohodlně zabydleli v pozici druhořadé politické síly

Síly vegetující někde kolem 10 % a každý dvouciferný volební výsledek považují za slušný výkon. Mají pocit, že všechno dělají správně, že mají „slušného lídra“ a „dobrý program“ a že je jen otázkou času, kdy to voliči pochopí a přestanou slyšet na mámení „populistů“. Jsou připraveni čekat hodně dlouho a z každé desetiny procenta navíc v preferencích se radují. Z této celkové spokojenosti začíná vyrůstat i malý kult osobnosti kolem Petra Fialy, který rozvíjejí hlavně Fialovi přátelé a spolupracovníci z okruhu Pravého břehu.

Podtrženo a sečteno: ODS je dnes ideově dezorientovaná strana, která se ocitla mimo politický časoprostor v jakémsi ideovém autu. Bojuje se stíny minulosti a s falešnými strašáky, není schopná rozeznat skutečná nebezpečí a pojmenovat skutečné nepřátele, věnuje se náhražkovým tématům, uzavírá zvláštní spojenectví se subjekty programově vzdálenějšími proti subjektům programově bližším, vede žabomyší půtky ve Sněmovně, filosofuje o vysokých tématech a při tom všem má ze sebe dobrý pocit.

ODS, vzpamatuj se!

Pět klíčových změn pro restart ODS

Současný stav ODS je bezútěšný, ne však nezvratný. Nadále jsem přesvědčen o možnosti obnovy strany jako dominantní pravicové síly, která by byla schopná pohnout se směřováním státu. Nadohled zatím není žádný jiný subjekt způsobilý ujmout se této tolik potřebné role. Věřím, že ke znovuzrození by mohlo přispět pět konkrétních změn ve stranické linii. Občanským demokratům proto radím následující:

1) Zaměřte se na podstatné: na obhajobu normálního světa, národního státu a svobody. 

Napřete všechny síly na boj proti levicovým pokrokářům (neomarxistům), kteří jsou v dnešním ideovém střetu (kulturní válce) úhlavními nepřáteli nejen pravice, ale celé naší civilizace. Buďte hrází proti všem chapadlům a odnožím této ideologie – proti genderu, multikulturalismu, prosazování agendy sexuálních menšin, politické korektnosti, environmentalismu aj. Chraňte rodinu, pohlaví, autoritu, řád, křesťanské hodnoty a tradice, zdravý rozum a vůbec elementární lidskost. Braňte nezávislost republiky a naši národní identitu a kulturu před evropským centralismem, globalismem a kosmopolitismem. Hajte osobní sféru člověka před nepřiměřenými zásahy veřejné moci. Pokud chcete vzývat Západ, zkuste nejdřív přispět k tomu, aby se znovu stal kvalitní značkou. Uvědomte si, že základním protikladem a ohrožením Západu není nikdo vně, ale síly rozvratu v jeho nitru. Vedlejší aktuální témata (omezování byrokracie, EET, „přátelská veřejná správa a digitální společnost“ apod.) mohou mít v programu své místo, ale neměla by být akcentována před zásadními hodnotovými otázkami.

2) Neveďte minulé války a nebojujte s virtuálními přízraky. 

Komunisty, nacisty, Huny, Mongoly a další dávné nepřátele a škůdce naší země přenechte dějepiscům. Nepohlížejte na svět neaktuální optikou Západ versus Východ a nesnažte se oživovat studenou válku. Nedémonizujte běžné politické soupeře, kteří v zásadním ideovém střetu dneška nestojí na druhé straně. Přestaňte vykreslovat jako vrchol zla Babiše, prezidenta Zemana, „populisty“ a „extrémisty“ a vést proti nim halasný odboj. Zamyslete se raději nad názorovými průniky a možnou pragmatickou spoluprací při obhajobě toho nejpodstatnějšího proti aktuálním a skutečným nepřátelům.

3) Přestaňte s planým moralizováním a vehementní obhajobou toho, na co nikdo neútočí. 

Nerozumujte tolik o demokracii, právním státě, Masarykovi, listopadu 1989, slušnosti nebo o přináležitosti k Západu. Vybředněte z bahna samozřejmých pravd a banalit. Jinak budete dál působit bezbarvě, sterilně, prázdně, školometsky a vytvářet dojem, jako by vám skutečná politická témata unikala.

4) Nepaktujte se s pravdoláskou a nesnažte se vtírat do její přízně.

Nic dobrého z toho vzejít nemůže. Možná v těchto kalných vodách ulovíte několik hlasů, ale mnohem víc voličů odradíte. „Kavárna“ politicky tíhne k pokrokářské levici, tj. k úhlavnímu nepříteli. Programové ústupky vůči progresivistům vedou k myšlenkové kastraci pravice. Ukončete nedůstojnou spolupráci s Forem 24 a příště si dávejte lepší pozor, jakými kanály komunikujete s veřejností. Nepřebírejte pravdoláskařské manýry, jako je elitářská nafoukanost, urážlivé nálepkování politických soupeřů, štvavé kampaně nebo organizování pouličních kraválů.

5) Nebuďte tolik spokojení sami se sebou a pořádně zaberte. 

Volební výsledek 11,32 % je pro stranu, která aspiruje na to být hlavní silou na pravici, hodně hubený. Neopájejte se pocitem výjimečnosti, osvícenosti a nepostradatelnosti, netvařte se jako ti jediní praví demokraté, pravičáci a dědici listopadu ’89. Zatím jste jenom malá, slabá opoziční strana, která sice káže hluboké pravdy a poštěkává na úspěšnější soupeře, ale žádný skutečný politický vliv nemá. Přestaňte budovat mikrokult osobnosti kolem profesora Fialy, který je jedním z projevů uvelebení se ve stagnaci pár centimetrů nade dnem. Pokud se chcete někdy vrátit zpátky ke kormidlu státu, je potřeba si otevřeně přiznat, že jste na tom bledě, uvědomit si chyby a hlavně začít intenzivně pracovat na nápravě.

Pozn. redakce: Po přečtení článku napadá člověka zvolání: Pane doktore Břicháčku chopte se toho a založte takovou stranu! Máte ve všem pravdu a je to rozbor hodný opravdu velkého moudrého politika. Jen se obáváme, že současná neomarxistická ODS je již neopravitelná, zvláště s vedením, které již s tím původním Klausovým nemá ideově již nic společného.    

]]>
POLITIKA ČR Tue, 13 Mar 2018 11:00:24 +0000