ČLK? ROZPUSTIT A VYPUSTIT

Petr Paulczynski

ČLK - neboli Česká lékařská komora vznikla ze zákona v roce 1991 (společně komorou stomatologickou a lékárnickou). Ve statutu má zapsáno, že je to samosprávná NEPOLITICKÁ stavovská organizace sdružující VŠECHNY lékaře. Jejím posláním je, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor, mají zaručovat odbornost svých členů, posuzovat a hájit práva a profesní zájmy svých členů a chránit jejich profesní čest. Jak do tohoto statutu zapadá podpora ne-li spoluorganizování akce "exodus-exitus"mi uniká. Nota bene, když z celkového počtu lékařů se jí účastní pouze necelé čtyři tisícovky. Tím, že ze sebe ČLK udělala obhájce finančních zájmů svých členů, podle mne překročila zákonný rámec svého poslání. Ostatně první podaná trestní oznámení jsou toho docela dobrým důkazem. Nevím, zdali postup pana Dr.Kubka našel posvěcení u orgánů Komory, ale ať tak či onak, jeho vystupování na veřejnosti se dá kvalifikovat buď jako šíření poplašné zprávy, nebo jako obecné ohrožení, případně jako vydírání. Protože tady někdo vyhrožuje smrtí lidem jménem menšiny. Dokonce menšiny uvnitř této profese. Nebo ne, pane Kubku? A vystupování PROFESNÍ komory jako odborářského béčka je dle mne zcela mimo její poslání. Ze znění statutu Komory bych spíše očekával, že Komora akci, v níž se vyhrožuje pacientům smrtí, odsoudí. Ne-li pak porušuje zákon a měla by být rozpuštěna a nahrazena spolkem, případně několika s nepovinným členstvím.

Psáno pro blog.iDnes.cz