hhh

Boris Šťastný: "Definice nároku pacienta musí být jasně definovaná"

Tomáš Bartovský

V návaznosti na připravovaná reformní opatření ve zdravotnictví a zároveň s odkazem na vzájemný závazek koaličních partnerů na hlubší vzájemnou spolupráci se předseda výboru pro zdravotnictví Boris Šťastný obrátil na jednotlivé předsedy koaličních klubů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se záměrem na vytvoření expertní skupiny k řešení definice nároku (standardu a nadstandardu), která by se pravidelným způsobem setkávala a urychleně hledala cestu k dlouhodobě udržitelné definici v této oblasti. Dle předsedy výboru Borise Šťastného definice nároku je a musí být velice důležitou součástí každé reformy zdravotnictví. Definice nároku je i součástí společného koaličního prohlášení, ve kterém se jednotlivé strany zavázaly k prosazení zásadních změn, které povedou k modernizaci a dalšímu rozvoji systému zdravotnictví a především k jeho dlouhodobé finanční udržitelnosti. V rámci koaliční smlouvy byl zároveň zakotven nárok jako rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, na základě medicínských kritérií a v rozsahu možností veřejného zdravotního pojištění.

Předseda výboru pro zdravotnictví trvá na nutnosti hlubší debaty o tom, jak tento nárok pacienta definovat. Je přesvědčen, že společná setkání na půdě výboru pro zdravotnictví za účasti vybraných zástupců z jednotlivých koaličních klubů (s případným pozváním dalších expertů) by mohla přispět řešení tohoto problému. Předsedové jednotlivých klubů by měli v blízké době delegovat jednotlivé zástupce, aby bylo možno začít řešit co nejdříve problematiku definice standardu. Boris Šťastný předpokládá, že první pracovní setkání nad touto problematikou svolá v průběhu příštího, nejpozději přespříštího týdne, přičemž plánuje tato jednání organizovat a moderovat na půdě výboru pro zdravotnictví v pravidelných intervalech tak dlouho, než se tato platforma dobere jasné shody.

4. února 2011