Když se občané bojí vlády, jde o diktaturu, když se vláda bojí občanů, jde o demokracii.

Pokud Sněmovna neschválí církevní restituce, bude podle ÚS jednat protiústavně

Socialisté ožebračí kvůli svému volebnímu výsledku stát o 28 miliard Kč!

 

IVANA HASLINGEROVÁ

O tom, že ukradený majetek církvím komunistickou vládou se má v právním státě vrátit, že jsme již jediná země v EU, která za více než dvacet let od pádu komunismu nedokázala toto udělat, jsme psali již tolikrát, že mne unavuje znovu a znovu se k této otázce vracet. Přesto to musím udělat ještě nyní, protože opět levicoví politici, dokonce i přes verdikt ústavního soudu z roku 2005 (!), opět hrozí, že tolik potřebný zákon o narovnání vztahu církví se státem smetou se stolu. ÚS vydal již 11 rozhodnutí k církevním restitucím. Prodlevu nepřijetí restitučního církevního zákona parlamentem prohlásil za protiústavní: „Pokud § 29 hovoří o církevním majetku tak, že  se jedná o majetek, který přešel na stát v  důsledku majetkové křivdy, je nevydání tohoto majetku církvím protiústavní a porušuje článek Listiny práv a svobod.“ Pro tento verdikt hlasovalo 9 z 15 ústavních soudců. Náboženská tolerance je totiž garantovaná v Listině lidských práv a svobod. Současný stav při absenci vypořádání se státu s církvemi, kdy stát je dominantním zdrojem příjmů církví, porušuje zákon. Přelomové bylo stanovisko pléna ÚS 1.11.2005 sjednotit povinnost zákonodárce vydat restituční zákon i pro církve. Žaloby církví byly do té doby odmítány. Evropský soud pro lidská práva vydal již v roce 2004 rozsudek, že porušení a nečinnost státu v této problematice považuje za zásah do majetkového práva stěžovatele, tedy církví. Parlament je podle ÚS vázán ústavou a své kompetence smí užívat jen k naplňování ústavy, ne opaku. Žalobu církve proto mají soudy považovat za restituční. ÚS dal proto obecným soudům instrukci, že nesmějí zamítat církevní žaloby a musejí o nich rozhodovat, protože Parlament nenaplnil to, co v zákoně přislíbil. Někteří politici si mylně myslí, že církve jsou vydány na milost a nemilost státu. Zapomínají, že již nežijeme v totalitě, ale v právním demokratickém státě, v němž se dluhy podle zákona neodpouštějí, a to i když věřitelé jsou jimi nenáviděné církve. Stát má být rád, že církve jako věřitelé jen z dobré vůle s ním dosud nevstoupily do střetu. Bez restitucí by se církve svého majetku totiž domohly soudně. Když ne u našich, tak u mezinárodních soudů. Stát by pak musel navíc zaplatit vysoké náklady na vleklá a drahá soudní řízení. A jeho odhady jsou nikoliv 75 miliard, ale 160. Dohoda se státem není milost, ale spravedlivé vyrovnání a vykročení na cestu opravdové spolupráce. Vlastnictví církví bylo oprávněné. Socialisté chtějí toto ostutné téma využít do volebního boje a nevadí jim, že nejen církev, ale i celou zemi ožebračí o 28 miliard Kč. Nespletla jsem se. K těm 28 miliardám Kč o něž příjde stát pokud parlament neschválí církevní zákon dospěla Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze pod vedením rektora docenta Jiřího Schwarze.>>>

Americké referendum

Ondřej Zvonár

Legie zámořských novinářů, komentátorů a politických zpravodajců tento týden s očekáváním obsadily útroby kongresového centra v americké Tampě - probíhal zde tradiční, letos překvapivě střízlivý, sjezd Republikánské strany. Fakt, že do souboje s prezidentem Obamou nastupuje někdejší guvernér a těžká váha amerického byznysu Mitt Romney, se stal primárním, bohužel však žalostně dutým a simplistickým předmětem pozornosti tuzemských médií. O guvernéru Romneym, pravicové alternativě k nepořádnému marasmu Obamova prezidentství, jsou tyto volby až v poslední řadě. Zpravodajské stanice a diskusní fóra ve Spojených státech ožívají úvahami o historicitě letošních voleb - nikoliv ovšem vzhledem k rase či náboženství toho či onoho kandidáta, jak by se mohlo jevit při pohledu na titulky evropských periodik, oplývajících bulvárními a neskonale přízemními elaboracemi o Romneyho mormonismu a Obamově pigmentaci. Význam nadcházejícího klání zapouští kořeny mnohem hlouběji, konkrétně, do samotného podhoubí zámořské společnosti a ekonomiky. Prostupuje bezostyšně pod kůži uvadající velmoci, do morku kostí, odkrývajíc pravdu v celé své nahotě. Cestuje časem, jako Marty McFly, do osmnáctého století a nekompromisně soudí, zda byla dvě století americké výjimečnosti darem z nebes nebo, bohužel, chybou a omylem historie.Po dobu trvání republikánských primárek a snad i týdny před zmíněným sjezdem se zdálo očividným a zřejmým, že se listopadové volby stanou referendem o prezidentství Baracka Obamy. Ukázalo se však, že jejich poetika bude hlubší a smysl vyšší. Chystá se referendum o Americe. Donald Rumsfeld před lety starý kontinent symbolicky rozdělil na Evropu starou a Evropu novou. Snažil se tak upozornit na kontrast mezi zaprášenými a zkostnatělými strukturami západních velmocí a dynamikou rozvíjejících se východoevropanů, hledících za moře s úsměvem a optimismem. Co ovšem uniklo nejen jemu, ale drtivé většině Američanů, bylo ohromující schizma, narušující civilizované soužití jejich vlastních spoluobčanů. Spíše než dvě Evropy, žel, existují bok po boku dvě Ameriky. Nová a stará.>>> 

Zákon o vztazích státu a církví nepřekročí hranici 25. února 1948

Dominik Duka, OP Mgr. Joel Ruml, Jiří Daníček

Vážený pane prezidente!
Dovolujeme si Vás oslovit jako zástupci tří velkých skupin – České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí– které sdružují převážnou většinu věřících v této zemi.

Zákon o vypořádání majetkových vztahů mezi státem, církvemi a náboženskými společnostmi (Zákon o vztazích státu a církví) se vrací ze Senátu Parlamentu ČR do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k hlasování, které by mohlo uvést v život při kladném výsledku léta odkládané řešení, na němž se dohodla vláda této země a všechny zúčastněné církve a náboženské společnosti. Neschválení tohoto zákona by bylo promarněním příležitosti k vzájemné dohodě patrně na řadu dalších let. Rádi bychom, abyste jako prezident České republiky po eventuálním kladném hlasování o tomto zákoně připojil svůj podpis.

Je nám známo, že tak můžete učinit jedině v případě, kdy budou vyvráceny pochybnosti . Nemůžeme v této chvíli učinit nic jiného, než Vás osobně ujistit, že z naší strany tento zákon nikdy nebude takto interpretován. Důležitým signálem k tomuto jasnému a setrvalému postoji je i prohlášení Federace židovských obcí, v němž je uvedeno, že „není považováno za nezbytné, aby se otázka arizovaného majetku (v dosavadním držení státu) řešila prostřednictvím tohoto zákona“.

V otázce záruk jste se, vážený pane prezidente, obrátil na pana předsedu vlády a jeho místopředsedy. Přesto i my považujeme za nutné učinit toto prohlášení a věříme, že Vám tímto usnadníme rozhodování v problému, který má ve společnosti velký ohlas, byť způsobený malou informovaností spoluobčanů.>>>

Ze strany církví nedojde k aktivitám, které by překročily hranici 25. února 1948

Dominik Duka, OP Mgr. Joel Ruml, Jiří Daníček

Vážený pane předsedo vlády!

V souvislosti s projednáváním zákona o vypořádání majetkových vztahů mezi státem, církvemi a náboženskými společnostmi, jehož předloha se vrací ze Senátu Parlamentu ČR do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nám je známo z tisku, že se na Vás osobně a na místopředsedy vlády obrátil pan prezident Václav Klaus s tím, abyste se zaručili, že nebude zákonem prolomena hranice 25. února 1948.

Jsme si vědomi, že nejsme účastníky zákonodárného procesu, ani přímými oslovenými v této záležitosti. Nicméně Vás i místopředsedy vlády chceme ujistit, že ze strany církví a náboženských společností nedojde k žádným aktivitám, které by jakkoli tuto hranici v zákoně uvedenou zpochybnily.

Jasným signálem našich společných postojů, tedy České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí, sdružujících převážnou většinu věřících v této zemi, je prohlášení Federace židovských obcí. Ta uvádí, že přestože by ve věci arizovaného majetku, který nebyl vrácen a je dosud v držení státu, považovala za především věc morálního aspektu, kdyby se o tomto majetku jednalo, v této chvíli „nepovažuje za nezbytné, aby se otázka arizovaného majetku řešila prostřednictvím tohoto zákona“.

Obavy pana prezidenta Václava Klause a jeho snahu o jasné vyjádření chápeme, protože do značné míry interpretují obavy našich spoluobčanů, kteří nejsou detailně informováni o celém problému. Právě z těchto důvodů píšeme toto ujištění o našich budoucích záměrech.

Chceme v neposlední řadě také poděkovat za vytrvalost, s níž Vaše vláda plní v otázce nalezení nových vztahů státu s církvemi a náboženskými společnostmi své programové prohlášení.>>>

BORCI NEPITE TO, BUDE VÁM BLBĚ

Petr Paulczynski

Pro vysvětlení titulku začnu známou anekdotou. Na brněnským Zelným rynku je kašna. V horkým dni se z ní chtějí napít Pražáci. Kolemjdoucí Brňák jim povídá: "borci, nepite to, bude vám blbě, chčijó do teho morgoši." Pražák typicky zpěvavě: "co říkáte?" "No nic kemo", Brňák na to. "Pi to pomalu, je to studený." Na tento fousatý vtip jsem si vzpomněl, když socani v Brně rozjeli svoji volební kampaň rozdáváním jakési blíže neurčené oranžové limonády bez udání původu. Kdyby obsahovala, určitě by se našli šťouralové, kteří by chtěli vědět, kdo za tou limčou stojí a jak byla její dodávka do Lidového domu financována. A tak raději Sociální demokracie  rozdávání zrzavé oranžády na svých mítincích pozastavila. Zarážející je, že strana, která chce převzít vládní odpovědnost a na všechny otázky má tisíc správných odpovědí, ztroskotá u pitomé viněty na limonádě.   Čert ale vem neoznačenou brču. Mnohem víc je mi na podělání ze způsobu, jímž oranžády začaly vést kampaň. Jako obvykle ke krajským volbám vytáhli celostátní témata coby referendum o kvalitě Nečasovy vlády. Vytloukají politický kapitál ze všeobecného rozladění a z celostátních témat aby zastřeli své průšvihy v krajích. Přece se nebudou chlubit tempem zadlužování, průšvihy v čerpání zrůdných dotací na kdejakou blbost, zanedbanými investicemi do oprav silnic či stavu veřejné dopravy. O Rathovi a dalších předražených zakázkách nemluvě. A tak se vracím na začátek, jenom to trochu zmodifikuji. Nevolte to, bude vám blbě.>>>

Spoluzakladatel ODS: Nečas nadřadil svou kariéru nade vše

ODS se snaží nadbíhat levicovým voličům, jenže ve výsledku žádné nenaláká a přijde díky tomu i o pravicové. O krizi své strany mluví její dlouholetý člen, bývalý tiskový tajemník Václava Klause a novinář Petr Štěpánek. Pokud někdy ODS byla stranou jednoho muže, pak je to dnes, za Petra Nečase. *Co si myslíte obecně o současné ODS? Stále se rozšiřují řady těch, co ji opouštějí, protože podle nich zcela opustila své původní ideje (senátor Pakosta, poslanec Doktor, a další)? Copak Pakosta nebo Doktor, mě daleko víc mrzí odchody obyčejných řadových členů, kteří svým odchodem nepotřebují před nikým nic demonstrovat. Víte, ona i sebevětší loajalita a pochopení pro koaliční kompromisy mají své meze. Když politická strana začne porušovat ideje, se kterými stojí a padá, je to opravdu hodně špatně. *Když do čela ODS nastupoval Petr Nečas, svitla mnohým naděje na změnu, splnilo se něco z toho, nebo je P.N. v tomto ohledu zklamáním? Existuje jedna vlastnost, které si nesmírně cením. Loajalita. Jenže nelze být loajální k někomu, kdo své spolustraníky nazývá debily jen proto, že si myslí něco jiného než pan předseda. To už je prostě za hranou. ODS nikdy nebyla, dokonce ani v době největší Klausovy slávy, tak moc stranou jednoho muže, jako je teď za Petra Nečase. Všichni jsou stavěni před hotovou věc. Diskuse se nevede. Jen vyhrůžka, když to nepodpoříte, padne vláda. Můžu mít pro některé Nečasovy kompromisy i pochopení, i když jsou pro ODS programově či dokonce ideově za hranou, pro co ale pochopení nemám vůbec, je to, že Nečas předřadil sám sebe a svoje setrvání v čele ODS před všechno ostatní. Jeho personální politika je také jen o tom. Myslím si ale, že právě na to dříve či později dojede. V listopadu bude volební kongres ODS. Ne všichni srazí paty a budou jen přikyvovat. Uvidíme. Dorůstá nová generace – Kožušník, Černochová, Chalupa... >>>

Nezahazujme šanci ovlivnit vývoj státu

iVANA hASLINGEROVÁ


"Od začátku jsem vždycky volila ODS, ale kdo za ODS kandiduje na prezidenta? Pouze sebejistý pán z "Přemysloveců"... Názorům našeho současného prezidenta je nejblíže pan Jakl, podpisovaly se archy na jeho podporu na demonstraci organizace D.O.S.T. u sv. Václava na Václavském náměstí v Praze. Kéž to vyjde a získá patřičný počet podpůrců. Sama bych nikdy žádného levičáka nevolila. Je mi tak líto té „mlčící většiny“, která zahazuje svoje šance ovlivnit vývoj u nás doma a tím i v Evropě a ve světě." Tolik z dopisu naší čtenářky paní Hallerové. Přidáváme se k jejímu přání a obracíme se proto na Vás s žádostí o pomoc při sběru podpisů pro Ladislava Jakla. Bude tak mít nárok na spoty v televizi a rozhlase, plakátovací plochy, bude zván do debat kandidátů – bude to zkrátka mimořádná příležitost seznámit veřejnost s hodnotami svobody jednotlivce a minimálního státu, ve které společně s ním věříme. Petici nelze organizovat elektronicky. Prosím, vytiskněte si petiční arch:  http://www.svobodni.cz/files/docs/petice-jakl.pdf, zajistěte podpisy lidí ve svém okolí a pak ho pošlete na adresu uvedenou na archu. Pokusme se každý za sebe nasbírat co nejvíc podpisů. Osobnost jako Jakl stojí za to!

Pokrytectví Západu v otázce Pussy Riot

Jaroslav Moučka

Politici, presstitutky i lidskoprávní správní aktivisté spustili unisono nad dvouletým trestem provokatérek ze skupiny Pussy Riot. Otázkou zůstává, zda má Západ jakékoli morální právo sekýrovat Rusko za odsouzení těchto mladých žen. Osobně se domnívám, že celá záležitost je jen politikum, které je používáno pro propagandistické a politické účely.

COPAK BY SE ASI DĚLO, KDYBY PODŘÍZLA MÍSTO KŘÍŽE TŘEBA MENORU?

Pussy Riot s našimi Plastic People of the Universe kulhá na všechny nohy. Plastic People byli komunistickým režimem perzekuováni z ideologických důvodů. Tvůrci jejich hudby a textů byli nekonformní ale vzdělaní lidé. Bolševik nemohl nechat bez trestu to, že skupina svým celým bytím naprosto ignorovala realitu tehdejšího Československa nebo že zpívala texty inspirované Biblí. Nemám v povědomí, že by Plastici jakýmkoli svým vystoupením či textem uráželi jakoukoli rasu, vyznání či jakoukoli menšinu. A tady se dostáváme k jádru věci. Pussy Riot své vystoupení situovaly do místa, které je pro ruské věřící posvátným a svým vystoupením i svým textem je hrubě znesvětili. Naše média otiskla jejich „modlitbu“ v nepřesné, řekl bych učesané, podobě (bylo by zajímavé zjistit proč). Jeden z veršů, který přeložila jako „Do prdele, do prdele, do prdele“ je ve správném překladu „Hovno, hovno, hovno Boží“ (Srjan, srjan, srjan Gospodina) a tento verš je přímo namířem na patriarchu. Na jiném místě jej pak nazývají čubčím synem. Svým chováním dopustily zhanobení posvátného místa, 60 tisíců věřících na podporu pravoslavné církve. Západ nemá žádné morální právo míchat se do této vnitroruské záležitosti.>>>

Ruská spravedlnost: útoky na víru jsou nepřípustné!

Ladislav Zemánek     

Snad žádná zpráva mne v poslední době nepotěšila tolik jako rozsudek v kauze členek ruské feministické hudební skupiny s názvem, který se stydím vůbec uvést (Pussy Riot v překladu znamená "Číčy (Píči, Kundy), co dělají výtržnosti (nepokoje, pouliční bouře)", pozn. redakce). Už samotné jméno, jež by z logiky věci mělo co nejpřesněji uchopovat danou skutečnost, nemálo vypovídá o těchto jedincích, kteří se nezdráhají znesvětit posvátné místo své vlasti oplzlou modernistickou „modlitbou“. Snad už člověka ani nepřekvapí fotografie jedné z členek skupiny Tolokonnikovové, na které je – ač těhotná – v situaci, jíž se zde neodvažuji blíže reprodukovat. Jak vůbec mohou tvrdit, že neměly v úmyslu urazit náboženské cítění věřících. Tolokonnikovová, je studentkou filosofie na Lomonosovově univerzitě v Moskvě a spolupracuje se skupinou Vojna, jejímž členem je též její manžel. Někteří členové Vojny, která se profiluje jakožto organizace koketující s anarchismem a socialismem a jež si vytkla za cíl boj proti pravicové reakci (co jen takové výrazivo připomíná?), jsou v současnosti zadržováni policií za výtržnosti, jichž se dopustili během protiputinovských protestů.Ukazuje se, jak je těmto pokrokářům cizí, ba odporné pravoslaví, jež představuje neoddělitelnou část ruské duše, ruské tradice a historie, jakých amorálností jsou schopni ve svém boji za něco, co je protipřirozené. Nelze než souhlasit s výrokem soudu, který konstatoval, že šlo o narušení veřejného pořádku motivované náboženskou nenávistí. Naplňuje mne smutkem to, jak na podporu odsouzených vystupuje svět. Cožpak je protikřesťanská kampaň v západních zemích úspěšná natolik, že už ani sami věřící nechápou, oč v tomto případě jde? Nekráčí totiž o nic míň než o znesvěcení posvátného místa, o útok na jeden z pilířů (ruské) společnosti, o součást zběsilého tažení proti „starému“ světu, světu našich vlastních předků. Proto mi na závěr nezbývá než ocenit skutečnost, že většina ruského národa dosud nezradila sebe sama, svou vlastní identitu, svou duši a že má dostatek sil vypořádat se s těmi, kteří usilují o opak!>>>

V srpnu 1968 jsem zažil skutečnou podstatu komunistického zla

Přemysl Sobotka, prezidentský kandidát ODS a 1. místopředseda Senátu

Jednadvacátý srpen 1968 vnímám jako projev totalitní moci, která problémy řeší silou, násilím. Ideologie komunismu se tehdy znovu odhalila. Šlo o moc, o převahu, o to zlikvidovat kritiky a odpůrce. Kdo tohle zlo nepochopil v padesátých letech, pochopil s příjezdem sovětské okupační armády. Touhu po svobodě a po změně válcovaly tanky. Zažili jsme podstatu zla.

Kdo si myslí, že se komunismus změnil, hluboce se mýlí.

Jednadvacátý srpen 1968 jsem zažil jako mladičký chirurg s třítýdenní praxí. Nastoupil jsem do Liberecké nemocnice a po třech týdnech zaučování se mi změnil svět a já prošel válečnou chirurgií. V Liberci bylo nejvíc civilních obětí z prvních okupačních dnů a my v nemocnici to zažívali na vlastní kůži. Na oddělení nám po prvních nočních zprávách o okupaci začali vozit raněné, postřelené lidi. A já zažíval na vlastní kůži to, čemu jsme nikdo z nás, když jsme se o válečné chirurgii učili na fakultě, nevěřil.

Zažil jsem skutečnou válku. Nikdy na to nezapomenu!

 

Dobrá zpráva z ruských končin

David Hibsch, předseda monarchistického občanského sdružení MONOS

Pussy RiotObčanské sdružení Monos vyjadřuje uspokojení nad rozsudkem, který byl vynesen nad třemi členkami ruské punkové kapely Pussy Riot. Nedomnívá se, že šlo o „nevinný protest proti Putinovi“. Šlo skutečně o promyšlený projev rouhání vůči Bohu, o urážku pravoslavné církve, pravoslavných věřících, a obecně všech, kteří uznávají zásadní hodnotu křesťanství pro civilizaci. Právo „vyjádřit vlastní názor“ není takto univerzální a má své hranice, přičemž v tomto konkrétním případě byla ohavným způsobem hranice slušnosti překročena. O křesťanském milosrdenství navíc hovoří přístup samotné Ruské pravoslavné církve. Ta požádala státní orgány o udělení milosti těmto vulgárním dívkám, a žádá jen omluvu a slib, že se takových urážek vyvarují. Odsouzení Pussy Riot vítáme a rádi bychom se dočkali i spravedlivého potrestání Inny Ševčenkové, členky Ukrajinské feministické skupiny Femen. Jsme znechuceni, nikoliv překvapeni slovy ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, který o členkách Pussy Riot hovořil v superlativech. Jaká je motivace těchto politických představitelů? Nakolik plní svou povinnost sledovat ve svém konání obecné dobro a prospěch? Co udělají, až obdobnou výtržnost udělá podobná česká skupina s podobným vulgárním názvem, jejíž překlad slušný člověk raději ani nevysloví, na posvátné půdě třeba chrámu sv. Víta v Praze, k čemuž pan Schwarzenberg svým neuvěřitelným výrokem vlastně navádí?>>>

10 jistot Přemysla Sobotky

Pavel Veselý

 

Přemysl Sobotka zahájil debatu o přímé volbě poslanců Praha."V návaznosti na přímou volbu prezidenta chci otevřít debatu o tom, zda bychom napřímo neměli vybírat i svoje poslance," konstatoval prezidentský kandidát ODS Přemysl Sobotka při příležitosti otevření své kandidátské kanceláře. "Líbí se mi myšlenka zavést přímou volbu poslanců v jednomandátových obvodech. Poslanec by byl pod přímou demokratickou kontrolou a zodpovídal by se přímo lidem. Stejně jako prezident, po jehož přímé volbě občané dlouhé roky volali," doplnil Přemysl Sobotka, podle kterého by počet voličů ve volebním obvodě neměl přesáhnout 50 tisíc. Přímá volba zákonodárce, podobně jak ji známe ze Senátu, ruší určitou anonymitu stranických kandidátek. Zavedení přímé volby poslanců je jedním z 10 bodů základního programu s názvem "10 jistot Přemysla Sobotky", se kterým kandiduje v přímé volbě hlavy státu.

"V politice jsem se vždy snažil mluvit zřetelně a jasně, neuhýbat přímým otázkám. Proto jsem také svůj základní program formuloval jako 5 PRO a 5 PROTI. Myslím, že by lidé před volbou měli vědět, že například nepodporuji opuštění české koruny. Jako prezident nepodlehnu snahám vyměnit korunu za euro, ani za rubl. To je také vzkaz mým protikandidátům v prezidentské volbě," prohlásil Sobotka.

Přemysl Sobotka, který také představil první osobnosti českého veřejného života, které podporují jeho kandidaturu. Jsou mezi nimi Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea, Michal Pavlata, herec a publicista, Bára Štěpánová, herečka, Stanislav Doubrava, ředitel Naivního divadla Liberec, Zdeněk Schwarz, senátor a ředitel pražské záchranné služby, Tomáš Töpfer, senátor a herec, Pavel Müller, prezident EHAC - Evropského výboru pro leteckou záchrannou službu nebo režisér Filip Renč. Svou kandidátskou kancelář otevřel Přemysl Sobotka v Haštalské ulici v sídle Oblastního sdružení ODS Praha 1. V pracovních dnech funguje jeho horká prezidentská linka na telefonním čísle 234 707 107. Po dohodě s šéfy ODS v jednotlivých regionech bude Přemysl Sobotka pro svou kandidaturu využívat i dalších 13 kanceláří v krajských městech.>>>

 

Skutečný hrdina, na kterého se nezapomíná – Generálporučík František Fajtl

Mgr. Bc. Jan Kopal

                Praví-li se v americkém filmu „Temný rytíř“ o filmovém Batmanovi: „Nebyl to hrdina, kterého jsme chtěli, byl to hrdina, kterého jsme potřebovali.“ Pak o legendárním stíhacím pilotovi Františku Fajtlovi (20. 8. 1912 – 4. 10. 2006) můžeme klidně bez obav říci, že byl nejen potřebným, ale i chtěným a ctěným hrdinou. S jedinou výjimkou doby, kdy zde vládl komunistický režim a bezpráví se stalo běžným stavem. Západním vojákům za jejich službu vlasti komunisté odměnili vězněním a lágry. V případě Františka Fajtla nepomohlo ani to, že počátkem roku 1944 organizoval 1. československý samostatný stíhací pluk v SSSR a v jeho čele odletěl na pomoc Slovenskému národnímu povsání na letiště Zolná u Zvolena. Byl zatčen, degradován na vojína úderníka a poslán do vězení na Mírově jako nepřítel lidu, jeho rodina byla vystěhována z bytu bez náhrady. Po sedmnácti měsících byl propuštěn. Poté pracoval jako stavební dělník, skladník a nakonec jako úředník v okresním stavebním podniku v Lounech. Roku 1964 byl částečně rehabilitován, povýšen na plukovníka v záloze a 4 roky zaměstnán ve státní letecké moci. Roku 1990 byl prezidentem Václavem Havlem povýšen na generálmajora ve výslužbě a vyznamenán řádem generála M. R. Štefánika. V roce 2002 byl povýšen do nejvyšší hodnosti generálporučík. A jeho vzpomínkám na válečnou dobu: „Život válečných letců ve Velké Británii byl velice rozmanitý, bohatý na zážitky všeho druhu, ale i tvrdý. Angličané jim sice poskytovali obrovskou pomoc a pohodlí, ale vyžadovali od nich dokonalé výkony i oběti. Když zůstala Anglie proti nepříteli sama, bylo hlavně na nich, aby ji ubránili a odvrátili invazi...“>>>

„Bohorodičko, vyžeň Putina“ aneb „Běžím s hovnem proti plátnu“

Břetislav Olšer

Soubor:Russia-Moscow-Cathedral of Christ the Saviour-8.jpgMoskevský soud vynesl ortel nad "Číčami (kundičkami), co dělají výtržnosti (nepokoje, pouliční bouře)" – anglicky Pussy Riot. Číče dělaly výtržnosti a happeningy na ulicích, v kostelích i v hlavním moskevském pravoslavném chrámu Krista Spasitele tak dlouho, až jim to vyneslo dva roky nepodmíněně v pracovním táboru. Co by se stalo u nás, kdyby například do chrámu sv. Mikuláše, nejstaršího chrámu na Starém Městě pražském, vtrhly "Číče, co dělají výtržnosti", a před panem kardinálem Dukou a plným kostelem by tančily v maskách kankán, urážely věřící, fotily a filmovaly.Nezasahovala by policie, ochranka či hradní stráž? Nebyla by to mezinárodní ostuda? Tak mi při usínání najednou mírně šílené puberťačky zmizely a v mém pomateném snu se zjevil Michal Kocáb s černými brýlemi. Byl celý nahý, jen ve svých oblíbených ženských průsvitných nylonkách, co jsme jim říkali štrample a místem jeho vystoupení, kdy zpíval „běžím s hovnem proti plátnu a to hovno v plátno zatnu…“ byla česká pýcha - chrám svatého Víta, kde kardinál Duka právě hovořil o tom, jak se mají dát věřící do čtvrtého odboje. Skutečně jde v Rusku o "utahování šroubů"? Jo, děvčátka, což tak místo dvou let natvrdo, kamenování po íránsku. Co by asi řekla v New Yorku Amnesty International, která Pussy Riot uznala za "vězeňkyně svědomí", kdyby si spletly pravoslavný chrám a svůj happening předvedly třeba v mešitě Al Aksa v Jeruzalémě na Chrámové hoře. Místo dvou roků kriminálu by tentokrát postačilo jen ukamenování nebo proměna v sebevražedkyně - šahídy. Zuřivá lůza by je zabalila do bílého prostěradla, svázali by jim ruce i nohy a strčila je do hluboké jámy, zasypali do poloviny těla, aby byl zbytek k dispozici jejich kamenům… Ty by nesměly být ani malé, ani příliš velké. Aby smrt přicházela pomalu, bolestně, aby si chudinky za urážku vytrpěly své. Nejlíp je trefovat do hlavy, týla, nosu, do čela nebo očí…>>>

Pohrobci normalizace

Zdeněk Jemelík

Prožitek 21. srpna 1968 a toho, co následovalo, je nezapomenutelný. Spolu s matnými vzpomínkami na německou okupaci poznamenává na celý zbytek života.

