Multifunkční katetrizační pracoviště Kardiocentra Nemocnice Na Homolce je od roku 2007 nejmodernějším katetrizačním pracovištěm v ČR Doporučený

Ředitel Kardiocentra Nemocnice na Homolce, profesor Petr Neužil při operaci Ředitel Kardiocentra Nemocnice na Homolce, profesor Petr Neužil při operaci snímky archiv Nemocnice na Homolce

Srdeční stahy každého z nás jsou řízeny elektrickými výboji vysílanými z přesně daných míst v srdci. Při  srdeční arytmii jsou v srdci vysílány některé elektrické impulsy i z chybných míst. Tyto falešné elektrické impulsy srdce nepravidelně rozkmitávají. Pokud se srdce rozkmitá příliš, může "prasknout", pokud málo, vede to k jeho zástavě. Oboje znamená pacientovu náhlou smrt. Na srdeční arytmii je zrádné to, že nebolí a pacient o ní léta neví. Pokud ho nezabije, jde k lékaři až po infarktu či nemožnosti dobře dýchat. Tedy při rozvinuté chorobě, kdy je pacient neustále v nebezpečí náhlého selhání. A tuto hroznou a zrádnou nemoc, přezdívanou „zrádný zabiják“, dokáže přelstít Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce pod vedením prof. Petra Neužila tím, že místa vysílající v srdci chybné elektrické impulsy nalezne a vypálí (odborně řečeno katetrizuje) pomocí výboje vzniklého setkáním dvou elektrických katetrů zavedených k nim navigačními systémy NIOBE či SENTEI pomocí počítače. 

Díky těmto světově unikátním přístrojům se Multifunkční katetrizační pracoviště Kardiocentra Nemocnice Na Homolce stalo od roku 2007 nejmodernějším katetrizačním pracovištěm v ČR. Disponuje oběma výše uvedenými unikátními systémy navigované srdeční katetrizace. Systém NIOBE navádí katetry v srdci na místo vypalování magneticky, systém SENTEI elektrickomechanicky. Tyto katetrizační systémy zároveň dokáží integrovat trojrozměrná zobrazení srdce z počítačové tomografie či magnetické resonance, takže kardiolog má během operace srdce k dispozici předem připravenou pacientovu virtuální topografickou mapu operovaného srdce. Oba systémy představují zcela novou technologii v oblasti srdeční katetrizace.

 

Vedoucí lékař Multifunkčního katetrizačního pracoviště MUDr. Jan Petrů má se svým týmem pro srdeční operace k disposici dva sály disponující výše uvedenými systémy dálkového řízení katetrizačních zákroků a třetí sál využívaný pro implantaci kardiostimulačních a defibrilačních přístrojů, v němž se provádí  převážná většina zákroků v rámci srdeční resynchronizace a také implantace podkožních monitorů, sloužících k dlouhodobé monitoraci poruch srdečního rytmu (Reveal plus a Reveal XT firmy Medtronic).

A co vše dokáží výše popsané systémy dělat se srdcem pacientů, aniž je nutná jeho klasická operace otevřením hrudníku?

Především jsou nezastupitelné k léčení arytmií srdečního rytmu. Katetrizační odstranění (vypálení) chybných částí srdečního svalu vysílajících špatné impulsy vede k odstranění zdroje nebezpečných srdečních arytmií. Pomocí nich jsou prováděny výkony v povodí věnčitých tepen, a to zvláště u nemocných s velmi komplexním postižením, kdy standardní technika (angioplastika tepen s implantací stentu) selhává. Tato léčba umožňuje zlepšit hemodynamické parametry nemocných, u nichž byla již vyčerpána veškerá dostupná farmakoterapie.

Jak v praxi pracuje magneticky navádějící systém  NIOBE?

Systém NIOBE II firmy Stereotaxis se skládá z angiolinky a navigačního systému NIOBE. Pacient leží mezi dvěma magnety umístěnými vpravo a vlevo od jeho hrudníku. Operatér sedící ve druhé místnosti může za pomoci digitálního RTG napojeného na tyto dva magnety na dálku navigovat zavádění katetrů, na nichž jsou umístěny drobné permanentní magnety, do jednotlivých částí srdce pacienta s přesností 1 mm pouze za použití počítačové myši. Změna orientace zevních magnetů změní směr a orientaci katetrů procházejícího cévním řečištěm a srdcem. Katetry jsou pacientům zavedeny do tříselné žíly, takže až na tuto drobnost jde o neinvazivní zákrok. Velkou výhodou magneticky navigované katetrizační techniky je její přesnost a bezpečnost. Katetr dokáže překonat u pacientů i jinak neschůdné vinutí tepen či chronické tepenné uzávěry.

 

Profesor Petr Neužil při operaci

Operatér vidí vše na obrazovce a za pomoci myši sbližuje katetry k sobě do místa, které je třeba výbojem mezi nimi vypálit neboli katetrizovat. Lékař vidí na počítači cévy, srdeční dutiny v trojrozměrném obraze a to mu umožňuje provádět rekonstrukci chybných cílových orgánů v době vypalování. Doposud bylo nutné v řadě případů provádět před vlastním zákrokem vyšetření počítačovou tomografií (CT) nebo magnetickou rezonancí (MR) dostatečnou dobu před plánovanou intervencí. Tím, že firma Siemens vybavila svůj rentgenový přístroj softwarovou aplikací k provádění tzv. Dyna CT, díky níž je akvizice obrazu prováděna vysokorychlostním pohybem ramene s rentgentkou, která se kolem vyšetřované osoby otočí o 360° během 2 vteřin, toto vše odpadlo a navíc je obraz dostupný pro lékaře v daném okamžiku.

Jak v praxi pracuje elektromechanický navádějící systém SENSEI?

Jak jsme již uvedli výše, srdeční stahy jsou řízeny elektrickými výboji v srdci. Při srdeční arytmii jsou do srdce vysílány některé falešné elektrické impulsy, které ho nepravidelně rozkmitávají.  Systém SENSEI firmy Hansen Medical je druhým systémem dálkově řízené katetrizace. Dálkovou navigaci katetrů umožňuje díky elektromechanickému přenosu informace. Katetry jsou k sobě přibližovány elektricky. Přístroj se skládá z mechanického ramene, které je nosičem pro systém dvou převlečných zavaděčů, které se zavádějí cévami do srdečních struktur. Pohyb zavaděčů je umožněn systémem cívek, které dovolují velmi přesné a jemné pohyby do všech stran včetně rotace v úhlu 360 stupňů. Tímto způsobem se jednak katetr snáze dostane do jinak špatně přístupných nebo dokonce nedostupných pozic v srdečních strukturách, a jednak je umožněn lepší kontakt katetru a tkáně. Díky tzv. systému InteliSense má operatér k dispozici informace o tlaku vyvíjeném na srdeční tkáně (stenu). Lékař opět řídí systém na dálku z ovladovny pomocí jediného joysticku.

Asi se nyní každý pacient zeptá, který  přístroj je lepší pro odstranění jeho problémů se srdeční arytmií

Magneticky naváděnými katetry systémem NIOBE se provádí katetrizační ablace srdce směřující ke kompletnímu a definitivnímu odstranění zdroje srdečních arytmií. Jde o intervenční výkony v povodí věnčitých tepen u nemocných s velmi komplexním postižením, kdy standardní technika angioplastika tepen s implantací stentu selhává. Provádí se též implantace levokomorových elektrod u nemocných indikovaných k provádění tzv. resynchronizační terapie, tj. léčby, která je indikovaná pro nemocné s vyšším stupněm vleklého srdečního selhání a která umožňuje zlepšit hemodynamické parametry těchto nemocných, u nichž byla již vyčerpána veškerá dostupná farmakoterapie.

Systémem SENSEI se provádí katetrizační ablace u specificky nemocných s velmi komplexní poruchou srdečního rytmu, fibrilací srdečních síní. Katetr se snáze dostane do jinak špatně přístupných, nebo dokonce nedostupných pozic v srdečních strukturách, a  je umožněn lepší kontakt katetru a tkáně.

Zveřejněno v ZDRAVÍ

Nejnovější od IVANA HASLINGEROVÁ

Tištěná revue

Další ukázky ZDE

Pomozte dětem

Život detem

PROTIPROUD

 

VIDEO ZPRÁVY

 Jan Skopeček nesouhlasí s Jiřím Dolejšem v postoji k projednávaného rozpočtu 

 

Kardinál Dominik Duka zve každého 28. dne v měsíci od 16:15 hodin občany do Svatováclavské kaple  k Modtibám za národ

 

Pozvánka na Kající a prosebné procesí za český národ 28.10. 2018 

Sraz na Staroměstském náměstí v Praze od 14. hodin 

 

Jak dopadla  Florencie Lorenza Magnifica díky Merkelové

Eulament při večerním zasedání:

Server Manipulátoři usilovně vyvrací tvrzení, že europoslanci v sále spí. Má pravdu. Spí v hezky doma v postýlkách.  

Václav Klaus: Homopolitikus Jakl je nejlepší ze všech 230 kandidátů do Senátu

Snímky přechodů hranic mezi státy

Český turista na Krétě nafilmoval "topící se migrantky"

Kameranovi dávala pokyny režisérka, aby to vyvolalo potřičný soucit. 

 

Až budete chtít něco vzdát, podívejte se na toto video

HURÁÁÁ! Nigel Farage zpět v politice v boji za svůj sen - skutečný Brexit

Chvilka_poezie.pps

Vynikající Ladislav Jakl z IVK proti havlistovi Igoru Lukešovi z Bostonu

 

HLOUPÁ  HUSA NA PROVÁZKU Olivie Žižková 

Kdo týrá zvířata nesmí odejít od soudu s podmínkou

Velikonoce jsou cesta do Božího království

Voliči prohlédli Drahošovu prázdnotu - prohrála nepolitická politika

Návrat otce kardinála Josefa Berana domů

Václav Klaus: "Vystupme z Unie, dokud je čas!

Niegel Farage: Češi jděte si pro exit!

 

Prezident Zeman k negativním vlivu islámismu na Evropu

Cyril Höschl: Atmosféra ve společnosti je sociálně demokraticko levicově rozbředlá

 Evropská civilizace stojí a padá s křížem

 

Marine Le Pen hovoří v EP o imigraci

EU porušuje svou vlastní Lisabonskou smlouvu 

 

Ringo Čech: Evropa byla zničena

Co je islám dodpravdy - výklad 

Zoufalost francouzské policie  aneb k čemu vede multikulturalismus Macrona

 

Požehnané Vánoce - výklad smyslu Vánoc

cz.Dear Child Jesus, I am your little sheep 

Kardinál Tomášek, morální autorita za komunistické diktatury 

Video Kardinál Tomášek - významná osobnost našich dějin

Toto video řekne vše o tom, proč zrušit bestiální kožešinové firmy. Je to opravdu děs!

Závidíme Maďarům  Viktora Orbána 

Bjorn Lomborg: Zchlaďte hlavy

Členové redakční rady Fragmentů v diskusi na youtube o ČT

 

 

 

 

 

 

 

STRAŠIDLA ZE ZÁLESÍ

 

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

NEJVÍCE ČTENÉ ČLÁNKY

Kliknutím na obrázek získáte článek


Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %