Poslanci ODS navrhují rychlý zákaz patnácti syntetických drog

Tomáš Bartovský

Skupina poslanců za ODS přišla s návrhem na řešení alarmující situace na trhu se syntetickými drogami v Moravskoslezském kraji a dalších regionech České republiky. Ještě v příštím týdnu předloží členové poslaneckého klubu ODS Jaroslava Wenigerová, Pavel Bém, Jaroslav Krupka a Igor Svoják po dohodě s koaličními partnery poslanecký návrh na změnu zákona o návykových látkách, kterým na seznam zakázaných omamných a psychotropních látek zařadí 15 nových položek. Svým krokem reagují na nárůst nabídky nových syntetických drog s účinky blízkými klasickým drogám na českém území. Důvodem jejich rozšíření jsou zejména nedávné restriktivní kroky polské vlády, v jejichž důsledku prodejci přesunuli své aktivity především do příhraničních měst Moravskoslezského kraje. Díky iniciativě poslanců ODS budou na seznam zakázaných omamných a psychotropních látek zařazeny syntetické drogy, jako je Karfentanil, Tapentadol, Butylon, Flefedron, JWH-018, JWH-073, JWH-081, JWH-250, MDVP, Mefedron, Methylon, Nafyron, Salvinorin A, TFbMPP a Ketamin.

Jedná se o vážný problém, který sahá za hranice Moravskoslezského kraje. Současná legislativa neumožňuje tuto situaci efektivně řešit. Vítám proto iniciativu poslanců ODS, díky níž budeme schopni na nastalou situaci reagovat v nejbližším možném termínu. Novelu zákona o návykových látkách proto projedná Poslanecká sněmovna již na březnové schůzi. Naším cílem je, aby v České republice nebylo možné legálně vyrábět a prodávat chytré drogy,“ uvedl během tiskové konference k tomuto tématu předseda vlády Petr Nečas.

Za nejnebezpečnější položku na seznamu nových syntetických drog označil poslanec ODS Pavel Bém mefedron.Ze všech látek, které se na trhu nyní ve velkém množství objevují, je třeba upozornit zejména na mefedron. Svými účinky se podobá extázi a díky pocitům euforie, které vyvolává, je oblíbená zejména mezi mladými lidmi. Opatření proti prodeji a šíření této drogy doporučila členským států již také Rada EU.“

Návrh chceme předložit jako iniciativu koaličních poslanců, o jeho podpoře chceme ale jednat i s opozicí. Věříme, že pochopí závažnost situace a na březnové schůzi náš návrh podpoří,“ dodal poslanec ODS Jaroslav Krupka.

Poté, co se v průběhu února k poslaneckému návrhu vyjádří vláda, bude předložen poslancům ke schválení během březnové schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci ODS také potvrdili, že budou prosazovat jeho projednání ve zkráceném režimu podle paragrafu 90 jednacího řádu, který umožňuje schválit předložený návrh již v prvním čtení. Účinnost zákona může být okamžitá po jeho schválení v obou parlamentních komorách, podpisu prezidenta a publikaci ve Sbírce zákonů.

Vláda se zvýšeným výskytem nových syntetických drog zabývala na svém zasedání 19. ledna při projednávání Národní strategie protidrogové politiky. Ze schválené protidrogové strategie vyplývá pro ministra zdravotnictví jasný úkol zpružnit příslušnou legislativu, aby stát mohl v budoucnu reagovat na výskyt nových syntetických drog rychleji a efektivněji než doposud.

Ministerstvo zdravotnictví proto připraví právní analýzu možností, jak zkrátit proces zařazování nových psychotropních a omamných látek na seznam kontrolovaných látek. Zároveň připraví doporučení na novelizaci zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.

 

Vloženo 28.1.2011