Ještě za tmy mě probudilo urputné bouchání na vrata. V rozespalosti jsem nechápal, co se děje. Vybavil se mi popis zvyklostí StB při zatýkání. Ulevilo se mi, když před vraty stál jen rozčilený soused, ale i na mne se přeneslo jeho napětí, když mi oznámil,  že do země vpadla vojska Varšavské smlouvy. Stalo se to, co jsme mnozí považovali za neuskutečnitelné, i když jsme viděli kolony tanků v tehdejší NDR poblíž našich hranic. Cenzura utajila obsah varování Jánose Kadára a George Marchaise Alexandru Dubčekovi. Následovaly dny plné nejistoty. Kolovaly divoké zvěsti o připravovaných deportacích nepohodlných osob na Sibiř. Generálního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka unesla sovětská vojska do Moskvy. Začala „normalizace.“ Okupační vojska se stáhla do vyhrazených prostorů. Hranice se znova uzavřela. Na stranické čistky navazovaly desetitisíce vyhazovů ze zaměstnání. Uvolněná místa ve straně, společenských organizacích a státních firmách začaly zaplňovat „šedé myši“, nevybočující z řady, zato vybavené pružnou páteří a „kačením“ žaludkem.  Tito lidé přistoupili dobrovolně na službu okupačnímu režimu. Podrobili se  pravidlu, že je nutné souhlasit s rozmístěním sovětských vojsk na našem území, ctít vedoucí úlohu KSČ a dělat kariéru nejlépe s rudou knížkou v kapse. Zrodila se intelektuální pseudoelita zplozenců normalizace, oproštěná od mravních a politických ideálů, uznávající hmotný prospěch a kariérní vzestup za základní životní principy. Listopadový převrat v r.1989 zboural institucionální základnu jejich existencí, čímž se stali pohrobky normalizace. Nezničil ale je samotné. Jen nepatrná část byla vyloučena z veřejného života. Většina zahodila stranické knížky a převlékla se za demokraty a div ne disidenty. Infiltrovali politické strany a mnozí se přes ně znova domohli politického vlivu. Antichartisté nestoudně mentorují chartisty, zatímco autentičtí disidenti byli vytlačeni z vlivu na veřejné dění. Někteří pohrobci normalizace změnili působiště, ale s výjimkou vyloučených věkem pokračují v nastartovaných kariérách a vede se jim skvěle. Bodrý absurdistánský národ s krátkou pamětí možná i některého z nich zvolí v přímé volbě prezidentem republiky. Normalizace neskončila, jen trochu změnila tvář a pány. „Pražské jaro“ byl jen krásný sen.>>>

Na okraj Prague Pride aneb Buzíci všech zemí, spojte se!

Petr Štěpánek

Je mi opravdu srdečně jedno, kdo komu co kam strká a zda to provozuje sám, ve dvojici či v kolektivu, s kluky, holkami či tak i tak. Jen si myslím, že stejně jako je do divadla lepší si vzít oblek než montérky, sexuální aktivity patří do soukromí a ne na ulici. Ano, může to být i jinak, však také komančové svého času lifrovali horníky do divadla ve fárákách, ale tradiční společenský úzus obvykle mívá jistou logiku. Ukazování holých zadků či prsů na veřejnosti má proto stejnou logiku jako ty montérky v divadle. Prague Pride je prý o toleranci. Opravdu? Jsou to právě protagonisté Prague Pride, kdo opakovaně projevují velkou netoleranci k jiným názorům. Co je ostatně tolerantního na tom, když účastníci „průvodu tolerance“ hanobí prezidenta země, ve které si dali dostaveníčko? A za co že ho to hanobí? No přece za to, že vyslovil svůj názor. Jiný názor!    Celá ta slavná Prague Pride vůbec není o toleranci, nýbrž o politice a byznysu. Levicové politice a sexuálním byznysu. Hle, zde si vykračuje Paroubek (NS-LEV21) s manželkou a psíkem. Zde zase debatují Liška (Zelení) a Šiklová (Pravda a Láska). A tady se usmívá prezidentský kandidát Dienstbier (ČSSD). Proč se tu natřásají? Nadhánějí voliče a politické body. Takže ... čistá politika! Kdysi: Proletáři všech zemí, spojte se! Dnešní parafráze: Buzíci všech zemí, spojte se! Proč ale u nepokrytě levičácké agitace a sexuálního byznysu asistuje ausgerechnet primátor Svoboda? Proč právě primátor za konzervativní stranu zaštiťuje všechny ty netolerantní politické a namnoze i sexuální exhibicionisty? Televize veřejné služby by za všech okolností měla být nestranná. ČT však v této věci a priori nestranná není. Cesta do pekel obvykle bývá dlážděna dobrými úmysly. A tak i pachatelé dobra všech barev a odstínů, obvykle levicoví, náš svět pomalu, leč – obávám se – nezadržitelně posouvají k propasti, ve které kdysi skončila i mocná Říše římská. Čeští novináři slůvko pride aktivisticky překládají jako hrdost. Jenže správný překlad je spíše pýcha. Netřeba dodávat, čemu pýcha předchází.>>>

Problém nejsou církevní restituce. Problém je Nečasovo mlčení

Petr Hampl, sociolog

Za dva roky jsme od premiéra neslyšeli žádné jasné a srozumitelné stanovisko. Není divu, že podporovat takového politika je velice obtížné.

Co se stane, jestli nebudou dořešeny katolické restituce:

1) Státu zůstane ve správě majetek v hodnotě řádově sto miliard korun s nejasný právním statusem. Tento majetek nebude privatizovatelný jinak než tak, že ho koupí subjekt se sídlem na Kajmanských ostrovech s neznámými vlastníky. 2) Stát bude nadále vyplácet mzdy duchovním (nejen katolickým, ale všech církví a náboženských společností, včetně Svědků Jehovových). To pochopitelně vyžaduje směrnice, odbory na ministerstvech a další pracovní místa. 3) Bude možné bez problémů ignorovat rozsudky nejvyššího soudu.

Základní problém je hlubší – mlčící premiér: Když ústavní soud nařídil prezidentovi, aby podepsal Lisabonskou smlouvu, podřídil se. Byť s pořádným zamračením. Když stejný ústavní soud nařídil již před pěti lety dotáhnout církevní restituce, jsou některé strany názoru, že rozsudek má být ignorován. Kdyby Petr Nečas normálně komunikoval, řekl by lidem: „Vypořádání církevních restitucí nařídil ústavní soud, takže to musíme udělat, ať chceme nebo nechceme, protože žijeme v právním státě." >>>

Akce D.O.S.T. má mimořádnou zahraniční podporu

Michal Semín, předseda Akce D.O.S.T.

ODMÍTAVÝ POSTOJ AKCE D.O.S.T. K FESTIVALU PRAGUE PRIDE A JEHO PODPOŘE ZE STRANY VELVYSLANECTVÍ USA ZÍSKAL MIMOŘÁDNOU ZAHRANIČNÍ PODPORU. Neteř Martina Luther Kinga Alveda King, bývalý guvernér státu Arkansas Mike Huckabee, bývalý vůdce většiny ve Sněmovně reprezentantů Tom DeLay, Yehuda Levin, reprezentující více jak 1200 ortodoxních rabínů a desítky představitelů prorodinných organizací z USA, Evropy a Latinské Ameriky – ti všichni připojili svůj podpis pod prohlášení, iniciované Světovým kongresem rodin, na podporu odmítavého stanoviska Akce D.O.S.T. k festivalu Prague Pride a politické záštitě domácí i zahraniční, jíž se mu neprávem dostalo. Prohlášení je primárně adresováno velvyslanci USA Normanu Eisenovi a bylo mu předáno, spolu s protestní nótou Akce D.O.S.T., v pondělí 13. 8. v 11:00 na půdě velvyslanectví USA. Jeho kopie byly předány i velvyslancům Státu Izrael (12:30) a Nizozemského království (14:00), kteří festival Prague Pride rovněž veřejně podpořili. Text prohlášení zahraničních osobností byl zaslán médiím 13. 8. v ranních hodinách a bude též vyvěšen na webové stránky Akce D.O.S.T. www.akce-dost.cz.

Primas český kardinál Dominik Duka vyzval ke čtvrtému odboji!

Událost, kterou historie Sokola nepamatuje – homilie pro všesokolský slet

 

Ivana HAslingerová

V letošním roce jsme si v týdenních oslavách připomněli 150 let tělovýchovné organizace Sokola. Demokratický přístup sokolů otevíral dveře všem občanům a formoval z nich opory svobodné a demokratické společnosti. Sokolové prošli proto zákazy činnosti, persekucemi, popravami a vězněními. Člověk si pokládá otázku, jak je možné, že vše toto přečkali se vztyčenými hlavami, co jim dávalo sílu v pokračování v další činnosti. Byla to především jejich vnitřní opravdová víra v zásady a principy, které hlásali. Víra v dodržování předpisů "fair play", ale především nezlomná víra ve vítězství Pravdy, Svobody a lidského Bratrství. Nebylo proto překvapením, že se jejich slavnostního průvodu Prahou účastnil člověk stejných zásad, pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, a že v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužil po jeho účastníky slavnostní mši svatou, na níž mj. vyzval všechny sokoly, aby tvořili páteř čtvrtého odboje. Odboje proti malomyslnosti a lenosti: "Tváří v tvář skutečnosti vás prosím, vydejte se na cestu čtvrtého odboje. Povstaňme k odporu proti malomyslnosti a lenosti. Spolu se všemi slušnými lidmi je zapotřebí říct "NE" lžím, podvodům, krádežím, hrubosti, netolerantnosti, nezájmu o druhého, nezájmu a pohrdání společností, národem i naší vlastí. Pokračujte v péči o děti a mladou generaci, která se sportem učí odvaze, trpělivosti a přátelství, bez kterých není možné vytvořit opravdové manželství, rodinné soužití. Řekněme dost budování společnosti bez domovů, obcí a státní pospolitosti!" >>>

Proč skončil proces privatizace „katastrofou“?

Bronislav Šimoník

IlustraceKatastrofa, krádež století, rozkradená země, rozprodej státu, veletunel... takovéto a další vzrušené přívlastky bylo a dodnes je možné slyšet vždy, když přijde řeč na privatizační proces 90. let. Po staletí v těchto končinách řady rodin i jednotlivců, trpělivě a každodení prací budovali své jmění. Stačilo, ale jen 40 let, aby komunisté tento majetek rozvrátili, a jeho místech vybudovali naprosto nesmyslné podniky po vzoru svých sovětských soudruhů. Aby vydrancovali nerostné bohatství a vytěžili zbylý tvůrčí potenciál zdejších lidí. Zdeformovali běžné lidské hodnoty, z gaunerů, flákačů a povalečů se stali mávnutím proutku (vstupem do KSČ) hrdinové, socialistické práce především. Ti, kteří tu sůl země vlastně vytvořili skončili na šibenicích v komunistických koncentrácích a v dolech. Profesoři a doktoři zametali ulice a jejich vily obýval, teda spíše vybydloval zvlášť uvědomělý proletářský dobytek. Do toho přišel jako blesk z čistého nebe listopad 1989. Jedním z pilířů polistopadových změn byla kromě nastolení politické demokracie a tržního hospodářského mechanismu, také potřeba rychlých a rozsáhlých změn majetkové struktury dosavadního státního hospodářství. Naštěstí v atmosféře tehdejší eufórie z nabyté svobody zvítězil pragmatický a technokratický přístup nad prázdným filosofováním a právními tahanicemi. Právní systém byl bezprostředně po listopadu 89 prakticky ze 100% tvořen prověřenými nomenklaturně-StBáckými lotry. A na tyto lidi se mělo čekat až vytvoří opravdu „dokonalý“ právní rámec pro restituce a privatizace. Privatizaci bylo možno počátkem 90. let provést tak jak se provedla, nebo ji šlo udělat ještě mnohem hůř, jak to navrhovala levice...>>>

Pozn. redakce: Po volbách v červnu 1990 zavedla Čalfova vláda novou hospodářskou strategii, jejíž klíčové body byly liberalizace cen, liberalizace zahraničního obchodu a privatizace. Bez prvních dvou kroků by nešlo realizovat ten třetí, o němž je ve výše uvedeném článku řeč. Málokdo si uvědomuje, že reforma přeměny komunistické ekonomiky na kapitalistickou zahrnovala v sobě nejen Zákon o malé privatizaci, ale i Živnostenský zákon, Devizový zákon, Zákon o dluhopisech, Zákon o dani z příjmu, Zákon o přepočtu deviz, Zákon o státním rozpočtu. Díky ekonomickému týmu pracujícímu s buldočí úporností toto vše tehdejší ministr financí Václav Klaus realizoval během několika měsíců. Již na podzim 1990 předložil scénář ekonomické reformy Parlamentu. K prvnímu lednu 1991 byla liberalizována koruna, díky čemuž mohla začít probíhat liberalizace zahraničního obchodu. V tento den nastala skutečná změna v našem systému. Teprve po uskutečnění těchto nezbytných kroků mohl být 26.2 1991 předložen zákon o velké privatizaci, který se jmenoval "Zákon o převodu majetku státu na jiné osoby". Rychlost (devět měsíců), s jakou se vše odehrálo, byla neuvěřitelná. Mohlo při ní dojít i k některým chybám. Přesto se tyto základy přestavby ukázaly být pevné a správné a položily základ nového systému. Díky těmto změnám jsme stabilní demokracií, v níž je zaveden funkční trh. A to navzdory tomu, že cestou vpřed neboli alternativou komunismu nebyl tehdy pro některé lidi u nás kapitalismus, ale různé utopické třetí cesty. Klausova ekonomická reforma byla trnem v oku nejen reformním komunistům šedesátých let v čele se Zemanem, Komárkem,  Jičínským, Vlasákem, Grégrem, Vrbou, ale i disidentům z kulturní a intelektuální sféry v čele s Havlem, Dienstbierem a Pithartem. O tom, jak neuvěřitelně a někdy přímo hulvátsky tito lidé brzdili změny, jsme psali podrobně v článku "Patnáct let od restaurace kapitalismu v ČR". Bohužel je brzdí stále, demagogicky útočí na privatizaci a na vše, co se kapitalismu týká. Odmítají smysluplnost politických stran, obhajují tzv. nepolitickou politiku a trvají na apriorním nároku intelektuálních a kulturních elit na výjimečné postavení v zemi, což není nic jiného než odmítání nastolené liberální demokracie. Přejí si prostě jiný, nový, neomarxistický kolektivismus, Václavem Klausem trefně nazývaný postdemokracie. 

Svědectví komunistické zvůle, teroru a násilí na vlastním národu

Ivana Haslingerová

A navrátí se prach do země, jakž prvé byl, duch pak navrátí se k Bohu, kterýž jej dal. Kniha  Kazatel, kap.12, verš 7

Úřad pro studium totalitních režimů vydal obsáhlou publikaci "Vykonané tresty smrti Československo 1918-1989". Je to kniha, kde za každým jménem popravené osoby se skrývá tragedie nejen oběti samotné, ale i mnoha jejich blízkých. Kolektivu autorů pod vedením Otakara Lišky patří dík, protože zveřejnění tohoto seznamu vyžadovalo velmi precizní a mnohdy složitý přístup k dokumentačním pramenům. Zdůvodňovací části rozsudků totiž často  účelově zamlžovaly skutečnou pravdu. Ke stíhanému evidentně politickému činu se mnohdy přiřazovalo obvinění z trestného činu kriminální povahy, a naopak. Zejména v období komunismu a nacismu šlo katanům pouze o zdiskreditování existujícího  odboje proti režimu v očích veřejnosti, nikoliv o spravedlnost. Odměnou tvůrcům publikace může být, že to byla práce nesmírně záslužná, protože mladší generace začíná již často tvrdit, že komunisté nebyli tak zlí, pouze po válce kdy šlo o poválečné vyrovnávání křivd a emocí došlo k přehmatům vinou některých jednotlivců (Stalina, Gottwalda), ale že komunismus jako systém za to vlastně nemohl. Věřme, že tyto naivky přesvědčí tento závažný dokument o nepopiratelném svědectví zvůle, násilí a teroru proti vlastnímu národu v zájmu udržení u moci této zvrácené ideologie kladiva a srpu. Že je přesvědčí o tom, že komunismus tak jako každý zločinný řád je nenapravitelný. A zejména, že bude varováním nejen do současnosti, ale především do budoucnosti. A také, že si současní europeisté, přející si rozpustit náš národ v kotli Evropské unie, uvědomí, jak mnoho hrdinů zaplatilo za jeho vybudování a osvobození obětí nejvyšší - svým životem. Že si uvědomí, že morální povinností nás všech je nezapomínat a chránit tento dar – samostatný stát, který pro nás naši předkové vybojovali. Že nedopustí, aby životy nespravedlivě popravených, kteří se stali obětí politického násilí a zvůle vládnoucí moci a většinou nedostali ani příležitost se hájit, byly zbytečné.>>>

Obrana hrdosti normálních lidí – Dost dekadenci a zániku!

Michal Semín a Petr Bahník

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění příznivců a sympatizantů Akce D.O.S.T. nazvané "Obrana hrdosti normálních lidí", kterým reagujeme na homosexualistický „festival“ Prague Pride a nemístnou podporu, jíž se mu dostává od některých politiků a veřejných institucí. Naše shromáždění není v žádném případě projevem nějakého iracionálního odporu proti homosexuálům, ani prvoplánovou vzdoroakcí vůči zmíněnému „festivalu“, jde nám o mnohem více. Akce se uskuteční v sobotu 18. srpna 2012 v 10:30 hodin u sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Praze.

Ideologie homosexualismu a s ní spjaté síly a nátlakové skupiny, působí na globální úrovni jako jeden z mocných nástrojů určených k destrukci západní civilizace, k nenávratnému rozbití hodnot řádu, svobody a činorodé práce, na nichž je vystavěna. V sázce je dnes opravdu mnoho: Svět, v němž mají žít naše děti, naši vnukové! Je třeba, aby také v naší zemi, tak jako na různých místech soudobého světa, vystupovali proti silám rozvratu obránci občanské pospolitosti, tradice a zdravého rozumu. I nás je třeba.

Nebudeme-li se totiž znovu a znovu stavět do cesty zkáze, nebude svět budoucnosti k žití! Připojme se tedy k obráncům normality, kteří říkají

DOST dekadenci a zániku! Kdo, když ne my?!

Jakl na Hrad!

Petr Paulczynski

Bývalý novinář, současný vysoký hradní úředník a rocker Ladislav Jakl se rozhodl přijmout kandidaturu na prezidenta republiky za Svobodné. Šéf strany Petr Mach to zdůvodnil takto: „Chceme mít kandidáta, který skrze jmenování bankovní rady ČNB zajistí pokračování zdravé měnové politiky, nedopustí další přesouvání pravomocí a peněz na Evropskou unii a bude sněmovně vracet zákony omezující svobodu člověka." Z možných prezidentských kandidátů mi přijde tak nějak nejnormálnější. Protože nevidím, čím by ho měli ti ostatní předčit. No posuďte: Karel Schwarzenberg: Stárnoucí šlechtic spící vždy a všude. Těžký oblíbenec medií jemuž projdou i výroky za něž by jiné ukamenovali.  Jan Švejnar: Levicový ekonom z USA, který už jednou propadl sítem a jehož se zřekla dokonce ČSSD. Kromě pár plivanců na Klause nikdy nic nepředvedl. Maník prakticky bez názorů. Jan Fischer: Šedý úředník jemuž průzkumy dávají největší šanci, protože svou průměrností je tak nějak blízký našincům protože nevyčuhuje. Jako premiér nic nepředvedl a tudíž nezkazil. Je tak polomrtvý, že by polovina národa po dvou letech zapoměla, kdo je vlastně jejich prezidentem. Miloš Zeman: Obávám se, že podpora vision2014.jpgkterou mu vyslovil Václav Klaus je polibek smrti. A až media vytáhnou, že mu kampaň bude dělat Šlouf, bude konečná. Přemysl Sobotka:Muž pověstný vůči Eurosajuzu svým "měkkým ano". Jinak bezproblémově nemastný-neslaný. Ostatní exoti, kteří se řadí do fronty nestojí za zmínku.

Jakl je velmi inteligentní a vzdělaný. Navíc je profesí novinář, bývalý poslanec a umí se pohybovat ve všech možných společnostech, od diplomatů až po rockový klub. Má smysl pro humor a je výborný a pohotový analytik. Jakl to bohužel ale stejně nevyhraje. Ale alespoň přinese do té kampaně panáků trochu života. >>>

Poznámka redakce: Za tuto větu že to JAkl stejně nevyhraje by Vás Dale Carnegie hnal! Negativní myšlení si nesmí nikdo připustit ani v myšlence, natož napsat, chce-li zvítězit. Proto musíme všichni říkat, že Jakl prostě musí vyhrát, jinak je s námi konec!

 

No a kdyby nevyhrál žádný prezidentský kandidát, tak tu je přece božský Karel!

 

Línek: Nechceme počítat mrtvé na silnicích v Pardubickém kraji

Tomáš Zdechovský

První náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek ostře kritizuje ministra dopravy Pavla Dobeše, i jeho předchůdce, za stále odkládanou dostavbu rychlostní silnice R35 přes Pardubický kraj v momentě, kdy se má opravovat klíčová dálnice D1. Pardubický kraj oprávněně předpokládá, že po dobu rekonstrukce dálnice D1 dojde k nárůstu osobní a kamionové dopravy v kraji až o desítky procent. „Ministři dopravy posledních let snad dosud nepochopili, že dopravní tah R35 z Čech na Moravu, který vede právě Pardubickým krajem, je spolu s dokončením pražského okruhu republikovou prioritou číslo jedna. Začít dříve opravovat D1 a posílat tak divoce tisíce kamionů přes náš kraj, mi připadá nekoncepční a nepromyšlené. Jde o ohrožení životů řidičů i občanů kraje. Větší zatíženost silnic bude mít nutně za následek i zvýšení počtu tragických dopravních nehod a nejen já odmítám počítat další mrtvé na silnicích Pardubického kraje,“ kritizuje počínání Ministerstva dopravy Línek. „Je potřeba co nejrychleji dokončit výkupy pozemků, získat potřebná územní a stavební povolení na plánované trase R35 a začít stavět. Podle dopravních expertů se situace zhoršuje a začíná se postupně stávat neúnosnou,“ dodal Línek. V Pardubickém kraji zemřelo při nehodách 48 lidí V roce 2011 bylo na území Pardubického kraje hlášeno 3582 nehod s celkovou bilancí 48 mrtvých. Počet neštěstí na silnicích v Pardubickém kraji byl loni o 1000 vyšší než na srovnatelně velké Vysočině, kterou navíc prochází velká část hlavního dálničního tahu v Česku a na následky zranění z dopravních nehod zde zemřelo o 15 lidí méně. „Není možné, aby byly obce a města Pardubického kraje neúměrně zatěžovány kamionovou dopravou a na silnicích přibývaly další a další pomníky se jmény obětí dopravních nehod,“ řekl Línek na závěr svého prohlášení k neutěšenému stavu silničních komunikací v kraji.

Problém nepřizpůsobivé skupiny obyvatel

Petr Závladský

To téma je jistě špatně řešené a možná i neřešitelné. Mnoho jsem nad tou otázkou přemýšlel a došel jsem k závěru, že je to takto:Určitá skupina obyvatel této země se programově nechce přizpůsobit, tvoří věčné rozbroje a vytýká části společnosti rasismus a xenofobii. Ano, je to tak, jsou nespravedlivě ostrakizováni. Cítí se být odstrčeni za okraj rovnoprávnosti, kde žijí ve strachu o svoji existenci, majetek, bezpečí a prosperitu.Nepochybně jde o rasismus odstrkující je na vedlejší kolej, do role outsiderů, nemajících nejmenší jistotu pokojeného, plodného, bezpečného a šťastného života.Ano, je to tak! Ti nepřizpůsobiví jsme totiž my, majoritní společnost, která nechce chápat, akceptovat a platit „oprávněné“ požadavky minority.Ano, je to tak. Rasově jsme totiž diskriminováni my, etničtí Češi. Jsme absolutně nepřizpůsobiví a nechápaví k požadavkům té etnické menšiny.Tak až budete zase příště psát o nepřizpůsobivých občanech, protože se neodvážíte tu skupinu pojmenovat přesně, vězte, že není jasné, o kom vlastně mluvíte.>>>

PREZIDENTKA FISCHEROVÁ? A CO TAK KRTEČEK?

Petr Paulczynski

S pobavením sleduji jak nám jako čertíci ze škatulky vyskakují prezidentští kandidáti. Jo  nesmím zapomenout, taky kandidátky, aby mne neseřvali příznivci gender hnutí. Ať koukám jak koukám, vidí se mi to na totální krizi osobností. Moje babička, prostá žena z lidu by to vyhodnotila slovy, že se hlásí každý kdo má do zadnice díru. Zvláštní na tom je, že vidím jakéhosi společného jmenovatele té díry a tím je až na výjímky někdejší členství v KSČ. A někteří se s komunisty aspoň pomátli teď. Tak například Táňa Fischerová by prý jako prezident země neměla problém jmenovat vládu, jejíchž členy by byli i komunisti. To by jí spíš prý více proti srsti byli neoliberálové... v tomto prohlášení řekla paní Táňa více než chtěla o svém skutečném vnímání svobody. A také dodala: „Osobně bych do toho nešla, neboť na té funkci nevidím nic moc úžasného. Ale je pravda, že jsem spousty věcí nedělala, protože jsem sama chtěla, ale protože mě k tomu vyzývali ostatní a vehementně na tom trvali. Zvažovala jsem to dlouho, ale už to nechci odkládat. Tento týden to asi oficiálně ohlásím. Půjdu do toho, protože na mě v tomto ohledu tlačí dost lidí.“>>>

Pussy Riot, cikáni ve Francii a levicová Eurozóna...

Jiří Hermánek

V rozhlase, tedy správně v Radiožurnálu Českého Rozhlasu se člověk dozví věci. Právě před pár minutami tam proběhl „výcuc“ ze zahraničního tisku, který mě opravdu pobavil.  Myslím, že komentátor britských Times se vyslovil v tom slova smyslu, že ony mladé exhibicionistky z výše zmíněné „vzpoury kočiček“ jsou vězněny za kritiku Putina. To by ovšem musely být kriminály v Rusku zcela plné, ostatně jako v každé demokratické zemi. Protože žádný prezident nikde na světě nemá 100% podporu a nulovou kritizovanost. I když, pravda, některé etapy úřadování Václava Havla tak navenek opravdu vypadaly. Ale jen vypadaly. Ty dívky prostě sedí v base za znesvěcení chrámu a kdyby tam byly bývaly spustily song na téma třeba Barmské opozice, tak by výsledek byl asi stejný. Ony dobře věděly, co jim za to hrozí, ale potřebovaly k sobě přilákat pozornost, což se jim ovšem povedlo zcela dokonale. Druhá věc, která mě pobavila, že jsem málem spadl ze židle, byla hláška, že Francie chce kvůli cikánům z Rumunska a Bulharska uvolnit doposud platná omezení pro legální práci občanů těchto zemí ve Francii a domnívají se, že se tak zmírní problémy s cikány. Nezmírní. A do třetice Mitt Romney, republikánský kandidát na prezidenta USA se prý v Evropě chová jako „slon v porcelánu“. Takto to v Rádiu přesně neřekli, ale zmínili, že Romney prohlásil o Eurozóně, že to je „levicový spolek“. A proboha, čím jiným by projekt Eura měl být než socialistickým projektem sjednocené Evropy s centrem v Bruselu? Vždyť Euro není cílem. Euro je jen prostředkem. Prostředkem k tomu, aby Brusel získával stále více pravomocí. Současná krize Eura a s ní spojená opatření to přece ukazují více než jasně. Cílem není nic jiného než aby vše bylo centrálně řízeno a Euro je k tomu ideálním prostředkem. V situaci, kdy by jednotlivé státy Eurozóny stále ještě měly své národní měny, by to nešlo. A Romney není slon v porcelánu. Je to chytrý politik a ví, že jeho výroky sice nas*rou levičáky, jejichž hlasy stejně nemá, ale mohou mu pomoci u voličů, kteří smýšlejí podobně jako on, tedy pravicově. A že se tím možná odchod marxisty odkojeného Baracka Obamy z Bílého Domu zase o něco přiblížil. Což já považuji jak pro USA, tak i pro ostatní svět, za velmi důležité a prospěšné.>>>

Každý, kdo by se na náměstích pohyboval jen ve spodním prádle, byl by policií zadržen

Bohumil Šourek, jednatel monarchistického občanského sdružení Monos

Na letošní srpen očekává naše veřejnost již druhý festival jinakosti, hrdě nazvaný Prague Pride. Chystá se na jeden srpnový týden po celé Praze, v různých klubech. Jeho vyvrcholením má opět být tzv. Pochod hrdosti, při kterém jsme v loňském roce mohli spatřit dlouhý průvod prapodivně oblečených lidí, některé z nich polonahé. Viděli jsme i osoby, kráčející pouze ve spodním prádle. Okolo průvodu pak stáli policisté, kteří se nikterak nezajímali o zjevné narušování veřejného pořádku ani o účastníky průvodu, narušující základní mravy lidské společnosti. Domníváme se, že je minimálně přestupek chodit po ulicích českých a moravských měst jen ve slipech, tangách a podprsenkách. Máme za to, že do běžné činnosti policie ČR patří i dozor nad mravopočestností na veřejných prostranstvích. Každý, kdo by se na náměstí jakéhokoliv města pohyboval jen ve spodním prádle, byl by za normálních okolností určitě policejní hlídkou zadržen a předán na vyšetření u psychiatra nebo by byl hospitalizován na záchytné stanici, to podle toho, v jakém stavu by se nalézal. Myslíme si, že zákony České republiky platí na našem území bez výjimky a že by je neměl rušit ani moderní festival sexuálních deviantů. Naopak, při tak grandiózní, veřejné a pyšné propagaci sexuální „jinakosti“, by měla policie mít zvýšený počet policistů v ulicích, dbajících na pořádek a zákonné jednání všech občanů. Nehledě na to, že se pochodu a doprovodných akcí budou účastnit i občané jiných států, stejně jako tomu bylo v loňském roce. Při vědomí těchto souvislostí si dovolili oslovit pana policejního prezidenta o zodpovězení následujících otázek:>>>

Jasperse bych vám, Češi a Češky, ze srdce přál

Alexandr Bátora

Předesílám, že v  následujícím příspěvku nebude ani ždibec ironie nebo nadsázky. Nemívám s nimi úspěch. Přinejmenším u čtenářské majority, jak jsem se přesvědčil v diskusích pod svým minulým článkem „Kalouska Vám, Češi a Češky, ze srdce přeju.“ Jasperse bych vám, Češi a Češky, ze srdce přál. Bylo by vám ho potřeba jak soli. Třeba by vám dal poznat, jaký jed se mnohým z vás usídlil v srdcích. A třeba byste ještě mohli sami sebe před sebou samými zachránit. Na počátku to bylo jen rýpnutí holí do prachu. Dnes je to příkop. A ten příkop, který ve vašem národě pravdoláska hloubí nejpozději od časů Masarykových, je možná už nepřekročitelný, navíc se bez přestání rozšiřuje a prohlubuje. A je už jen velmi málo těch, kteří se ho denně snaží aspoň trochu zasypat. Jedním z nich je i prezident Václav Klaus. Jenže jeho dlaně už jsou rozedřeny do krve. Zkuste se, Češi a Češky, semknout kolem svého prezidenta. Je to vaše možná poslední šance na záchranu zbytků státnosti a občanských svobod. A poslechněte ho, až vám ukáže, koho máte následovat. Protože to zase bude vaše snad poslední možnost, jak byste mohli v hodině dvanácté odvrátit od své země to strašlivé neštěstí občanské války. K níž máte velmi nebezpečně nakročeno přinejmenším od té doby, kdy se po posledních parlamentních volbách začal váš stát rozkládat tempem dosud nevídaným. Protože tou opravdu poslední šancí, jak zachovat po případném úplném rozpadu zdejší státní moci aspoň něco málo – ale budou to spíše holé životy, snad aspoň část občanských svobod, ale to kdoví jestli, rozhodně a pochopitelně však ani troška státní suverenity – by pak byl už jen mezinárodní protektorát.>>>

Obrana hrdosti normálních lidí – Dost dekadenci a zániku!

Michal Semín a Petr Bahník

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění příznivců a sympatizantů Akce D.O.S.T. nazvané "Obrana hrdosti normálních lidí", kterým reagujeme na homosexualistický „festival“ Prague Pride a nemístnou podporu, jíž se mu dostává od některých politiků a veřejných institucí. Naše shromáždění není v žádném případě projevem nějakého iracionálního odporu proti homosexuálům, ani prvoplánovou vzdoroakcí vůči zmíněnému „festivalu“, jde nám o mnohem více. Akce se uskuteční v sobotu 18. srpna 2012 v 10:30 hodin u sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Praze.

Ideologie homosexualismu a s ní spjaté síly a nátlakové skupiny, působí na globální úrovni jako jeden z mocných nástrojů určených k destrukci západní civilizace, k nenávratnému rozbití hodnot řádu, svobody a činorodé práce, na nichž je vystavěna. V sázce je dnes opravdu mnoho: Svět, v němž mají žít naše děti, naši vnukové! Je třeba, aby také v naší zemi, tak jako na různých místech soudobého světa, vystupovali proti silám rozvratu obránci občanské pospolitosti, tradice a zdravého rozumu. I nás je třeba.

Nebudeme-li se totiž znovu a znovu stavět do cesty zkáze, nebude svět budoucnosti k žití! Připojme se tedy k obráncům normality, kteří říkají DOST dekadenci a zániku! Kdo, když ne my?!

Pražská ,Prague Pride‘ není projevem homosexuality, ale homosexualismu

IVANA HASLINGEROVÁ

Po sametové revoluci jsme věřili, že po socialistickém útlaku myšlení přijde skutečná myšlenková svoboda. To se bohužel naprosto, ale opravdu naprosto, nestalo. Vládne tu jakási „myšlenková policie“ representována přesně vymezenou skupinou obdivovatelů módního trendu EU – třetí cesty k socialismu – tzv. stoupenců Pravdy a lásky, která pomocí masivního působení s ní spřažených médií diktuje, co si smíme o té které věci myslet a co nikoliv. Proti každému, koho tato skupina nepovažuje za „politicky korektního“, rozpoutává lavinu útoků za účelem společensky a především politicky ho znemožnit. Jednou z obětí útoků těchto "Übermenschů" se stal nyní vicekancléř přezidenta republiky, Petr Hájek, který si dovolil pozastavit se nad tím, že "je šokující, když zastává a dokonce svou autoritou ,zaštiťuje‘ údajně pravicový primátor vážnou politickou demonstraci za pokřivené hodnotové vidění světa ,Prague Pride‘". Tato a jí podobné demonstrace slouží k tomu, aby nám občanům vnucovaly tyto minority nové neomarxistické ideologie místo té staré komunistické.  A předkládají to podstatně licoměrněj. Mají plná ústa demokracie a svobody včetně svobody slova a skrývají se zbaběle za politickou korektnost a humanismus. Vrchnostensky nám nabízejí jimi deklarované „Veřejné Blaho“ namísto námi požadované Svobody. Nechápou, že každý nesdílí jejich levicové ideologie a že konzervatizmus je životním postojem lidí, který nejde změnit, protože je prostě v nich. Že tak byli vychováni, stejně jako byli vychováni v úctě a víře v Boha. Ve své zaslepenosti si neuvědomují, že nejsou původní, že jde jen o jakýsi klon světového levičáckého hnutí representovaného mj. skupinou Bilderberg, která touží po nadsvětové všeobjímající vládě bez národů s jedinou tou pravou ideologií.>>>

Neexistuje žádné právo na privilegizaci, propagaci a institucionalizaci homosexualismu jako státní ideologie

LADISLAV JAKL, TAJEMNÍK PREZIDENTA REPUBLIKY, kandidát za prezidenta za Svobodné

Debata o registrovaném partnerství homosexuálů bývá prezentována jako spor mezi tolerantními a svobodomyslnými stoupenci s nepřejícími a předsudečnými oponenty. Chci vysvětlit, že odpůrcem může být i zastánce svobody jednotlivce a přesvědčený antietatista. Tvrdím, že skutečný zastánce minimálního státu, který nemá ambice dirigovat soukromí občanů, může registrované partnerství obhajovat pouze omylem. Daleko spíše si umím od takového člověka představit racionální zpochybnění institutu manželství. A vůbec nemám na mysli nějaké zastánce „volné lásky“ či teorie o přežilé funkci rodiny, ale spíš zastánce myšlenky, že k dobrému rodinnému životu není nutné razítko a dozor státního úředníka. Rodina i manželství tu přece byly dávno před státem a teorie, že rodina je základ státu, je jen produktem zvrácené myšlenky, že stát je střechou nad vším lidským bytím. Proto vůbec nechápu, že lidé, kteří se označují za liberály, pro které je stěží dost argumentů pro zachování státního manželství, bez mrknutí oka vidí dost argumentů pro vznik nové státní instituce: registrovaného partnerství homosexuálů. V problému tzv. registrovaného partnerství vůbec nejde o diskriminaci či nějaká práva. Jde o privilegizaci a institucionalizaci jistého typu vztahu. V tomto problému nejde o homosexuály a jejich práva. Jejich jakoukoli diskriminaci je třeba odmítnout. Zde jde o homosexualismus, tedy o ideologii, která by se ráda stala jakýmsi státním náboženstvím bez odluky. Odmítat tuto ideologii je dnes riskantní, protože již dávno existuje nejen homofobie, ale - jak se zdá - také heterofobie, namířená proti všem kritikům ideologie homosexualismu a nasazující jim psí hlavu netolerance.>>>

 

V novinařině je handicap být ženou

Ohlasy na článek v Parlamentních Listech

Dne 26. července jsem poskytla Parlamentním listům rozhovor k současným politickým problémům. Nebyl nikterak zkreslen, za což děkuji. Ovšem nadpis "Klausovská dáma hrozí Kalouskovi Božím trestem a naříká nad Pospíšilem" vzbudil u našich čtenářůt akovou vlnu rozhořčení a údivu, že se nebráním. Proto jsem nucena na věc reagovat. Pro ilustraci uvádím dopis paní Dušice Zimové, která vyjádřila věc nejflagrantněji: "Ivano! Ten titulek Panenkova článku je zářným, briliantovým příkladem bulvární práce s textem!!!!!!!!!!!!! Zcela ignoruje kontext Tvých slov. To je ale pacholek demogogická NEMRAVNÁ!!!!!!!!!!!!!!!! Ať jde do Blesku, nestyda jeden! Dušica". Chci poděkovat všem čtenářům a na vysvětlenou uvádím, že bohužel některé redakce namísto polemiky s názorem, který nezapadá do jejich zaměření, dají prostě důraz na to, že je člověk nevěrohodný neb je ženská, která musí být tudíž zamilovaná a chválit cokoliv, co pronese ten který politik, v daném případě pak prezident Klaus. Je to, BOHUŽEL, účinné a vyřadí to člověka z vážné debaty. S oblibou to dělal pan Potůček v Reflexu, a to nejen mně, a nyní zřejmě jeho taktiku převzaly i Parlamentní listy. Bohužel s tím nejde nic dělat, nadpisy má právo určovat redakce. To, že si přeji, aby pan prezident v politici nadále zůstal, to si myslí mnoho mých známých a nejen žen! Nikdy jsem netoužila být mužem, ale v novinařině být redaktorkou je opravdu handicap. (Červenec 30, 2012)

Senátorský kandidát Svobodných Čestným předsedou Společnosti A. Švehly

Jaroslav Kronus

Dnešního dne jsem zjistil, že senátorským kandidátem Svobodných je ing. Jan Nádvorník, dlouholetý bývalý starosta Prahy 15 a též bývalý senátor v tomto regionu. Jelikož jsem žil až do roku 2002 v MČ Dolní Měcholupy, která s MČ Praha 15 sousedí a na Úřadu MČ Praha 15 je prováděna značná část výkonu státní správy i pro MČ Dolní Měcholupy, tak mohu říci, že jsem mohl sledovat výkon starostenského úřadu ing. Nádvorníka téměř tzv. zblízka. V letech 1998 - 2002 jsem byl i členem zastupitelstva MČ Dolní Měcholupy a v této době se mi podařilo prosadit zřízení prvního památníku 3. odboje na území hl.m. Prahy a po mnohaletém studiu života Muže 28.října 1918 A. Švehly i zasadit se o udělení Čestného občanství MČ in memoriam. A. Švehla zvaný sedlák či liška z Hostivaře měl v lokalitě Prahy 15 rodný dům a statek a jeho rod byl s tímto místem významně spjat. Politický i aktivistický život tohoto velikána politiky ČSR v období předmnichovském ovlivnil velice život Hostivaře i přilehlých oblastí. Například život Obce sokolské v Hostivaři byl dlouhá léta spjat s činností tohoto muže. V memoárové literatuře je dokonce zaznamenán příběh, kdy TGM při návštěvě A. Švehly na jeho statku si zdřímnul na neudržovaném terasu a A. Švehla ho hledající měl dosti starostí, než spícího "presidenta Osvoboditele" našel! Po této vcelku nepříjemné situaci byla vystavena poblíž Švehlova statku strážnice, kde v době návštěv službu konající četník dbal všeho, aby se dotyčná situace již neopakovala. Pamětníci také mluví o občasném zajití obou mužů do legendárního hostince U milionu, kde ač TGM abstinent a A. Švehla milovník vína spolu, řečeno dobovým jazykem, se dobrali ke skutkům prospěšným obecnému.

Samotnou kapitolou je zorganizování návštěvy současného presidenta republiky Václava Klause ing. Nádvorníkem u pomníku A. Švehly a přihlášení se k odkazu tohoto muže současným presidentem. Neznám žádného význačnějšího politika formujícího ethos českého politického prostředí po roce 1989, který by se veřejně a nahlas přihlásil k odkazu Švehlovu.>>>

Kdo proti nám?

Petr Hájek, zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky

V Praze proběhne opět po roce „veselá“ náborová akce homosexuálů. Vzhledem k tomu, že jsem v loňském roce protestoval proti její podpoře pražským primátorem za ODS, a dostal se kvůli tomu do mediální přestřelky, oslovila mne řada novinářů, pro něž je to jen zajímavým tématem okurkové sezóny. Ve snaze vyhnout se mylným či záměrně posunutým interpretacím v rozhovorech, napíšu k tomuto vážnému tématu pár slov sám. Einmal ist keinmal, říká německé přísloví, jednou neznamená nic. Organizátoři festivalu homosexualismu si to uvědomují, a proto opět zaplaví ulice našeho hlavního města. A opět pod záštitou primátora Svobody. Právě tento fakt je vykřičníkem, kvůli kterému opět nemohu mlčet. Jsou totiž přinejmenším dva důvody, které z této záštity dělají skandální záležitost: Primátor Svoboda je významným představitelem ODS, politické strany, která se ve svém základním dokumentu hlásí ke křesťanským tradicím naší civilizace, která se prohlašuje za liberální v otázkách hospodářských a za konzervativní v postoji k mravním hodnotám. Je zjevné, že svou záštitou se pan Svoboda těmto zásadám hlasitě vysmívá. Jenže pan primátor Svoboda je navíc ještě lékař. Opravdu mu nevadí veřejná demonstrace festivalu „hrdosti“ na šíření smrtelných pohlavních nemocí, které právě v této „čtyřprocentní“ deviaci, mají svůj původ a hlavní zdroj? Nejde jen o AIDS, hepatitidu a další infekce, jimiž ohrožují normální populaci, ale v poslední době také o novou děsivou pohlavní chorobu lymphogranuloma venereum, která se šíří zatím výhradně mezi homosexuály. Dokdy? A jaké další „morové rány“ ještě normální (norma je dána většinou) společnosti daruje tato „hrdá“ komunita, pokrytecky podporovaná politicky korektními lékaři-oportunisty typu primátora MUDr. Svobody? V tomto případě jde prý o tolerantnost. Proč tedy není pan doktor stejně tolerantní třeba ke zhruba pětadvacetiprocentní deviaci vyznavačů tabáku? Protože nepořádají provokativní pochody hrdosti proti přirozenému řádu? Homosexualita je především smrtelná choroba duše, jak řekl papež Benedikt XVI. A homosexualismus, hnutí, které ji propaguje a činí z ní dokonce předmět hrdosti, je zase příznakem smrtelné choroby naší civilizace. Ožívá v ní duch starého Říma, duch rozkladu hodnot a opětovného pádu do zmaru pohanství. Je pro to příznačné, že i letos veřejný festival Internacionály nestoudnosti, sexuální anarchie a propagandistického teroru proti přirozené rodině muž – žena – dítě, dostává oficiální záštity. Akce D.O.S.T. i Mladí křesťanští demokraté, kteří budou současně demonstrovat za obranu klasické rodiny, a ostatně my všichni, kteří jsme ještě na naši ohroženou civilizaci nerezignovali, stojíme proti obrovské přesile levičácké mediokracie. Rizika zápasu o život v Pravdě však nejsou ničím novým, spíše standardním. Jen kulisy všech typů Prague Pride se v průběhu věků mění. Nesmíme se bát vést zdánlivě předem ztracený boj o hodnotový řád. Proč by jinak svatý Pavel považoval za nutné povzbuzovat nás svým věčným: Když Bůh s námi, kdo proti nám?>>>

Sociální spravedlnost není rozdávání peněz lenochům. Nejlepším sociálním programem je pilná práce.

Klausovská dáma hrozí Kalouskovi Božím trestem a naříká nad Pospíšilem

Radim Panenka

Václav Klaus by po svém odchodu z Hradu měl rozhodně zůstat v aktivní politice. Pro ParlamentníListy.cz to říká Ivana Haslingerová, šéfredaktorka revue Fragmenty hlásící k názorům Václava Klause. Podle ní je však nereálné, že by se Klaus vracel do ODS, ta už prý nejde resuscitovat.

* V souvislosti s aférou okolo Miroslava Kalouska jste připomněla, že pouze sklízí, co zasel a Bůh ho potrestal za to, jakým způsobem zacházel s doktorem Bátorou. Ostatně od „bátoriády“ brzy uplyne rok. Jak se na to zpětně díváte i právě v souvislostech s tím, jak nyní ministr Kalousek jedná?

Akce proti Ladislavu Bátorovi byla akcí proti Akci D.O.S.T., které se naši politici bojí jako svého špatného svědomí. Její předseda Bátora jim byl nejnebezpečnější vzhledem k jeho organizačním schopnostem a  charismatu při projevech. Byl bohužel nejzranitelnější. Myslím si ale, že kriminalizovat někoho za účast na nějaké přednášce či za kandidaturu za stranu, která v té době měla jiný program než nyní, je nedůstojné a byla to pouze záminka. To nehovořím o hulvátském lživém označení místopředsedou vlády Kalouskem  tohoto vlastence náckem a panem premiérem fašounem.>>> 

Václav Klaus: "Není možné, aby pokračovaly útoky politiků na policii a jejího prezidenta"

ivana HAslingerová

Právě v těchto hodinách probíhá setkání policejního prezidenta plk. Mgr. Petra Lessyho s prezidentem republiky Václavem Klausem. Kolem schůzky se vyskytlo mnoho fám a "určitě zaručených zpráv", že prý prezident určitě odvolá Lessyho jako odvolal Martinů, že určitě v něčem jede jako vládní politici a chce se ho proto také zbavit. Jsem ráda, že mohu vyvrátit tyto fámy jako nesmyslné autentickým vyjádřením pana prezidenta k této schůzce:

"Inicioval jsem schůzku s panem policenjním prezidentem, protože situaci kolem policie považuji za vážnou. Není možné, aby nadále pokračovaly takové přímé i nepřímé útoky na policii a jejího prezidenta, které slyšíme v posledních dnech. Situaci je třeba zklidnit, je třeba zchladit hlavy. Z těchto důvodu chci s panem policejním prezidentem mluvit a ujistit ho, že má mou podporu ve snaze zabránit destabilizaci policie a uchránit ji od vnějších vlivů," vysvětlil nám pan prezident

Pan prezident chce tedy pravý opak než pan Kalousek a jeho zastánci. Chce zabránit destabilizaci policie. Kéž by i jeho následovníci už konečně dorostli do jeho velikosti a začali se zabývat opravdovou politickou prací a ne jen neustálým řešením svým soukromých kauz a obav z kriminálu. Z politiky se vytratila myšlenka.

Páni politici by si měli uvědomit, že jsou tu pro občany a starat se už konečně o to jak rozjet ekonomiku státu namísto neustálého ožebračování bezbranných občanů. Takovou šanci jakou měla 118 vláda pana Nečase neměla od Sarajevského atentátu žádná koaliční vláda a promarnila ji naprosto zbytečným bojem s podřadnými rozmýškami. Je nejvyšší čas, aby se konečně pan prezident začal věnovat vládnutí a kriminální problémy svých kolegů přenechal policii a soudům.

Strach je rádcem nejničemnějších skutků pane premiére

Ivana Haslingerová

"Strach je nemoc špatného svědomí." Karel Čapek

Miroslav Kalousek obtelefonovával v kauze předražených letadel CASA kdejakého policejního vyšetřovatele a dokonce měl třikrát na lince samotného policejního prezidenta Lessyho. I když se dušuje, že to nebylo za účelem zastrašování, nevěří tomu kromě premiéra Nečase ani malé dítě. Každému je jasné, že pan Kalousek potvrdil svým chováním jen to, co se šuškalo mezi lidem, že policie není nezávislá, ale je v rukou politiků stejně jako kdysi za komunismu. Člověk by si řekl, že u bývalého člena strany, která byla léta v Národní frontě by se takové chování dalo očekávat neboť starého psa novým kouskům nenaučíš. Co je ale nesmírné zklamání, že premiér Nečas mu za toto bezprecendentní chování panu kalouskovi nic nevytkl, ale naopak si k údivu občanů vylil zlost právě na vydíraném policejním prezidentovi Lessym, který si dovolil proti tomuto bezprecendentnímu Kalouskovu chování protestovat výzvou svým podřízeným, aby nepodléhali nátlaku ze strany vlivných a mocných představitelů.  Dokonce tvrdí, že je Lessyho chování neslučitelné s chováním policejního prezidenta, ale je to chování politického aktivisty a vyzval ho, aby se rozhodl zda je prezidentem nezávislého nepolitického sboru, nebo zda chce být aktivistou. Namísto toho, aby se pan premiér zamyslel nad tím, že je smutné, že 22 let po revoluci a právě za jeho tzv. pravicové demokratické vlády musí policejní prezident protestovat proti nátlaku vlivných a mocných politiků stejně jako za komunismu. Aby se za chování svého pořízeného ministra Kalouska omluvil a když už se ho bojí vyhodit, alespoň ho veřejně pokáral a vyzval k omluvě panu Lessymu, tak vyhrožuje naopak postiženému Lassymu vyhazovem. A co je nejsmutnější, že tímto chováním zatáhl do politických praktik používaných ve straně TOP09 i ODS a snižuje tím její hodnověrnost v očích veřejnosti.>>>

Obrana hrdosti normálních lidí je nutná!

Michal Semín, předseda a Petr Bahník, místopředseda Akce D.O.S.T.

V srpnu tohoto roku se má v Praze opět uskutečnit „festival“ Prague Pride, který má podle našeho názoru ostře konfrontační charakter a propaguje nesnášenlivou ideologii homosexualismu. Akce D.O.S.T. je proto hluboce pobouřena skutečností, že se zmíněnému „festivalu“ dostalo záštity a podpory některých politiků a institucí veřejné služby. Prezentovat v ulicích vlastní sexualitu jako důvod hrdosti není normální. Už sám název „festivalu“ prozrazuje charakter jeho ideologie, která činí ze specifických sexuálních praktik předmět zvrácené pýchy a základ podivného elitářství. Domníváme se, že sexualita může jen těžko být předmětem oprávněné hrdosti. Neumíme si například představit, že by se někdo pyšnil svou přirozenou heterosexualitou. Může-li být člověk na něco hrdý, pak jsou to přínosné výsledky jeho volních rozhodnutí, například dílo, které vybuduje vlastní prací, domov, který spoluvytváří a podobně. Optika Prague Pride je však, jak se zdá, zcela opačná. Odpovědí na konfrontaci je normalita. Rozhodnutí pořadatelů Prague Pride zahájit letošní pochod u pomníku svatého Václava na Václavském náměstí lze těžko chápat jinak, než jako pokus o vyvolání konfrontace. Odpovědí na to musí být hlas normality. Akce D.O.S.T. proto pořádá na tomtéž místě shromáždění občanů, kteří účelové provokace Prague Pride odmítají a chtějí svůj odpor vyjádřit veřejně. K účasti zve nejen příznivce tradičních rodinných a společenských hodnot, ale každého, kdo považuje sexuální život za oblast intimní, jejíž prezentace nepatří do ulic.

 

Nejsme tolerantní k veřejné prezentaci oplzlosti

Bohumil Šourek, jednatel Monos

Monarchistické občanské sdružení MONOS vyjadřuje zásadní nesouhlas s druhým konáním tzv. pochodu Prague Pride, připravovaným na den 18. srpna v Praze, zahrnujícím celotýdenní program plný perverze. Tato přehlídka zvrhlosti a nevkusu, inspirovaná akcí Gay Pride, konané – jak typické! - v hlavním městě Evropské Unie, Bruselu, má navíc letos začít na Václavském náměstí pod sochou sv. Václava. Určení tohoto místa začátku pochodu lze považovat za vrchol provokace a za výsměch všem zdravým tradicím českého národa, za urážku ideálů ztělesňovaných tímto českým knížetem a světcem, hlavního patrona české země a symbolu české státnosti. Po zkušenosti z loňského roku nejsme již překvapeni skutečností, že událost opět zaštítil primátor města Prahy Bohuslav Svoboda, zástupce ODS, tedy jedné z pravicových, eh, pardon, již levicových parlamentních frakcí. Přímá politická podpora vrcholného zástupce strany, veřejně deklarující ochranu konzervativních hodnot, jen dokazuje její licoměrnost. Akce tohoto typu jen podporují již tak značný mravně-duchovní rozklad národa. Ve vztahu k homosexuálům jsou navíc ve svém důsledku pro tuto komunitu kontraproduktivní. Jsme si jisti, že člověk je přirozeně heterosexuální a jeho pohlaví rozhodně není sociální konstrukcí. V podobných akcích spatřujeme negativní útok na institut rodiny jakožto přirozený svazek muže a ženy, určený k výchově dětí. Ten v žádném případě nemůže být nahrazen protipřirozenými homosexuálními svazky, jejichž účelem nemůže být řádná výchova dětí. V programu akce nás pak speciálně pohoršuje konání ekumenické bohoslužby, což jen potvrzuje nepřijatelnost tzv. moderního ekumenismu. Pohoršuje nás, že proti této bohoslužbě nezvedla důrazný hlas katolická církev. Víme již, že výzva primátorovi města Prahy, aby svou záštitu této akci stáhl a angažoval se ve věci zamezení, či alespoň podstatného omezení jejího rozsahu, zůstane stejně jako v loňském roce neoslyšena. Omezíme se proto pouze na konstatování, že pan primátor za svou podporu destrukci tradiční rodiny a účast na společenském civilizačním úpadku věru nemá být na co hrdý!>>>

Odmítáme pozitivní diskriminaci nepřizpůsobivých, prošetříme privatizaci OKD

Jana Bobošíková

Dlouhodobě bojujeme proti podivné privatizaci OKD a věříme, že se konečně začaly hýbat ledy. Představitelům Suverenity se v kauze OKD podařilo dosáhnout řady dílčích úspěchů. Trestní oznámení, které poukázalo na dvacetimiliardové podhodnocení OKD při jeho privatizaci, prošetřuje Policie ČR a padlo první obvinění. U soudu je rovněž žaloba na privatizaci OKD z devadesátých let, která s největší pravděpodobností proběhla v rozporu se zákonem a za kterou nese odpovědnost i tehdejší ministr průmyslu a obchodu a současný kandidát na prezidenta Vladimír Dlouhý. Stejně důsledně jako postupujeme v kauze OKD, budeme postupovat i při prošetřování dalších podivných privatizac. Suverenita se nebojí. Se stávající politickou garniturou, která způsobila dnešní katastrofální stav ekonomiky a zoufalství lidí, nemáme nic společného, a v tom je naše síla. Představitelé Suverenity chtějí prosadit také výsluhy pro horníky. Chceme, aby majitelé dolů byli povinni odkládat peníze do výsluhových fondů pro horníky. Je to řešení běžné v civilizovaných zemích v Evropě a takové řešení nezatíží státní rozpočet. Obdobná opatření prosazovala Suverenita při volbách do Poslanecké sněmovny před dvěma lety, kdy získala 4,2% hlasů voličů. V Moravskoslezském kraji se zaměříme na řešení problému nepřizpůsobivých občanů, špatného ovzduší a nezaměstnanosti. Pokud jde o problematiku nepřizpůsobivých občanů, odmítá Suverenita dlouhodobě jakoukoliv pozitivní diskriminaci před zákonem i před úřady. Součástí našeho řešení je převedení sociálních dávek v mateřství na mateřský plat, který bude vyplácet matkám obec a zároveň bude mít právo kontrolovat, zda matka se o své děti řádně stará, například, že děti jsou očkovány, chodí na preventivní zdravotní prohlídky, řádně chodí do školy, netoulají se po nocích a nekradou. Pokud matka tyto základní povinnosti nezabezpečí, bude ji mateřský plat krácen, nebo odebrán zcela.

Pan prezident prolongoval v Číně národní stříbro – Krtečka

Jaroslav Kronus

Sleduji čím dál více s pobavením a škodolibostí hysterii typu Kalousek raus, Lessy vivat, Parkanová na sabat, oranžoví vpřed, zelení ještě více kupředu a všichni dohromady s rudými k lepším zítřkům! Jak kdyby všichni zapomněli a přitom to není tak dávno, že mnozí z těch tzv. kladných patřili k těm, u kterých se otvíralo rozumu užívajíce kudla v kapse. Ono opravdu jde o dnes již o fatální střet zřejmě dvou či třech finančních seskupení, z nichž každé chce ty druhé převálcovat a získat monopol při pobytu na postech na nichž využívá, když už nikoliv za účelem rabování, tak jemného vysávání finanční toky všech forem a to zejména toky z EU a veřejných rozpočtů. Nikomu není příjemné, že FAÚ MF ČR zřízený Kalouskem má pod drobnohledem mnohé finanční převody a hlavně mnoho toho nejcennějšího tj. informací. Nebude určitě náhoda, že na návrh jednoho poslanec ODS bylo ztíženo orgánům činným v trestním řízení a zpravodajským službám či spíše zúžena možnost přístupu k účtům a je možná de facto pouze v případě podezření podpory terorismu! Proto raději s velkým zalíbením sleduji současnou cestu pana presidenta po jižní Asii, kde kromě mnoha ekonomických kontaktů a prezentace ČR na úrovni s panem Petrem Kelnerem v miliardové Číně prolongoval v život kousek národního a rodinného stříbra, kterým je bezesporu Krteček nedávno zesnulého pana Milera.

 

Hříchy pro pátera Knoxe, aneb Kalouskovy hříchy

Petr Závladský

Vím, jak je lidská paměť krátká a selektivní. Má snahu špatné věci zapomínat a dobré si pamatovat. Tak mi nezbývá, než paměť lidí osvěžit připomenutím, kdo je Miroslav Kalousek a co „dobrého“ pro nás vykonal.

kalousek.jpgJen tři měsíce po sametovém předání moci nastupuje na Úřad vlády ČR jako ekonomický poradce. Za dva roky už odboru poradců šéfuje. Strmá kariéra pokračuje. Již v lednu 1993 se stává ekonomickým náměstkem ministra obrany. Rozprodává se bývalý federální armádní majetek. Kalousek má pod palcem výběrová řízení a akvizice. Rozhoduje o miliardách, modernizaci tanků T-72, štábním informačním systému, nákupu padáků… Padáky za stovky milionů byly jen troškaření. Modernizace 353 zastaralých sovětských tanků T-72 určených k vyřazení stála neuvěřitelných 19 miliard korun! Dodávka za štábní informační systém vyšly na více než miliardu korun. Kasárna na Náměstí republiky vyšla na 900 milionů a náhrady za druhotné škody na dalších 500 milionů. Zeman&Zeman získala obejitím výběrového řízení zakázku na mnohamiliardové dodávky potravin armádě. Policie vyšetřuje, firma Z&Z je mezitím vytunelována a zrušena a spolumajitel firmy Z&Z David Petrovický je unesen ozbrojeným komandem a již nikdy není nalezen. Za podivných okolností získává Kalousek drahou vilu v Bechyni a luxusní byt v Praze. Situaci se pokouší zachránit jeho tchán Kašák tím, že mu tyto peníze půjčil z vlastních prostředků. V září 2002 jsou u Orlíku zastřeleni Kalouskův švagr Lubomír Kašák a jeho společník ve firmě IDOS Zdeněk Němec.Z majitelů IDOSu zůstává naživu jen minoritní 5% vlastník. A jaké překvapení – jmenuje se Radka Kalousková! Jak známo, mrtví nemluví. Zrovna v době, kdy policie šetří podivné zakázky jejich firmy IDOS od příbramské radnice, kterou šéfuje Kalouskův politický kolega Josef Vacek a z povzdálí tahá za provázky známý příbramský kmotr Jaroslav Starka. Kalousek má prostě prsty ve všem, co jen malinko smrdí penězi a mocí. Co je ale pro stát nejhorší, to jsou  nejschodkovější rozpočty ČR v historii (107, 187 mld.) a navzdory předvolebním slibům zvyšování daňové zátěže obyvatelstva a tím programové brzdění ekonomiky a v důsledku toho zvyšování chudoby obyvatelstva.>>>

Pokrytectví premiéra Nečase

Břetislav Olšer

Pan premiér Petr Nečas je liška podšitá. Hraje si na spravedlivého podle socialistického hesla: Padni, komu padni, přitom je však  jako na obrtlíku. Rázně odvolaný ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil podle Nečase prý požadoval v době šetření zvýšení rozpočtu pro svůj rezort. "To by mělo rozkladný účinek na ostatní ministry. Nemohu připustit privilegované zacházení a jinak přistupovat k ministrům za ODS. Nevěřím, že by Pospíšil zvládl rozpočet pro zbytek roku i přípravu rozpočtu na příští rok bez žádostí o navýšení," řekl Nečas. Takže, najednou je Nečas férový chlap, co rozdává rány všem stejně. Odeesák neodeesák. Ovšem, pokud se jedná o Alexandra Vondru z ODS, bil se za něj jako lev. Nedávno tvrdil, že ministr financí Miroslav Kalousek hrubým způsobem ovlivňuje vyšetřování případu firmy Promopro, která získala spornou zakázku v době českého předsednictví EU. "Není ani vyšetřovatel, ani soudce a na výroky, co je a není trestným činem, by měl být velmi opatrný," prohlásil Nečas a do krve hájil Vondru, který byl v době českého předsednictví EU vicepremiérem právě pro evropskou problematiku a způsobil škodu pro český stát ve výši 388 356 677,57 korun. Celkem přitom stát zaplatil firmě ProMoPro, kterou v roce 2008 vybral bez výběrového řízení, 525 milionů korun. V době, kdy byla vláda premiéra Mirka Topolánka v demisi, žádal Vondra o navýšení rozpočtu na akce v rámci předsednictví, že chybí téměř 400 miliónů korun. Kalousek navýšení o 371 miliónů bez mrknutí oka odkýval a následně ho schválila i trojkoalice. V případě kauzy Pospíšil se jednalo jen o hypotetickou miliardu pro rezort spravedlnosti, což byla podle Nečase částka, která by mohla demoralizovat ostatní členy vlády, a chtěli by také peníze… To jsou mi paradoxy, pane premiére. Vyrazit po šesti letech nejlepšího ministra s tak komickým zdůvodněním. Hlavně, že farizejsky tvrdíte, jak nikomu nenadržovat. Jednou je super důležitá požadovaná miliarda na dobrou věc, jindy jsou zase stovky skoro tutově ukradených milionů brnkačka. Je v podstatě jedno, co za mrva smrdí v tom Augiášově chlévě, zda jde o boj Pospíšil-Rampula, povýšení Bradáčové či miliarda sem, miliarda tam.>>>

Premiér měl vyhodit místo Pospíšila vyděrače

Ivana Haslingerová

Ve středu 27. června 2012 spadla jako blesk z čistého nebe zpráva o bleskovém pádu ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Na to, že pan premiér řeší problémy vlády odvoláváním ministrů namísto aby je přinutil řešit lépe problémy jejich resortů, jsme si již bohužel zvykli. V průměru vyhazuje jednoho za čtvrt roku a není proto překvapením, že k sedmi vyhozeným přibyl osmý. Co ovšem je na  odvolání ministra Pospíšila zarážející, to je rychlost odvolání. Ministr Pospíšil v klidu odešel k večeru 26. června  ze zasedání vlády a netušil, že se tam již nevrátí, že druhý den poběží  hned ráno jeho letitý stranický kolega a bývalý přítel na Hrad a bude tam již v 11 hodin prosit udiveného pana prezidenta o okamžité podepsání demise Jiřího Pospíšila, jako by v opačném případě měla vypuknout třetí světová válka. Přitom úsměvné důvody, že Pospíšil chce navýšit rozpočet resortu, rozhodně takovou rychlost nepotřebovaly. Stačilo přece říci, že mu peníze nedá. Nehledě k tomu, že panu Vondrovi TÉHOŽ DNE peníze jeho úřad poskytl. A právě toto nevysvětlitelné chování vede občany k přesvědčení, že pan premiér před nimi něco tají.  Čtenáři se mne ptají, zda nevím, co za takovým jednáním stojí. Otevřeně odpovídám, že nevím, ale že je mi jasné, že musel být neskutečně vyděšen nějakou zprávou, kterou získal bezprostředně předtím, než tak jednal. Zprávou, která musela být tak hrozná, že jednal s rychlostí, jako by šlo o únos či hrozbu zastřelení někoho blízkého.   A samozřejmě nejen mne, ale snad každého napadla i myšlenka, že jde o vydírání, protože takové machiavellské chování, jaké předvedl pan Nečas, je v současných vnitropolitických poměrech něčím zcela, ale opravdu zcela  mimořádným a je jasné, že musel být neskutečně zděšený. Co se mohlo stát toho 27. června ráno?Jediné co se tehdy stalo bylo, že to ráno předložila na svou obhajobu paní Parkánová Imunitnímu výboru dokument, který se všichni členové jali studovat. Je známo, že se hájí mj. tím, že jí pan Miroslav Kalousek slíbil dokument kvůli jehož neodevzdání je popotahována policií, vypracovat a neučinil tak. Hysterické reakce pana ministra Kalouska na toto téma jsou veřejně známé a je dokonce obviněn z hrubého zastrašování prokurátora. A je také známo, že pan Pospíšil by nechal policii konat. Nic jiného se tehdy neudálo. Je to samozřejmě jen domněnka. Ale to ráno se muselo stát něco opravdu velice závažného, že vždy spíše uvážlivý premiér jednal jako vyděšený zajíc, když vyhodil ministra, který má u občanů podle průzkumů veřejného mínění  skvělé postavení a který díky zatčení Ratha a uvedením do pohybu i dalších skandálních kauz začínal vracet ODS glanc.  Zbavit se takového politika může mít pro předsedu strany i vlády stejné důsledky jako podpis vlastního rozsudku k politické smrti. A jak znám pana premiéra, tak si je tohoto dobře vědom. Proto je jasné, že skutečný důvod pro jeho chování musel být nesmírně silný a nebezpečný. Nasvědčuje tomu i okamžitá reakce pana prezidenta. Tak by jednal jen v krajním případě, například kdyby šlo o zprávu, že pokud neodvolá pan Nečas pana Pospíšila, padne vláda. Ať již byly důvody pro jednání pana Nečase jakékoliv, je bezdůvodné odvolání pana Pospíšila nejen pro něj, ale pro celou ODS a potažmo pravici v ČR velké neštěstí. Neměl se nechat nikým vydírat a vyhodit naopak okamžitě vyděrače.>>>

Premiéra muselo něco hrozně vyděsit, věřme, že to nebyla nastražená past

Ivana Haslingerová

Ve středu 27. června 2012 spadla jako blesk z čistého nebe zpráva o bleskovém pádu ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Na to, že pan premiér řeší problémy vlády odvoláváním ministrů namísto aby je přinutil řešit lépe problémy jejich resortů, jsme si již bohužel zvykli. Rychchlost odvolání hodná mistra světa Vettela na mistrovstvích Formule 1 a také to, že se pan premiér obával zprávu o odvolání říci panu ministrovi do očí na zasedání vlády den před tím. Ministr Pospíšil v klidu odešel k večeru 26. června  ze zasedání vlády a netušil, že se tam již nevrátí, že druhý den poběží  hned ráno jeho letitý stranický kolega a bývalý přítel na Hrad a bude tam již v 11 hodin prosit udiveného pana prezidenta o okamžité podepsání demise Jiřího Pospíšila, jako by v opačném případě měla vypuknout třetí světová válka. Přitom úsměvné důvody, že Pospíšil chce navýšit rozpočet rezortu, rozhodně takovou rychlost nepotřebovaly. Stačilo přece říci, že mu peníze nedá. Nehledě k tomu, že panu Vondrovi TÉHOŽ DNE peníze jeho úřad poskytl. A právě toto nevysvětlitelné chování vede občany k přesvědčení, že pan premiér před nimi něco tají. Přiznám, se, že i mně se v této souvislosti v podvědomí vybavilo zatčení Rudolfa Slánského na oslavách narozenin jeho blízkého přítele Gottwalda. Čtenáři se mne ptají, zda nevím, co za takovým jednáním pana premiéra stojí. Otevřeně odpovídám, že nevím, ale že je mi jasné, že musel být neskutečně vyděšen nějakou zprávou, kterou získal bezprostředně předtím, než tak jednal. Zprávou, která musela být tak hrozná, že jednal s rychlostí, jako by šlo o únos či hrozbu zastřelení někoho blízkého. Zprávou, kterou zřejmě neměl čas si prověřit a která může být jen chytrým blafováním někoho, kdo chce rozeštvat nejen dva bývalé kamarády a dnes vlivné politiky, ale zejména, kdo tímto rozeštváním chce zničit ODS a vládu a profitovat z toho, co Petr Nečas udělá. A on skutečně zprávě uvěřil, protože takové machiavellské chování, jaké předvedl, je v současných vnitropolitických poměrech něčím zcela, ale opravdu zcela  mimořádným a je jasné, že musel být neskutečně zděšený. Pokud se ukáže, že to byl důvod jeho zděšení pravdivý, pak učinil dobře. Pokud ovšem naletěl bez ověření na našeptávání mazaných protivníků podobně, jako naletěl nesmyslu, že je Ladislav Bátora nacista, pak je to nejen pro něj, ale pro celou ODS a potažmo pravici v ČR velké neštěstí. Kéž by to tak nebylo!>>>

Sláva, pravice má konečně koho volit za prezidenta!

Ivana Haslingerová

Stal se zázrak! Již jsme nedoufali, ale konečně je mezi kandidáty na prezidenta opravdu pravicový člověk vyznávající hodnoty svobody jednotlivce a minimálního státu. Člověk, který ví, co obnáší politická práce doopravdy, protože je od doby podpásového Sarajevského atentátu již 16 let v každodenním neustálém kontaktu s prezidentem republiky Václavem Klausem a nevidí proto pouze její lesk, ale i tvrdou práci v pozadí. A když se i přesto pouští do boje o prezidentský post, je jasné, že to myslí s nápravou politiky u nás doopravdy. Člověk, který nezradil pana prezidenta nikdy, ani v největších štvanicích proti němu po Sarajevu. Je totiž jednoduché stát po boku člověka za doby jeho slávy, ale je velice těžké dělat totéž za doby pronásledování. A především člověk, který je čitelný a nikdy nezradil své ideály a postoje. A nejen nezradil, ale dokáže za ně svým ostrým perem tvrdě bojovat. Ano, stal se zázrak a Machovi Svobodní na svém nedávném celorepublikovém sněmu zvolili současného osobního tajemníka prezidenta republiky a ředitele jeho politického odboru Ladislava Jakla svým kandidátem na prezidenta republiky a on jejich nominaci k jejich velké radosti přijal. Nyní shánějí 50 000 podpisů pod petici za jeho kandidaturu na funkci prezidenta ČR. Vážení čtenáři, obracím se proto na Vás s žádostí o pomoc při sběru těchto podpisů. Když se podaří shromáždit 50 000 podpisů, bude se moci Ladislav Jakl účastnit prezidentské volby. Bude tak mít nárok na spoty v televizi a rozhlase, plakátovací plochy, bude zván do debat kandidátů – bude to zkrátka mimořádná příležitost seznámit veřejnost s hodnotami svobody jednotlivce a minimálního státu, ve které společně s ním věříme. Petici nelze organizovat elektronicky, je potřeba shromáždit papírové archy s vlastnoručními podpisy. Prosím, vytiskněte si petiční arch: http://www.svobodni.cz/files/docs/petice-jakl.pdf, zajistěte podpisy lidí ve svém okolí a pak ho pošlete na adresu uvedenou dole na archu. Pokusme se každý za sebe nasbírat co nejvíc podpisů. Osobnost jako Jakl stojí za to!>>>

PRÝ BYLO ZA KOMANČŮ LÉPE

Petr paulczynski

Podle nějakého výzkumu se ukázalo, že tuto hovadinu si myslí až třetina středoškoláků. Toto zjištění ukazuje, že tak zvaná Hubálkova konstanta je pravdivá. Že nevíte co to je? Nu, objasním. Zde je páně Hubálkova definice: Podíl "pitomců" v jakémkoliv národě činí třetinu. To co je pro nás jako národ typické je "malověrnost, skepse, zvláštní směsice buranství." Když se nad tím zamyslím, jsou však možná ti středoškoláci jenom "volaací zmetění". Zřejmě tuto hovadinu slyší doma. Pak buď žijí v rodině bolševika, nebo někoho komu socík vyhovoval. Nikdo se nestrhal, kdo neokrádal stát, okrádal sebe a rodinu, v pátek v poledne vyrazil na chatičku a v kufru embéčka si vezl pár ukradených cihel a půl pytlíku cementu. A to tatíkovi dneska nechtějí trpět, šmejdi kapitalističtí. Důležité bylo, že všichni měli stejné hovénko, nikdo neměl bavoráka nebo meďoura, když já měl škodověnku. Asi svým dětičkám zapomněli říct, že džíny si mohli koupit akorát tak v Tuzexu, do zahraničí mohli akorát tak k Balatonu a to ještě s ROH a museli jste vypsat do celního a devizového prohlášení každý zlatý řetízek... Takže bych těm spratkům hloupým nebo navedeným přál na chvíli se vrátit tak o 30 až 35 let zpátky. A taky se ptám, co dělá naše školství, že třetina středoškoláků je zcela pomatená.>>>

 

Nigel Farage: "EU není nedemokratická, EU je protidemokratická a musí se rozpadnout!"

Ivana Haslingerová

Na pozvání předsedy konzervativní, pravicové a euroskeptické Akce D.O.S.T. Michala Semína navštívil 18. června 2012 Prahu nejvýraznější kritik evropské centralizace, předseda konzervativní pravicové euroskeptické politické frakce "Evropa svobody a demokracie (EFD)" v Evropském parlamentu, europoslanec Nigel Farage. Názory tohoto europoslance budily kdysi výsměch evropeistů, nyní se mu již nesmějí. Vědí, že nehovořil do větru a jen ti nezarytější kladou proti jeho konkrétní kritice prázdné ideologické fráze. I v jeho rodné zemi jsou již dvě třetiny Britů proti členství v EU a jeho strana byla v evropských volbách druhá. Pro Akci D.O.S.T. a její příznivce byla návštěva pana Nigela Faraga velkým povzbuzením v jejich boji za vymanění se z útrob dravé bájné mořské obludy Charybdy – EU – která požírá všechny národní kultury, stráví je a vyvrhuje jako jednolitou páchnoucí hmotu natráveného euroguláše, do kterého zahrnula do té doby Evropě cizí směry a hnutí jako multikulturalismus, islamismus, homosexualismus, ekologismus a mnoho dalších nebezpečných -ismů.  A co víc, tato Charybda stříká obsah svého žaludku volně do světa. Není proto divu, že se na přednášce Nigela Faraga sešli všichni opravdoví vlastenci a sál v budově ČSVTS na Novotného lávce v Praze byl nabit k prasknutí. Pan Farage nikdy neustoupil od svých euroskeptických názorů, ostatně stejně, jako náš pan prezident. V současné době, kdy začíná otevřeně probíhat bitva za záchranu demokracie  v EU stojí obě tyto osobnosti v jejím čele. Nebylo proto překvapením, že Pražský hrad byl na přednášce Nigela Faraga zastoupen nejbližšími spolupracovníky pana prezidenta – jeho osobním tajemníkem a předsedou Politického odboru Hradu Ladislavem Jaklem, kandidátem na budoucího prezidenta za Svobodné, vicekancléřem Petrem Hájkem a poradcem pro zahraniční politiku Jiřím Brodským. A nechyběl ani přítel pana Faraga z Evropského parlamentu, europoslanec a kritik současné EU Ivo Strejček. Senát reprezentoval senátor Petr Pakosta s chotí.>>>

 

Demokratická revoluce v Evropě?

Ladislav Zemánek    

     V pondělí 18. června poctil Prahu svou návštěvou známý britský europoslanec a snad nejhlasitější kritik Evropské unie Nigel Farage. Součástí jeho nabitého programu, v němž nechyběla ani schůzka s prezidentem republiky, bylo i veřejnosti otevřené podvečerní setkání v budově ČSVTS na Novotného lávce. Jeho vystoupení bylo energické, zábavné, přesto však věcné, slovem strhující. Očekával-li od jeho návštěvy předseda Akce D.O.S.T. Michal Semín (právě toto konzervativní sdružení celou návštěvu zorganizovalo), že „vlije českému euroskepticismu trochu té čerstvé krve do žil,“ pak se domnívám, že taková očekávání nebudou zmarněna. Troufám si tvrdit, že Faragova plamenná slova stran demokratické revoluce, která se v Evropě začíná šířit, padla na úrodnou půdu. A právě otázce „demokratické revoluce“ se v následujících řádcích budu podrobněji věnovat. A co tedy dělat? Především bojovat na dvou frontách – v Bruselu a doma. V Bruselu je potřeba pokud možno napadat plány, s kterými tamní autokraté přicházejí, bránit jim v prosazování jejich zvrhlých idejí a doma působit na veřejnost, možno říci vychovávat ji tak, aby byla připravena ujmout se správy vlastního státu; tento těžký úkol zajisté nepřináleží pouze příslušné politické straně, naopak velkou roli by mohly sehrát kupříkladu církevní instituce. Naše vlast se již nikdy nesmí stát předmětem experimentů v rukou snílků, pro něž je jejich utkvělá představa o nové společnosti přednější než svoboda. Bez účasti co možná nejširších vrstev lidí nemůže demokracie dlouhodobě fungovat.Nač propojení s tradicí? Odpověď je prostá: Nemůže být totiž svobody bez křesťanství – o tom však až v dalším článku.>>>

 

Prezident s chotí otevřou Jižní zahrady Hradu

Prezident republiky Václav Klaus společně s manželkou Livií Klausovou ve středu dne 20. června 2012 v 10.00 hodin slavnostně otevře . Zahrady prošly náročnou rekonstrukcí a otevírají se v podobě, v jaké byly v letech 1920 – 1929 vybudovány architektem Josipem Plečnikem. Pro veřejnost se zahrady otevřou ve 12.00 hodin.Prezidentský pár po zahradách provedou historické postavy; hlavním průvodcem bude dcera T. G. Masaryka Alice, v Rajské zahradě prezidenta pozdraví i císař Rudolf II.

 

Vážený pane prezidente,
přijměte upřímné blahopřání k Vašim narozeninám a přání, aby Váš nově založený  Institut Václava Klause (IVK) pokračoval v šíření myšlenek, které podle našeho názoru osloví všechny ty, kterým na dění v naší vlasti i celé Evropě opravdu záleží.
K tomu ať Vám dopomáhá Bůh.
Za redakci revue Fragmenty Ivana Haslingerová a Jiří Pancíř

 

Inkvizice vyrůstala ve 13. století ze strachu před společenskou změnou

Ivana Haslingerová

Arcibiskupství pražské vydalo výtisk čtvrtletníku Salve věnovaný výhradně inkvizici. Dle slov jeho šéfredaktora, Jeho Eminence Dominika Kardinála Duky OP, byl vydán proto, aby si lidé uvědomili skutečný obraz inkvizice proti tomu, jaký získala díky nepřesným historickým znalostem. Její obraz je spojovaný s řadou mýtů a mylných stereotypů. Kniha odpovídá na to, kde se tyto stereotypy rodí, když v učebnicích dějepisu je realita popsána vesměs přesně. Dospívá k závěru, že nejvíce mylných představ proniká do názorů školní mládeže především díky masochistickým filmům. Běžných 450 000 soudních procesů, které mají za následek například čtrnáctidenní nošení přehozu s nadpisem „Jsem kacíř“, by diváky neuchvátilo, ale některé z půl procenta inkvizičních procesů, které vedly k odsouzení a k  trestům smrti, které ve středověku byly udělovány světskými soudy velice kruté, jsou pro filmaře jako stvořené. A co teprve středověké mučící nástroje užívané světskou mocí při výsleších! A především pro filmaře tak žádané prázdné, tupé výrazy mučených obviněných... "Ano středověk byl opravdu z pohledu dnešního člověka krutý, on ale i život v něm byl mnohem těžší a to i na tehdejších neútulných hradech. Je pochopitelné, že filmaři ho používají pro návštěvnost, ale co je na filmech o inkvizici podpásové je to, že není podtrženo, že inkvizice pouze pracovala na principu policie, po vyšetření zločinu předala hříšníka světským soudům a ty jednaly podle tehdejších předpisů. Tedy mučením se snažily vynutit přiznání a pak vynášely tresty dle tehdejšího světského práva. Inkvizice nebyla při těchto výsleších přítomna. Režimy, které se snažily nalézt alespoň něco k očernění katolické církve tyto filmy vítaly a povedlo se díky nim v divácích vyvolat dojem, že církev byla neskutečně krutá. U nás napáchal obrovskou paseku např. film Kladivo na čarodějnice," uvedl pan kardinál. Nechci vyviňovat inkvizici z jejich činů, ale je nutné zasadit vše do doby, kdy působila,  a spíše než tresty, které vynášel ten který tehdejší velmož na svém  panství, je důležité si položit otázku, proč to udávání tehdejší kněží dělali. A právě na to odpovídá výše citovaná kniha a o tom si povídal pan kardinál s přítomnými v sídle dominikánů v Jilské ulici v Praze. "Snahou mocenského aparátu bylo vyrovnat se se společenským strachem. Šířením nenávisti proti společenstvím, které popírají základní hodnoty.  Inkvizice měla v tomto dvojí roli - praktickou ochranu společnosti a prevenci. Byla policejním nástrojem společnosti. Hledala ideové zdroje, které by mohly společnost ohrozit. Stále se pohybovala v symbioze církev-stát. V rovině střetu mezi církví a státem. Pro současnou společnost je inkvizice těžko pochopitelná, leč současný stát používá v boji s tzv. extrémismem podobné nástroje. Můžeme říci, že v 18. století dochází k zániku propojení duchovní a sekulární sféry. Inkvizice není instituce, s níž církev začínala. Církev začínala jako disidenské hnutí. Její ideová struktura odmítala tehdejší systém," uzavřel pan kardinál.>>>

Hej, byrokrati, přiznejte se! Kteří z vás jsou zbyteční a odejdou?

František Matějka

Plán na zeštíhlení veřejné správy má udělat Karolína Peake, jejíž Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí byl vytvořen uměle jen proto, aby seděl počet rozdělených křesel. Vtipné. Podívejme se na boj s přebujelou veřejnou správou za deset let zpět. Všechny vlády měly boj s reformou státní správy v programech, žádná ho ale neprosadila. Po nástupu současné vlády přišla první vlaštovka: „V současnosti zahajujeme projekt, jehož prvním výstupem je seznam všech agend vykonávaných ve veřejné správě. Aktuálně ho kontrolujeme, jsou jich stovky,“ řekla Štěpánka Cvejnová, ředitelka odboru efektivní veřejné správy na ministerstvu vnitra. V České republice totiž neexistoval oficiální přehled o tom, co který úřad dělal, přičemž v řadě případů pracovaly na tomtéž, aniž by to o sobě věděly. To byl říjen 2010. Máme červen 2012, seznam neexistuje dodnes a po nulových výsledcích ambiciózního plánu z října 2010 přichází Karolína Peake, aby nově předložila vládě materiál s názvem „Příprava úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě“. Nejde o nějaký výsledek plánů předchozích, ale plán na nový plán. Kvůli němu paní Peake rozeslala ministerstvům formuláře, v rámci kterých nechce po byrokratech nic vtipnějšího, než aby sami o sobě řekli: „ano, jsem zbytečný, propusťte mě.“ Je to stejně vtipné, jako když tu akci dostala na starost zrovna ona, jejíž Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí byl vytvořen uměle jen proto, aby seděl počet rozdělných křesel v koaliční vládě. Nevím jak Karolína Peake, ale já jsem si téměř jist, že ani teď se nám polovina byrokratů sama nepřizná, že jí společně s jejich úřady a institucemi živíme uměle a zbytečně. To by totiž musela vláda nejprve odstranit příčinu, kterou je opatrovnická forma státu, který si na svůj hřbet vzal víc, než je schopen unést. A na to současná vláda koule rozhodně nemá. >>>

Bohuslav Sobotka nemá právo hovořit za všechny občany

Ivana Haslingerová

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka oceňuje dopis německého prezidenta Joachima Gaucka našemu prezidentu republiky Václavu Klausovi u příležitosti 70. výročí lidické tragédie. Ani slovo o tom, že dopis je adresován Václavu Klausovi, kterého si zřejmě německý prezident váží. Místo, aby byl pan Sobotka hrdý na to, že má pan prezident úctu svého kolegy, a to takovou, že se mu omlouvá po sedmdesáti letech za zvěrstva způsobená v Lidicích, dovoluje si ho kritizovat za údajný nezájmem o účast na pietním shromáždění v Lidicích. Argumentaci prezidentské kanceláře, že účast Václava Klause na důležité mezinárodní konferenci v Los Angeles je dlouhodobě plánována a nemohou ovlivnit změnu jejího termínu na jiné dny, neboť nejsou jejími pořadateli, považuje pan Sobotka "za neuvěřitelně kuriózní". To, že pan Sobotka velmi důležitou konferenci v Los Angeles o globálním vládnutí považuje za jednu z nesčetných konferencí pořádaných v zahraničí svědčí o jeho osobní neznalosti zahraniční politiky státu a je to jeho věc. Pokud ale si dovolí napsat, že "Vystoupení prezidenta Klause ve světě nás velmi často naplňují hlubokými rozpaky," pak proti tomu se ostře ohrazuji! Není zatím vládcem celého národa, jen jedné s mnoha stran u nás, navíc v současnosti strany s velmi poštramocenou reputací. Takže hovořit jako vládce v množném čísle "za svůj lid" mu rozhodně zdaleka ale opravdu zdaleka nepřísluší. Troufám si říci že nejen já, ale i mnoho dalších občanů jsme na vystupování prezidenta republiky v zahraničí hrdí a rozhodně se nepodivujeme nad tím, že důležitá mezinárodní konference v Los Angeles u něj dostala přednost před Lidicemi. Víme, že jako vlastenec do Terezína a do Lidic jezdí Václav Klaus takřka každoročně a nejen jezdí, ale pronáší vždy skvělé projevy. Jen loni jsme o tom psali v článku: "Musíme zásadně rozlišovat individuální zločiny a státem organizovaný projekt průmyslového vraždění." Takže rozhodně nejsem popouřena, že jednou musel pan prezident dát přednost účastnit se konference o budoucnosti a nikoliv o minulosti naší země. A od pana Sobotky je útok na něj proto velmi nedůstojný. >>>

Pravice leží na ulici, stačí ji zvednout...

Bedřich Havlíček

Pravice v té formě, jaká dnes sedí v parlamentu, dohrála svoji historickou roli. Pokud si někdo myslí, že by měla ještě dostat čas se historicky znemožnit, šlo by už o přesčas. Stihla toho ve dvou volebních obdobích až až, i když jedno bylo dokonce o polovinu zkrácené, a u toho druhého taky není jisté, jestli se dohraje v plné hrací době. Podepsáním několika bianko směnek - z nichž ta první nemá jen jedno čisté políčko na částku, ale nekonečný sloupec - ztratila tahle vláda svoje opodstatnění. Volili jsme ji jako brzdu řecké cesty, na kterou nás hodlají zatáhnout socialisti,  a ne jako gubernátora, který tady bude prosazovat vůli tatíčka cara z dalekého Bruselu. Takže jak vypadá naše "pravice" verze 2.012? A je to vůbec pravice? Sestup a pád ODS pro mě začal v momentě, kdy se Topolánek na pár okamžiků stal papírově největším premiérem v EU. Rychle poznal, že gule nejsou to pravé pro řízení takového kolosu, a že pokud si chce tykat se Sarkozym a chodit u Berlusconiů jen tak podomácku nalehko, musí změnit postoj. Pochopil, že široké rozkročení beskydského horala, kterým vyhrál volby, se do téhle společnosti nehodí - tady se od lidí jeho formátu čeká spíš stoj spatný a uctivý předklon.  A tak se z opatrného odpůrce integrace stal přes noc eurofederalista nejeurofederalističtější (EE), a za pochvalné poplácácní od Barrosa a obdivné zamručení půvabné Anděly by Lisabonskou smlouvu podepsal třeba vlastní krví, a třikrát podtrhl Dalíkovou. Po něm přišel Nečas - a s odstupem času mohu říct, že doslova. Přinesl naději - spíš tu zoufalou, stéblasechytající - a přinesl styl výrazně odlišný od Topolánka. Pokud mu šlo o to potvrdit starou pravdu, že každá změna je k horšímu, tady byl stoprocentně úspěšný... bohužel. Média mu říkala Pan Čistý, ale výstižnější by bylo Pan Sterilní. Ze všeho nejvíc připomíná destilovanou vodu - bez barvy, bez chuti a bez zápachu. Vyplní prostor, který dostane k dispozici, ale ani se nepokusí získat nějaký navíc vlastním přičiněním. ODS, už tak dost vyměklá léty nehybnosti, pod jeho vedením vyměkla docela na sra... jak kýbl kytu. Díky tomu nám dnes fakticky vládne Kalousek - kariérista s lidoveckou houževnatostí a s ohařím čichem na prachy. Do vysoké politiky se pronáměstkoval, a tak to s mokrými hadry ve funkci nadřízených umí. On určuje témata, on určuje kdo, co, kde, jak a s kým... že, pane premiére? Jednotným schválením Bruselského Paktu ODS rozhodně ztratila poslední šanci stát se apoň menším zlem v příštích volbách.>>>

 

Komunisté nemají právo hlasovat o církevních restitucích!

Ivana Haslingerová  

KSČM je přímým nástupcem KSČ, která v 50. letech okradla církve o jejich majetek a perzekuovala jejich představitele v táborech nucených prací jako těžké zločince. Hlasování o navrácení ukradeného majetku komunisty je proto stejný výsměch jako by zloděj rozhodoval o tom, co vrátí oběti, kterou sám předtím okradl. Je potěšitelné, že si toto již uvědomují někteří poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Poslanec za  TOP 09 a místopředseda hospodářského výboru Jan Husák vyzval poslance KSČM, aby se zdrželi hlasování o zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, protože jsou podjatí. „KSČM se nikdy nedistancovala od činů své předchůdkyně spáchaných na obyvatelstvu Československa, nikdy neodsoudila nesmyslné popravy nevinných osob, nikdy nepožádala občany o prominutí napáchaných chyb. Proto je evidentní, že odnětím majetku církvím v 50. letech plně souhlasí a může ty činy i nadále krýt,“ shrnuje důvody možné podjatosti Jan Husák.  Podle Jana Husáka to potvrzují slova z vystoupení poslance Grebeníčka v rozpravě o restitučním zákonu. „Byla to jen snůška demagogických lží," shrnul Husák a dodal: „Vyzývám poslance KSČM, aby se celému národu omluvili a vzdali se práva hlasovat o zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi“.Nezbývá než souhlasit a věřit, že se k jeho výzvě přidají i další slušní poslanci.

OSTUDA V PARLAMENTU

Petr Paulczynski

Neboj vážený čtenáři. Nebudu psát nic o Davidu Rathovi, protože o tom už napsal každý kdo má díru do zadele. David Rath byl rozebrán na mikročástice. Co mne zaujalo nejvíce, bylo chování prezidentského kandidáta. Ten věrný svému předvolebnímu sloganu "když se kecají blbosti, spím" se klátil, klátil až si docela normálně "bucnul". Račte, prominout, ale aby místopředseda vlády a kandidát na prezidenta spal za předsednickým stolem parlamentu, to mi přijde zcela "mimo mísu". A to nemluvím o tom, že vlastně chrápal v pracovní době za veřejné peníze. Ať se na mne nikdo nezlobí, ale moje představa o prezidentovi republiky je jiná. Myslím, že prezidentem by měl být kultivovaný člověk, který reprezentuje stát i svým vzhledem, šarmem a znalostí etikety. Nikoliv vždy a všude spící exot v pomačkaném obleku. Je zajímavé, že k těmto excesům naše média mlčí. Nebo je to tím, že pohledy na spící kníže už patří do zlatého fondu inetrnetových fotografií? Takže přátelé. Když už se rozebírá ostuda v parlamentu, neměli bychom zapomínat i na tuto ostudu.>>>

Ladislav Jakl v prezidentských primárkách Svobodných

Karel Zvára, předseda pražského sdružení Svobodných

Republikový výbor strany Svobodných před časem schválil pravidla pro výběr kandidáta na prezidenta a také uložil Republikovému předsednictvu, aby oslovilo možné kandidáty. K jejich radosti přijal nominaci do vnitřních prezidentských primárek osobní tajemník prezidenta republiky a ředitel jeho politického odboru Ladislav Jakl. Vzhledem k nominaci Ladislava Jakla do primárek se pražské krajské předsednictvo rozhodlo uspořádat mimořádnou besedu s Ladislavem Jaklem, a to v pondělí 11. června ve Vysmátém zajíci. Jelikož očekávalo velký zájem, podmínilo účast zájemců registrací. Všech cca 80 míst bylo ale zaplněno během prvních šesti hodin registrace, nyní se již tedy registrovat nelze. Tak obrovský zájme předsednictvo nečekalo. Ale je to velmi potěšitelné. Z besedy pořídí videozáznam, který bude k dispozici veřejně všem zájemcům. Máte-li účet na Facebooku, sledujte stránky Svobodných i pražského krajského sdružení Svobodných. Ihned po zveřejnění záznamu na Facebooku uvedou Svobodní odkaz pro přehrání záznamu.

Nebezpečný mýtus fráze „To by se jinde stát nemohlo“

Jana Bobošíková

Svým způsobem chápu, že lidé čím dál častěji volají po vládě tvrdé ruky. Když vidí bohorovnost mafií v byznysu či státní správě a korupční skandály, když zažívají nespravedlnost a neslušnost jako standardní součást života v naší zemi. A já se ptám – myslíte si, že až po nás bude dupat cizí velitelská bota, že bude slušnější nebo spravedlivější? Takový vývoj nelze vyloučit zvláště v situaci, kdy mu vědomě či nevědomě fandí většina médií. Svoboda slova, která je podmínkou fungování parlamentní demokracie v mediálním věku, totiž začíná být velmi iluzorním pojmem. Slovo, aby mohlo být svobodně hlásáno, potřebuje prostor v tisku nebo vysílací čas. A ten mnohem častěji dostávají ambiciózní křiklouni než lidé, kteří si svou politickou dráhu jsou ochotní poctivě odpracovat zdola se vším respektem k názoru a volbě svých spolustraníků. To všechno nahrává pouhé technologii moci a nikoliv svobodné soutěži myšlenek a vizí. Když vstupujete do volební místnosti, neptejte se po knížecích titulech a mediální slávě. Uvědomte si, že stejně jako šlechtické tituly, tak i naše média jsou pohříchu v zahraničních rukou. Ptejte se, odkud přišli a co pro vás udělali ti, kteří usilují o váš hlas. Ptejte se na národní zájem a občanské svobody. Nepodléhejte falešné iluzi o dokonalosti zahraničních vzorů. Neříkejte tu děsivou větu „To by se jinde stát nemohlo“. Nebyl to přece český prezident, ale německý, který vyhrožoval médiím, když neuměl vysvětlit financování svého domu. Náš premiér Nečas, kterého za řadu kroků kritizuji, není bývalým maoistou jako šéf Evropské komise Barroso a šéf Zelených Liška, se kterým nesouhlasím snad vůbec v ničem, nebyl vyhoštěn ze žádného státu kvůli narušování pořádku jako zelený europoslanec Cohn Bendit. Nebo byste vážně chtěli, aby o naší státnosti rozhodoval třeba sudetoněmecký věrozvěst europoslanec Berndt Posselt? Líbilo by se vám, kdyby naši vědci museli pracovat pod taktovkou symbolu bruselské korupce Edith Cressonové, komisařky zodpovědné za vědu a výzkum, jejíž skandál vedl až k pádu celé Evropské komise? Máme snad skákat, jak pískají evropští státníci, kteří nadělali spoustu dluhů, nedodržují dohody, nezvládli EURO a ohrozili tak samotnou hospodářskou existenci slabších států? Máme obdivovat německou kancléřku Merkelovou za to, že kvůli řeckým dluhopisům vlastněných německými bankami nenechá Řeky jít vlastní cestou? Opravdu chcete společný evropský stát, jak o něm mluví německý ministr financí Wofgang Scheuble? Kdo pak bude asi vůdcem a kdo bude žít v protektorátu?

 

Svobodní prosí o pomoc v Senátních volbách

Blíží se letní „okurková sezóna“ a bezprostředně po jejím skončení začne kampaň pro volby do Senátu, mimo Prahu také kampaň pro krajské volby. Prosíme všechny členy, kteří chtějí s kampaní pomoci, aby přišli na jednání pražského krajského předsednictva v pondělí 18. června od 18h v salonku kavárny Phenix, kde bude sstaven harmonogram kontaktní kampaně. Budete-li mít čas, můžeme v Phenixu od 20. hodiny společně sledovat Hyde park, ve kterém bude hostem předseda strany UKIP Nigel Farage (pro představu se podívejte na jeho projevy). Krajské předsednictvo

Senátoři slíbili snížit administrativní zátěž při čerpání z fondů EU

Pavlína Heřmánková

Více než šedesát účastníků konference s názvem „Administrativní zátěž a programové období 2014 – 2020“ zaplnilo ve středu 30. května 2012 jednací sál Senátu PČR. Konferenci uspořádaly v prostorách Senátu společně Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Hlavním tématem konference bylo diskutovat a hledat možnosti zjednodušení administrativní zátěže při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro žadatele, příjemce, poskytovatele a další orgány v programovém období 2014 – 2020. „Zájem o konferenci mě potěšil a potvrdil aktuálnost zvoleného tématu. Jednoznačně se ukázalo, že současná velmi byrokraticky a někdy zároveň i nepříliš transparentně nastavená administrace evropských projektů je jednou z bolestí a zároveň i příčin současných problémů čerpání finančních prostředků z evropských fondů,“ okomentoval zvolené téma konference předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, senátor Ivo Bárek, který konferenci zahájil. „Jsem rád, že výstupem konference není pouze celá řada námětů a návrhů na zjednodušení administrativní zátěže, ale že se nám také podařilo se shodnout i na obecnějších závěrech a doporučeních,“ dodal k průběhu konference její moderátor senátor Miloš Vystrčil. Konference se zúčastnili kromě zástupců MMR v čele s prvním náměstkem Danielem Braunem, který je garantem přípravy plánovacího období 2014-2020, i zástupci dalších ministerstev, profesních organizací, neziskových organizací, krajů, měst a obcí a dalších subjektů. Účastníci konference uvítali slib zúčastněných senátorů - členů Výboru pro územní rozvoj Ivo Bárka, Miloše Vystrčila, Pavla Eyberta a Karla Šebka, že se výstupy konference a možnostmi snížení administrativní zátěže pro plánovací období 2014-2020 bude na svých zasedáních výbor podrobněji zabývat. Podrobnější informace o konferenci včetně přednesených prezentací budou nejpozději do středy 6. června k dispozici na www.senat.cz a www.mmr.cz

 Petr Gazdík: Církevní vyrovnání by měla být obecnou politickou prioritou

Pavel Grygar

Poslanec Petr Gazdík vstupoval do politiky jako starosta malé obce. Sám říká, že se dříve hádal s ministrem financí Kalouskem. Dnes je předsedou poslaneckého klubu TOP09/STAN a chce kandidovat v podzimních volbách.

*Vážený pane poslanče, pomalu se blíží krajské volby. V nich jste oznámil také svoji kandidaturu. Kdyby jste uspěl byl by jste starosta, hejtman, poslanec... Jak se to dá vše stíhat dohromady?
Pokud bychom ve Zlínském kraji uspěli natolik, že bychom sestavili koalici a já se stal hejtmanem, pak se poslaneckého mandátu vzdám. Kumulace funkcí je nešvar, se kterým osobně nesouhlasím. Být skutečně pracujícím poslancem a skutečně pracujícím hejtmanem prostě není možné. Ze stejného důvodu už také nejsem starostou Suché Lozi. Pouze z pozice neuvolněného, tedy neplaceného místostarosty pomáhám svému nástupci.
* Několikrát jste zúčastnil diskuzí o církevních restitucích. TOP09 společně z vaší stanou by prý z koalice odešla, kdyby neprošly Sněmovnou a Senátem. Je to pravda?
  Každá strana má nějaké zásadní priority, ze kterých nemůže ustoupit, bez jejichž naplnění pro ni vládní angažmá nemá smysl. Církevní restituce pro nás prioritou určitě jsou, ale hrozby odchodem z koalice by měly být podle mého názoru až tím posledním, k čemu má politik sáhnout. Nejde ale podle mě jen o to, zda to je či není naše priorita. Vyrovnání s církvemi a odluka církví od státu by měla být obecnou politickou prioritou. Není možné, aby stát neřešil majetkové křivdy, které se církvím staly. Všichni ostatní restituenti už uspokojeni byli, církve „doplatily“ na to, že majetek, který jim byl zabaven, byl rozsáhlý. Stát si navíc do budoucna nemůže dovolit financovat církve ze státního rozpočtu, jako je tomu dosud. Každoročně se jedná o dvě miliardy a částka by mohla růst, protože jsou připraveny registrace nových církví, jejichž duchovní musí stát podle stávající legislativy platit. Starajíce se o štěstí jiných nacházíme své vlastní.>>>

Kolaboroval svět s vrahem Džugašvilim aneb Je Jalta neplatná...?

Břetislav Olšer

Oslavili jsme den vítězství ve 2. světové dne 9. května. Je dobré si připomenout co jí předcházelo, čemu se dalo zabránit, jak jsme se v ní chovali my a svět...?

V očekávání 2. světové války se však Československo na svoji obranu připravovalo, ani ve snu nikoho nenapadlo, že by měl stáhnout ocas mezi nohy, jako spráskaný pes. I přes postavené pevnosti na hranicích jsme si nakonec Mnichovskou dohodou nechali kálet na hlavu, naplnili jsme Staromák a tisíce paží hajlovalo na počest nacistů, pak byly kvůli jednomu Heydrichovi popraveny tisíce nevinných v Lidicích, Ležácích či stovky nic nechápajících studentů a nechali jsme české zbrojovky vyrábět zbraně pro Hitlera. Uplynulo skoro šest roků. Nechali jsme si Stalinem nadiktoval v Jaltě podmínky, jak rozdělit svět. Na konferencích v Teheránu či Jaltě šli pár měsíců před koncem války všichni na ruku Stalinovi, co sice vraždil ve velkém, ale hnal nacisty bez ohledu na oběti k ukončení hrůzného světového válečného konfliktu.

Byl v Jaltě regulérní stav?  

Prezident Roosvelt byl v natolik špatném zdravotním stavu, že skoro vůbec nekomunikoval. O nějaké diskusi, či snad tvrdém politickém vyjednávání nemohla být v jeho případě žádná řeč. Lépe na tom nebyl ani Churchill, jenž ztratil v Roosveltovi oporu a sám propadal v průběhu konference těžkým depresím, jelikož v uplynulém roce prodělal tři těžké zápaly plic.Vyjednávání tak držel pevně v rukou Stalin, byť prodělal těsně před konferencí mozkovou mrtvici. Tři těžcí invalidé si tak v Jaltě dělili vládu nad světem. Byla vůbec za takového stavu jaltská konference platná? Inu, čas opět oponou znovu trhl a ti, co vítali nacisty, se opět sešli v únoru 1948 u pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí a provolávali slávu Klementu Gottwaldovi a jeho vítězství. Tato sinusoida přízně různým "bratrům" se pak v Česku mnohokrát opakovala...>>>

Stanislav Rejthar: Dobří vojáci padli…

Jan Kopal           

Motto:    „V Popradu jsem obdržel svoji uniformu, byla úplně nová. Našel jsem ji ve skladišti, které bylo přisunováno za frontou. Oblékl jsem si ji a jak jsem kráčel, napadla mě podivná věc… Jsem Čech, jdu v britském stejnokroji po slovenské zemi, kolem ukrajinští partyzáni a němečtí zajatci, mířím k rumunskému velitelství. A najednou jsem spatřil mrtvolu, a hned jsem věděl, že na ni nikdy nezapomenu. U silnice ležel voják v maďarské uniformě a díval se na mě. Půlka jeho těla ležela na druhé straně cesty. Asi šlápl na minu. Ani oči mu nikdo nezamáčkl, vlastně jen jedno. Jak měl hlavu na stranu, stála mu v druhém prázdném důlku voda. Když jsem se později dostal k našim a večer jsem po dlouhé cestě ulehl do opravdové postele, bylo mi hned jasné, že mi Maďar zase přijde. Stačilo zhasnout a byl u mě. A od té doby na mě nezapomněl nikdy, ať jsme kdekoliv. Vždycky jsem musel vstát a rozsvítit.“ Stanislav Rejthar
Memoárová literatura zahraničních československých letců zažila po roce 1989 velký boom, přesto zájem o ni neklesá ani v posledních letech. Důkazem je v pořadí už třetí vydání knihy Stanislava Rejthara „Dobří vojáci padli…“. Třetí vydání vyšlo v roce 100. narození plk. letectva ing. Stanislava Rejthara. K předchozímu vydání došlo v letech 1999 a 2002. U příležitosti znovuvydání této knihy nakladatelstvím VOLVOX GLOBÁTOR o knize i autorovi zasvěceně pohovořil PhDr. Lubor Václavů, bývalý šéfredaktor časopisu „Historie a vojenství“, rodinný přítel, historik a vysokoškolský učitel. Osobnost Stanislava Rejthara se dá shrnout do tří slov: křesťan, vlastenec, nekomunista.>>>

 

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka v první etapě prezidentských primárek ODS porazil s velkou převahou europoslance Evžena Tošenovského. K našemu blahopřání řekl, že děkuje všem voličům za hlas pro něho a dodal: "Vyhrát první etapu je jistě příjemné, ale soutěž terpve začíná. Výsledek je pro mě přesto velkým impulsem do dalších etap primárek.“

 

Kožušníkův eStat.cz byl iniciátorem redukce ministerstev již v roce 2005

ivana HAslingerová

V posledních dnech se stále častěji setkáváme s různými návrhy na snížení počtu ministerstev. Vzpomínám, že Kožušníkův eStat.cz byl iniciátorem této redukce již v roce 2005. Je potěšující že návrh europoslance Edvarda Kožušníka na redukci ministerstev dle formátu 1+9 se konečně stal základem pro plánovanou reformu ústředních orgánů státní správy. Aby plánovaná reforma měla všeobecně očekávaný přínos v podobě rozpočtových úspor a snížení byrokratické zátěže, musí se ale držet svých původních cílů. eStat proto vytyčil 10 cílů, které by realizátoři reformy neměli opouštět. Seznam deseti cílů pro úspěšnou realizaci reformy státní správy naleznete na jeho webu ZDE. Doufejme, že se jimi bude vláda řídit.

 

Perpetuum mobile

Josef Fousek

Soudruzi už se bouře přehnala zamněte si ruce / stali se z nás demokraté pryč je revoluce / Lidem už je zase jedno co je kolem špíny / soudruzi a to je voda na ty naše mlýny / Hlavně čekat ruce stranou co se z toho vyvrbí / v pravý čas si obrátíme své kabáty na ruby / Až tu bude prosperita ukážeme stádu / jak dokáže nový Únor přes noc svrhnout vládu

Oprášíme stará hesla tajemníky sjezdy / na ulicích na továrnách budou zářit hvězdy / Znovu meze rozoráme soukromníky zničíme / kulaky a disidenty do Mírova strčíme / Místo sochy Masaryka bude zase Klement / s čibukem a beranicí tvrdý jako cement / Zase budou konference porady a žranice / posudky a kádrování připravené milice/ Žádný Mnichov Zurich Paříž - na Orlickou na ryby / na hranice dáme dráty a do banky přísliby

Rudé právo bude velké / jako plachta cirkusu / pionýrky poběží si / na tribunu pro pusu / ženy muži v jednom šiku / půjdou hrdě na schůzi / přivítá je slavná věta: / Soužky a souzi /Učitelky učitelé / budou učit jako dřív / že Vladimír Iljič je / v našich srdcích stále živ

Za čtyřicet let pak znovu /až nebude z čeho brát / přijde Něžná revoluce / vrátíme jí zpátky stát / Pak budeme znovu čekat / až budeme při síle / nový Únor uděláme / Perpetuum mobile

Semafor, prosinec 1989, z knihy Josefa Fouska "Fuskovy protistátní písně", ilustroval Jan Kristofori - Academia 2002

P.S. Když jsem tuto báseň recitoval v roce 1994,1996, 2000 v Kanadě a v USA exulantům, slyšel jsem reakce: "Bože to snad už ne!"

Nastává nástup ochlokracie?

Mgr. Bc. Jan Kopal

                V poslední době se ve všech pádech skloňují slůvka „lůza“ a „ochlokracie“ (řecky οχλοκρατ?α, latinsky ochlocratia je vláda lůzy, také označovaná jako lůzovláda. Dle Aristotela ochokracie je zvrhlá forma demokracie). Tyto diskuse bezesporu souvisí s celkovým vyčerpáním stávající formy demokracie a zejména chováním a prezentací našich politiků. Je jisté, že nespokojenost občanů bude časem ještě narůstat a do ulic bude vycházet čím dál tím více lidí. Je to jejich legitimní a nezpochybnitelné právo. Druhou věcí je, kdo tyto nálady podněcuje a vyvolává. Cui bono? Komu ku prospěchu? V zásadě jsou zde latentně přítomné síly, které už po léta šíří blbou náladu z havlovského nevětraného pelechu. Ne náhodou se potom spontánní protesty zvrhávají a jsou řízeny paranoidními jedinci. Vládnoucí struktury ale také začínají svými úlety připomínat onu kritizovanou lůzu z ulic – počínaje pokleslým slovníkem, aférami a aférkami hodnými IV. cenové skupiny nebo Tarantinových příběhů z podsvětí. Jsou zralé na komplexní výměnu kádrů. Je to dáno pofidérním výběrem a i jistým opotřebováním lidských zdrojů v běhu času. Osobně se nejvíce bojím toho, že dojde k tomu, že lůza bude vládnout lůze. Blbci budou na koni, hlas moudrých umlčen a průměrnost či dokonce podprůměrnost se stane normou.

 

Protesty proti prezidentu Klausovi a kardinálu Dukovi jsou HODNY jenom nádeníků DUCHA

Jaroslav Kronus - Kolín

Protestuji a to s plnou vážností proti stále silnějším a vulgárnějším atakům proti současnému presidentu ČR a v posledních dnech i proti českému primasu kardinálu Dukovi !!!

Současný ekonomický, sociální a hlavně mravní stav v naší zemi má mnoho příčin . V době eskalujících střetů sociálních, interetnických, které jemně přerůstají i v rasové a ekonomické je opravdu HODNO jenom nádeníků DUCHA počínaje konzumentem v podobě navoněné bídy a konče lumpneproletariátek vinit apriori ze všeho či spíše označit na viníka No. 1 současného presidenta !!!!

Co je ovšem vrcholem nechutnosti a ztráty soudnosti překroutit slova českého primase o možném nástupu vlády lůzy. Tento moudrý, uvážlivý a hlavně nekonfliktní muž zocelený kromě jiného několika lety kriminálu v éře vlády KSČ pouze upozornil a to způsobem hodným vrcholného duchovního, že od chaosu k vládě lůzy je jenom krůček! Snad je to srozumitelné i těm, kteří ať pod vidinou koryta , vyvolávání chaosu či dokonce přípravy "změny režimu" mají obsesi hnát vodu na mlýn těm silám, které sledují pouze svoje a to většinou stranické, partikulární či dokonce geopolitické zájmy !!!!

Nejsem odpovědný za absenci vlády zákona, za vznik partaokracie či vznik klientského systému v mnoha případech mající charakter nepotismu!!! Jsem ale svoji maličkostí odpovědný za vše, co umožnil listopad roku 1989 vzniklý na bázi vyjednávání u kulatých stolů mezi KC OF a delegací KSČ a NF a nebudu se rozpakovat v rámci pravidel svobodné společnosti sáhnout i k prostředkům proti těm, kteří by chtěli tento trend zvrátit !! Těmito prostředky je i podpora současnému presidentu a českému primasu !!!!

 

 Alena Gajdůšková: „Zaměnili jsme demokracii za anarchii“

Ivana Haslingerová

Současná vláda o sobě tvrdí, že je pravicová, ale chová se k občanům jako levicová. Zvyšuje daně a dokonce zavádí milionářské dávky v naivní představě, že tím dostane peníze do rozpočtu. Zřejmě nezná názory předního amerického ekonoma Miltona Friedmana, který za ně dostal Nobelovu cenu za ekonomii a které lze shrnout do poučky: „Když chcete zlepšit ekonomiku státu, snižte daně.“ Vláda díky této antifriedmanovské politice dostává stát do stále větší chudoby–  v roce 2006 bylo pod hranicí chudoby 8 % lidí, nyní už 14 % a dá se předpokládat, že se tento počet bude pod taktovkou ekonomického amatéra Miroslava Kalouska (TOP 09) prohlubovat. Zejména když jeho asociální kolega Jaromír Drábek (samozřejmě zase z TOP 09) ožebračuje ty nejpotřebnější. A co víc, ministr průmyslu Martin Kocourek pro nastartování konkurenceschopnosti ekonomiky učinil jen to, že zavedl pojem odklánění financí a následující Martin Kuba také žádnou strategii doposud neoznámil. I když to píši opravdu velice nerada, není divu, že taková vláda ztrácí kredit u občanů zleva i zprava, od chudých až po ty bohaté. A že tudíž nutně chystá cestu pro nástup opozice, jejímuž předsedovi prozatím vystačí pouze negovat vše to, co dělá premiér Nečas. Je to sice líbivý populismus a nástroj pro získání hlasů ve volbách, ale pro opravdové nastartování výroby a tím zvýšení kupní síly obyvatelstva to nestačí. Jen šetření totiž blahobyt nepřinese! Je třeba získat do rozpočtu peníze. I když v halasných proklamacích pánů Sobotků, Rathů a Hašků zaniká tichý hlas jejich kolegyně, místopředsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové, jde přitom o první hlas z opozice, který se zabývá nejen kritikou asociálních kroků vlády, ale i myšlenkou, jak pomoci ekonomice, aby se tato mohla zvedat. Navrhuje neustrnout a nečekat na Godota, jak to dělají současní ministři, ale hledat zdroje ve věcech s velkou přídavnou hodnotou, tedy v inovacích, výzkumu a vývoji. A navíc činí konkrétní kroky v  navazování vztahů Senátu s Akademií věd a vysokými školami, tedy s vědci a elitními pedagogy.  A není bez zajímavosti slyšet, jak si vše konkrétně představuje. Jakou roli by v tomto spojení vědy a podnikatelů měl hrát podle ní moderní stát:>>>

Dobré bydlo pálí

Milan Knížák

Už v listopadu 89, když jsem viděl jak lidé cinkají klíči radostí z nabyté svobody, položil jsem si otázku, zda budou tak radostní až se po nich bude chtít, aby vzali zodpovědnost za svůj život plně do svých rukou. Lidé si velmi rychle zvykli na vymoženosti tzv. svobodného světa: možnost cestovat, možnost vlastnit a bohatnout, hojnost výrobků i právo svobodně protestovat, ale odpovědnost plynoucí ze svobody nepřijali. Když jsem v televizním přenosu viděl jak blahobytně vypasení odboráři (či jiní –áři) vyřvávali bezobsažná hesla, bylo mi z toho na zvracení. Zdá se, že lidé potřebují vězeňský systém. Československá socialistická republika byl jeden velký koncentrák. Svoboda je obtížná, dává šance člověku jako osobnosti a ne jako vazalovi a přináší rizika, poněvadž takové šance nabízí všem. Stávky v okamžiku celosvětové recese považuji za idiotské. Odbory jsou nezodpovědné organizace, které se nestarají o co by měly, ale chtějí urvat politickou moc. Duchovní lůza se opět dere k moci i když sto tisíc lidí neznamená proti deseti miliónům obyvatel nic podstatného. Projevy, které na Václavském náměstí proběhly, byly tak agresivní, že připomínaly ty nejhorší doby komunistické totality. Dokonce i tváře řečníků se zdály podobné ... Měli bychom si vážit toho, že se nám podařilo zbavit se chomoutu totality a že máme vládu, která se, přes všechny problémy, snaží nehazardovat a nezaprodat tak naši budoucnost. Komunistická opozice, mezi kterou počítám nejen komunisty, ale i sociální demokraty, zelené a odboráře, dělá všechno proto, aby se populizmem prodrala k moci. Budoucnost je jim lhostejná. Po nás potopa.>>>

Zápotocký a Zavadil – jak se to rýmuje

Petr Štěpánek

Je to více než symbolické, leč nikdo si toho kupodivu nepovšiml. Když se horda odborářských řvounů během sobotní demonstrace přesouvala od centrály ROH na Václavské náměstí, prošla také ulicí Politických vězňů. Asi proto, aby se tu toho dne nepracující pracující mohli pozdravit s představiteli strany a (budoucí) vlády. V ulici Politických vězňů totiž má, jak známo, sídlo KSČM. A do Lidového domu je to, co by kamenem dohodil. Ta symbolika je hned dvojí. Kromě samotné KSČ sobotní trasa revolučních odborářských mas upomíná také na tisíce politických vězňů, jež měl komunistický režim na svědomí. A když říkám komunistický, je třeba připomenout, že integrální součástí poúnorového komunistického režimu byli rovněž sociální demokraté, kteří se s komunisty bez dlouhých cavyků sloučili. Je v tom proto neúprosná historická logika, že hesla o svržení demokratické vlády i tuto sobotu na Václaváku ruku v ruce vyřvávali odboráři, komunisté a sociální demokraté. Komunistický šéf Gottwald a tehdejší odborářský předák Zápotocký byli gauneři, kteří masám slibovali modré z nebe, aby pak zdevastovali zem, rozkradli, co se dalo, a povraždili tisíce lidí. Stejní gauneři jsou dnešní předáci „ROH“, kteří prostoduchým zástupům opět slibují pečené holuby přímo do huby. Stačí jen povalit vládu a předat moc soc-komunistům. Paradoxní na celé věci ovšem je, že ve prospěch Gottwalda se Zápotockým aspoň hovoří polehčující okolnost, že v roce 1948 ještě mohli žít v jisté iluzi o světlých socialistických zítřcích. Dnešní mezinárodní a ekonomický kontext a čtyřicetiletá zkušenost s komunistickým režimem současné odborářské předáky i jejich soc-bolševické partajní kolegy usvědčuje jen a pouze z křišťálově průzračné, leč o to špinavější a zákeřnější demagogie. Pečení holubi nepřiletí. A na dluh budoucích generací už dál žít nelze. Jediné, na co ROH demonstrace upomíná, je Únor 1948.>>

 

"Fuj, Karolínko, to se nedělá!"

Dušica Zimová

Okolo Věcí veřejných se už dlouho dějí věci! Ze soudního procesu proti Vítu Bártovi jasně vyplynulo, že ze strany Kočí a Škárky šlo o záměrnou a připravovanou dehonestaci a destrukci. Odpornou, upachtěnou a nízkou. A ještě horším činem bylo, že ihned po odsouzení Víta Bárty založila takřka rodinná přítelkyně Karolína Peake odštěpeneckou frakci! Proč když byla tak nespokojená, neodešla dříve? Byla snad hluchá a slepá k případným nepravostem ve VV? Je možné věřit osobě, která své rozhodnuti zbaběle nesdělila předem ani svému předsedovi, ani své nejbližší přítelkyni z mateřské strany, ani jejímu manželovi, který ji vlastně do vysoké politiky vyvezl? Podivné je přátelství, které jí prý bránilo vyříkávat si ve straně věci z očí do očí a stát za svým politickým názorem, ale nezabránilo jí vrazit lidsky a politicky své přitelkyni kudlu do ledvin. A ajk si vysvětlit, že nedlouho před svým odchodem zásadně kritizovala stranického kolegu ministra školství a nyní o něho stála jako o spojence?

Dovedu si představit praktický závěr manžela paní Peake, který byl, podle jejich slov, společným autorem rozhodnutí o jejím odchodu z VV: "Holka, už jsi tomu věnovala tolik, mnoho to stálo samozřejmě i rodinu, tak teď koukej sama na sebe, protože Véčka holt půjdou do kopru." Ze všech indicíí se dá usuzovat, že je to i názor paní poslankyně. Paní Peake! Vy jste byla, až do minulého týdne, vrcholně spoluzodpovědná za vše, co se dělo ve VV, za každý jejich politický krok! Vy byste měla své snažení směrovat k rehabilitaci strany, za kterou jste se dostala do parlamentu a pracovat snažně a s plným nasazením na tom, abyste napravila to, co se - i vaší vinou, s Véčky stalo. Proklamovaný účel, tedy zachování vlády a tím záchrana všeho a všech, už není mocen posvětit konání bývalé Vás coby první dámy VV. Nehrajte si na anděla spásy této vlády. Nemáte k tomu nejmenší morální pověření.Sundejte si ta zbytečná, karnevalová andělská křídla, paní Peake. Pokud byste se v dětství chovala analogicky tomu, co děláte teď, musela by Vám maminka říci: "Fuj, Karolínko, to se nedělá! " To samé Vám říkám dnes já, prostý občan ČR. Jen tu "Karolínku" nejen proto, že nejste dítě, vynechávám.>>>

Roman Smetana není žádný hrdina!

Mgr. Bc. Jan Kopal        

Řada lidí si stále plete anarchii s demokracií a kriminální jednání zaměňuje s formou spontánního lidového odporu. Typickým příkladem je jednání tykadlového čmárala po bilboardech a celostátně hledaného bývalého řidiče Romana Smetany. Ničení cizího majetku je vždy špatné bez ohledu na motivy jednání. Soukromé vlastnictví musí být nedotknutelné a stát by jej měl svými atributy chránit. Politická kultura se také nedá vytvářet ničením politických plakátů protivníků. Nehledě na to, že se jednalo o řádně zaplacený výlep. Stejně tak vyhýbání se nástupu trestu není žádným hrdinstvím! Je to stejný případ jako v případě odsouzení výtvarníka Romana Týce (vlastním jménem David Hons). Není přípustné, aby si na veřejných semaforech každý na potkání měnil sklíčka podle svých představ. Kam bychom došli?! Nehledě k hrozbám a rizikům – od k možnosti vlastního úrazu až k obecnímu ohrožení. Jenže pochybní hrdinové jsou v kurzu a není to jev zcela nový. Už za I. republiky byl oslavován agresivní bandita Nikola Šohaj či sprostý vrah a lupič Martin Lecián. Tehdy ministr vnitra Antonín švehla říkal, ať dají pokoj s těmi loupežníky. Dnes se zase pro změnu točí filmy o Kajínkovi… Skuteční hrdinové vypadají jinak. Často navenek působí zcela nenápadným dojmem. Se svým hrdinstvím se nechlubí, někdy o něm jsou schopni mlřet i celé desítky let. Letos si připomínáme 70. výročí operace Anthropoid, kde pomalu co jméno, to hrdina. Buďme hrdí na skutečné vlastence, kteří můžou být vzorem pro příští generace, aniž bychom museli žehrat na nedostatek pozitivních vzorů. Stačí se jen rozhlédnout.

Odmítám politizaci akce odborů ze strany ČSSD a KSČM

Petr Nečas, předseda vlády

Respektuji právo občanů vyjádřit svůj názor demokratickou formou. Jsme ve svobodné zemi a součástí Evropy, kde jsou podobné protesty běžné. Odmítám však politizaci akce odborů, kterou představitelé ČSSD a KSČM zneužívají pro svoji předvolební kampaň. Jejich zájmy a prostředky jsou totožné: chaos, negace, konec nezbytných reforem, absence věrohodné alternativy. To bych považoval za velké nebezpečí pro naši ekonomiku v dnešní situaci, kdy se řada evropských zemí potýká s mnohem většími problémy a musí provádět mnohem bolestivější zásahy do životní úrovně obyvatel. Jako premiér i jako předseda ODS cítím velkou zodpovědnost za to, aby se naše země nedostala do dluhové pasti, aby stále patřila mezi evropské státy s nejnižší nezaměstnaností a aby se o nás v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky nepsalo na titulních stránkách evropských novin. Proto se nemůžeme chovat populisticky, proto musíme pokračovat v rozpočtově zodpovědné politice snižování zadlužování státu. Chceme o ní diskutovat i s odbory, a není to vláda, kdo tato jednání bojkotuje.

 
Vážený pane premiére, pokud cítíte zodpovědnost na tuto zemi, a já věřím, že ano, tak proč proboha chcete předat moc ČSSD a KSČM jen kvůli tomu, že si nějaká uražená členka nejmenší koaliční strany zakládá vlastní trucklub. Udržte si moc co nejdéle bude možno a nenechte se vyprovokoval podružnostmi. Vzpomeňte na to, co sil jste dal do kampaně. Přece vše nezahodíte kvůli nezodpovědnosti nějaké takřka bezejmenné nepolitičky! Máte obrovskou zodpovědnost za celý národ i za církev v této zemi. Povzneste se nad nepodstatné věci a nenechte se ubíjet nicotnostmi! Ivana Haslingerová

Absurdistánská politika jako varieté

Martin Stín 

Říkají nám, že jsme právní stát. Ale politici i hlídací podvraťáci demokracie hromadně opustili presumpci neviny jako jednu z úhelných zásad právního státu a jali se vyhánět z Poslanecké sněmovny nepravomocně odsouzeného poslance Víta Bártu. Ryba jako vždy smrdí od hlavy: špatný příklad dávají předseda vlády a ministr nespravedlnosti, kteří by měli být oporami právního řádu. Všichni vědí, že nepravomocný rozsudek nemá až do jeho stvrzení odvolacím soudem větší hodnotu, než je cena jím zašpiněného papíru. Soud zjistil, že na začátku byla provokace poslanců Kristýny Kočí a Jaroslava Škárky. Zastřeny v šeru zůstávají pouze motivy jejich podlého jednání a jeho  pozadí, tedy komu posloužili. Soud potrestal oběť podlosti. Nepravomocně odsouzený poslanec Vít Bárta má nárok, aby se s ním nakládalo podle zásad právního státu, tedy aby si nedočkavci, toužící  po jeho skalpu, počkali na výsledek odvolacího řízení. Stal se obětí úskoku prohnaných lžikamarádů, kteří použili k jeho kriminalizaci jeho vlastní peníze. Pokud by tedy měl někdo opustit Poslaneckou sněmovnu kvůli mravní pokleslosti, pak by to byli oba zmínění provokatéři. V médií se nemluví o tom, že tento soud se ale náhodou stal také úvodem k sérii „varietních čísel“ ministra nespravedlnosti a předsedy Regionálního sdružení ODS v Plzni Jiřího Pospíšila. Soud doložil společnou návštěvu ministra Pospíšila s plzeňským „kmotrem“ ODS Romanem Jurečkem u tehdejšího ministra dopravy Víta Bárty, na které panu exministrovi sdělili, že jmenování bývalého plzeňského primátora Pavla Rödla ředitelem Ředitelství silnic a dálnic v Plzni by zhoršilo vnitrokoaliční vztahy. Zneužití postavení ministra protikorupční vlády k prosazení zájmů politické strany v personální oblasti je průhledným vzorkem politické korupce. Korupce se nedělá jen penězi, ale i vlivem. Vše tudíž směřuje k novým volbám, abychom ustavili další špatnou vládu.>>>

Vyčuraná kariéristka Karolina Peake: "Nejsem jako já"

Ivana Haslingerová

Když už se konečně zdálo, že po zastavení členství Víta Bárty ve straně VV bude moci Nečasův kabinet začít konečně v klidu pracovat, protože se VV v očích pana premiéra očistily od jím tak nenáviděné ABL, tak z ničeho nic oznámila 17. dubna 2012 místopředsedkyně vlády Karolína Peake, že z takto očištěných VV odchází a zakládá "novou politickou platformu", jež má podporovat koalici a do níž má vstoupit celkem deset poslaneckých přeběhlíků z VV. Tak to tu ještě nebylo, aby hned deset přeběhlíků založilo v parlamentu frakci. Tím se dostává éra přeběhlíků, s nimiž od revoluce strany marně bojují, na opravdu novou úroveň. Měl pravdu kdysi Miroslav Sládek, když požadoval, aby při odchodu ze strany v průběhu volebního období byl poslanec nahrazen druhým v pořadí, protože voliči dali hlas straně, ne jemu. Ano, jiná věc by byla při jednokolovém většinovém volebním systému, ale při poměrném, jako je tomu u nás, je to pravda. Voliči volí stranu, případně kroužkují člověka v ní. Podle čeho se také mají jinak orientovat, když kandidát se zpravidla voličům představuje výhradně pomocí fotek na bilboardech financovaných stranou. Pokud se toto rozmůže v takovém měřítku a pokud bude za to paní Peake, jak se proslýchá, odměněna dokonce místem ministra spravedlnosti, pak už nikdo nebude volbám věřit. Pro velkou stranu je to snadná politická korupce a nic nestojí, takže to není úplatek natož pak půjčka. Paní Peake prý (najednou) "nesouhlasí s destruktivní politikou strany". Krásná fráze za níž se dá schovat cokoliv. Ve vládě ale zůstává. Bodejť ne, když má takový post. Jen nějak zapomíná, že post získala díky VV Víta Bárty a její předvolební podbízivé rétorice, jak budou VV vše dávat do pořádku, jak budou bojovat s korupcí... Jak správně vyjádřil v dnešních Glosách Miroslav Macek: "Summa summarum: vyčuraná kariéristka, která si může dát na štít heslo „Nejsem jako já“. " >>>

Největším problémem ODS nejsou VV, ale propojení politiky a byznysu

 

Karolina Stonjeková

Jelikož lidská paměť je nástroj evidentně nedokonalý, dovolte mi připomenout, že jste to byl právě Vy pana Topolánku, kdo kvalitní pravicový program ODS po volbách 2006 zcela pohřbil. To Vy jste po bezprecedentním volebním vítězství prohlásil, že jste volebnímu programu vlastní strany nikdy nevěřil. A co horšího, neřekl jste to proto, že by tento program byl špatný, ale proto, abyste se mohl vypořádat s vnitrostranickými oponenty, kteří byli nositeli jisté části tohoto programu! (pro nezasvěcené vyhození tvůrce rovné daně, která tak pomohla např. Slovákům, Vlastimila Tlustého - pozn. redakce). V rámci vypořádání se s těmito oponenty jste dokonce neváhal politicky resuscitovat Miroslava Kalouska, jehož dny v české politice by bez Vašeho zásahu, byly definitivně sečteny. Stejného Kalouska, kterého ve svém dopisu tolik kritizujete. O Vašem angažmá a podílu při utváření nové strany, TOP 09, raději ani nemluvě…. Žádný předseda v historii ODS si nikdy nedovolil porušit usnesení Kongresu – Vy jste to učinil hned dvakrát. Věc, která ODS láme vaz, je že si řada lidí v posledních letech zvykla politiku pojímat jako výměnný obchod, jako kšeft. Už nejde o vize, o hodnoty, ideje nebo, nedej Bože, principy. Vzpomněla jsem si v této souvislosti na poslední rozhovor Petra Kratochvíla, v němž líčí, jak jste mu řekl: „Jaký principy, vole? Áááá, na to se vy*er.“  To Vy jste se obklopil lidmi, kteří slova politika a politikaření chápou jako synonyma. Jako příklad za všechny stačí uvést Vašeho odchovance Petra Tluchoře a jeho podíl na rozdmýchání vládní krize s přítelkyní poslankyní Kočí. Dopisy, s pojmenováním chyb a nastíněním možných cest nápravy, jsem od Vás měla dostávat v době, kdy jste byl předsedou strany a měl jste reálnou moc a obrovskou možnost věci změnit. Tehdy ovšem byla Vaše komunikace se členskou základnou rovna nule.>>> 

Suverenita požaduje okamžitou demisi vlády a nové volby

David Štěpán

Suverenita – Blok Jany Bobošíkové je znechucena pokračující komedií, kterou předvádějí všechny strany dnes již vlastně neexistující vládní koalice. Vzhledem k pokračujícímu rozkladu toho, co se deklarovalo jako politická strana VV, požadujeme demisi vlády. Protože při současném rozložení sil v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kdy celkem již nejméně 7 poslanců vystoupilo z poslaneckých klubů stran, za které kandidovali ve volbách v roce 2010, a další rozpad Poslanecké sněmovny je neodvratný, považuje Suverenita za jediné možné řešení urychlené rozpuštění PS a vypsání předčasných voleb v nejbližším možném termínu. Nová vláda vzešlá z předčasných voleb musí mít šanci zastavit destruktivní kroky prosazované vládou pod vedením ODS a TOP09. Nová vláda musí mít šanci v současné nelehké ekonomické situaci České republiky a prohlubující se krize EU a zvláště pak eurozony připravit rozpočet na rok 2013 a nastartovat strategické kroky, které mohou obnovit konkurenceschopnost české ekonomiky.„Každý další den prodlužovaná agonie vlády Petra Nečase a Miroslava Kalouska jen prohlubuje frustraci lidí a může vést k výbuchu oprávněné nespokojenosti. Vyzývám proto Petra Nečase, aby neprodleně předal svou demisi do rukou pana prezidenta a ukončil tak trápení své i všech občanů,“ uvedla Jana Bobošíková k aktuální situaci.

Klausovský štípanec vládě: Hnus. Škrtíte na těch, kteří za nic nemohou

Lukáš Petřik

Šéfredaktorka pravicového proklausovského tištěného i internetového časopisu Fragmenty Ivana Haslingerová je znechucena z vlády Petra Nečase, jež podle ní bere sociální pomoc těm, kteří ji opravdu potřebují a na ty, kteří si umí zařvat, jako třeba Romové, si netroufne. Zvyšování daní je podle ní pro pravicového politika zločin. Přitom původně v Nečase vkládala naděje, že vrátí ODS zpět ke kořenům a idejím Václava Klause. „Zvýšit daně může jenom negramota nebo levičák. I Milton Friedman Klausovi radil, aby co nejvíce snížil daně. Pak se rozpohybuje ekonomika. A ta milionářská daň, tak rovnou můžeme mít za premiéra či ministra financí šéfa komunistů Filipa. Já bych zvýšení daní nepovolila, ani kdyby mě Tluchoř čtvrtil. To bych se za sebe styděla. Obhajobu zvyšování daní pravicový politik nemůže vypustit z pusy. Je pokrytectví, že si Kalousek troufne tvrdit, že TOP 09 je pravicová strana, když zvyšuje daně,“ říká Haslingerová a dodává: "Čekalo se, když to Topolánek tak strašlivě poničil, třeba toho teď lituje, že Nečas to zvedne. Zklamání bylo, že pozval Topolánka na Žofín na 20leté výročí ODS. Tam měl být jasný řez a jasný signál distance od Topolánka a že se ODS vrátí k Modré šanci.  Nečas by se měl pochlapit, nebo ho nahradí Mach. Měl by praštit do stolu a říct, hergot, já budu energickej jako Klaus. Vždyť je proboha premiérem. Musí ty lidi dát do latě. Pravicoví voliči by měli dát šanci Straně svobodných občanů Klausova exporadce Petra Macha: „Petra Macha si vážím jako výborného ekonoma. Ta strana má výborný program. Ještě vylepšenější Modrou šanci oživenou o jeho liberální mladistvý pohled. A oživení ekonomiky ČR potřebuje prvořadě...“>>>

KDO JE U VÁS BLBEC PANE ZAVADILE?

Petr Paulczynski

Server První zprávy zveřejnil rozhovor s předsedou převlečeného Revolučního odborového hnutí Zavadilem. Pan předseda pravil: Jen blbec říká, že se politizujeme! A protože si myslím, že odbory se skutečně politizují a to už dávno, jsem dle pana Zavadila  blbec. Tak se podívejme, jak je to s tou politizací. Pomiňme časy, kdy odbory byly jen další převodovou pákou komunistů ve fabrikách. Pak přišel listopad 89, odbory přemalovaly vývěsní štít a hleděly, aby jejich šéfové neztratili své dobře placené pašalíky, když naráz ze 100%ní organizovanosti jim zůstalo organizováno pouhých 25% pracujících. Co s tím fantem, říkali si jejich vůdcové. Až na to přišli. Zjistili, že nejlepší bude pořádně se zviditelňovat a začali dělat celostátní bordel běháním po ulicích (troubů co za párek a pivo šli foukat na píšťalky do ulic se vždycky pár našlo), zastavovat vlaky a halasit před úřadem vlády.Že tak konali koordinovaně s oranžovo rudými není třeba připomínat. Odměnou za to byl u mnohých přestup do politiky přímo, ať už v poslaneckých či senátorských lavicích. Je podivné, kolik odborářů se probilo v žoldu nebo chcete-li pod praporem ČSSD do zákonodárných sborů. V senátu se na pozici  nejvyšší probil sám velký Štěch jehož zásluhy na různých stávkách a pochodech lze na internetu dohledat. Jen namátkou vzpomenu další odboráře jako třeba pánové Falbr, Rath, Štěch a Engel. Ať si milí odboráři vzpomenou, že byli všem těmto hochštaplerům dobří pouze jako štít, jako záštita a svým způsobem jako rukojmí při jejich strmé politické kariéře směrem vzhůru. Správně by všichni měli složit své funkce, protože navzdory proklamacím, že budou apolitičtí, stávali se z nich postupně na různých typech kandidátek ČSSD europoslanci, poslanci, zastupitelé, hejtmani, a dokonce předsedové senátu! A současný stav, kdy odbory svolávají další pouliční divadlo jehož tématem je politika vlády, není politizací odborů?>>>

Už i klausovské Fragmenty píší: Reformy TOP 09 ožebračují potřebné

Vládní strana TOP 09 to tvrdě schytala na internetových stránkách prohradní Revue Fragmenty. Šéfredaktorka Ivana Haslingerová dává jasně najevo, že o čtveřici ministrů za tuto stranu - šéfovi resortu zahraničí Karlu Schwarzenbergovi, ministrovi financí Miroslavu Kalouskovi, ministrovi práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi a ministrovi zdravotnictví Leoši Hegerovi si myslí jen to nejhorší. Zato pro Václava Klause má toliko slova chvály. Ivana Haslingerová komentuje dopis expremiéra Mirka Topolánka (ODS), který zaslal své domovské straně s cílem vyburcovat současné vedení strany a údajně zachránit tvář ODS. Topolánek si v dopise stěžuje, že ODS ustupuje od svého programu a navíc nechá minstry za TOP 09 provádět asociální reformy. „Včetně necitlivých škrtů, jež dopadají na zdravotně postižené, přičemž úspory pro státní rozpočet jsou zanedbatelné, zatímco nadále pokračuje zneužívání sociálních dávek. Toto lidem v zemi vadí podle mne snad nejvíc. Že namísto provedení pořádku ve zneužívání dávek  provedl pan Drábek paušální ožebračení invalidů a důchodců. Je asi v intencích TOP 09 nejvíce postihovat ty skupiny lidí, které se nejméně umějí bránit. Být pravicová totiž neznamená být asociální.">>>

Škoda, že Mirek Topolánek dospěl k  prozření až nyní a ne v době své vlády

Ivana Haslingerová

Když jsem dostala v pátek třináctého dubna dopis od bývalého předsedy ODS Mirka Topolánka, nemohla jsem uvěřit, že to píše on. Měla jsem zato, že to vymyslela recesistická protiklausovská Svěrákova „Hradní partička“. V dopise nazvaném „Páteční výzva“ totiž kritizuje ODS zejména za to, že opustila svůj program a své ideje. Tedy za to, za co ho po celou dobu jeho vládnutí kritizoval, a to právem, jeho předchůdce a zakladatel ODS Václav Klaus, který nakonec po obvinění ODS, že ztratila ideje a stala se stranou  klientelistickou odmítl na 19. kongresu i čestné předsednictví v ní. Když jsem se ujistila, že nejde o podvrh, otiskla jsem dopis Mirka Topolánka, protože to, co v něm píše, stojí za zamyšlení. Pokud opravdu  pochopil svou chybu a chce ji, jak píše,  napravit a není za touto jeho výzvou něco jiného, je nutno s ním v mnohém souhlasit. ODS je skutečně ohrožena. To, že dovolí pánům Drábkovi a Kalouskovi prosazovat tak asociální programy, ji opravdu v očích občanů nesmírně ubližuje a její loď se v jejich očích opravdu potápí. Být pravicová totiž neznamená být asociální. Největší pravicoví politici minulého století Reagan a Thatcherová nebyli rozhodně asociální, naopak velmi zvažovali své kroky, aby nepostihli potřebné. Při čtení dopisu jsem si jen říkala, jaká je to škoda, že Mirek Topolánek dospěl k  prozření až nyní a ne v době své vlády. Co všechno mohl jako premiér dokázat pro naši zem, kdyby jednal podle svých současných představ. Protože to, co vytýká Petru Nečasovi, by klidně mohl kdysi napsat kdokoliv jemu. Pamatuji, jak mnozí současní členové i za  cenu mimořádných politických ztrát s ním bojovali právě kvůli tomu, co dnes sám vytýká jim.>>>

Páteční výzva: Koaliční vládnutí je mesaliancí pěnkavy obecné se supem mrchožravým a hyenou skvrnitou

 Mirek Topolánek

ODS je ohrožena. Je ohrožen tento, ve střední Evropě unikátní a těžce opakovatelný projekt liberálně-konzervativní strany hájící svobodu a kapitalismus. Je ohrožen námi samými. Velmi jsem váhal, zda se mám vůbec ozvat. Je pohodlnější mlčet... Moje minulá odpovědnost za ODS, moje současná občanská odpovědnost za demokratický vývoj v této zemi a moje obava o budoucnost mě přinutila nemlčet. Mimo jiné i proto, že nesu za současný stav svůj podíl viny. Mírou vynucených kompromisů, personálně, vlastními chybami. Není mnoho lidí v ODS, kteří mají právo a zároveň povinnost se ozvat a svou autoritou apelovat na pozitivní změnu, musí to být ale všichni, současní i minulí členové ODS, kteří se musí poprat se stávající situací a onu změnu prosadit. Ne kvůli nám, ale kvůli lidem v této zemi, kvůli našim potomkům, kvůli zachování polistopadového demokratického vývoje. Se stranami je to jako se státy. Jejich udržení je závislé na respektování ideálů, na kterých vznikly. ODS měla svou dlouhodobou misi, kterou v devadesátých letech definoval a reprezentoval především Václav Klaus. ODS měla své přirozené voliče na úrovni 25-40%, které oslovovala svou nabídkou. ODS byla značkou se zárukou kvalitního pravicového programu, své Modré šance. ODS dnes opustila svou misi, ztratila a ztrácí voliče, nic nenabízí, nemá srozumitelný program, nehájí ani svobodu, ani kapitalismus. Kdo v zájmu pozice opouští obranu svobody, nezaslouží si ani pozici, ani svobodu. V lepším případě míří do opozice, v horším do nesvobody. Prosím vás a vyzývám vás! Probuďme se a zastavme ten pád.>>>

Fízlováním k demokracii - StB náš vzor

Milan Knížák

Naše cesta k fungující demokratické společnosti se podivně zakřivila. Hodnoty jako slušnost, pracovitost a nezávislost se vytrácejí a všude je slyšet jen pokřik té nejhloupější části naší společnosti. Média tomu dávají zelenou a velká část společnosti bere tyto křiklouny vážně i když jediné správné řešení by bylo si jich nevšímat. Volání po přímé demokracii je nesmyslem. Žádný stát nelze řídit přímou demokracií a jen hlupák to neví. Velkým nešvarem je také ustavičné vyměňování lidí na důležitých postech. Úředníci EU si stěžují (a právem), že nemají u  nás s kým jednat, protože když s někým začnou, ten  vzápětí zmizí a vše začíná znovu. O pokleslosti ducha a absenci morálky svědčí i adorace udavačství. Představa, že profízlováním společnosti něco zlepšíme, je nesmyslná. Takovou situaci ti starší dobře znají. Síť domovních důvěrníků a pomocníků VB prošpikovala společnost drobnými udavači. Na  tom byla totality založena. Nedat nikomu schopnému šanci a zastrašit společnost vědomím, že všichni jsou neustále pod politickým dohledem. Udávání a fízlování jsou představovány jako ctnosti. Chybí nám vnitřní kultura, morálka spojená s odvahou a úcta k názorům ostatních. Svoboda není nadávání, hlídání, kontrolování, zřizování  stále nových a novějších zákonů. Svoboda je úcta k projevům života založená na důvěře. Bez hrdé pokory, která nám dovolí si uvědomit, že máme nejen práva, ale především povinnosti k darovanému životu, se nám svoboda nepovede. >>>

ĎAKUJEM za prejavený súcit

MVDr.Zuzana Mravikova

Dobrý deň všetkým milovníkom zvierat, ktorí pomáhajú opusteným zvieratám!

Prosím, podpíšte petíciu... pomožte ju rozširiť!

Video u ní je drastické, ale pravdivé. Sťahujú tam zvieratá z kože za živa, varia za živa.... Smutné je, že sa za 2 roky nazbieralo len tak málo podpisov: V Polsku podpísalopetíciu najviac ľudí-cez 250 000, 1356 z ČR a zo Slovenska len 311 podpisov! . Ukážme, že aj ľuďom v ČR a SR záleži na zvieratách! Prosim, nebuďte ľahostajní, sme schopní preposielať kde-čo, ale zohnat milion podpisov za 2 roky po celom svete na podporu zvierat, sa zdá byť problém. Video sa nezapina kliknutim na odkaz, tak sa nemusite báť, ak to nechcete vidieť, nezapne sa to. Podpis můžete připojit kliknutím na: http://www.ptroa.co.il/petition/index.php

Blahoslavené skandály

Martin Stín

Politické skandály, doprovázející vládnutí trojkoalice, přicházejí v krátkých intervalech za sebou, vytěsňujíce se navzájem z ohniska pozornosti veřejnosti. Jsou pravým požehnáním pro bulvár, dávajíce chléb vezdejší novinářům a zajišťujíce čtenost a sledovanost. Každý nový skandál dává zapomenout na ten předchozí. Bulvár obvykle dává tušit, že aspoň někdo z ústředních postav skončí „v teplácích“, ale právě díky rychlému střídání a zapomínání se nakonec nikomu významnému nic nestane. Považuje se za samozřejmé, že jednou z nesmlouvavě odmítnutých agend, jež chtěly Věci veřejné naléhavě projednat s koaličními partnery v rámci řešení právě překonané (?) krize, byla zrovna kauza Mostecké uhelné společnosti, jež už dnes nikoho nevzrušuje, ač ještě nedávno ohrožovala existenci nejen Jiřího Pospíšila, ale možná i Miroslava Kalouska. Stejně tak v klidu přijala veřejnost zprávu, že policie obvinila několik osob v souvislosti s kauzou ProMoPro, aniž by se někdo pozastavil nad tím, že Alexandr Vondra, jehož politická likvidace se zdála být smyslem vyvolání skandálu, pokojně vysvětluje veřejnosti stanovisko ODS ke koaliční krizi, jako by s Miroslavem Kalouskem, rozněcovačem kauzy ProMoPro,  jednou provždy zakopali válečné sekery>>>

Blahoslavené skandály

Martin Stín

Politické skandály, doprovázející vládnutí trojkoalice, přicházejí v krátkých intervalech za sebou, vytěsňujíce se navzájem z ohniska pozornosti veřejnosti. Jsou pravým požehnáním pro bulvár, dávajíce chléb vezdejší novinářům a zajišťujíce čtenost a sledovanost. Každý nový skandál dává zapomenout na ten předchozí. Bulvár obvykle dává tušit, že aspoň někdo z ústředních postav skončí „v teplácích“, ale právě díky rychlému střídání a zapomínání se nakonec nikomu významnému nic nestane. Považuje se za samozřejmé, že jednou z nesmlouvavě odmítnutých agend, jež chtěly Věci veřejné naléhavě projednat s koaličními partnery v rámci řešení právě překonané (?) krize, byla zrovna kauza Mostecké uhelné společnosti, jež už dnes nikoho nevzrušuje, ač ještě nedávno ohrožovala existenci nejen Jiřího Pospíšila, ale možná i Miroslava Kalouska. Stejně tak v klidu přijala veřejnost zprávu, že policie obvinila několik osob v souvislosti s kauzou ProMoPro, aniž by se někdo pozastavil nad tím, že Alexandr Vondra, jehož politická likvidace se zdála být smyslem vyvolání skandálu, pokojně vysvětluje veřejnosti stanovisko ODS ke koaliční krizi, jako by s Miroslavem Kalouskem, rozněcovačem kauzy ProMoPro,  jednou provždy zakopali válečné sekery>>>

Krutá nepravda o Václavu Klausovi

Ivana Haslingerová

"Pro případ, že by Vás to minulo... :-) Nevím, třeba by ta konina dala využít..." napsal mi Bohumil Šourek a přeposlal následující článek, plný krutých a promyšlených lží a nepravd o prezidentu republiky Václavu Klausovi, který mu přišel ze Švýcarska pod názvem "Čtěte krutou pravdu" .Abych parafrázovala nadpis zprávy, je to "Krutá nepravda ze Švýcarska". Nepravda, která počítá s tím, že lidé mají krátkou paměť na politické dění. Nejdříve tu byla po revoluci lavina  německých podnikatelů (4500 podniků dle sdělení tehdejší Hospodářské komory), pak teprve, dávno po přijetí Klausovy ekonomické reformy v roce 1991 (podrobně viz např. „Pravicoví“ disidenti bojovali proti nastolení kapitalismu u nás" ), sem začali přicházet ve větší míře i další podnikatelé z jiných zemí. Tehdy byl navíc v USA brán pro vážné konzultace Václav Havel a kdyby podobná akce vznikla, jako že nevznikla, tak by byl určitě osloven jako první. Navíc USA bylo tehdy, a stále bohužel je, zaměřeno spíše třetocestně, nikoliv již volnotržně jako kdysi za prezidenta Reagana a jako to chce Václav Klaus zavést u nás. V poslední době o něm koluje po internetu spousta nepravd a nesmyslů, podobně jako tomu bylo po podpásovém Sarajevském atentátu pod taktovkou Václava Havla. I nyní jsou tyto lži šířeny zejména těmito lidmi. Místo aby Václavu Klausovi všichni občané poděkovali za to, že u nás zavedl, a to přes obrovský odpor zejména těchto pravdoláskařů,  tržní kapitalismus a nastolil po padesáti letech komunistického marazmu pravicové směřování republiky po vzoru největších státníků minulého století Reagana a Thatcherové, tak se neúspěšní političtí nuláci snaží o něm šířit lži a pomluvy. U nás se prostě úspěch neodpouští a když se nemohu pochlubit svými vlastními úspěchy a nápady, tak aspoň očerním toho úspěšného. Snem skupiny zastupované u nás zejména Václavem Havlem, Schwarzenberkem a Balkalou a snem některých vlivných podnikatelů a politiků z USA i dalších zemí je nastolit globální světovládu. A protože právě před touto snahou jistých kruhů sdružujících se pod skupinou Bilderberg prezident republiky varuje, je těmto lidičkám, kteří chtějí zbavit náš stát suverenity, trnem v oku a snaží se ho zničit stůj co stůj. Podrobně například "Globální vláda s.r.o.", Svět ovládají elitáři z Bilderberg Group ponořené do tajemné temnoty" či "Skupina Bilderberg usiluje o celosvětovou nadvládu" .>>>

Budoucnost bez moralni obnovy národa je nemyslitelná

ivana haslingerová

Morálka společnosti životem ve dvou totalitách velmi utrpěla a národ se dosud ze života v nacistickém a po té komunistickém kulturním marazmu úplně nevzpamatoval. Proto vkládám velké naděje do Jeho Eminenci Dominika kardinála Duku, který je přesvědčen o tom, že největší chybou Evropské Unie bylo a je, že ztratila morální rozměr a kladla důraz pouze na ekonomiku a životní úrověň (parafrázuji). A protože Svatý otec vyhlásil tento rok rokem evangelizace a navíc pan prezident vyzval J. Em. kardinála Duku ke společnému boji za zachování našeho národa a za konzervativní hodnoty naší civilizace (podrobně viz: "Trápí nás stále rychleji se rozpadající hodnotový systém") a "Dominik Duka vyzval k celonárodní modlitbě za zachování našeho tisíciletého národa" je naděje, že se vše začne zlepšovat. Bohužel těch, kteří o toto nestojí, je přesila a i když platím za životního optimistu, tak nevěřím, že to půjde lehce a rychle. Těch půl století v komunistickém a atheistickém marazmu zničilo na mnoho generací morálku občanů a to nejen u nás. Namísto potrestání zločinců se hledá na amerických universitách důvod, kdo za to může, že jsou tak zlí a většinou se obviní sama společnost, že se o ně nestarala, že... Přednášky pánů Koháků a Bělehradských po 11. září jsme všichni jistě slyšeli... "To je otazka casu, problematika zrani a nalehavosti krize. Prchat z horiciho domu smerem k plamenum nemuze byt racionalni. NENI pravda, ze se clovek nemuze zmenit. Budoucnost bez moralni obnovy je nemyslitelna. Kdo byl drive slaby, muze byt silnejsi. Kdo byl drive moralne silny, mel by dbat, aby nezeslabl. Nemuze proste byt pro nikoho uspokojive konstatovat, ze jsme zivot zde promarnili. To plati jak pro obcany, tak pro politiky. Tim spise pro duchovni," pokáral mne čtenář Fiala. Ano člověk se může a dokonce musí změnit. Rozhodně si nemyslím, že jsme všichni svůj život promarnili. Bylo by ale potřeba, aby k tomu napomáhala nejen církev, ale především politici. Když ale člověk sleduje jednání v Parlamentu, tak se za většinu z nich stydí. Nezbývá než věřit, že s nástupem J.Em. kardinála Duky nastane morální obroda našeho národa. Že vyslyší slova pana prezidenta, že je třeba, aby bylo církev víc slyšet, protože vlastenectví je vydáváno za šovinismus a demokratický národní stát za překonanou instituci.>>>

PÁD VLÁDY? NENECHTE SE VYSMÁT!

Petr Paulczynski

Koukám na Události se střídavým přepínáním na Messiho. Koukám na výseče té diskuze jako poloslepý mravenečník na rozsypaný mák. Prý Veverky zítra dají demisi ministrů. Dole na liště běží, že navlastníočijohn říká že to není jisté. No to je přece jasné, že to není jisté. Spíš je jisté, že se nestane nic, protože další vydírací manévr narazil jak na Nečase tak na Kalouska. A víte proč si to myslím? Jaký pád vlády? Co to melou? Už jste viděli svini jak jde dobrovolně od koryta pokud v něm něco ještě je? Copak připraví o lukrativní sinekury na ministersrvech a v dozorčích a správních radách své kamarády a kamarády kamarádů? Ještě je třeba podojit Lesy, Budvar, Letiště, Čepro, ČEZ a tak. Nebo už nastala situace, že svině jsou vykrmené a nastal čas na zabijačku? Uvidíme, co na to zítra prezident Klaus. Z té veřejnoprávní televizní estrády mám ovšem jeden potěšující poznatek. Tím poznatkem je vystupování Mirky Němcové. Ta dáma převyšovala jak svým IQ tak svým EQ ostatní přítomné o třídu. A tak ať tato veverčí taškařice dopadne jak chce, myslím, že by z této opičárny mělo vyjít jedno poznání. Při pohledu na tu frontu exotů co se začínají rojit ve frontě pod hradem bychom měli zvolat: NĚMCOVÁ NA HRAD!

Pokud Senát neschválí církevní restituce, bude podle ÚS jednat protiústavně

Ivana Haslingerová

Toto byl hlavní závěr konference „Církevní restituce – mýty a skutečnost?“, která se konala 29. března 2012 na půdě horní komory českého Parlamentu. Podle její organizátorky místopředsedkyně Senátu Aleny Palečkové (ODS) bylo jejím cílem probrat před tím, než se věc církevních restitucí dostane na program jednání Senátu, jejich téma z pohledu všech zainteresovaných účastníků od vládních představitelů, zástupců církví, fundovaných právníků až po komunální politiky. Shromáždila reprezentativní vzorek přednášejících – od premiéra a jeho ministrů, pražského arcibiskupa a představitelů menších církví, ústavních soudců až po starosty obcí, které na restituce již léta čekají, protože nemohou s majetky nepatřící nikomu podnikat a přicházejí o možnost čerpat z evropských fondů.

„Je čas na to, aby se kvalifikovaně shrnuly pohledy všech lidí, kterých se otázka církevních restitucí týká, abychom se v Senátu dobrali konečně spravedlnosti,“ uvedla paní senátorka Palečková. 

Pro svolání konference se rozhodla zejména proto,  že vidí v naší republice velmi nebezpečný trend v chápání demokracie. „Naše republika se vydala cestou parlamentní demokracie, nikoliv demokracie přímé. Jsme svědky toho, že je vše proklamováno heslovitě, povrchně, často vytrženě z kontextu,“ uvedla a připomněla, že již Aristoteles stavěl demokracii po bok tyranie a oligarchie, protože vládu většiny pokládal za krajně nebezpečnou. Demokracie má proto podle něho k totalitě blíž než jakákoliv jiná vláda a  může se velmi rychle stát šerednou diktaturou, kdy většina vládne menšině. Při vládě většiny musí být proto úzkostlivě dbáno na ochranu menšin a na jejich rovnost před zákonem. Zásadním  faktorem pro zabránění jejich útlaku je proto důsledné oddělení moci výkonné a soudní. Jen tak bude demokratický stát skutečně právním státem,“ uvedla Alena Palečková. A o co se konkrétně jedná:>>>

 

Rozhovor s profesorem Milanem Knížákem: "S ústy plnými demokracie vzhůru do totality!"

Josef Provazník

Ilustrace

* V posledních měsících mám díky informacím z médií a všem těm výzvám typu Holešovské, že žijeme v té nejstrašnější a nejzkaženější době v našich dějinách. Jako kdyby i za toho komunismu, kdy se vraždilo, okrádalo, pronásledovalo a mučilo, bylo vlastně v porovnání s dnešní dobou tak nějak fajn...

Já bych těm, kdo tohle tvrdí, přál alespoň na týden zpátky totalitu. Jsem si jistý, že by po pár dnech vystřízlivěli a už by podobné hlouposti netvrdili. Vše se odvíjí od toho, že se mají všichni až příliš dobře. Holešovská výzva je ubohost. Pokud někdo volá po pádu všeho a nemá žádnou alternativu, co na to může člověk říci? Když jsem viděl hlavní tvář Holešovské výzvy Slávka Popelku v Hyde parku, hned jsem si vzpomněl na Felixe Holzmana. Jenže ten si dělal legraci. Popelka to všechno myslel absolutně vážně. Ani na jednu otázku nebyl schopen odpovědět. Tragédie v přímém přenosu. Absolutní intelektuální nedostatečnost, slušně řečeno.
* Možná to byla od ČT dobrý tah, že ukázala takhle veřejně, co za typ lidí stojí za Holešovskou výzvou.

Přesto i po tak smutném představení přicházely do Hyde parku pozitivní ohlasy ve stylu, že „on chudák jen neumí mluvit, má trému a moderátor Takáč mu schválně ubližuje“. Nejhorší na tom všem ale je, že si takovýhle hloupých „pseudorevolučních“ iniciativ lidé vůbec všímají. A média je v tom ještě podporují. Takové směšné požadavky bychom měli naprosto ignorovat.. Média mohou i z pár tisíců lidí udělat statisícový dav. Média mohou téměř cokoli. Zaberou to z deseti stran a vypadá to tak, že je náměstí zcela zaplněno. Chtěl jsem tím říci, že stejná věc se dá podat mnoha způsoby. Záleží pouze na tom, jestli tu událost chtějí média vykreslit pozitivně či negativně.>>>

 

ZPRÁVY, PRAHA 1.4.2012: Stalo se neuvěřitelné. Politolog Jiří Pehe a kněz Tomáš Halík se vyjádřili pro náš list, že Václav Klaus má pravdu a i oni pochopili, že tržní kapitalismus je mnohem lepším řádem než socialismus s lidskou tváří, o kterém dodnes snili. Bylo prý by to sice krásné žít bez práce v bohatství, ale to socialismus nemůže zaručit, protože ten žádnou lidskou tvář prostě nemá. (red.)

QUO VADIS, ODS ?

Petr Paulczynski

Když jsem kdysi vstupoval do ODS bylo to pro její ideje. Především však to byla idea svobody jednotlivce, svoboda a možnost volby kterou jednotlivec realizuje své představy aniž by mu nějaký zbytnělý stát diktoval co smí či nesmí. Krásná hesla o minimálním státu, svobodě, liberálním prostředí a volném trhu. Podpora podnikání atd. atd. Myslím, že pomalu ale jistě se tyto ideje drolí. Ústupky koaličnímu bohu pomalu ale jistě přivádějí zatím stále ještě moji ODS na pokraj propasti. Personální boje, ztráta hlavního cíle zaměněná za osobní cíle některých jednotlivců a leckde i boj frakcí. Místo tvrdé zdi proti podvodům, zadlužování a demagogii jsme se začali věnovat osobním a koaličním válkám jedněch proti druhým a ideje jsme z reálného života přenesli akorát tak na papír. Nedokázali jsme najít těch pár šibalů,  kteří berou státní službu pouze jenom jako výtah k moci a penězům! Pověstné heslo o samočistících mechanizmech zdá se nemá tu sílu jak jsme si mysleli.Klíčové ministerstvo financí jsme ponechali koaličnímu šíbrovi, kterému se v televizní estrádě OVM klepaly ruce tak, že jeden až měl obavy o jeho zdraví. Kde jsou ekonomičtí experti ODS? Zdá se že těch pár co jsme měli jsme dokázali sami vyštvat. Pod heslem snižování propadu rozpočtu navrhujeme krávoviny, které pomalu ale jistě ženou do ulic lidi, protože vládní rozpočtový guru se rozhodl že namísto škrtů v mandatorních výdajích státu podojí kdekoho aby díru naplnil příjmy. Moje milá ODS. Myslím že stojíme v bodu zlomu. Buďto se vrátíme ke kořenům našich idejí, nebo ztratíme ty poslední zbytky našich voličů a s tím i jedinou stranu, která má hájit osobní svobodu a osobní zodpovědnost! A zbytkům voličů a řadových členů nakonec zbudou akorát oči pro pláč. Nebo má naše vedení ještě nějakou kartu v rukávu? Protože jestli ne, budeme s vypoulenýma očima koukat jak nám ve volbách naskočí krásných 4,9% a budeme za chvíli nalévat minerálku stejně roztřesenýma rukama jako ten, jemuž jsme přenechali iniciativu.>>>

JAK SE Z POPELKY STAL HLOUPÝ HONZA

Petr paulczynski

Pořad našívaší ČT Hyde Park většinou nesleduji. Ovšem to, co bylo k vidění když do křesla pro hosta usedl pan Slávek Popelka, jeden z lídrů tzv. Holešovské výzvy mne přikurtovalo do křesla. Tolik blábolů od člověka který láká lidi k protestům do ulic a který chce svrhnout vládu, prezidenta a vytvořit "demokracii" bez politických stran jsem dlouho v jednom pořadu neslyšel. Určitě je možno nalézt na současném politickém milieu spoustu diskutabilních průšvihů. Aby však v TV vystoupil amatér který myslí že svržením vlády vyřeší problémy současného světa se jen tak nevidí. Očekával jsem, že pan Popelka nás překvapí nějakou novou vizí, jak řídit stát bez hrabivých politiků, bez politických stran a jak dokázat, že každý dostane hodinky s vodotryskem a pečení holubi budou každému bez práce lítat rovnou do huby. Zaplaťpánbůh za to, že nám naševaše TV dala nahlédnout duševní hloubku  jednoho z gigantů nového řádu. Doufám, že na další svolané manifesty se dostaví jenom stejní hlupáci jako jsme měli možnost shlédnout. Jsem zvědav, jak se bude po mimořádném úspěchu Popelky co se změnila na Hloupého Honzu vyvíjet další snaha aktivovat lůzu ke svržení stávajíciho systému. Jediné co vidím po svržení demokracie je buď ochlokracie (lůzovláda) nebo příchod diktátora.>>>

Senioři, děkujeme. Odejděte!!!

Radomír Dolanský

V posledních týdnech se stáváme svědky odhalování hnusu v nás. Řada mladých lidí se vyjadřuje o důchodcích způsobem, který jako by vypadl z nacistických učebnic o řízené selekci, zatímco politici je straší, že jim okleští důchody. Důchody, které si poctivě odpracovali, které jim nikdo nedává darem jako jiným skupinám v české kotlině. Kam jsme to dopracovali s úctou a vychováním, jestliže dovedeme takto otevřeně a s opovržením mluvit o seniorech jako o nepříjemné přítěži státu, o nutném zlu, jako o hospodářské brzdě rozletu mladých? Zaslepeni vlastní chtivostí, jsme schopni seniory po celoživotní odvedené práci, stavět takřka na úroveň těch, co se záměrně celoživotně práci vyhýbají a přesto berou nezasloužené sociální podpory. Pro některé omezence jsou obě skupiny, bohužel, darmožrouty bez rozdílu. Je tak složité pochopit, že rodiče by udělali cokoliv, bez ohledu na státní systém, aby nasytili své děti? Jen dennodenně vydělávali na živobytí. Většina z nich vydělávala těžce za jakéhokoliv režimu, který v téhle republice existoval. A za tohle všechno se dnešní političtí vůdci k problematice důchodů vyjadřují takovým způsobem, že by značná část mládeže nejraději všechny seniory viděla v krematoriu. Co je to v nás za netvora, že čím více jdeme dopředu, o to víc zapomínáme na úctu k těm, kteří nám to umožnili? Myšlení světa je postavené na hlavu – čím zaostalejší země, tím větší úcta a samozřejmá povinnost starat se o předky. Měli bychom se stydět o to víc, že je to česká země, kde Božena Němcová napsala knihu Babička. Kniha Babička není science fiction, takové babičky i dnes opravdu žijí a jsou tím nejvzácnějším pokladem pro naše děti. I pro vaše páni politici a jednou i pro vaše, mládeži!!!>>>

Multikulturní exekuce v ČR

Petr PAulczynski

Novinky.cz vyplivly titulek "Exekuce na dům Natálky bude zastavena. Vznikla kvůli třem tisícovkám." Poté následoval popis problému spočívající v tom, že rodiče nebohého děvčátka si vyrobili problém v podobě neuhrazené pohledávky za mobilní telefon v hodnotě asi 2700 korun. Celková pohledávka se pak, jak je u našich exekutorů zvykem, vyšplhala až někam ke 30 tisícovkám. Ponechme stranou novodobý gangsterský systém, který si právnická  exekutorská lobby vybojovala v parlamentu. To je jiný příběh. Zůstaňme u nestandardního příběhu exekuce na rodinu Sivákových. Během dopoledne totiž Novinky tento článek změnily ještě dvakrát. Napřed prý exekuci zastavil sám klient - telekomunikační společnost, podruhé prý celý dluh Natálčiny matky Anny Sivákové zaplatil dárce, který si nepřeje zveřejnit své jméno. Rychlost, s jakou byla běžně provozovaná exekuční praxe změněna v akt milosrdenství se mi ani trochu nelíbí. Proč zrovna v tomto případě opouští jinak nekompromisní postup sám exekutor? Bude tomu tak i v případě, že nepůjde o pozitivně diskriminované etnikum? Samozřejmě, že tato zvláštnost neunikla pozornosti fejsbúkové komunity a výsledkem této bohulibé akce může být situace jak ji popsal aktér diskuze: "Rozhodli jsme se se ženou adoptovat romskou holčičku. Pro případ exekuce."A tak pokládám básnickou otázku. Myslí si někdo, že nebýt exekuovaným příslušník etnika, jehož jméno se v multikulturně vyspělé společnosti málem nesmí vyslovit, aby člověk nedostal nálepku rasisty, že by exekutor vyměkl jako v daném případě, či že by se našel tak rychle neznámý dobrodinec? >>>

Bohuslav Svoboda: "Nikdy jsem o svém přestupu z ODS neuvažoval!"

Ivana HAslingerová

V poslední době se množily v médiích zprávy, že předseda pražské regionální organizace ODS pražský primátor Bohuslav Svoboda chce přejít z ODS do TOP 09. Překvapilo nás to, protože pan primátor působí dojmem seriózního politika, a ověřovali jsme si proto tuto zprávu přímo u něj, než ji pustíme do oběhu. A dobře jsme udělali. Pan primátor nám sice s úsměvem, ale přesto velmi důrazně, sdělil:

„Důrazně se ohrazuji vůči spekulacím některých médií o mém možném přechodu z ODS do TOP 09. Na tomto tvrzení není zrnko pravdy. Nikdy jsem o svém přestupu z ODS neuvažoval, ani jsem podobnou úvahu nevyslovil. Jde o lež, kterou po Praze šíří ti, kteří nejsou spokojeni se změnou koalice na pražském magistrátu a snaží se proto do řad pražské ODS zanést nervozitu a rozkol.“

O tom, kdo tuto kachnu pustil do médií, se můžeme jen domýšlet. Při sledování soudu s Věcmi veřejnými jsme mohli vidět, k čemu se mohou propůjčit někteří politici, aby zničili protivníka. A jak je vidět, neděje se to pouze ve Věcech veřejných ale i v tzv. seriózních stranách. Spíše to působí dojmem, jako by naši, vesměs bezpáteřní politici nesnášeli silné seriózní osobnosti s jasným ideovým zakotvením. Je to pochopitelné. Tyto osobnosti se nedají podplatit ani zastrašit a tak jsou kariéristickým nulákům, kteří jednají jen za pomoci výše uvedených metod, nebezpeční.

Jakešovo zmrtvýchvstání

Milan Knížák

Páteční Hyde park, i když  vypadal jako z mrtvýchvstání Felixe Holzmanna, byl vlastně velmi smutný. Pan Slávek Popelka, který patří k iniciátorům tzv. Holešovské výzvy ukázal, jak primitivní, omezená a nevzdělaná je tato údajná revolta. Bylo mi stydno, že něco takového u nás vůbec může vzniknout. Mám úctu ke vzpourám pokud za nimi stojí ušlechtilost a rozum, ale pan Popelka buď patří mezi tu nejubožejší duchovní lůzu nebo je mentálně retardovaný, poněvadž jeho projev svědčí o neschopnosti myšlení. Nejvíce ze všeho to připomíná „slavný“ Jakešův projev, který v nahrávkách dodnes koluje jako odstrašující příklad primitivnosti protagonistů totalitního režimu. Pan Popelka patrně nikde ve světě nebyl a o nic se nezajímá, poněvadž by nemohl hovořit o naší tragické životní úrovni a o strádání, když větší část zeměkoule obývají lidé, kteří jsou na tom podstatně hůře než ti nejubožejší u nás. Nemohu pochopit, že někdo může takovým lidem jako je Slávek Popelka popřát sluchu. Vadí mě i jeho nestoudné urážení představitelů naši země po r. 1989. Mám kritické výhrady vůči některým politikům a dávám to najevo jak ve volbách, tak i v běžném občanském životě - to jsou prostředky demokracie. Představa, že všichni budou svrženi, bude jim zabaven majetek a rozhodne lid, tedy domovní důvěrníci a pomocníci VB tak, jako tomu už jednou v naši zemi bylo, mě děsí. Naši zemi rozkradli a zplundrovali komunisté! Popravili a pozavírali spousty lidí, mnohým zničili osobní životy i kariéry a dali průchod plebejství, které povýšili na kvalitu. Slávek Popelka volá po něčem takovém. Je to demonstrace primitivnosti, ubohosti, agresivity a čouhá  z ní nezřízená touha po moci.

Stop diktátu Bruselu!

Suverenita – Blok Jany Bobošíkové bude v úterý 3. dubna, v den oficiální návštěvy německé kancléřky A. Merkelové, protestovat proti současné politice Evropské unie. „Protest chystáme před Pražským hradem i sídlem vlády ČR,“ uvedla místopředsedkyně Jana Volfová. „Chceme, aby německá kancléřka jasně viděla, že ne všichni v České republice jsou nadšenými lokaji Bruselu a že ne všichni jsou spokojeni se současným stavem EU a politikou eurozony,“ dodala. Demonstrace Stop diktátu Bruselu! se zúčastní kandidátka na prezidentku ČR a předsedkyně Suverenity Ing. Jana Bobošíková, ekonomický poradce Suverenity, bývalý ministr financí, Ing. Vlastimil Tlustý a další představitelé strany. „Kromě toho, že budeme demonstrovat před Pražským hradem, budou politici ze Suverenity v týž den ve všech krajských městech pokračovat v kampani „NENUŤTE NÁM EURO“, kterou Suverenita iniciovala. (http://www.nenuttenameuro.cz) Chceme, aby představitelé EU konečně začali řešit skutečné problémy EU, jako jsou demokratický deficit, nesmyslná multikulturní, přistěhovalecká, unifikační politika a dramatický pokles konkurenceschopnosti. Chceme, aby konečně začali brát na vědomí i kritické názory a postoje občanů, jejichž důvěra v EU se dramaticky propadá a je na historickém minimu,“ uvedla Jana Bobošíková.

Prioritou ČR v EU je důraz na dokončení vnitřního trhu

RNDr. Petr Nečas, předseda ODS, předseda vlády

Téma prosazování hospodářských zájmů České republiky v Evropské unii je tématem, které oproti některým jiným otázkám evropské spolupráce, jež jsou někdy vcelku uměle posouvány do popředí mediálního zájmu, rozhodně neztrácí a nesmí ztratit na své důležitosti. Podíváme-li se však na obhajobu českých zájmů v diskusi o dvou klíčových tématech, jimiž současná Evropská unie žije – tedy oživení fungování vnitřního trhu a víceletý finanční rámec – zjistíme, že tomu tak skutečně není. V budoucím postavení ČR se nebudeme moci pouze spoléhat na přerozdělování peněz z evropského rozpočtu. Musíme proto dokončit vybudování vnitřního trhu založeném na volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Jsme s osudem eurozóny spojeni již pouhým faktem, že 4/5 našeho exportu směřují do EU, z toho podstatná část do Spolkové republiky Německo. Podíl vývozu na našem HDP je přitom takřka 80 procent. Tento proexportní charakter naší ekonomiky předurčuje skutečnou prioritu české evropské politiky, a tou je pochopitelně důraz na dokončení vnitřního trhu. Nemůžeme se tedy tvářit, že se nás vývoj v eurozóně netýká. Na druhé straně podpis tzv. fiskální úmluvy eurozónu nespasí, nebude-li existovat skutečná vůle členských států dodržovat pravidla rozpočtové odpovědnosti. Přípravou ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti ČR na rozdíl od některých signatářů fiskální úmluvy směřuje k uskutečnění tohoto cíle. Právě proto jsem před březnovou Evropskou radou, které tradičně dominují ekonomická témata, spoluinicioval a spolupodepsal dopis třinácti členských států (Spojeného království, Nizozemska, Švédska, Finska, Estonska, Lotyšska, Slovenska, Irska, Španělska, Itálie, Polska a ČR), který pod názvem Plán pro růst v Evropě identifikuje konkrétní opatření, k nimž musíme společně přikročit. Jsem také rád, že závěry Evropské rady řadu z těchto opatření zmiňují, což dokládá, že Česká republika rozhodně nestojí kdesi osamocena, mimo onen často zmiňovaný „hlavní proud“ evropské integrace. Ba právě naopak.>>>

Politický životopis Miroslava Kalouska

Stanislav Janský |

V únoru 1990 nastupuje na Úřad vlády ČR jako ekonomický poradce. V lednu 1993, je za ČSL jmenován ekonomickým náměstkem ministra obrany. V roce 1994 uzavřel smlouvu s firmou Anex-Cirus Jiřího Andrlíka na dodávku 2.310 kusů padáků. Na rukách pana Kalouska ulpěla krev. Samostatné články by zasloužiya kapitoly "modernizace tanku T-72", nákup štábní informačního systému i nákup rozsáhlého areálu kasáren u pražského Náměstí republiky developerskou firmou EPF za 900 mil. Kč. Kalouskovi zlomilo jako náměstkovi nakonec vaz vyvrcholení aféry s firmou Zeman&Zeman, která získala zakázku na dodávku potravin armádě v hodnotě miliard korun. Nový ministr Lobkowicz se vyjadřuje, že "má indicie, že to není jednotlivec, ale více lidí, kteří jsou v aféře zapleteni." Prokurista a spolumajitel firmy Zeman&Zeman David Petrovický je unesen ozbrojeným komandem ze své vily a beze stopy mizí. V roce 1998 je pan Kalousek zvolen do PSP ČR a získává poslaneckou imunitu. V roce 2002 a obsazuje křeslo předsedy Rozpočtového výboru PSP ČR. V září 2002 je zastřelen Kalouskův švagr Lubomír Kašák spolu se svým společníkem ve firmě IDOS Zdeňkem Němcem. Naživu zůstává jediný spolumajitel IDOSRadka Kalousková. Na Kašáka v době jeho smrti bylo připraveno obvinění a "spáchat vraždu sebevrahem" na vazbě je složitější, než na svobodě. Je třeba pokračovat...?! >>>

Jak lež a nenávist zvítězila nad pravdou a láskou

Petr Štěpánek

Přistupme na model, že Havel a Klaus jsou dva protipóly. Havel plédoval za svobodnou občanskou společnost, zatímco Klaus preferuje společnost svobodných občanů. Jeden by si ale myslel, že tváří v tvář konečnosti našeho pozemského bytí zastánci opačných názorů zapomenou na sváry všedních dní a ocení, že nad rakví zesnulého se se vší důstojností pokorně sklonil názorový oponent. Klaus to učinil. Někteří pravdoláskaři jsou však zřejmě jiného ustrojení. Havlovo heslo, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, si ve dnech smutku totiž vyložili po svém. Namísto příměří, natož pak úcty k politickému protivníkovi, pojali Havlův pohřeb jako další příležitost, jak se vůči satanáši Klausovi vymezit. Pro některé z Havlových příznivců byl exprezidentův pohřeb víc než vzpomínkou na zemřelého spíše další epizodou jejich svaté války se satanášem Klausem, neřku-li první bitvou nové antiklausovské intifády: Havel nám umřel, a ten Klaus je tak drzý, že je nejen naživu, ale ještě si nad Havlovou rakví dovoluje mluvit. Ve dnech loučení s věrozvěstem pravdy a lásky si někteří z jeho skalních příznivců Havlovo nejznámější heslo upravili po svém: "Lež a nenávist musí zvítězit nad pravdou a láskou!" Smutné!>>>

Politický a ekonomický vývoj očima Klause

IVANA HASLINGEROVÁ

Ve výroční den první prezidentské inaugurace vycházejí každoročně knihy Václava Klause, v nichž je plasticky představen uplynulý rok jeho prezidentování. I letos 7. března 2012 vydalo nakladatelství Euromedia Group dokument o devátém roce jeho prezidentování "Rok devátý – projevy, články, eseje", kterou představil pan prezident v Masarykově knihovně Pražského hradu. Jde o bilanční knihu jeho projevů, článků, stanovisek, esejů, dopisů, zápisků z cest a naopak ze státních návštěv cizích státníků u nás. Čtenář si při její četbě uvědomí, co vše se za minulý rok událo, vidí všechny události jako ve zpětném zrcadle a to navíc okomentované člověkem, který velmi pozorně vnímá to, co se děje v naší zemi, v Evropě a  celé západní civilizaci. I když se v knize pan prezident věnuje snad všem důležitým problémům naší doby, nejdůležitějším jeho počinem v loňském roce zůstane jeho projev na Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi, v němž projevil přání, že by církev měla svou významnou autoritu v nezanedbatelné části celé naší veřejnosti uplatňovat více a hlasitěji i v debatě celospolečenské a vyzval J.Em. kardinála Dominika Duku ke společnému boji za zachování našeho národa a za konzervativní hodnoty naší civilizace. "Přimlouvám se za jasné a zřetelné ANO-ANO, NE-NE ve veřejných střetech o hodnoty a občanské ctnosti, které jsou ohrožovány falešnými proroky takzvaného pokroku a modernismu," řekl mj. pan prezident v projevu v onom památném projevu. Přeji oběma pánům, aby jim v jejich nelehké práci pro náš národ pomáhal Bůh. >>>

Premiér se shodl na prioritách se zástupci Svazu měst a obcí ČR

 Jakub Stadler

Premiér Petr Nečas se spolu se zástupci vlády a zástupci vedení Svazu měst a obcí v čele s předsedou Danem Jiránkem shodli na společných prioritách týkajících se rozpočtového určení daní, reformy regionálního školství, čerpání strukturálních fondů nebo novele zákona o obcích .

  1. Rozpočtové určení daní

Společným cílem vlády a zástupců samospráv je urychlené vyřešení rozpočtového určení daní, jinak hrozí jeho další odložení na neurčito. Prioritou je odstranění nespravedlivé J-křivky, která způsobuje, že nejnižší příjmy „na hlavu“ mají obce a města mezi 1000 a 10 tisíci obyvateli. Zástupci vlády ujišťují, že nedojde k poklesu stávající výše příspěvků na přenesený výkon státní správy.>>>

 

 

Václav Klaus: "Proces s Bártou je nesmírně riskantní a ničivý prvek vůči politickému systému ČR."

Ivana HAslingerová

V naší zemi probíhalo po listopadové revoluci mnoho absurdních soudních sporů a procesů s vrcholovými politiky, takže veřejnost je již ani nevnímá. Přesto ten poslední s Vítem Bártou je snad nejabsurdnější. Vždy jsem si myslela, že půjčit peníze mohu komukoliv a je jen moje riziko, zda mi je vrátí a jak se mám jistit. Naopak jsem spíše obdivovala, když mi jeden, dnes již velmi bohatý a úspěšný podnikatel z Moravy vyprávěl, jak potřeboval pro rozjezd firmy přístroj, a když zjistil, že stojí milion korun, vracel se z města smutně zpět bez něho. Kamarád ve vlaku se ho ptal, co ho trápí, on mu to řekl a tento mu ten milion půjčil bez mrknutí oka. Rozhodně ho tehdy nenapadlo, že by ho za to mohl jeho přítel žalovat pro uplácení, kdyby náhodou byl ve stejné straně s ním. Tomu, co se děje nyní u soudu, se říká "Pro dobrotu na žebrotu". I když jsem nikdy nepatřila k velkým obdivovatelům Věcí veřejných pro jejich roztříštěnost a bezideovost, tak mi bylo upřímně líto pana Bárty, na něhož exhibicionistka Kristýna Kočí kydala vše možné, jen aby posílila Topolánkovce v ODS. A jak tak o tom mluvím s okolím, zjišťuji, že nejsem sama. Dokonce i pan prezident k tomuto ostudnému "procesu" říká: "O soudu s Vítem Bártou čtu jen nadpisy. Celé stránky mne nezajímají. Je to neštasná věc, reality show v přímém přenosu, kde pletou vše dohromady. K soudu se přece nevztahuje výrok poslankyně Kočí, že všechna referenda mají být regulovaná. Celý ten proces je ničivý prvek vůči politickému systému ČR, nesmírně riskantní věc, která nás všechny nesmírně poškozuje." Že se k tomu propůjčí poslankyně Kočí, která kromě nejrůznějších skandálů není schopna cokoliv v politice vyprodukovat, to chápu. Ta by snad po vzoru císaře Nera zapálila i Prahu, jen aby její blonďaté vlasy bylo vidět v televizi, ale že prokurátor vůbec takovou frašku posoudí jako trestný čin, to opravdu nechápu. Co si pak mají občané myslet o státních žalobcích?!

MDŽ aneb zastuzená socialistická nostalgie

Petr Paulczynski

Na úvod uvádím, že vím jak MDŽ vzniklo. I tato znalost mi však nemůže vzít vzpomínky jak si tento svátek minulý režim přivlastnil a jak ho po vzoru velkého ruského bratra odporně zpolitizoval. Proto mi nejde do hlavy, že poté co jsem dnes ráno vlezl na Fejsbúk, nestačil jsem se divit, kolik "přátel" neopomělo přát ženám k tomuto obskurnímu, podle mne dnes už u nás vyřazeného svátku (díky senátore Štětino). Možná se mýlím, ale u nás už tento "svátek" slaví jen dvě partaje. Komanči a socani. Pokud mne pamět neklame svého času s tím ještě vyběhla zelená Džamila., podle níž Mezinárodní den žen připomínkou desetiletí boje žen za jejich práva. Jo a ještě to slaví v Rusku. Přitom podle zprávy OSN umírají ženy v Rusku o deset let dříve než Evropanky a každá desátá Ruska je neplodná. Až 14.000 žen za rok zemře v Rusku kvůli domácímu násilí a podle sociologů 70 procent ruských žen snáší doma bití či ponižování. Hlavně  že to mají jako svátek.Myslím že na otázku zda osmý březen je totalitní svátek nebo oslava žen lze odpovědět jednoznačně. MDŽ dosud slaví levicové strany a organizace po celém světě. V Česku ho  mnoho lidí stále spojuje s komunistickým režimem.>>> 

 

Se zavedením tzv. „dluhové brzdy“ na evropské úrovni je program ČSSD neslučitelný

Tomáš BARTOVSKÝ

Větší adresnost sociálních dávek, tvrdší postihy za jejich zneužívání, úsporný, ale zato efektivní sociální systém. To jsou základní pilíře programu ODS v sociální oblasti, na kterých se shodli občanští demokraté na právě probíhající 4. ideové konferenci v Olomouci. Předseda strany Petr Nečas zároveň upozornil, že všechny evropské země, a to i tam, kde vládnou levicové vlády, musí šetřit a přehodnotit svůj přístup k sociální politice. „Stát se sociální dimenzí není totéž, co stát socialistický,“ poznamenal v úvodu ideové konference předseda ODS a premiér ČR Petr Nečas na adresu sociálních demokratů. "Nezodpovědný populismus ČSSD pod zástěrkou budování „sociálních jistot“ by vedl k rychlému prohlubování zadlužení nad klidně 100 procent HDP, které by již nešlo rozpočtově zvládnout. Sociální zabezpečení musí odpovídat ekonomickým možnostem státu, jinak se dostaneme na trajektorii, která vede k Řecku či jiným případům,“ vysvětlil Nečas a pokračoval: „Není většího rozporu slov a činů, než v současné době předvádějí představitelé ČSSD. Agresivně prosazují přijetí Smlouvy o fiskální odpovědnosti, tzv. Fiskálního kompaktu, tedy kromě ztráty části národní rozpočtové suverenity přísný dozor nad hospodařením státu. Svým voličům však zatajují, že by svůj program museli skartovat. Nejlépe okamžitě, aby ho už nikdo neviděl a nečetl. Zodpovědné vlády budou hledat a nacházet rovnováhu mezi příjmy a výdaji státu. Nezodpovědné vlády budou slibovat vyšší sociální dávky, měkčí a méně motivující sociální systém a strkání hlavy do písku před reformami - zkrátka projídání budoucnosti.“>>>

Jak nemá být občan zblblý?

Jiří Bečvář

Otevírám noviny a žasnu! E15 mne informuje, že budou strany šetřit při volebních kampaních: „…ČSSD už navrhla, aby se pro volbu prezidenta stanovila částka patnácti miliard, ODS mluví o osmdesáti miliardách“. No buď se někdo zbláznil, nebo si ekonomické médium plete nějaké ty nuly. Ještě že si nepletou Kč s Eury. Kousek dál se v článku dozvídám, že Eva Bartoňová je bývalá náměstkyně ministra školství. Na stránkách ministerstva však o tom není vidu ani slechu, takže je to buď přání, nebo neznalost autora. Křičící komunisté (Halóó noviny) zas píší, že „neoliberální kapitalismus“ není sto zaručit „..nejzákladnější civilizační funkce pro relativně stabilní a bezkonfliktní přežití systému“, jak prohlásila soudružka předsedkyně OV KSČM Dana Lysáková. Přeloženo do lidštiny je vzkaz komunistů asi takovýto: svobodný trh (svobodná společnost) je zlo, svoboda je pro občany špatná (nevědí, pitomečci, jak s ní naložit a jsou zoufalí), takže to zase musíme dělat tak nějak po soudružsku, po našem (znárodnit, plánovat a blahobit bude – blahobyt se psal za totáče s měkkým „i“ jako cizí slovo). Naštěstí mne konstatování, že KSČM chybí střední generace, naplnilo optimismem. Mladá fronta Dnes včera píše, že romské sdružení prošustrovalo 26 milionů a zaplatí to za něj kraj. Opozice (musí) a ministr Drábek tvrdí, že je to chyba kraje, protože nedostatečně kontroloval.>>>

 

Senát požádal NKÚ, aby prošetřil okolnosti vytváření nového systému pro výplatu sociálních dávek

Petra Klechová, Tajemnice Senátorského klubu KDU-ČSL

Na návrh  senátorů KDU-ČSL přijala horní komora parlamentu usnesení, ve kterém ukládá předsedovi Senátu  PČR, aby do 7 dnů  podal na Nejvyšší kontrolní úřad podnět pro přezkoumání zakázky MPSV na dodávku informačních systémů pro Úřady práce sloužící pro výplatu sociálních dávek od 1. ledna 2012,  a to s ohledem na skutečnost, zda-li při úkonech MPSV nedošlo k nehospodárnému nakládání s finančními prostředky MPSV. Předkladatelem bodu byl senátor Jiří Čunek. Ten ve svém zdůvodnění uvedl: „Nefunkčnost systému vyplácení sociálních dávek pod kuratelou MPSV odhalila další závažné skutečnosti. MPSV zřejmě porušilo či obešlo zákon o veřejných zakázkách a tuto skutečnost již šetří ÚOHS. Zároveň je v současné době podáno oznámení u Úřadu na ochranu osobních údajů kvůli podezření, že došlo k vyvedení dat mimo systém a může tak dojít ke zneužití citlivých osobních údajů občanů. Požadavek Senátu PČR, aby zakázku MPSV na vytvoření nového softwarového systému prověřil také NKÚ, navrhli senátoři za KDU-ČSL z důvodu podezření, že došlo k nehospodárnému nebo zcela zbytečnému použití státních nebo evropských finančních prostředků. Dle názoru odborníků mohl být starý, mnoho let vytvářený systém aktualizován za cca 200 milionů korun a zcela jistě by nenastaly problémy, jako s nově vytvořeným systémem, který představuje náklady přes 3 miliardy korun.“    Předseda klubu lidoveckých senátorů Václav Koukal připomněl také to, že již před rokem zaslal dopis prezidentu republiky Václavu Klausovi, ve kterém ho žádal, aby nepodepisoval Zákon o Úřadech práce, který Senátem PČR odmítl. Již tehdy avizoval, že nový zákon ve spojení s aplikací nového softwaru může přinést závažné komplikace.

Zákony nelze ohýbat oranžovým usnesením Senátu

Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu PČR a Richard Svoboda., předseda Senátorského klubu ODS

Senátorský klub Občanské demokratické strany odmítá pohrdání zákony ze strany senátorů ČSSD. Zákony nelze ohýbat oranžovým usnesením Senátu. Petice "Proti nespravedlivé důchodové reformě a za odchod vlády P. Nečase" je v Senátu Parlamentu ČR projednávána v rozporu s Jednacím řádem Senátu a především v rozporu se Zákonem o právu petičním (z. 85/1990 Sb.). Prosazení projednávání této petice, jejímž adresátem není Senát, je porušením zákona institucí, která sebe samu deklaruje jako "strážce zákonnosti". Senátoři ČSSD zároveň nedokázali jasně odpovědět na otázku, zda výbor uznal podání petice v souladu se zákonem. Jedná se o zneužití podpisu petentů, neboť Senát disponuje pouze neověřenými kopiemi podpisů. Senát se tak pod současným vedením ČSSD stal nástrojem propagandy a to i za cenu nerespektování platných zákonů.

 

Centrum pro ekonomiku a politiku si Vám dovoluje nabídnout novou publikaci: "Koncept občanské společnosti - nepřítel svobodného občana?"   Více na www.cepin.cz v sekci publikace.

Jmenování kardinálem je nejen úkol náročné služby církvi, ale i České republice

Ivana Haslingerová

Dne 25. 2 .2012 celebroval poprvé v kardinálské hodnosti J. Eminence Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha první oficiální mši svatou za církev v naší vlasti i ve světě a za papeže Benedikta XVI. I když jsem absolvovala již několik bohoslužeb celebrovaných panem kardinálem, tato byla opravdu mimořádná a to nejen svou nádherou, ale především důležitostí pro naši katolicku církev a pro celou naši zemi. Mnozí naši občané si stále ještě neuvědomují, že udělení kardinálské hodnosti není jen jakýsi titul. Na celé světě je pouhých 192 kardinálů, z toho jen 108 volí papeže, tedy je jim méně než 80 let. Pro tak malou zemi, jako je ČR, je proto velká čest, že ji Svatý otec tak vyznamenává a jmenováním právě našeho arcibiskupa kardinálem ho povyšuje do svého nejužšího poradního sboru.  Bohoslužby se účastnili významní zástupci státu, členové diplomatického sboru, přední politici, osobnosti kulturního života. Hrad zastupoval kancléř Jiří Weigl, vládu místopředsedkyně Karolina Peake a Alexandr Vondra, Poslaneckou sněmovnu její předsedkyně Miroslava Němcová a poslanec Michal Hašek. Miroslava Němcová přednesla působivý projev u oltáře, v němž projevila přesvědčení, že pan kardinál bude ochoten věnovat se i tíživým  problémům naší současnosti ve veřejné debatě, protože je třeba, aby ve veřejném prostoru zněl moudrý hlas vědomý si odpovědnosti a znalý souvislosti. Hlas znějící navíc z úst člověka, který si ve velmi krátké době získal prestiž svou otevřeností, a když mluví, lidé ho poslouchají bez ohledu na svou víru či politické přesvědčení. Paní předsedkyně by si, aby se setkával s pochopením a úctou okolí. Jedním slovem, aby byl pro náš národ takovou duchovní oporou, jakou byli kardinálové Beran a Tomášek.>>>

DOKTOR CVACH ČESKÉ POLITIKY SE PUSTIL DO KLAUSE

Petr Paulczynski

Prezident totiž udělil milost, která rozpoutala řadu dohadů. A každý kdo dostává pupínky když před ním vyslovíte Klaus, pocítil puzení tuto milost nějak zpochybnit. Nezpochybnitelným faktem však je, že prezident NEMUSÍ NIKOMU milost vysvětlovat. Ústavy mu ani slovem neukládá povinnost, aby ji komukoliv zdůvodňoval. Je s podivem, že tuto povědomost nemá místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek. Jenom tím potvrdil premiérova slova, který ho nazval doktorem Cvachem české politiky. Prezident Klaus dělá neskonalou chybu, když se pokouší blbům vysvětlit své pohnutky pro udělení milosti. Kdyby si vzal příklad ze svého předchůdce Václava Havla, ušetřil by si kupu pitomých řečí. Vždyť guru pravdy a lásky NIKDY NIKOMU důvody  udělení  milosti nevysvětloval. A že by také bylo co k vysvětlování není třeba pochybovat. Počínaje tou první - obrovskou amnestií, přes milost synovi paní Čáslavské až po Martu Chadimovou  s jejím tuším  pozemkovým podvodem. Nekritizuji ani milosti Havlovy, ani milosti Klausovy. Beru jako fakt, že to je ústavou dané prezidentovo právo, které nemusí nikomu vysvětlovat. A pokud místopředseda sněmovny vysvětlení požaduje, měl by napřed iniciovat v tom směru změnu Ústavy. Jinak ze sebe dělá doktora Cvacha. Ten to mimochodem v seriálu taky dotáhl až na ministerstvo. Z čehož vyplývá, že blbec se může vypracovat pěkně vysoko.>>>

Papež potvrdil přínos českých katolíků vedených Dukou k hájení křesťanských hodnot v dnešním světě

"Mé setkání s panem prezidentem vyznělo jako uznání působení římskokatolické církve v naší zemi z hledista kulturně-nábožensko-společenského." Dominik Duka

Ivana Haslingerová

Dne 6. ledna 2012 při sváteční promluvě před modlitbou Anděl Páně ohlásil papež Benedikt XVI. jmenování pražského arcibiskupa Dominika Duky kardinálem. Pražský arcibiskup své jmenování kardinálem přijal jako poctu pražskému arcibiskupství a svým předchůdcům. Těmi byli kardinál Vlk a vídeňský arcibiskup kardinál Schönborn, který se narodil ve Vlastislavi nedaleko Litoměřic. Do sboru kardinálů byl pan ardibiskup slavnostně uveden při veřejné konzistoři v bazilice sv. Petra v sobotu 18. února. Jmenováním kardinálem se Duka stává spolu s ostatními nově jmenovanými kardinály papežovým spolupracovníkem a poradcem v církevních záležitostech. Podle Kodexu kanonického práva má jako člen sboru kardinálů tři úlohy: volit společně s ostatními kardinály papeže, být konzistorním poradcem římského papeže v nejdůležitějších otázkách a pomáhat římskému papeži v každodenní péči o celou církev. Z katedrály mířily jeho kroky přes nádvoří do Hradu, kde byl v 11:30 hodin přivítán prezidentem republiky Václavem Klausem. Pan prezident předal panu kardinálovi blahopřejný dopis se slovy, že "takovou událost musí okomentovat seriózněji než pouze slovně." Pan prezident totiž volbu Duky kardinálem vnímá nejen jako důležitý krok, který naznačuje postoj papeže k nynějšímu i budoucímu směřování vývoje církve, ale jako potvrzení významu přínosu českých katolíků k úsilí církve o hájení základních křesťanských hodnot v dnešním světě. Přikládá proto jmenování J. Em. Dominika Duky velký význam. Podle prezidenta patří Dominik Duka k důležitým osobnostem současné doby a jeho hlas je nepostradatelný v diskusi nad aktuálními tématy.>>>

 

Václav Klaus: "Hlas kardinála Duky je nepostradatelný v diskuzi týkající se naší společnosti"

Plné znění blahopřejného dopisu prezidenta J. Em. Dominiku Dukovi k jeho jmenování kardinálem

      

Vážený pane kardinále, dovolte, abych Vám po oficiálním převzetí odznaků kardinálské hodností z rukou papeže Benedikta XVI. ještě jednou poblahopřál ke jmenování do vysoké a významné funkce římsko-katolické církve. Rozhodnutí papeže vnímám jako důležitý krok, který naznačuje jeho postoj k nynějšímu i budoucímu směřování vývoje církve. Toto jeho rozhodnutí vnímám také jako potvrzení významu přínosu českých katolíků k úsilí církve o hájení základních křesťanských hodnot v dnešním světě. V České republice patříte k důležitým představitelům veřejného života, jejichž hlas je dobře slyšet, jejichž hlas je nepostradatelný v diskuzi nad tématy, které se týkají naší společnosti. Lidé Vás v této roli pozitivně vnímali jako biskupa královéhradeckého a dnes se k Vám stejným způsobem obracejí jako k arcibiskupovi pražskému.

Pan prezident předává na Pražském hradě J. Em. Dominiku kardinálu Dukovi blahopřejný dopis 

Jako kardinál a pražský arcibiskup navazujete na řadu svých předchůdců, kteří patřili k vynikajícím osobnostem své doby a jejichž jména se stala součástí naší národní historie. Vědomí kontinuity a dějinné zodpovědnosti by mělo patřit k veřejnému působení a mělo by také být součástí obecného chápání a náhledu veřejnosti. Vím, že právě Vy jste si toho dobře vědom. Do úkolů a práce, které Vás nyní jako kardinála očekávají, Vám přeji mnoho úspěchů a pevné vůle.>>

Topolánek neudělal pravici pouze obludnou ostudu, ale úplně ji zničil

Ivana HAslingerová

Petr Kratochvíl, majitel divadla Ta FantastikaKdyž jsem si přečetla článek v Lidových novinách "Ty nechceš prachy? Jaký principy, vole? vítal Topolánek Kratochvíla" nebylo mi pouze "smutno a zároveň velmi nevolno z tohoto pána (jehož jméno neumím vyslovit), že  udělal spolu s p. Dalíkem pravici a celé zemi obludnou ostudu", jak mi napsal čtenář Pavel Svačil. On Topolánek pravici u nás neudělal totiž jen obludnou ostudu, ale úplně ji zničil. Petr Kratochvíl, který se před definitivním odchodem z ČR rozhodl poskytnout LN poslední rozhovor, v něm popisuje mimo jiné své setkání s expremiérem Mirkem Topolánkem: "Jsem pravicový volič, světonázorem konzervativní člověk. Obhajoval jsem vždycky spíš Václava Klause než ODS. Dával jsem jim finanční příspěvky, ale už bych nikomu nedal ani korunu. Totální zhroucení pro mě nastalo, když přišel do strany Mirek Topolánek. Rozdíl mezi Topolánkem a Paroubkem je nula. Když jsem za ním přišel s dokumenty o problematice divadelních grantů, snažil jsem se mu vysvětlit, že mi nejde o peníze, ale o princip podpory umění v tomhle státě. Že nám chybí divadelní kategorie, zásadní pravidla i jasná kulturní politika. Řekl mi tehdy: "Ahoj čur***, podívej se, jak jsem zhubnul! Co je? Co to je? To nebudu číst, vole, kolik chceš? Cože? Ty nechceš prachy? Jaký principy, vole? Ááááále, na to se vyser!" Od té doby už ódéesku nepodporuju." K tomuto nezbývá, BOHUŽEL, než dodat: "Máte pravdu pane Kratochvíle." Mohla bych o tom psát celý traktát, ale myslím si, že nejvýstižněji to řekl na 19. Kongresu ODS Václav Klaus ve svém několikaminutovém projevu, v němž se rozloučil s jeho delegáty. Atmosféru Kongresu i Klausův smutný odchod ze strany, kterou vybudoval, 13 let vedl a která zářila tehdy jako nádherná hvězda mezi těmi postkomunistickými stranickými pohrobky, popisujeme spolu s jeho doslovným projevem v článku: Václav Klaus: "ODS se přeměnila z pravicové strany idejí ve stranu politického středu a lobbystických zájmů". Od té doby to šlo se stranou dolu a ani seriózní pan Nečas zatím nemá sílu ji navrátit její původní noblesu, protože se dosud jasně nedistancoval od Topolánka a jeho lidí. Je to obrovská škoda pro nás pro všechny.>>>

ČR rozhodne o podpisu fiskální úmluvy až po prostudování konečného znění

Petr nečas, premiér

Rád bych informoval o výsledcích zasedání neformální Evropské rady, která se uskutečnila dne 30. ledna letošního roku v Bruselu, a především o přípravě smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, často označované zkráceně jako fiskální úmluva, fiskální kompakt či smlouva o rozpočtové odpovědnosti. Jednání Evropské rady mělo na programu více bodů, ale logicky jejímu jednání dominovalo minimálně z hlediska pozornosti téma nové smlouvy. Jak jistě víte, tato tzv. fiskální úmluva vychází z prohlášení hlav států a předsedů vlád Eurozóny, přijatého na okraj evropské rady 9. prosince 2011. Jejím cílem je přispět k řešení současné dluhové krize v Evropě, především v Eurozóně, a to posílením fiskální disciplíny a koordinace hospodářských politik členských států EU. Pouze připomenu, že se jedná o mezinárodní smlouvu, která stojí mimo rámec unijního práva, zároveň však smlouvu, která má pro budoucí podobu EU mimořádný význam, neboť představuje první krok na cestě ke skutečné fiskální a hospodářské unii. To bychom si měli uvědomit a jednoznačně si to přiznat. Přiznat si také fakt, že se ukázalo, že monetární unie bez fiskální unie fungovat nemůže, nicméně že se kvalitativně jedná o poměrně výrazný posun k fiskálnímu federalismu. Jelikož cílem smlouvy je především stabilizace Eurozóny, mají se její ustanovení vztahovat jen na smluvní strany, jejichž měnou je EURO, a na ostatní smluvní strany až od okamžiku, kdy EURO přijmou. Tyto smluvní strany mají nicméně možnost se k některými či všem závazkům dobrovolně přihlásit i před tímto okamžikem. Pokud jde o postoj, který jsem zaujal na zasedání Evropské rady, chtěl bych se vyjádřit k otázce souladu mého jednání na summitu s rámcovou pozicí a mandátem.>>>

HOVORY NA PRAVICI  - „Zachraňovat, nebo vystoupit?"

Michal Semín, předseda Akce D.O.S.T.   

HOVORY NA PRAVICI jsou už tradičním diskusním setkáním konzervativně orientovaných politiků, publicistů a veřejně známých osob myšlenkově blízkých hodnotám vyznávaným občanským sdružením Akce D.O.S.T, které  vystupuje na podporu občanských práv a svobod i tradičních hodnot české kultury a státnosti. Odmítá ideologizaci veřejného života a snaží se šířit atmosféru otevřenosti a objektivity. Věnuje se vzdělávací a popularizační činnosti, pořádá kulturní akce i veřejná shromáždění a happeningy. Ve svém působení vychází z textu Manifestu D.O.S.T. ze dne 7. listopadu 2007 a na něj navazujících aktivit. O snaze prosadit fiskální a politickou unii bez ohledu na mínění občanů v členských státech EU budou během už pátého diskusního večera HOVORY NA PRAVICI debatovat přední představitelé české pravicové scény. Pozvání tentokrát přijali senátor Petr Pakosta, poslanec Evropského parlamentu za ODS Ivo Strejček,  děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík, šéfredaktor euroskeptického serveru EUportal.cz Lukáš Petřík a předseda Strany svobodných občanů Petr Mach. Mediálně ostře sledovanou debatu pořádá občanské sdružení Akce D.O.S.T. v pondělí 20. února od 18 hodin v Praze v budově ČSVTS v sále č. 217 na Novotného lávce č. 5. Večerem bude provázet místopředseda Akce D.O.S.T. Petr Bahník. Po vystoupení panelistů bude následovat diskuze.

Lenka Kohoutová: O situaci v rezortu sociálních věcí chceme dál jednat

Tomáš BARTOVSKÝ

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek pokračuje v bagatelizaci problémů na úřadech práce a rozdává obecná ujištění, která ignorují konkrétní fakta. Sdělila to poslankyně ODS Lenka Kohoutová po jednání Výboru pro sociální politiku, na němž měl ministr a příslušní náměstci poslancům vysvětlovat lednový kolaps při vyplácení sociálních dávek a představit opatření, která ministerstvo přijalo k nápravě. „S vysvětlením ministra Drábka jsem hrubě nespokojená. Opakovaně se nám dostalo obecných ujištění, že lednová situace se nebude opakovat. Zástupci ministerstva nám ale nesdělili, jaké konkrétní kroky podniknou. Poslanci ODS vždy reformu sociálního systému a změny k jeho větší adresnosti a průhlednosti podporovali. Manažerská selhání při jejím uvedení do praxe bohužel reformu jako celek poškozují,“ řekla Lenka Kohoutová. „Otazníky také nadále visí nad výběrem firem, které z rozhodnutí ministerstva dodávají nový IT systém. Ministerstvo sice některé ze smluv zveřejnilo, seznam ale není kompletní a chybí dodatky a smlouvy se subdodavateli. Budeme proto nadále žádat kompletní rozkrytí vlastnické struktury těchto firem a vazeb na úrovni subdodavatelů,“ dodává Kohoutová.>>>

Právě vyšlo únorové číslo revue Fragmenty

Kulturně-hospodářská revue Fragmenty, kterou vydává již sedmnáctým rokem Kulturní komise ČR vychází na luxusním křídovém papíře gramáže 135 a je určena pro pečlivě vybranou cílovou skupinu vedoucích osobností našeho průmyslu a politiky – presidenta republiky, jeho nejbližší spolupracovníky, senátory, poslance, ministry, finančníky, V.I.P. podnikatele a představitele jejich profesních organizací. Tento výběr dává jedinečnou možnost presentace před vládní i podnikatelskou elitou a zviditelnění se před čtenáři, na jejichž rozhodnutí nejvíce záleží. Zveřejnění příspěvku v revue Fragmenty přináší tudíž možnost bez problémů oslovit právě tuto cílovou skupinu osob s rozhodujícími pravomocemi. Únorové číslo revue Fragmenty naleznete zde. (Pozor! I když je v internetové nekvalitě, má velikost přes 2 MB, proto s pomalejšími počítači je nutné dát pozor na dobu otevírání.)

Aby se články dostávaly do povědomí široké veřejnosti bez zpoždění, které nastává u takových periodik, jakým je tištěná verze revue Fragmenty, založila Kulturní komise ČR internetovou podobu revue www.fragmenty.cz, která je denně aktualizována a rozesílána formou avíza e-mailem do počítačů kromě výše uvedených politiků a podnikatelů i více než stovce vlivných mediálních pracovníků – šéfredaktorů a vybraných redaktorů všech důležitých médií včetně televize, rozhlasu a ČTK – jakož i několika stům známých osobností z umění a kultury u nás i v zahraničí. E-zin Fragmenty nekopíruje tištěnou podobu revue Fragmenty, ale velký důraz klade na rychlé sdělení příslušné informace výše uvedeným osobnostem a médiím. Zprostředkujeme tak aktuální informace, na které v denících nezbývá prostor či se z jakéhokoliv důvodu nezveřejní. Oproti nim se při vydávání neřídíme autocenzurou politické korektnosti a multikulturalismu, které pokládáme za zhoubu svobodné informovanosti. Veřejnost se tak dozví i věci, které nebývají zveřejněny v denním tisku.

Premiér Nečas jednal v Bruselu jako rozvážný a prozíravý státník

Ivana Haslingerová

Předseda vlády Petr Nečas se nenechal zlomit nejen cizími, ale ani některými našimi politiky hájícími v Bruselu své vlastní zájmy a nepřistoupil na podepsání smlouvy, která nese sice krásný název "Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii", ale ve skutečnosti by sloužila k tomu, že by vzniklo Ministerstvo financí EU, které by v budoucnu diktovalo všem zemím EU nejen stejnou měnu, ale i stejné daně. Je jasné, co by to pro naši republiku zanamenalo za ekonomickou pohromu, kdyby daně stouply na výši např. německých, kde pro podnikatelé s příjmem nad zhruba 1, 5 mil. Kč platí sazba 42 %, pro bohatší nad 6 milionů 45 %. Nezůstal by u nás ani jeden podnik platící tyto daně. Alespoň mně na dotaz, co by v tomto případě dělal, odpověděl každý oslovený podnikatel, že by přesunul své hlavní sídlo do své pobočky v zemích s nižší sazbou. Mají je totiž již většinou nachystané pro případ, kdyby pan Kalousek na podbné žádosti Bruselu přistoupil. Co by to znamenalo pro ekonomiku státu, netřeba zdůrazňovat. Proto je štěstí, že si toto nebezpečí uvědomil alespoň pan premiér, když pan ministr Kalousek naopak vidí pouze vyšší příjmy do rozpočtu a neuvažuje o tom, který hlupák by mu je tam asi platil. Protože pan premiér po návratu z Bruselu od pánů Kalousků, Schwarzenbergů a dalších politiků, kteří hájí jen své vlastní zájmy ve světové politice, to tak říkajíc pěkně schytal a protože hlavní média jsou v rukou jejich sponzorů a naše veřejnost je informována jednostranně, nechal vypracovat neoficiální překlad Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii, tzv. fiscal compactu, který v české i anglické verzi Úřad vlády poskytuje široké veřejnosti. Přinášíme hlavní body překladu a zároveň i souhrn hlavních argumentů premiéra, proč se zatím nezavázal k podpisu této pro nás zničující smlouvy:>>>

Pane ministře Kalousku, zbavte nás rasisty Schwarzenberga

Jana Bobošíková

Pane ministře Kalousku, k faktu, že jste kokot, jste se sám hrdě přihlásil (viz oficiální stránky top 09 zde), a také jste to mnohokrát prokázal. Ale nyní nastal čas, abyste dokázal, že jste i chlap. Ten totiž drží slovo. Zaujměte stejně zásadový postoj, jako jste jej zaujal kvůli Ladislavu Bátorovi, a odmítněte rasistické a náckovské výroky ministra zahraničí české vlády Karla Schwarzenberga. Neberte si servítky a nazvěte ho upřímně chlapsky, jak je Vaším zvykem, náckem a starým fašounem. Výrok pana ministra totiž dramaticky předstihuje jakákoliv vyjádření pana Bátory, zejména výroky, které ve skutečnosti Ladislav Bátora nevyslovil, ale byla mu podsunuty mediální kampaní, za kterou by se nemuselo stydět Goebbelsovo říšské ministerstvo propagandy. Neváhejte a pokračujte v důsledné očistě státní správy! Okamžitě vyzvěte premiéra Nečase, aby odvolal místopředsedu vlády Schwarzenberga. Vždyť Vy sám jste řekl, že exekutivu netvoří jen náměstci ministrů a ředitelé odborů, ale především samotní ministři. (Právo 11. srpna 2011 a stránky top09 zde) Ještě daleko důsledněji, než jste se kvůli Vladislavu Bátorovi (viz OVM 21. srpna 2011 zde) odmítl účastnit jednání vlády (zprávy iDNES.cz 10. srpna 2011 zde), měl byste nyní odmítnout sedět ve vládě s člověkem, který konečné řešení romské otázky, a to i metodou násilné deportace celého etnika, považuje za hezké (Fakta Barbory Tachecí 31. 1. 2012 zde). Konejte, podle Vás je přece zcela vyloučené, aby ve státní správě seděl člověk, který prokazatelně v televizním pořadu schvaloval konečné řešení cikánské otázky například přesídlením celého etnika na blíže neurčené místo. Nemusíte Karla rovnou fackovat, jen několikrát denně i před televizními kamerami důsledně požadujte jeho odchod z vlády. A než se tak stane, bojkotujte Vy i všichni ministři za TOP 09 jednání vlády. Věřte, že lidé si oddechnou a Vaši zásadovost ocení.>>>