Zastavme cestu do otroctví socialistické zelené EU!

VIDEO ZPRÁVY

Redaktor ČT nedokáže odpovědět na jednoduchou otázku: "Co vláda od svého zvolení udělala pro lidi v naší zemi?" 

 Reportéři ČT - iVysílání | Česká televize
************************************
 
 
 
************************************
 
************************************
 
 
 
 
*********************************** 
 
Jiří Kobza o národě, EU, V4, islámu, migraci, vlastenectví...

***********************************

Prezident Zeman k negativním vlivu islámismu na Evropu 

 

************************************ 

 
 
 
IVANA HASLINGEROVÁ, šéfredaktorka revue FRAGMENTY

IVANA HASLINGEROVÁ, šéfredaktorka revue FRAGMENTY

Šéfredaktorka  revue Fragmenty:

RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., ředitelka Odboru pro styk s veřejností KKČ, (*21.08.1946 v Praze)

Vystudovala SVVŠ v Humpolci (1960-64) a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzika pevných látek (1964-69). V letech 1970-71 absolvovala tamtéž postgraduální studium za účelem získání titulu RNDr., v roce 1977 tam obhájila disertační práci v oboru fyziky pevných látek a získala titul CSc. Výsledky její kandidátské práce byly využity mj. v Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy při studiu slitin kovů tvořících povlaky jaderného paliva v jaderných reaktorech, které jsou vystaveny extrémním teplotním a dalším podmínkám. Pracovala tam jako odborný asistent v letech 1973-74. V letech 1975-93 působila jako vědecký pracovník v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV. Během své vědecké působnosti publikovala 39 původních vědeckých prací a příspěvků na vědeckých konferencích z oboru studia krystalické struktury a vlastností pevných látek a teoretické kvantové fyziky a chemie. Dvakrát jí byla udělena mimořádná Cena Akademie věd. Od roku 1994, po nedobrovolném odchodu z AV ČR po bezprecendentním zákroku tehdejšího předsedy Akademie věd ČR Rudolfa Zahradníka se věnovala publicistice a od 1997 je šéfredaktorkou revue Fragmenty. Prostřednictvím revue Fragmenty jsou zajišťovány granty a umělecké projekty, neboť je zasílána významným osobnostem ze světa kultury, podnikání a politiky. Náplní revue jsou převážně původní články a rozhovory s významnými osobnostmi. Nikdy nebyla členkou KSČ, neboť komunizmus pokládá za největší neštěstí lidstva. Jejím koníčkem je malování, politika, psaní článků a esejů, počítače, četba, turistika. Je vdaná, manžel Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., syn Michal Haslinger. Je dcerou Libuše Pamětnické, básnířky a spisovatelky kraje Vysočina.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3. 12. 2020 8:05

Omezení konání hromadných kulturních akcí kvůli viru, který již každý z nás za ten rok chytil nebo si toho ani nevšiml, začal jako první umělec bojkotovat zpěvák Janek Ledecký a to se slovy, že již nebude dodržovat debilní opatření zavedená v systému PES. Koncert spojený s rozsvěcením vánočního stromu schoval za natáčení klipu. Příští týden slíbil, že představí plán, díky němuž budou kulturní akce již legální. Pan Ledecký má pravdu, že by se neměli testovat lidé bez příznaků a peníze vyhozené na velký byznys testování zdravých lidí by se měly věnovat na maximální ochranu vážně postižených osob ať již tímto virem či jinou nemocí. Dokládá to tím, že jak on, tak i jeho otec prodělali kovid jako mírnou chřipku. Kdyby něco takového proběhlo podle něho před třiceti lety, bylo by to prohlášeno za běžnou chřipkovou epidemii, která ostatně přichází na podzim a na jaře prakticky každý rok. A i na ní umírají jedinci oslabení vážnými nemocemi. Ti se vždy chránili a chránit by se měli i nyní. To jak se věci chopila tentokrát média a udělala  tomuto, v porovnání se smrtelně nebezpečnou ebolou či Aids, neškodnému viru hotovou glorifikaci, omezilo podle Ledeckého stejně jako umělce i sportovce. Nejenže testují neustále zdravé sportovce, ale i on jako otec musí být stále testován kvůli dceři Ester aby mohla závodit. Je to prostě výdělečný byznys. Přece vážně nemocný sportovec nepojede na závody.

31. 10. 2020 6:33

Ve všech vyspělých zemích západního světa probíhá v současné době neuvěřitelný boj s novým mediálním virem COVID 19. V prvním momentě se oprávněně státy lekly, jaká další smrtelná ebola, sars či HIV se k nám díky globalizaci zase žene a jejich tvrdá opatření proti šíření neznámé nákazy byla naprosto pochopitelná. Během několika měsíců se však ukázalo, že u zdravých občanů vyvolává pouhou reakci podobnou alergii na pyl při setkání člověka s jemu neznámou rostlinou, na níž si musí organismus vytvořit protilátku. Neboli organismus si s tím poradí, aniž by tomu kdokoliv přikládal důležitost a nebýt mediální masáže, ani by si člověk nevšiml, že si pár dní zaplakal, zasmrkal a zakašlal. Ne, nechci to lacině bagatelizovat vůči pacientům po operacích a vážně nemocným. Vím ze své zkušenosti, co znamená jen běžné zakašlání, natož pak kýchnutí, u člověka po vážné operaci a jak důležité je chránit před setkáním s jakýmkoliv, dokonce i známým virem,  nemocné na klinikách.

26. 10. 2020 10:30
Doktoři za pravdu o COVID-19 měli před týdnem setkání v Berlíně. Z jejich hlediska nejde o žádnou pandemii ani epidemii a COVID-19 by měl být vymazán ze seznamu neznámých virů typu A, protože je již známo, že jde o normální chřipkový vir. PCR testy nejsou podle nich správné a požadují proto návrat léčby podle klinických příznaků. Dochází k tisíckrát více úmrtím na kardiovaskulární onemocnění a rakoviny nehledě k tomu, že by se většině úmrtí dalo zabránit, pokud by se pacientům poskytla prevence a klidná léčba v normálně běžících nemocnicích jako před COVIDem. Dokonce se hovořilo o soudních žalobách proti státům. Pro ilustraci uvádíme krátký výňatek z přednášky MUDr. Elke de Klerka z Nizozemska a MUDr. Cahillové z Irska
17. 10. 2020 11:28

Poslanci EU byla 7. října odsouhlasena šikanózní “ideologická policie” EU, která bude zasahovat proti nepohodlnými členským státům EU. V případě jejich neposlušnosti a odporu proti diktatuře z Bruselu bude tato organizace vynucovat nápravu, bude přikazovat změny zákonů a institucí, a pokud káraný stát vše v určeném termínu neprovede, nastoupí sankce. A to ne ledajaké. Odebere hlasovací právo jeho premiérovi a co víc, dokonce mu odejme dotace. Hodnocení všech členských států EU,  zda poslušně dodržují předpisy EU a jsou tudíž z pohledu vedení EU „právním státem", bude probíhat každý rok, podobně jako probíhaly za komunismu každoroční prověrky ohledně vztahu k ruské okupaci a KSČ... V právě přijatém dokumentu jsou uvedeny jako příklady neposlušných států, které nejsou právním státem, Maďarsko a Polsko. 

13. 10. 2020 16:14

Co se událo v Humpolci tak závažného, že ho poctil svou návštěvou předseda Horní komory našeho Parlamentu a podle naší ústavy hned po prezidenti nejmocnější muž v ČR, RNDr. Miloš Vystrčil, a to navíc v době volna v ranních sobotních hodinách? Ne, nestala se tam ani obvyklá autonehoda na dálnici ani jiné neštěstí. Dokonce to nebylo ani před volbami. Udála se tam, na první pohled maličkost, ale z hlediska lidskosti a ohleduplnosti k občanům, které životní neštěstí vyřadilo z plnohodnotného života – k tzv. vozíčkářům – událost přímo přelomová. Místní turistický oddíl bývalé profesorky na Pelhřimovském gymnáziu Marie Vincencové Šlápoty otevíral pro tyto médii i sociálními pracovníky tolik přezírané občany vybudovalprvní  turistickou trasu pro vozíčkáře na Vysočině s názvem Za Hliníkem do Humpolce. A protože doktor Vystrčil je sportovec, turista a především člověk se srdcem na pravém místě, přijel bez okázalého humbuku a reklamy spolu s hejtmanem kraje Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem (generálním sponzorem trasy) a se starostou Humpolce Karlem Kratochvílem osobně přestřihnout pásku při otevření této atypické trasy  a také si jí osobně celou projít.

11. 10. 2020 10:28

Institut Václava Klause vydal v tomto roce  již tři nové knihy k aktuální situaci v naší zemi. Hned první z nich byla kniha Václava Klause Karanténa, v níž reagoval  hned v počátečních týdnech koronavirové epidemie na konci března a začátku dubna 2020 na nebezpečí přísných a neadekvátních opatření v boji s ní. Druhá kniha, v pořadí výroční 50. kniha IVK) renomované ekonomky Stanislavy Janáčkové Ekonomické aspekty koronakrize  se věnovala nebezpečí koronavirového zastavení ekonomiky vylekanými vládami celého světa. Třetí kniha Václa Klause Sebedestrukce Západu  pojednává  o dnešní ničivé antikulturní a anticivilizační revoluci vyspělých zemí západního světa. Dá se vše shrnout, že již sám o sobě obrovský společenský problém západních zemí je umocněn zdravotním problémem, jehož nebezpečnost je po počátečním úleku z neznámého viru v současné době uměle udržována, aby mohl stát více a více expandovat do našich životů. Václav Klaus se svými nejbližšími spolupracovníky uzavírá, že se bojí víc lidí než virů a to z důvodu, že si politici neumějí vytyčit jasnou strategii a té se držet. Stupňující se jejich výkřiky v médiích o nezadržitelné explozi covidové pandemie děsí občany, kteří se uzavírají do dobrovolných domácích samovazeb a stávají se tím naprosto nesvobodnými občany. A protože nejde jen o naší republiku, ale stejně se chová celá Evropa, bude mít toto chování politiků přehánějících a přestřelujících požadavky na občany do budoucna obrovský vliv na celou naší společnost. A to nejen ztrátou svobody, ale i katastrofálním vlivem na ekonomickou úroveň naší země. Zatímco údajná pandemie nemoci bude dříve či později vyřešena, důsledky, které otevřelo vměšování státu do našich životů ve jménu dobra omezí naší svobodu na dlouhou dobu, ne-li nevratně.

6. 10. 2020 11:07

Neštěstím pravicových stran je, že většina vedení žije v Praze a pokládá názory Pražanů za názory národa. To jakž takž platilo v počátečních letech po revoluci, kdy lidé byli sjednoceni v názoru na komunisty, neboť na vlastní kůži zakusili život v jejich nemilosrdné diktatuře. Situace se za 30 let změnila a nová svobodná generace již posuzuje život pouze podle porovnání s cizinou či zpráv z médií. Jenže 90 % lidí žije mimo Prahu a až na města žije bez přístupu k médiím vůbec. Navíc řeší  úplně jiné problémy, než Pražané. Kdykoliv přijedu na jaře z Prahy na chalupu ve vesnici na Vysočině, jsem v šoku, jaký je rozdíl mezi myšlením i posledního bezdomovce v Praze a lidí tam. Když tu člověk pobývá pouze pár dní na dovolené, nepozná to. Lidi se mu zdají být na první pohled spokojení, opravují si domečky,  sekají trávu na zahradách a on jim závidí ten poklid a život v krásné přírodě. Když tu ale žije půl roku, tedy sdílí všední život spolu s nimi, zjistí, že zdání klame. Že se zde svět děli na mladší a starší podstatně víc než v Praze. Nejde totiž pouze o to, zda mají jiné to či ono politické smýšlení, ale o samotnou podstatu života. Vesnice s 350 obyvateli, která měla kdysi dokonce dvě prodejny potravin, nemá nyní ani jednu. Neseženete v ní doslova ani chleba či brambory, o masu či uzenině natož pak o novinách, nemluvě.

3. 10. 2020 6:38

I přes špatnou ekonomickou situaci je nezaměstnanost v ČR extrémně nízká. Český statistický úřad zveřejnil, že v srpnu dosáhla hodnoty 2,8 procenta. Situaci na trhu práce v naší zemi v porovnání se zeměmi EU je na pohled sice extrémně skvělá, ale dlouhodobě to ekonomika země nemůže vydržet. Avšak každému, kdo se dívá kolem sebe, je jasné, že je to nezaměstnanost uměle držená státem stejně jako za komunismu, kdy se stát chlubil, že má každý práci a zaměstnanost byla dokonce stoprocentní. Pamatuji si z dětství, že nepřišly-li například příze na výrobu látek do nedalekých textilek, dělnice šly přesto do továrny a braly plat za to, že tam byly pouze přítomné. Jen aby neprasklo, že každý nemá státem zajištěnou práci. V současné době zase neprosperujícím firmám pomáhají státní programy na podporu zaměstnanosti. Díky nim nemusí neprosperující firmy propouštět, přestože pro mnohé zaměstnance nemají uplatnění, tito se povalují doma za 60 % platu a čekají na Godota, místo toho, aby si šli hledat práci k firmám prosperujícím.

  Fragmenty jsou zobrazeny na twitteru i facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

   

Odebírejte Fragmenty

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %