Jak se orientovat v revue Fragmenty

 

Jak se orientovat v revue Fragmenty

Revue Fragmenty se koncentruje na rozhodující témata české, evropské i světové politiky, ekonomiky, byznysu, morálky a kultury společnosti. Snaží se analyzovat pozadí, motivaci a vztahy mezi jejich aktéry a vysvětlit čtenářům, jaké důsledky mohou z nich pro ně plynout, aby se občané mohli orientovat při volbách a rovněž ve svém profesním životě. Aby se při volbách do zákonodárných sborů neorientovali podle toho, s kým spí ta která obstarožní celebrita, ale podle toho, co pro ně během svého působení ta která osobnost či vláda udělala prospěšného. Chceme lidem otevřít oči a protože jsme skutečně nezávislým médiem nemusíme jim vymývat mozky podle přání vydavatele či toho kterého politika. Zprostředkováváme občanům nezkreslené informace, které jim dovolí orientovat se v politice, ekonomice, kultuře, morálce, a tím i ve svém životě. Využíváme k tomu důvěrné informace ze skutečně exkluzivních a spolehlivých zdrojů. 

OBSAH  neboli členění rubrik revue Fragmenty:

1. POLITIKA, podrubriky: Ekoteror, Soudcokracie (museli jsme tuto rubriku přejmenovat na SPOLEČNOST neb slovo politika bylo provozovateli serveru odstraněno)

2. EKONOMIKA,  podrubriky: Galerie úspěšných osobností, Byznys a TOP podnikatelé (rovněž tuto rubriku jsme museli přejmenovat na HOSPODÁŘSTVÍ)

3.KULTURA, podrubriky Pláč zvířat a morálka národa, Školství, věda a vyspělost národa (rovněž tuto rubriku jsme museli předělat na UMĚNÍ)

4. MEDIOKRACIE 

5. CÍRKEV, podrubriky: Islám - zhouba civilizace, Církev vytváří morálku národa

6. EU, podrubriky: Eurozóna a ekonomika ČR, Multikulturalizmus a další -izmy

7. SVĚT  

8. ZDRAVÍ

Podrobnosti o jednotlivých rubrikách a jejich podrubrikách:

1. hlavní rubrika: POLITIKA - nyní SPOLEČNOST

Protože po dobytí poslední pravicové a vlastenecké základny, Pražského hradu, levicí a eurofederalisty jsou všechna mainstreamová média plná levicové prosocialistické politiky a pravicově cítící občané nemají kromě Protiproudu a několika menších serverů kde získávat informace, nabízíme jim, coby „pravičáci jako řemen“ (tak jsme alespoň obstáli v testu knihy „Eurospeak“ bývalého europoslance Hynka Fajmona) základnu pro pravicové myšlenky necenzurované politickou korektností. Každá jiná cesta nás povede postupem času do otroctví, jak to výstižně napsal ve své knize "Cesta do otroctví" nobelovský ekonom Friedrich August von Hayek. Klademe důraz na to, že neexistuje nepolitická politika, že už tento samotný výraz je levicovou lží, která má lidi odpoutat od skutečného smyslu politiky – střetu idejí pravice a levice. Politika bez idejí vede k rozkladu všeho. Ve středu čeká na každou stranu dříve nebo později smrt, jak to trefně vystihl Petr Hájek ve své knize „Smrt ve středu“. Přáli bychom si přispět k tomu, aby pravicově cítící občané nepropadali malomyslnosti a neztráceli pevnou půdu pod nohama, ale aby i přes současné vítězství levice u nás a bohužel i v celé EU zvedli hrdě hlavu vzhůru a jeli dál", v duchu kréda zakladatele kapitalismu u nás, profesora ekonomie Václava Klause. Aby si občané po půl století vlády totalitárního socialismu vydobytý kapitalismus nedali již nikým vyrvat. Aby začali bojovat o navrácení svobody, národní svrchovanosti a standardní parlamentní demokracie v naší zemi tak, jak o to usilovali jejich předkové. 

podrubrika Společnosti: EKOTEROR

Komunisté začali vesele podnikat a po zkušenostech že jejich ideologie není schopna dlouhodobého přežití, nejsou již globálně nebezpeční. Vystřídali je ale snad ještě nebezpečnější ekologisté říkající si neoliberálové, kteří ve jménu veřejného blaha vyhazují 350 miliard dolarů ročně na opravu teploty zeměkoule o tisíciny stupně za sto let a za další megalomanské nesmysly místo toho, aby řešili skutečné problémy lidstva. Za tyto peníze vyhozené jen za jeden rok by se dala například vyčistit voda pro všechny obyvatele zeměkoule. Pod líbivou zástěrkou tzv. „zelené ideologie“  ožebračuje tento zelený mor šířící se ve jménu dobra celou planetu. Zelená ideologie - ekologismus - je největší zhoubou lidstva 21. století a je nutné se jí postavit! Proto této otázce věnujeme samostatnou podrubriku „Ekoteror".

podrubrika Společnosti: SOUDCOKRACIE

Důležitou rolí státu v každé společnosti, i té kapitalistické, je kromě zajištění jeho obrany i zajištění bezpečnosti občanů. Neboli dodržování zákonů, vymahatelnost práva a dobrá justiční politika. Bohužel na špatnou vymahatelnost dluhů, nesplácení faktur vedoucí k druhotné platební neschopnosti a na předpisy související s podnikáním si stěžují takřka všichni podnikatelé. Zdá se, že soudy přesunuly tuto problematiku na exekuční komoru. K čemu to vede darmo mluvit. Dalším obrovským problémem naší politické representace je, že neustále mění podmínky pro podnikání a to nejen ohledně daní. Jedním slovem chování zákonodárců vůči těm, kteří táhnou naši ekonomiku - podnikatelům je špatné. Proto se této otázce věnujeme ve zvláštní podrubrice "Soudcokracie" , v níž informujeme čtenáře o novinkách v této oblasti, aby se alespoň částečně dokázali orientovat v té legislativní smršti, kterou na ně naši zákonodárci posílají.

2. hlavní rubrika EKONOMIKA nyní HOSPODÁŘSTVÍ

Jsme zastánci svobodné tržní kapitalistické ekonomiky, kterou zastávali světoví ekonomové Adam Smith, Friedrich von Hayek, Milton Friedman, a významní státníci, jako Ronald Reagan, Margaret Thatcherová a Václav Klaus. Po Margaret Thatcherové nese tento ekonomický směr v Anglii název Thatcherismus, u nás Klausismus.  Pro Kalifornii znamenal tento ekonomický princip použitý tehdejším guvernérem Ronaldem Reaganem spolu s Miltonem Friedmanem zdvojnásobení rozpočtu! Naopak každá socialistická cesta nás povede do otroctví, jak to skvěle vystihl ve své knize „Cesta do otroctví“ nobelovský ekonom Friedrich August von Hayek. Náš postoj jde proto shrnout v heslo: „Klausismus, nikoliv otroctví". Každou ekonomiku dělají finance, které řídí národní Centrální banky. Lidé by si měli proto vštípit jejich důležitost a mít stále na paměti co se stalo s Řeckem, které o ni po vstupu do eurozóny přišlo. V době, kdy i nám hrozí přijetím eura podobný osud je to opravdu důležité při případném referndu, abychom správně volili osud svůj i svých dětí. Proto se věnujeme i bankám a financím.

podrubrika Hospodářství: GALERIE ÚSPĚŠNÝCH OSOBNOSTÍ

Ekonomiku státu drží především průmysl a ten zajišťují dobří podnikatelé. Pro ty nejúspěšnější, kteří dělají pro své podniky či společnosti jim svěřené víc než je jejich povinností, jsme na žádost ČMA zavedli exkluzivní podrubriku „Galerie úspěšných osobností“, v níž  představujeme již přes 25 let vedoucí pracovníky našeho byznysu,  jejichž firmy vykazují růst a prosperitu. Jsou to skutečné osobnosti, které si nestěžují, ale pro své společnosti dělají víc, než je běžně zvykem. Představujeme v ní nejvýznamnější osobností naší podnikatelské scény. Zejména ty, kteří uspěli v soutěžích typu Manažer roku, Českých 100 nejlepších, Podnikatel roku či CZECH TOP 100...

podrubrika Hospodářství: BYZNYS A TOP PODNIKATELÉ

Bez úspěšných a schopných podnikatelů by ekonomika žádného státu nemohla existovat. Politici by měli proto vytvářet pro podnikatele co nejlepší zákony a podnikatelské prostředí. V podrubrice "Byznys a TOP podnikatelé" přinášíme informace pro podnikatele zda to politici pro ně opravdu dělají. Informace ohledně změn zákonů a podmínek pro podnikání a rovněž informujeme o akcích a soutěžích TOP podnikatelů pořádaných jejich profesními organizacemi - Svazem průmyslu a dopravy, Českou manažerskou asociací, Podnikatelskou komorou ČR, Svazem českých a moravských výrobních družstev a dalšími. 

3. hlavní rubrika KULTURA -nyní UMĚNÍ

Současní vůdcové našeho národa jako by si neuvědomovali, že po velkých panovnících zůstávají zejména stopy v kulturních památkách. Připomeňme například Karla IV. či vládce Florencie Lorenza I. Medicejského řečeného il Magnifico neboli Nádherný, mecenáše Michelangela, da Vinciho, Rafaela... Tito moudří vladaři věděli, že národ, který nemá vztah ke kultuře není hoden toho slova. Věděli, že prestiž kulturního národa a tím i jeho vládců ve světě vzroste investováním do umění a do kultury.

podrubrika Umění: PLÁČ ZVÍŘAT A MORÁLKA NÁRODA

Kultura a vyspělost národa se nejlépe projeví ve vztahu k potřebným, kteří se nemohou bránit, nehlasuji ve volbách a potřebují naši pomoc. Proto by se měl každý kulturní stát starat i o opuštěná zvířata a postihovat neurvalé chování k nim. Stát, který namísto útulku má pro ně jen rasovny, není hoden úcty i kdyby měl jinak sebevětší rozvoj. Pes není věc, ale chlupatá láska na čtyřech nohách. Problémům těmto němých tvorů se věnujeme v podrubrice "Pláč zvířat a morálka národa" .

podrubrika Umění: VĚDA, VÝZKUM A VYSPĚLOST NÁRODA

Rozvoj a vyspělost každé společnosti závisí samozřejmě na úrovni vědeckých výsledků. Bez nich bychom neměli mobily, počítače, přístroje ve zdravotnictví, léky, prostě žili bychom na úrovni lovců mamutů. A pokud se na novinku přijde v dané zemi, přinese jí to do stání pokladny velké zisky. Proto se této problematice věnujeme v podrubrice "Věda a výzkum a vyspělost národa"  Protože občany zajímají snad nejvíc ze všeho vědecké výsledky ve zdravotnictví informujeme je o tom jak se řeší peníze na výzkum nových léčiv a jejich zavádění do prodeje a o novinkách v této oblasti obecně. Bohužel politici (pomineme-li koronavirovou hysterii dobře využitou k mediální prezentaci) právě zde šetří a podceňují tuto oblast. Snad proto, že sami jsou vesměs mladí a zdraví a neuvědomují si, že i oni budou jednou potřebovat léky a lékaře. A to nejen oni kvůli věku, ale i jejich rodiny. Stačí se rozhlédnout kolem sebe kolik dětí trpí například rakovinou, kolik mladých lidí končí kvůli automobilům na vozítku... 

KULTURA: RODINA, ŠKOLA A MORÁLKA MLÁDEŽE

Z našeho života se , bohužel, vytrácí morální rozměr. Mizí zdvořilost, slušnost, úcta dětí k rodičům neřku-li k učitelům, úcta mladších zaměstnanců ke zkušeným odborníkům, o úctě ke starým nemohoucím lidem nemluvě. Jedním slovem - vytrácí se nám ze života lidskost. Nahrazuje ji vulgarita, rozeřvanost, hulvátství, neustálý boj o pozice, neustálý nedostatek času na sebe sama, na rodinu a přátele. Lásku, vřelost a cit nahrazuje čím dál víc virtuální sex a počítačové debaty s protějšky, o nichž nic nevíme. A nejhorší je, že to mladá generace již pokládá za zcela přirozené. Tomuto neštěstí se  snažíme v naší revui postavit a zamýšlet se nad tím, jakou roli v tom hraje škola, rodina a rovněž církev, která v minulosti hrála velkou roli při výchově mladé generace ve školách i při vlivu na dospělé občany v kostelích.  Proto otázce školství věnujeme samostatnou podkapitolu „Rodina, škola a morálka mládeže“.

4.rubrika MEDIOKRACIE

I když si občané naivně myslí, že o jejich životech rozhodují politici, mýlí se. Informace o nich a o všem co se jich týká mají zprostředkované přes média. Ta manipulují jejich životy, jejich myšlením a postoji. Tato vláda médií zvaná mediokracie je velice vážným nebezpečím neboť manipuluje jejich myšlením, rozhodováním a tedy jejich životy. Zmanipulovaný dav si neuvědomuje, že svůj postoj, za nějž vyrazí mnohdy do ulic bojovat, má vsugerovaný médii. Že média rozhodují o jejich životech, nemocech a dokonce i o způsobu jejich smrti, protože je to zájmem průmyslových odvětví a korporací, které média ovládají ať již prostřednictvím peněz za reklamu nebo přímo jako jejich majitelé ­– Bakalové, Babišové, Chrenkové a další, zejména němečtí miliardáři. Občané si neuvědomují, že se stávají fakticky otroky těchto lidí. Že takto ovládaná média pro ně vyrábějí „kauzy“ podle hesla Jana Wericha „To je blbý, to se bude líbit“, kterými jako zataženou oponou se snaží odpoutat jejich pozornost od skutečných problémů, týkajících se jejich každodenního života. 

Mediální manipulátoři namísto psaní o problémech státního dluhu píší o korupci a naivní závistiví občané se chytí na udičku jako pstruh na mušku a ve svých hospůdkách dávají spolustolovníkům k dobru, že už vědí, co je příčinou zdražení piva a všech jejich problémů, místo toho, aby šli lynčovat pana Bursíka, Kalouska a další ekonomické experty, kteří způsobili jejich ekonomické problémy. Revue Fragmenty chce těmto lidem otevřít oči a protože je skutečně nezávislým médiem a nemusí jim vymývat mozky podle přání vydavatele či toho kterého politika, zprostředkovává občanům nezkreslené informace, které jim dovolí orientovat se v mediální politice a tím i ve svém životě.

Z veřejného mediálního prostoru mainstreamových médií postupně mizí a v mnohých již prakticky  vymizely objektivní informace o tom, co pro nás občany dělá vláda, a nahradila je změť „kauz“ a množství nepodstatných informací např. o tom, s kým spí ta která obstarožní celebrita či kdo komu něco ukradl. Tyto záměrné mediální bubliny jsou účelově vypouštěny politiky propojenými s majiteli médií, aby odpoutaly naší pozornost od jejich chybných a mnohdy dokonce až kriminálních činů. Vědí, že občané bez skutečných informací jsou jen loutkami za jejichž vodící nitky tahají. Tomuto problému zvanému"Mediální mystifikace" věnujeme rovněž prostor v této rubrice.

A ještě horší je, že se to neděje pouze kvůli vymýtáním kauz jedné druhou, ale že se politici snaží vymazat z naší paměti přes mainstreamová média minulost celého národa a v poslední době i celého kontinentu zvaného Evropa. Tím nám chtějí zabránit čerpat ze zkušenosti našich předků. Spoléhají se na to, že si za čas nebude nikdo z minulosti nic pamatovat a oni budou moci jednou pateticky obhajovat takové zrůdy a masové vrahy jako Che Guevaru, Hitlera, Lenina či Stalina. Že nová generace nebude znát pojem národ, vlastenectví, rodina, otec, matka, Bůh... Tito manipulátoři dobře vědí, že bez  pevného ukotvení v minulosti se jim podaří z občanů vyrobit poslušný nevzdělaný dav, který je snáze ovladatelný, a oni, zejména ti  bruselští, mu mohou líbivou formou v rámci veřejného blaha a jeho dobra přikazovat, co má jíst, pít, čím se léčit. Tato role médií je snad ze všeho nejnebezpečnější a  věnujeme  jí proto prostor zvaný "Média a minulost národa".

 

4. hlavní rubrika KŘESŤANSTVÍ vs. ISLÁM

Svět postavený doslova vzhůru nohama se dostává nejen díky nákladné neomarxistické zelené a multikulturní politice do stále většího ekonomického propadu ale především do propadu morálního. I když s touto pohromou nemáme globálně sílu pohnout, přesto můžeme alespoň v domácí politice, i přes silný tlak našeho protektora EU, něco dělat s důrazem na základní lidské hodnoty, jimiž jsou duchovní podstata a morální rozměr našeho bytí na tomto světě. Morální a duchovní rozměr je velice důležitou součástí a troufáme si říci, že nejdůležitější součástí našeho života. Rozměr, který odlišuje člověka od ostatních živočichů planety. Chceme upozorňovat, že pro skutečně plnohodnotné prožití života hodné tvora zvaného Homo Sapiens je pochopení této skutečnosti to nejdůležitější. Bohužel i po revoluci se pro snahu o rychlou ekonomickou nápravu komunisty zbídačelé země pozapomnělo na morální výchovu dětí a na důraz na morální hodnotu lidské existence. Výsledkem je, že ačkoliv si po ekonomické stránce žijeme mnohem lépe, jsou občané frustrovaní, otrávení a stále cítí, že jim něco chybí. Mají pocit osamocení a jako atheisté si neuvědomují, že je to právě proto, že ztratili morální a duchovní rozměr své existence. Že vodopády mystifikací, lží, polopravd, kterými je zavalují média, k naplnění plnohodnotného života nestačí. Aby se cítili skutečně svobodní, musí nalézt vnitřní svobodu neboli Boha. Náš národ, a nejen náš, je bohužel, díky marxistickému potření církve nemocný především na své duši. A to je to největší zlo a tragédie naší společnosti, které se snažíme alespoň svým malým příspěvkem napravit.

 

KŘESŤANSTVÍ sv. ISLÁM: CÍRKEV A MORÁLKA NÁRODA

Chceme v občanech probudit cit a hrdost. Chceme, aby si občané uvědomili, že žít jen dneškem jako zvěř nestačí, že nám stvořitel dal duši, která nás od ní odlišuje a povznáší nás výš k transcendentnu. K vyšším cílům, než je pouhé bohatství. Proto věnujeme těmto problémům samostatnou podrubriku „Církev a morálka národa“.  Díky církvi si občané uvědomovali, že horizontála jejich krátkého pozemského života je pouze kratičkou horizontálou kříže, zatímco jeho vertikála upevněná pevně v zemi, znázorňující jejich duchovní zakotvení, míří svou duchovní podstatou k vyšším cílům, k nekonečnu – k Bohu. Velkou úlohu v tomto hraje především vzdělání a zkulturnění mladé generace. 

KŘESŤANSTVÍ sv. ISLÁM: ISLÁMISMUS - ZHOUBA CIVILIZACE

Velkým nebezpečím pro svět a zejména křesťanskou Evropu je v současné době rozmáhající se vliv islámu. Nejde jen o to, že mu věří cca 2 miliardy muslimů, ale že jeho věřící jsou samotným prorokem vyzývány k šíření své víry doslova ohněm a  mečem, což v poslední době zakouší jednak křesťanské evropské státy ve vlnách atentátů a zastrašování, ale především muslimské státy, v nichž nastávají hrůzostrašné nepokoje známé pod pojmem Arabské jaro. Ortodoxní Muslimské bratrstvo se snaží vnutit modernějším vlažným muslimům středověké předpisy pro život a tamní křesťany nemilosrdně likvidovat. Kdo si naivně myslí, že se nás to netýká, tomu věnujeme k probuzení z této iluze podrubriku „Islám - hrozba civilizace“.

 5. rubrika EVROPA 

Pro každý národ je nezbytná jeho suverenita. My ji ztratili nejen samotným vstupem do Evropské unie, ale především ratifikací její euroústavy pokrytecky nazývané Lisabonskou smlouvou. Přejeme si, aby naši občané začali bojovat o navrácení své svobody, národní svrchovanosti a standardní parlamentní demokracie v naší zemi jako jejich předkové.  Ctíme historické tradice a odkazy předků osvědčené tisíciletími. Nechceme mít dva prezidenty, dvě vlajky, dvě hymny, cizí zákonodárství ani vydělávat na rozmařilý život některých nezodpovědných států EU. Protektorátů jsme si v minulosti užili již dost.

EVROPA: NEJSME ŽÁDNÍ MULTIKULTURNÍ EUANI

Naši předkové věděli proč za vlastní stát pokládali své životy! Aby zůstali nadále Čechy a ne jakýmisi multikulturálními EUany. Nechceme stejně jako oni naší zem úplně rozpustit v tavícím kotlíku EU. Přáli bychom si, aby si občané uvědomovali každý den, že vlastní stát není jen bezcenným překážejícím harampádím, ale něčím, za co pokládali jejich dědové a otcové to nejcennější, co měli, své životy. Aby se nenechali vykořenit ze svého státu, ale ctili historické tradice a odkazy předků osvědčené tisíciletími. Těmto vážným problémům se věnujeme v rubrice "Nejsme žádní multikulturální EUani". Evropská unie nemá svůj lid, ať říká cokoliv, proto nemůže být nikdy normálním stíátem.

EVROPA: EUROZÓNA A EKONOMIKA ČR

Blahobyt státu dělá především správná bankovní politika a správně korigována vlastní měna jeho Centrální bankou. Zavedení společné měny ve státech s rozličnou ekonomickou úrovní brání korekci jejich měn, což vede k propadům jejich ekonomiky. Společné korigování ekonomik všech států ECB tomu nezabrání, naopak jejich ekonomiky dožene k bankrotu. Jsme proto proti jednotnému ministerstvu financí EU a proti zbrklému zavedení eura. Díky zelené plýtvavé socialistické ekonomice EU klesá ekonomika států v ní sdružených, zejména těch, které ukvapeně přijaly nesmyslnou měnu euro. Na tuto situaci doplácejí všechny země eurozóny, tedy i ty, které euro zatím rozumně nepřijaly. Proto této problematice věnujeme samostatnou podkapitolu „Eurozóna a ekonomika ČR“

6. hlavní rubrika  SVĚT 

Svět je postavený doslova vzhůru nohama se dostává do stále většího ekonomického propadu, s výjimkou Ruska a asijských států, které naopak ve svém kapitalismu vzkvétají. V komunistickém bezbožném a ekonomicky zuboženém Rusku nastolil Vladimír Putin tvrdý kapitalismus a stalinskými nevzdělanými pohůnky zakazovanou církev povýšil do role svého spoluvládce. V bohaté a křesťanské kapitalistické Americe naopak vládl deset let africký muslim Barack Hussain Obama oddaný socialistické neomerxistické revoluci a multikulturalismu a současný prezident Trump naráží při snaze navrátit Americe její někdejší roli na velké překážky ze stran neomarxismem zpitomnělých politiků a studentů. Netřeba hovořit o tom, co se děje s kdysi bohatou západní  kapitalistickou Evropou, která se mění v zadluženou socialistickou říši nesvobody, a s komunistickou Čínou, která naopak přichází na chuť životu v bohatém kapitalismu. To vše zažíváme dnes a denně na vlastní kůži.  To, že premiér EU, komunista a maoista José Barroso na pozvánku svého podřízeného gubernátora Miloše Zemana přijel vztyčit nad symbol naší státnosti, Pražský hrad, vlajku EU s pěticípými hvězdami, hovoří samo za sebe.  Revue Fragmenty se v podrubrice "Svět naruby" snaží před tímto nebezpečím varovat, poukazovat na to, že kapitalismus s tržní hospodářstvím, nízkými daněmi a slabým zasahováním států do života občanů je jediným smysluplným politickým systémem.  

Podrobnější informace o nás získáte kliknutím na:

Poslání revue Fragmenty

Vydavatel: Kulturní komise ČR

Kontakty a tiráž

Možnosti presentace v revue Fragmenty

Jak se orientovat v revue Fragmenty

Šéfredaktor

 

© Kulturní komise ČR

 

 

Jak se orientovat v revue Fragmenty

Revue Fragmenty se koncentruje na rozhodující témata české, evropské i světové politiky, ekonomiky, byznysu, morálky a kultury společnosti. Snaží se analyzovat pozadí, motivaci a vztahy mezi jejich aktéry a vysvětlit čtenářům, jaké důsledky mohou z nich pro ně plynout, aby se občané mohli orientovat při volbách a rovněž ve svém profesním životě. Aby se při volbách do zákonodárných sborů neorientovali podle toho, s kým spí ta která obstarožní celebrita, ale podle toho, co pro ně během svého působení ta která osobnost či vláda udělala prospěšného. Chceme lidem otevřít oči a protože jsme skutečně nezávislým médiem nemusíme jim vymývat mozky podle přání vydavatele či toho kterého politika. Zprostředkováváme občanům nezkreslené informace, které jim dovolí orientovat se v politice, ekonomice, kultuře, morálce, a tím i ve svém životě. Využíváme k tomu důvěrné informace ze skutečně exkluzivních a spolehlivých zdrojů. 

OBSAH  neboli členění rubrik revue Fragmenty:

1. POLITIKA, podrubriky: Ekoteror, Soudcokracie (museli jsme tuto rubriku přejmenovat na SPOLEČNOST neb slovo politika bylo provozovateli serveru odstraněno)

2. EKONOMIKA,  podrubriky: Galerie úspěšných osobností, Byznys a TOP podnikatelé (rovněž tuto rubriku jsme museli přejmenovat na HOSPODÁŘSTVÍ)

3.KULTURA, podrubriky Pláč zvířat a morálka národa, Školství, věda a vyspělost národa (rovněž tuto rubriku jsme museli předělat na UMĚNÍ)

4. MEDIOKRACIE 

5. CÍRKEV, podrubriky: Islám - zhouba civilizace, Církev vytváří morálku národa

6. EU, podrubriky: Eurozóna a ekonomika ČR, Multikulturalizmus a další -izmy

7. SVĚT  

8. ZDRAVÍ

Podrobnosti o jednotlivých rubrikách a jejich podrubrikách:

1. hlavní rubrika: POLITIKA - nyní SPOLEČNOST

Protože po dobytí poslední pravicové a vlastenecké základny, Pražského hradu, levicí a eurofederalisty jsou všechna mainstreamová média plná levicové prosocialistické politiky a pravicově cítící občané nemají kromě Protiproudu a několika menších serverů kde získávat informace, nabízíme jim, coby „pravičáci jako řemen“ (tak jsme alespoň obstáli v testu knihy „Eurospeak“ bývalého europoslance Hynka Fajmona) základnu pro pravicové myšlenky necenzurované politickou korektností. Každá jiná cesta nás povede postupem času do otroctví, jak to výstižně napsal ve své knize "Cesta do otroctví" nobelovský ekonom Friedrich August von Hayek. Klademe důraz na to, že neexistuje nepolitická politika, že už tento samotný výraz je levicovou lží, která má lidi odpoutat od skutečného smyslu politiky – střetu idejí pravice a levice. Politika bez idejí vede k rozkladu všeho. Ve středu čeká na každou stranu dříve nebo později smrt, jak to trefně vystihl Petr Hájek ve své knize „Smrt ve středu“. Přáli bychom si přispět k tomu, aby pravicově cítící občané nepropadali malomyslnosti a neztráceli pevnou půdu pod nohama, ale aby i přes současné vítězství levice u nás a bohužel i v celé EU zvedli hrdě hlavu vzhůru a jeli dál", v duchu kréda zakladatele kapitalismu u nás, profesora ekonomie Václava Klause. Aby si občané po půl století vlády totalitárního socialismu vydobytý kapitalismus nedali již nikým vyrvat. Aby začali bojovat o navrácení svobody, národní svrchovanosti a standardní parlamentní demokracie v naší zemi tak, jak o to usilovali jejich předkové. 

podrubrika Společnosti: EKOTEROR

Komunisté začali vesele podnikat a po zkušenostech že jejich ideologie není schopna dlouhodobého přežití, nejsou již globálně nebezpeční. Vystřídali je ale snad ještě nebezpečnější ekologisté říkající si neoliberálové, kteří ve jménu veřejného blaha vyhazují 350 miliard dolarů ročně na opravu teploty zeměkoule o tisíciny stupně za sto let a za další megalomanské nesmysly místo toho, aby řešili skutečné problémy lidstva. Za tyto peníze vyhozené jen za jeden rok by se dala například vyčistit voda pro všechny obyvatele zeměkoule. Pod líbivou zástěrkou tzv. „zelené ideologie“  ožebračuje tento zelený mor šířící se ve jménu dobra celou planetu. Zelená ideologie - ekologismus - je největší zhoubou lidstva 21. století a je nutné se jí postavit! Proto této otázce věnujeme samostatnou podrubriku „Ekoteror".

podrubrika Společnosti: SOUDCOKRACIE

Důležitou rolí státu v každé společnosti, i té kapitalistické, je kromě zajištění jeho obrany i zajištění bezpečnosti občanů. Neboli dodržování zákonů, vymahatelnost práva a dobrá justiční politika. Bohužel na špatnou vymahatelnost dluhů, nesplácení faktur vedoucí k druhotné platební neschopnosti a na předpisy související s podnikáním si stěžují takřka všichni podnikatelé. Zdá se, že soudy přesunuly tuto problematiku na exekuční komoru. K čemu to vede darmo mluvit. Dalším obrovským problémem naší politické representace je, že neustále mění podmínky pro podnikání a to nejen ohledně daní. Jedním slovem chování zákonodárců vůči těm, kteří táhnou naši ekonomiku - podnikatelům je špatné. Proto se této otázce věnujeme ve zvláštní podrubrice "Soudcokracie" , v níž informujeme čtenáře o novinkách v této oblasti, aby se alespoň částečně dokázali orientovat v té legislativní smršti, kterou na ně naši zákonodárci posílají.

2. hlavní rubrika EKONOMIKA nyní HOSPODÁŘSTVÍ

Jsme zastánci svobodné tržní kapitalistické ekonomiky, kterou zastávali světoví ekonomové Adam Smith, Friedrich von Hayek, Milton Friedman, a významní státníci, jako Ronald Reagan, Margaret Thatcherová a Václav Klaus. Po Margaret Thatcherové nese tento ekonomický směr v Anglii název Thatcherismus, u nás Klausismus.  Pro Kalifornii znamenal tento ekonomický princip použitý tehdejším guvernérem Ronaldem Reaganem spolu s Miltonem Friedmanem zdvojnásobení rozpočtu! Naopak každá socialistická cesta nás povede do otroctví, jak to skvěle vystihl ve své knize „Cesta do otroctví“ nobelovský ekonom Friedrich August von Hayek. Náš postoj jde proto shrnout v heslo: „Klausismus, nikoliv otroctví". Každou ekonomiku dělají finance, které řídí národní Centrální banky. Lidé by si měli proto vštípit jejich důležitost a mít stále na paměti co se stalo s Řeckem, které o ni po vstupu do eurozóny přišlo. V době, kdy i nám hrozí přijetím eura podobný osud je to opravdu důležité při případném referndu, abychom správně volili osud svůj i svých dětí. Proto se věnujeme i bankám a financím.

podrubrika Hospodářství: GALERIE ÚSPĚŠNÝCH OSOBNOSTÍ

Ekonomiku státu drží především průmysl a ten zajišťují dobří podnikatelé. Pro ty nejúspěšnější, kteří dělají pro své podniky či společnosti jim svěřené víc než je jejich povinností, jsme na žádost ČMA zavedli exkluzivní podrubriku „Galerie úspěšných osobností“, v níž  představujeme již přes 25 let vedoucí pracovníky našeho byznysu,  jejichž firmy vykazují růst a prosperitu. Jsou to skutečné osobnosti, které si nestěžují, ale pro své společnosti dělají víc, než je běžně zvykem. Představujeme v ní nejvýznamnější osobností naší podnikatelské scény. Zejména ty, kteří uspěli v soutěžích typu Manažer roku, Českých 100 nejlepších, Podnikatel roku či CZECH TOP 100...

podrubrika Hospodářství: BYZNYS A TOP PODNIKATELÉ

Bez úspěšných a schopných podnikatelů by ekonomika žádného státu nemohla existovat. Politici by měli proto vytvářet pro podnikatele co nejlepší zákony a podnikatelské prostředí. V podrubrice "Byznys a TOP podnikatelé" přinášíme informace pro podnikatele zda to politici pro ně opravdu dělají. Informace ohledně změn zákonů a podmínek pro podnikání a rovněž informujeme o akcích a soutěžích TOP podnikatelů pořádaných jejich profesními organizacemi - Svazem průmyslu a dopravy, Českou manažerskou asociací, Podnikatelskou komorou ČR, Svazem českých a moravských výrobních družstev a dalšími. 

3. hlavní rubrika KULTURA -nyní UMĚNÍ

Současní vůdcové našeho národa jako by si neuvědomovali, že po velkých panovnících zůstávají zejména stopy v kulturních památkách. Připomeňme například Karla IV. či vládce Florencie Lorenza I. Medicejského řečeného il Magnifico neboli Nádherný, mecenáše Michelangela, da Vinciho, Rafaela... Tito moudří vladaři věděli, že národ, který nemá vztah ke kultuře není hoden toho slova. Věděli, že prestiž kulturního národa a tím i jeho vládců ve světě vzroste investováním do umění a do kultury.

podrubrika Umění: PLÁČ ZVÍŘAT A MORÁLKA NÁRODA

Kultura a vyspělost národa se nejlépe projeví ve vztahu k potřebným, kteří se nemohou bránit, nehlasuji ve volbách a potřebují naši pomoc. Proto by se měl každý kulturní stát starat i o opuštěná zvířata a postihovat neurvalé chování k nim. Stát, který namísto útulku má pro ně jen rasovny, není hoden úcty i kdyby měl jinak sebevětší rozvoj. Pes není věc, ale chlupatá láska na čtyřech nohách. Problémům těmto němých tvorů se věnujeme v podrubrice "Pláč zvířat a morálka národa" .

podrubrika Umění: VĚDA, VÝZKUM A VYSPĚLOST NÁRODA

Rozvoj a vyspělost každé společnosti závisí samozřejmě na úrovni vědeckých výsledků. Bez nich bychom neměli mobily, počítače, přístroje ve zdravotnictví, léky, prostě žili bychom na úrovni lovců mamutů. A pokud se na novinku přijde v dané zemi, přinese jí to do stání pokladny velké zisky. Proto se této problematice věnujeme v podrubrice "Věda a výzkum a vyspělost národa"  Protože občany zajímají snad nejvíc ze všeho vědecké výsledky ve zdravotnictví informujeme je o tom jak se řeší peníze na výzkum nových léčiv a jejich zavádění do prodeje a o novinkách v této oblasti obecně. Bohužel politici (pomineme-li koronavirovou hysterii dobře využitou k mediální prezentaci) právě zde šetří a podceňují tuto oblast. Snad proto, že sami jsou vesměs mladí a zdraví a neuvědomují si, že i oni budou jednou potřebovat léky a lékaře. A to nejen oni kvůli věku, ale i jejich rodiny. Stačí se rozhlédnout kolem sebe kolik dětí trpí například rakovinou, kolik mladých lidí končí kvůli automobilům na vozítku... 

KULTURA: RODINA, ŠKOLA A MORÁLKA MLÁDEŽE

Z našeho života se , bohužel, vytrácí morální rozměr. Mizí zdvořilost, slušnost, úcta dětí k rodičům neřku-li k učitelům, úcta mladších zaměstnanců ke zkušeným odborníkům, o úctě ke starým nemohoucím lidem nemluvě. Jedním slovem - vytrácí se nám ze života lidskost. Nahrazuje ji vulgarita, rozeřvanost, hulvátství, neustálý boj o pozice, neustálý nedostatek času na sebe sama, na rodinu a přátele. Lásku, vřelost a cit nahrazuje čím dál víc virtuální sex a počítačové debaty s protějšky, o nichž nic nevíme. A nejhorší je, že to mladá generace již pokládá za zcela přirozené. Tomuto neštěstí se  snažíme v naší revui postavit a zamýšlet se nad tím, jakou roli v tom hraje škola, rodina a rovněž církev, která v minulosti hrála velkou roli při výchově mladé generace ve školách i při vlivu na dospělé občany v kostelích.  Proto otázce školství věnujeme samostatnou podkapitolu „Rodina, škola a morálka mládeže“.

4.rubrika MEDIOKRACIE

I když si občané naivně myslí, že o jejich životech rozhodují politici, mýlí se. Informace o nich a o všem co se jich týká mají zprostředkované přes média. Ta manipulují jejich životy, jejich myšlením a postoji. Tato vláda médií zvaná mediokracie je velice vážným nebezpečím neboť manipuluje jejich myšlením, rozhodováním a tedy jejich životy. Zmanipulovaný dav si neuvědomuje, že svůj postoj, za nějž vyrazí mnohdy do ulic bojovat, má vsugerovaný médii. Že média rozhodují o jejich životech, nemocech a dokonce i o způsobu jejich smrti, protože je to zájmem průmyslových odvětví a korporací, které média ovládají ať již prostřednictvím peněz za reklamu nebo přímo jako jejich majitelé ­– Bakalové, Babišové, Chrenkové a další, zejména němečtí miliardáři. Občané si neuvědomují, že se stávají fakticky otroky těchto lidí. Že takto ovládaná média pro ně vyrábějí „kauzy“ podle hesla Jana Wericha „To je blbý, to se bude líbit“, kterými jako zataženou oponou se snaží odpoutat jejich pozornost od skutečných problémů, týkajících se jejich každodenního života. 

Mediální manipulátoři namísto psaní o problémech státního dluhu píší o korupci a naivní závistiví občané se chytí na udičku jako pstruh na mušku a ve svých hospůdkách dávají spolustolovníkům k dobru, že už vědí, co je příčinou zdražení piva a všech jejich problémů, místo toho, aby šli lynčovat pana Bursíka, Kalouska a další ekonomické experty, kteří způsobili jejich ekonomické problémy. Revue Fragmenty chce těmto lidem otevřít oči a protože je skutečně nezávislým médiem a nemusí jim vymývat mozky podle přání vydavatele či toho kterého politika, zprostředkovává občanům nezkreslené informace, které jim dovolí orientovat se v mediální politice a tím i ve svém životě.

Z veřejného mediálního prostoru mainstreamových médií postupně mizí a v mnohých již prakticky  vymizely objektivní informace o tom, co pro nás občany dělá vláda, a nahradila je změť „kauz“ a množství nepodstatných informací např. o tom, s kým spí ta která obstarožní celebrita či kdo komu něco ukradl. Tyto záměrné mediální bubliny jsou účelově vypouštěny politiky propojenými s majiteli médií, aby odpoutaly naší pozornost od jejich chybných a mnohdy dokonce až kriminálních činů. Vědí, že občané bez skutečných informací jsou jen loutkami za jejichž vodící nitky tahají. Tomuto problému zvanému"Mediální mystifikace" věnujeme rovněž prostor v této rubrice.

A ještě horší je, že se to neděje pouze kvůli vymýtáním kauz jedné druhou, ale že se politici snaží vymazat z naší paměti přes mainstreamová média minulost celého národa a v poslední době i celého kontinentu zvaného Evropa. Tím nám chtějí zabránit čerpat ze zkušenosti našich předků. Spoléhají se na to, že si za čas nebude nikdo z minulosti nic pamatovat a oni budou moci jednou pateticky obhajovat takové zrůdy a masové vrahy jako Che Guevaru, Hitlera, Lenina či Stalina. Že nová generace nebude znát pojem národ, vlastenectví, rodina, otec, matka, Bůh... Tito manipulátoři dobře vědí, že bez  pevného ukotvení v minulosti se jim podaří z občanů vyrobit poslušný nevzdělaný dav, který je snáze ovladatelný, a oni, zejména ti  bruselští, mu mohou líbivou formou v rámci veřejného blaha a jeho dobra přikazovat, co má jíst, pít, čím se léčit. Tato role médií je snad ze všeho nejnebezpečnější a  věnujeme  jí proto prostor zvaný "Média a minulost národa".

 

4. hlavní rubrika KŘESŤANSTVÍ vs. ISLÁM

Svět postavený doslova vzhůru nohama se dostává nejen díky nákladné neomarxistické zelené a multikulturní politice do stále většího ekonomického propadu ale především do propadu morálního. I když s touto pohromou nemáme globálně sílu pohnout, přesto můžeme alespoň v domácí politice, i přes silný tlak našeho protektora EU, něco dělat s důrazem na základní lidské hodnoty, jimiž jsou duchovní podstata a morální rozměr našeho bytí na tomto světě. Morální a duchovní rozměr je velice důležitou součástí a troufáme si říci, že nejdůležitější součástí našeho života. Rozměr, který odlišuje člověka od ostatních živočichů planety. Chceme upozorňovat, že pro skutečně plnohodnotné prožití života hodné tvora zvaného Homo Sapiens je pochopení této skutečnosti to nejdůležitější. Bohužel i po revoluci se pro snahu o rychlou ekonomickou nápravu komunisty zbídačelé země pozapomnělo na morální výchovu dětí a na důraz na morální hodnotu lidské existence. Výsledkem je, že ačkoliv si po ekonomické stránce žijeme mnohem lépe, jsou občané frustrovaní, otrávení a stále cítí, že jim něco chybí. Mají pocit osamocení a jako atheisté si neuvědomují, že je to právě proto, že ztratili morální a duchovní rozměr své existence. Že vodopády mystifikací, lží, polopravd, kterými je zavalují média, k naplnění plnohodnotného života nestačí. Aby se cítili skutečně svobodní, musí nalézt vnitřní svobodu neboli Boha. Náš národ, a nejen náš, je bohužel, díky marxistickému potření církve nemocný především na své duši. A to je to největší zlo a tragédie naší společnosti, které se snažíme alespoň svým malým příspěvkem napravit.

 

KŘESŤANSTVÍ sv. ISLÁM: CÍRKEV A MORÁLKA NÁRODA

Chceme v občanech probudit cit a hrdost. Chceme, aby si občané uvědomili, že žít jen dneškem jako zvěř nestačí, že nám stvořitel dal duši, která nás od ní odlišuje a povznáší nás výš k transcendentnu. K vyšším cílům, než je pouhé bohatství. Proto věnujeme těmto problémům samostatnou podrubriku „Církev a morálka národa“.  Díky církvi si občané uvědomovali, že horizontála jejich krátkého pozemského života je pouze kratičkou horizontálou kříže, zatímco jeho vertikála upevněná pevně v zemi, znázorňující jejich duchovní zakotvení, míří svou duchovní podstatou k vyšším cílům, k nekonečnu – k Bohu. Velkou úlohu v tomto hraje především vzdělání a zkulturnění mladé generace. 

KŘESŤANSTVÍ sv. ISLÁM: ISLÁMISMUS - ZHOUBA CIVILIZACE

Velkým nebezpečím pro svět a zejména křesťanskou Evropu je v současné době rozmáhající se vliv islámu. Nejde jen o to, že mu věří cca 2 miliardy muslimů, ale že jeho věřící jsou samotným prorokem vyzývány k šíření své víry doslova ohněm a  mečem, což v poslední době zakouší jednak křesťanské evropské státy ve vlnách atentátů a zastrašování, ale především muslimské státy, v nichž nastávají hrůzostrašné nepokoje známé pod pojmem Arabské jaro. Ortodoxní Muslimské bratrstvo se snaží vnutit modernějším vlažným muslimům středověké předpisy pro život a tamní křesťany nemilosrdně likvidovat. Kdo si naivně myslí, že se nás to netýká, tomu věnujeme k probuzení z této iluze podrubriku „Islám - hrozba civilizace“.

 5. rubrika EVROPA 

Pro každý národ je nezbytná jeho suverenita. My ji ztratili nejen samotným vstupem do Evropské unie, ale především ratifikací její euroústavy pokrytecky nazývané Lisabonskou smlouvou. Přejeme si, aby naši občané začali bojovat o navrácení své svobody, národní svrchovanosti a standardní parlamentní demokracie v naší zemi jako jejich předkové.  Ctíme historické tradice a odkazy předků osvědčené tisíciletími. Nechceme mít dva prezidenty, dvě vlajky, dvě hymny, cizí zákonodárství ani vydělávat na rozmařilý život některých nezodpovědných států EU. Protektorátů jsme si v minulosti užili již dost.

EVROPA: NEJSME ŽÁDNÍ MULTIKULTURNÍ EUANI

Naši předkové věděli proč za vlastní stát pokládali své životy! Aby zůstali nadále Čechy a ne jakýmisi multikulturálními EUany. Nechceme stejně jako oni naší zem úplně rozpustit v tavícím kotlíku EU. Přáli bychom si, aby si občané uvědomovali každý den, že vlastní stát není jen bezcenným překážejícím harampádím, ale něčím, za co pokládali jejich dědové a otcové to nejcennější, co měli, své životy. Aby se nenechali vykořenit ze svého státu, ale ctili historické tradice a odkazy předků osvědčené tisíciletími. Těmto vážným problémům se věnujeme v rubrice "Nejsme žádní multikulturální EUani". Evropská unie nemá svůj lid, ať říká cokoliv, proto nemůže být nikdy normálním stíátem.

EVROPA: EUROZÓNA A EKONOMIKA ČR

Blahobyt státu dělá především správná bankovní politika a správně korigována vlastní měna jeho Centrální bankou. Zavedení společné měny ve státech s rozličnou ekonomickou úrovní brání korekci jejich měn, což vede k propadům jejich ekonomiky. Společné korigování ekonomik všech států ECB tomu nezabrání, naopak jejich ekonomiky dožene k bankrotu. Jsme proto proti jednotnému ministerstvu financí EU a proti zbrklému zavedení eura. Díky zelené plýtvavé socialistické ekonomice EU klesá ekonomika států v ní sdružených, zejména těch, které ukvapeně přijaly nesmyslnou měnu euro. Na tuto situaci doplácejí všechny země eurozóny, tedy i ty, které euro zatím rozumně nepřijaly. Proto této problematice věnujeme samostatnou podkapitolu „Eurozóna a ekonomika ČR“

6. hlavní rubrika  SVĚT 

Svět je postavený doslova vzhůru nohama se dostává do stále většího ekonomického propadu, s výjimkou Ruska a asijských států, které naopak ve svém kapitalismu vzkvétají. V komunistickém bezbožném a ekonomicky zuboženém Rusku nastolil Vladimír Putin tvrdý kapitalismus a stalinskými nevzdělanými pohůnky zakazovanou církev povýšil do role svého spoluvládce. V bohaté a křesťanské kapitalistické Americe naopak vládl deset let africký muslim Barack Hussain Obama oddaný socialistické neomerxistické revoluci a multikulturalismu a současný prezident Trump naráží při snaze navrátit Americe její někdejší roli na velké překážky ze stran neomarxismem zpitomnělých politiků a studentů. Netřeba hovořit o tom, co se děje s kdysi bohatou západní  kapitalistickou Evropou, která se mění v zadluženou socialistickou říši nesvobody, a s komunistickou Čínou, která naopak přichází na chuť životu v bohatém kapitalismu. To vše zažíváme dnes a denně na vlastní kůži.  To, že premiér EU, komunista a maoista José Barroso na pozvánku svého podřízeného gubernátora Miloše Zemana přijel vztyčit nad symbol naší státnosti, Pražský hrad, vlajku EU s pěticípými hvězdami, hovoří samo za sebe.  Revue Fragmenty se v podrubrice "Svět naruby" snaží před tímto nebezpečím varovat, poukazovat na to, že kapitalismus s tržní hospodářstvím, nízkými daněmi a slabým zasahováním států do života občanů je jediným smysluplným politickým systémem.  

Podrobnější informace o nás získáte kliknutím na:

Poslání revue Fragmenty

Vydavatel: Kulturní komise ČR

Kontakty a tiráž

Možnosti presentace v revue Fragmenty

Jak se orientovat v revue Fragmenty

Šéfredaktor

© Kulturní komise ČR

Právě přítomno: 245 hostů a žádný člen

  Fragmenty jsou zobrazeny na twitteru i facebooku

Twitter Fragmenty        Facebook Fragmenty       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Blog iDNES Haslingerová Facebook Haslingerová  LinkedIn Haslingerová  

Odebírejte Fragmenty

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %