hhh


 

Rok 2013 je "Rokem víry" na počest věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje

ivana Haslingerová

Poslaním církve je hlásání víry v Boha. Protože je víra bohatstvím, kterým nás obohatili v roce 863 věrozvěstové Cyril a Metoděj, k uctění 1150 výročí jejich příchodu na Velkou Moravu vyhlásil v předvečer nového roku 2013 arcibiskup pražský J. Em. kardinál Dominik Duka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na bohoslužbě rok 2013 Rokem víry. V roce 2013 proběhne při této příležitosti mnoho konferencí, výstav, soutěží v historii a výtvarném zpracování, poutí a seminářů v Praze, Brně, Olomouci, Zlíně a především na Velehradě. I když je budou pořádat křesťanské církve, neměly by tyto oslavy být chápány jako čistě církevní, protože věrozvěstové stáli také u počátků naší státnosti. Dokonce by neměly být chápány ani jako pouze české nebo moravské, protože cyrilometodějská misie sehrála roli v dějinách většiny slovanských národů. Nebudou také oslavami pouze římskokatolické církve, protože věrozvěsty vyslal na Moravu konstantinopolský patriarcha Fotia. Proběhnou proto po vzájemné dohodě dvou církví hlásících se plně k cyrilometodějskému odkazu Církve Římskokatolické a Pravoslavné církve. Tato dohoda je historickým krokem ukazujícím na jednotu křesťanů při připomenutí si jednoho z nejvýznamnějších milníků naší i evropské historie.

Oslavy Pravoslavné církve vyvrcholí v Jihomoravském kraji v Mikulčicích dne 25. května v rámci "Setkání kultur". Bohoslužbu povede přímý nástupce patriarchy Foita, patriarcha konstantinopolský, a ekumenický patriarcha Bartoloměj. Čeští bratři budou slavit 400. výročí od překladu Kralické Bible. Bez cyrilometodějského překladu by nevznikla ani Kralická bible ani další bible vycházející v Melantrichu.

Vyvrcholení oslav pořádaných Římskokatolickou církví proběhne 5. července v rámci "Dnů dobré vůle", které pořádá již tradičně na tradičním místě spojeném s Cyrilometodějskou misií – Velehradě. Arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka věří, že se oslav zúčastní Svatý otec Benedikt XVI.

Pan arcibiskup Dominik Duka již na počátku adventu vydal Pastýřský list, v němž vyhlásil, že po třech letech příprav chce toto významné jubileum oslavit spolu se slovanskou obcí národů. Že je to doslova naše povinnost, protože krátce po založení arcibiskupství pražského vyhlásili Arnošt z Pardubic spolu s otcem vlasti Karlem IV. ve Svatovítské  katedrále Cyrila a Metoděje za patrony českého království. Dokonce již v románské době k nim národ projevoval úctu v souvislosti se sv. Vojtěchem. V současné katedrále to připomíná oltář sv. Cyrila a Metoděje vlevo od hlavního oltáře, před nímž klečí vyobrazený kardinál Schwarzenberg, který dal na jejich počest tento oltář vybudovat spolu s kostelem Cyrila a Metoděje v pražském Karlíně.

 

 

© Kulturní komise ČR, 01.01.2013