hhh

„MAJSTRŠTYK“ V NÁRODNÍ GALERII

Milena Sommerová

            Nepochybně největším „úlovkem“ ve výstavní činnosti Národní galerie v Praze v letošním roce je malíř Jakub Schikaneder v prostorách Valdštejnské jízdárny. K jejímu otevření pro veřejnost dojde sice až 20. dubna, nicméně včas už byla prezentována na první tiskové konferenci k její vernisáži. Návštěvníci budou mít možnost seznámit se s dílem tohoto poněkud mysticky romantického malíře až do 21. října 2012. Je docela pravděpodobné, že milovníci Schikanderových obrazů si vzpomenout na předcházející výstavu, která se konala v roce 1998. Od té doby byla myšlenka na její „renovaci“ stále živá, nicméně po určitých peripetiích jak technického, tak ekonomického ražení se do Valdštejnské jízdárny vrátila ne snad v zásadně jiné podobě, ale spíše v zásadně jiném pojetí. Jednak se podařilo získat zdroje mimo rozpočet Národní galerie díky škále partnerů (jsou uvedeni v programu k výstavě) a jednak díky doplnění o další konkrétní díla malíře, které na minulé výstavě chyběla. Lze říci, že nově prezentovaný Schikaneder je tu vnímán i z hlediska nových pohledů, jež. jistým způsobem vyplynuly i z dalších písemných či fotografických materiálů, které byly dohledány a které kromě reprodukcí budou obsaženy i v novém katalogu. Ten by měl být jednou z nejvýznamnějších publikací v rámci Národní galerie.
            Po dvouleté přípravě autoři a kurátorka projektu představují sto čtyřicet Schikanederových obrazů, které tvoří šedesát děl z vlastních galerijních sbírek a po čtyřiceti ze sbírek jiných galerií či soukromých subjektů. K tomu je třeba dodat, že v době příprav k otevření expozice bylo nově dohledáno až 50% malířových děl. Byly samozřejmě známé z různých publikací či soukromých sbírek, ale teprve při podrobné odborné přípravě prostě „vypluly“ na povrch. O dílo tohoto malíře je neobyčejný zájem, podle slov odborníků je to „aukčně“ nejdražší český malíř 19. století. A jeho cena jde údajně prudce nahoru, snad díky tomu, že se jak pro obyčejného vnímatele, tak pro specialisty okruh jeho děl stal mnohem známější.

Jakub Schikaneder (1855-1924) bývá někdy vnímán jako malíř světla, tmy a vody. Citlivost jeho vnímání světa není možná ani tak dána námětem lidské osamělosti, jako spíše barevnou clonou, hrou světel či temnými uličkami osvětlenými mihotavou září lucerny, s pustými interiéry či se sociálně laděnými podobiznami chudých…prostě lidský úděl, jehož společným jmenovatelem je samota. Jakási mlhovitá průsvitnost jeho valéru  spolu s temnými ulicemi, šerem zimních večerů a to vše ještě doplněné vizionářskými bytostmi – to je fenomén, který diváka nějakým těžko definovatelným způsobem vzrušuje, vyvolává pocit beznaděje, strachu a smutku. Jeho postavy jsou konkrétní, ale přitom až neuvěřitelně anonymní, plné symbolistických narážek a sociálních aspektů.

Součástí výstavy jsou komentované prohlídky a přednášky, připraveny jsou i procházky Prahou Jakuba Schikanedera, improvizace na návštěvě u malíře, komponované programy, výtvarné kurzy pro studenty a dospělé, plenéry atd., pro děti pak týdenní improvizační dílna, otevřený sobotní ateliér (i pro rodiče), kniha pro děti a mládež (Deník Jakuba S.), počítačové aplikace pro děti a další interaktivní prostory pro širokou veřejnost. S vystavenými obrazy je možno se předem seznámit na www.schikaneder.cz a potom si je „vychutnat“ v jejich originále.