"Ceterum autem censeo, unionem europaeam esse delendam"
"Ostatně soudím, že EU by měla být zničena"

Velký úspěch europoslance Jana Zahradila

Ivana Haslingerová

Předseda Aliance evropských konzervativců a reformistů (AECR) Jan Zahradil byl ve čtvrtek 31. srpna 2012 zvolen místopředsedou Mezinárodní demokratické unie (IDU). Stal se tak po premiéru Petru Nečasovi druhým Čechem ve vedení této celosvětové organizace. Aliance evropských konzervativců a reformistů (AECR) vznikla v roce 2009 jako zastřešující organizace eurorealistických politických stran, která nabízí alternativu k evropskému federalismu. Mezinárodní demokratická unie IDU je nejpočetnější světová organizace pravicových a pravostředových stran, jakož i politických organizací ze všech kontinentů. Jejím předsedou je bývalý australský premiér John Howard a jediným individuálním členem z České republiky je Občanská demokratická strana.

„Své zvolení i členství Aliance v Mezinárodní demokratické unii rozhodně vnímám jako potvrzení rostoucího významu racionální eurorealistické politiky,“ řekl Jan Zahradil. Na snímku s předsedou IDU Johnem Howardem

Vzpomínám na konferenci ve Šlapanicích u Brna v roce 2005, na níž nás informovala jeho asistentka, že se Jan Zahradil snaží o založení AECR. Že to bylo velmi nesnadné, protože musí pro vznik tého aliance získat zástupce pěti zemí EU a stále mu ta pátá chybí. Jan Zahradil ale šel tvrdě za svým snem a jeho Aliance dnes čítá přes padesát členů EP. Jeho místopředsednictví v IDU a začlenění AECR do ní je dalším jeho velkým úspěchem.

Kéž by všichni europoslanci takto pracovali pro obranu zájmů naší země, jako on. Je to po dlouhé době krásná zpráva z Bruselu, děkujeme za ni a přejeme Janu Zahradilovi v další práci pro náš národ hodně úspěchů.


 

Diskuze o knize „Kmotra“ od Gertrud Höhnerové k aktivitám Angely Merkelové

Erhard Müller, Altenberg Nemecko

Bundeskanzlerin unter Beschuss: Wie die Auslandspresse Merkel zerreißtV neděli 26. srpna 2012 pozval moderátor  Günter Jauch v ARD - televizi k diskuzi  o nové knize Gertrud Höhlerové  o aktivitách naší kancléřky Angely Merkelové.Kromě moderátora  Günter Jauch se  zúčastnily diskuze autorka knihy a bývalá poradkyně bývalého kancléře Kohla paní Gertrud Höhlerová, náměstek předsedkyně CDU a ministryně práce a sociálních věcí Dr. Ursula von Leyen, první a jediný premiér NDR z řad CDU 1990 Lothar de Maizière a vedoucí redakce kultury ZDF a novinář Wolfgang Herles. Na začátku expremiér NDR Lothar de Maizere, který dnes pracuje jako právník, zdůraznil, že to byl on, který  kancléři Helmutu Kohlovy v roce 1990 doporučil svou novou mluvčí Dr. Angelu Merkelovou, ačkoli pak kancléř  už měl jiný návrh, a mluvil o hodnocení práce současného kancléře od paní Höhlerové jako o vnucování vlastního názoru plného urážek a narušování pricipu demokracije. Ve své řeči  zdůraznil, že paní Merkelová, která byla pár dní předem časopisem Forbes zvolena jako nejvlivnější žena Evropy, dělá  velmi skvělou práci ve smyslu CDU pro občany Spolkové republiky a že knihou "Kmotra" uráží autorka paní Merkelovou před volbami do Bundestagu 2013. Podpora paní Höhlerové přišla od novináře Wolfganga Herlese, který kritizoval časté   porušení demokratických principů v parlamentu i  vlastní strany kancléřkou Merkelovou   a obhajoval   obavy vyjádřené v knize. Pan Jauch  i interwiev s vnukem prvního německého kancléře po druhé světové válce Konrada Adenauera, který rezignoval a opustil CDU i přešel ke straně  volných voličů  z důvodu politiky současné kancléřky CDU. >>>

Kniha  "Die Patin " (Kmotra) volá po  pádu vlády pod heslem "Merkelová pracuje na rozpadu demokracie"

Henning Krumrey, překlad Erhard Müller

Gertrud Höhler Quelle: dapdDemokracie jako rukojmí zloducha moci a jen prázdná fasáda? Tak popisuje Německo Gertrud Höhlerové v knize  "Die Patin (Kmotra)". Bývalá poradkyní dřívějšího kancléře Helmuta  Kohla a  jde s Angelou Merkelovou tvrdě do boje s výzvou k pádu kancléřky Angely Merkelové (CDU). Kancléřka Merkelová je kvůli systému svých "M" podle Höhlerové spoluvinicí snížení demokratizace společnosti v Německu.

"Kdo degraduje, jako Angela Merkelová, normy a hodnoty demokratické společnosti na pouhou schopnost manévrovat, ten pracuje na rozpadu demokracie. To je důvodem, proč jsem se  rozhodla touto knihou vzbudit národ."

Jako alfa vlk v rouše beránčím skočila Merkelová z temné scenérie východu", podvedla na podzim kancléře Kohla a získala  zdarma moc pro svou politickou kariéru.  Zajímala ji především  moc a to  v celé Evropě. Její jednání lze srovnat s národním socialismem a komunismem: diktatury dvacátého století nám přinesly  nové poznatky z hlediska politického stylu, přestože se jejich ozvěna   nedala globálně realizovat: marginalizaci stran, přejímání témat z vyslanectví zemí druhého tábora a ožebračení celého národa  rukou jedné samozvané královny-regentky. Její nonšalance v jednání s parlamentem se ztrátou právních  a etických norem.>>>

Kniha o Mis EUdSSR – Angele Merkelové

Erhard Müller, Altenberg Nemecko

Ve čtvrtek 23.8.2012 byla v Berlíne konference švýcarskeho nakladatelství  Orel Füssli-Verlag Zürich. Paní Gertrud Höhlerová - byvalá poradkyne kancléře Kohla a  od RAF zavražděného bývalého předsedy představenstva Deutsche Bank Alfreda Herrhausena, napsala knihu o naší kancléřce Merkelové a její praci na rozpadu demokracie v Německu. Německou demokracii ve své knize porovnává se stalinismen a hitlerovskými časy, zejména při organizaci Evropské unie. Překládám  pro Vás dva clanky z německého časopisu a objednal jsem si i tu knihu. V Německu byl kvůli tomu velky rozruch a dali paní Merkelové i nové jméno: Mis EUdSSR. Já osobně také již nesouhlasím s její politikou. Je na pováženou, že mohla jako dcera "rudého farare z Templina" jít v NDR na gymnasium, studovat v Berlíně a Moskvě, promovat jako Dr. fyziky v roce 1968. Bez sympathie a pomoci tomuto státu to u neatheisty nebylo možné. V NDR se nepouštělo neatheisty ani na gymnasium. Podivné je také, že potom jako nestraník byla tajemnicí pro agitaci a propagandu FDJ u Akademie der Wissenschaften, i když na internetu píše, že to není pravda, že prý dělala jenom kulturu.

OPRAVDOVÝ HOLOCAUST A OKORALÉ DUŠE

Benjamin Kuras

„Těšte se na opravdový holocaust“ je již hezkou řádku let populárním heslem islámských demonstrací v západních velkoměstech, vedle podobných důmyslností jako „Svobodo, jdi do pekla“, „Islám ovládne svět“, „Usekávejte hlavy těm, kdo islám urážejí“ nebo „Zabíjejte židy pro mír“. Dlouho se nad nimi svět shovívavě usmíval jako na fantazii rozzlobených puberťáků. Málokoho napadlo, že holocaust by se mohl nevztahovat na Židy, nýbrž tentokrát na křesťany. Perzekuce křesťanů v islámských zemích dosahuje šíře a intenzity hrozící odstartovat největší humanitární katastrofu naší doby. Nejnaléhavější tragédií posledních několika měsíců je Sýrie, kam za poslední dva roky uprchl téměř milion (dvě třetiny) křesťanů z Iráku před masivní islámskou perzekucí. Jsou jich další dva miliony. Valí se na ně postupující povstání proti Asádovi, jehož režim křesťany chránil. Povstalecké jednotky, které ovládli džihádisté a alkajdisté, křesťany vyhánějí po tisících, město po městě a vesnici po vesnici, jak je obsazují. Křesťanský západ fandí jejich pronásledovatelům proti jejich ochráncům, které zas podporuje bizarní kombinace Iránu, Ruska a Číny. Dalších deset milionů křesťanů viněných z kolaborace s Mubarakem, sekularisty a levicí, vázne v Egyptě, kde vítězství Muslimského bratrstva v parlamentních i prezidentských volbách povzbudilo muslimy k otevřené perzekuci. Jeho trvalým politickým programem j je „Alláh je náš cíl, Korán je náš zákon, Prorok je náš vůdce, džihád je naše cesta a smrt v boji za Alláha je naše nejvyšší touha.“ Z Egypta uprchlo přes sto tisíc křesťanů a exodus pokračuje přes netečné vlády a církve, po Baracka Husseina Obamu, který spěchal novému egyptskému islamistickému prezidentovi popřát k vítězství. Většině lidí byl kdysi holokaust lhostejný, netýkal se jich, rušil je z pohody a nestrannosti. Až nakonec dorazil i na jejich práh a týkal se všech. Totéž může platit o křesťanech. Protože nemylme se, ono by nás to opět mohlo všechny jednou dostihnout. Bruselská džihádistická organizce „Sharia4Belgium“Belgičanům radí, že když se jim islám nelíbí, ať se z Belgie vystěhují. A Belgie, to už je zatraceně blízko. Najde se tu ještě někdo s neokoralou duší, kdo by věděl, jak pomoci zachránit pár tisíc sirotků?>>>

Frankovo povstání bylo odpovědí na zlo a bezpráví

Ladislav Zemánek

Dne 17. července roku 1936 v pět hodin odpoledne vypuklo v marocké Melille, která patřila a stále patří Španělsku, vojenské povstání. Ta část armády, která se nedokázala smířit se socialistickými experimenty, jež vyvracely z kořenů samotné základy španělského státu a národa, se rozhodla zakročit. Vytkla si za cíl zachránit Španělsko katolické, skoncovat s regionálním separatismem a navázat na staletou slavnou tradici španělského národa. Státní převrat byl připravován již od března 1936, tzn. měsíc po volbách, v nichž těsně zvítězila levicová Lidová fronta. Události, k nimž začalo docházet, potvrdily vážné obavy všech těch, kterým nebyly lhostejné hodnoty, jež vyznávali jejich předkové. Mezi ně patřila i nemalá část armády. Odpovědí důstojnického sboru byla příprava převratu, jež měla do čela státu postavit slavného generála Josého Sanjurja, známého mj. svým neúspěšným pučem z roku 1932. Hlavním organizátorem se stal generál Emilio Mola, který se později vyznamenal v bojích občanské války. Jeho plán počítal s tím, že se generál Francisco Franco postaví do čela elitních afrických jednotek; do té doby byl totiž Frankův postoj spíše zdrženlivý. Co by zemi čekalo, pokud by vlastenecké síly nezakročily, ukazuje dění, k němuž docházelo během občanské války na republikánském území? Ve Španělsku by se nastolil stejně hrozný režim jako u nás po roce 1948.  Z tohoto pohledu se pozdější vítězství Frankovy strany jeví v poněkud jiném světle, než jak je obvykle prezentováno. Nešlo o žádné vítězství fašismu ve Španělsku. Povstání zabránilo nesrovnatelně většímu krveprolévání, k němuž by v případě, že by republikánům byla dána příležitost, bezpochyby došlo, jak o tom svědčí události v republikánské zóně, jež byly naznačeny výše. Vítězství Frankova povstaleckého tábora zachránilo španělský národ i katolickou víru. >>>

Petr Nečas by měl říci stop další integraci a odvolat spícího Schwarzenberga

Jana Bobošíková

Vyzývám premiéra Nečase, aby na jednání Rady EU v Bruselu zásadně protestoval proti návrhu na prohloubení evropské integrace z dílny šéfa Evropské komise Barrosa, evropského pseudoprezidenta Rompuye a guvernéra Evropské centrální banky Draghiho. Tito sociální inženýři bez ohledu na vůli občanů jednotlivých členských států EU navrhují vznik bankovní, fiskální, ekonomické a politické unie. Pro Českou republiku neexistuje žádný racionální ekonomický důvod připojovat se k tzv. hlavnímu proudu evropské integrace, který směřuje k evropské fiskální unii. Trváme na tom, že hlavní v této situaci v žádném případě neznamená správný. Určitě ne pro budoucnost České republiky a pro zájmy našich občanů. Premiéra Nečase dále žádáme, aby okamžitě započal jednání o vyvázání České republiky z povinnosti přijmout euro. Bruselský summit nebude ničím jiným, než dalším kolem bezradnosti politiků, kteří svými zásadně chybnými rozhodnutími přivedli Evropu na pokraj ekonomické katastrofy. Budou trvat na tom, že permanentní krizi, kterou svou ekonomickou ignorancí způsobili, vyřeší ještě větší integrací pod heslem „více Evropy“. Jsem znepokojena tím, že stejné postoje, jako probruselští demagogové, zaujímá v české vládě i ministr zahraničí a vyzývám premiéra Nečase, aby ministra Schwarzenberga neprodleně odvolal. Předseda TOP 09 svými postoji i chováním dlouhodobě podkopává suverenitu České republiky a tím i svobodu jejích občanů. Suverenita považuje za jediný možný model budoucího uspořádání EU návrat k rozhodování v demokraticky zvolených orgánech jednotlivých členských států. K řešení současné krize eurozóny je třeba využít výhradně ekonomických nástrojů a nikoli postupovat na základě dalších politických proklamací, které tuto krizi jenom dále prodlouží, prohloubí a prodraží její řešení.

 

Ako sa chrániť pred krízou eurozóny

 Richard Sulík

Bohužiaľ, naša vláda strčila hlavu do piesku a tvári sa, že Brusel má krízu pod kontrolou. Každý súdny človek však vidí, že po dvoch rokoch „zachraňovania“ je eurozóna vážne ohrozená. Skutočný štátnik by v prvom rade hájil záujmy krajiny, za ktorú prevzal zodpovednosť. Róbertovi Ficovi však stačí, že v Bruseli je za „dobrého Európana“. Potom ani neprekvapuje, že vláda nemá plán B. Euro a eurozóna sa nachádzajú vo vážnej kríze a nikto nevie, aký bude ďalší vývoj. Na Slovensku trestuhodne chýba diskusia o tom, čo nám hrozí a ako týmto hrozbám čeliť. Preto namiesto slepej dôvery voči „bruselským záchrancom“ je dobré sa pripraviť aj na horšie časy. Myslím, že je správne vychádzať z toho, že Grécko tento rok opustí eurozónu, že hodnota eura voči doláru bude tento rok priebežne klesať, že inflácia sa zvýši a že kríza v Španielsku sa bude zväčšovať a Španielsko požiada o peniaze z EFSF. Probruselskí lídri sa budú snažiť využiť krízu na viac integrácie, čo ešte viac zníži dôveru v našu spoločnú menu.Hotovosť v eurách na účte nie je rozumné  držať . Je celkom rozumné si práve teraz kúpiť nehnuteľnosť. Do pracovných zmluv, nájomných zmluv zabudovať takzvanú inflačnú doložku, podľa ktorej sa každý rok zvýši o infláciu eura. Takisto stojí za zváženie dohodnúť sumu v pevnejšej mene, napríklad v švajčiarskom Franku. V čase znehodnocovania meny sa oplatí robiť dlhy. Na cestách do južných krajín – Grécko, Portugalsko, Španielsko mať vyššiu hotovosť so sebou. Nezabúdajte na jednu vec. Politická elita, bruselská, európska či slovenská je absolútne bezradná. Keď nie ste spokojní s Róbertom Ficom, máte možnosť ho nevoliť . Keď nie ste spokojní s pánom Barrosom, pánom van Rompuyom, pánom Junckerom alebo pánom Draghim, neviete spraviť vôbec nič. >>>

O spojování a rozdělování Evropy

Dan Drápal

Naše společnost je rozdělená. Navenek se to jeví jako rozdělení mezi pravicí a levicí. Rozdělená je i Evropa. Navenek se to nyní jeví jako rozdělení mezi státy zadluženými méně a hospodářsky úspěšnějšími a státy zadluženými více a hospodářsky méně úspěšnými. Hranice rozdělení se ale mohou měnit a posouvat, některá rozdělení přestanou být relevantní a jiná, dosud nevnímaná, relevantní být začnou.  Klíčové otázky se mohou měnit, hranice rozdělení se může nově vymezit, ale rozdělení samo zůstává.  Chybí nám totiž jednotící myšlenka. Bývaly doby, kdy Evropa již sjednocená byla – pro nás dnes nevídaným způsobem. Bylo to ve středověku. Jistě, to sjednocení se týkalo jen poměrně úzké vrstvy vzdělanců. Všichni mluvili latinsky a s trochou nadsázky se dá říci, že všichni četli tytéž knihy. A především četli knihu knih – Bibli. Dnes se posmíváme některým otázkám, které řešili – ty otázky nám připadají zcela zbytečné. A kvůli některým otázkám interpretace Písma se dokonce vedly války. Jenže to byla doba, kdy vzdělanci byli přesvědčeni, že člověk potřebuje hledat odpověď na základní otázky vesmíru a lidského života. Řešení konkrétních problémů nemůže být čistě pragmatické, ale musí nějak vyplývat z toho, jak jsme si zodpověděli ty nejzákladnější otázky. Řeknu-li to stručně, stojíme před problémem, jak dosáhnout NĚČEHO, když nevěříme v NIC. Já mám jednoduchý cíl, ale když ho vyslovím, většina lidí nebude vědět, o čem mluvím. Ale přesto si dovolím ho vyslovit: Mým cílem je pracovat na vylidnění pekla a zalidnění nebe. Jistě, mohl bych ho vyjádřit i jinak a ukázalo by se, že jde o tentýž cíl. Nedávno jsem byl se svým šestnáctiletým synem, který se věnuje malbě, na návštěvě u jedné věhlasné malířky – dnes již staré dámy. Ptala se ho na jeho motivaci. Odpověděl s až naivní přímočarostí: „Já chci svým uměním oslavit Boha.“ Přiznám se, že mé otcovské srdce se nesmírně zaradovalo. Přestože vím, že pokud půjde za tímto svým cílem, bude to mít velice těžké. Takové lidi postmoderní doba jen tak snadno nestrpí. A vím, že v šestnácti letech je v jeho postoji ještě i mnoho bezelstné naivity, za kterou bude patrně tvrdě platit. Přesto doufám, že za deset, za dvacet či za padesát let půjde stále za svým cílem. Samozřejmě bude odcizen od těch, kteří považují lejno za umělecké dílo. Od těch, kteří si libují v záměrné ošklivosti.>>>

Nejhlasitější kritik EU z řad europoslanců, Nigel Farag, bude hostem Akce D.O.S.T.

Michal Semín, Petr Bahník, www.akce-dost.cz

Do České republiky přijíždí v pondělí 18. června na pozvání konzervativního občanského sdružení Akce D.O.S.T. předseda frakce "Evropa svobody a demokracie" v Evropském parlamentu, europoslanec Nigel Farage.

 

Známého kritika unijních nešvarů přijme na Pražském hradě prezident republiky Václav Klaus!

 

 

 

V odpoledních hodinách se Nigel Farage setká při číši vína s vedením Akce D.O.S.T. a s některými představiteli euroskeptických stran a organizací v ČR. Přítomen bude i zástupce ředitele kanceláře prezidenta republiky Petr Hájek a tajemník prezidenta republiky a ředitel politického odboru kanceláře prezidenta republiky Ladislav Jakl. Tisková konference proběhne v budově ČSVTS, sál č. 217, Novotného lávka 5, Praha 1 od 17. hodin.

Ve večerních hodinách pak Nigel Farage vystoupí na moderované přednášce s názvem "Pravda o Evropě". Celým večerem bude provázet předseda Akce D.O.S.T. Michal Semín.>>>

 

Kdo seje vítr

Petr Hájek

“Klaus, nebo válka?” klade vzrušující otázku v titulku svého článku "Proč Češi cítí odpor k Evropské unii", zástupce šéfredaktora MFD Michal Musil. O Václavu Klausovi píše: “Tento na kontinentální poměry jedinečně euroskeptický státník by nejraději vrátil Evropu zpátky před začátek integrace (asi někam do roku 1945 chce se uštěpačně dodat).” To není uštěpačnost, ale lež. Prezident republiky po dlouhá léta opakuje totéž: Opravdu je třeba se vrátit – kdyby to bylo možné, což není – před Maastrichtskou  smlouvu. Zde spočívá základní chyba evropské integrace, protože volný pohyb zboží, myšlenk a občanů po kontinentu politické elity zaměnily za násilné směřování k federální Říši. V jednom zahraničním rozhovoru VK odpověděl, že jde o klasickou záměnu příčiny s následkem: "Evropa není dlouhá destiletí bez válek díky Evropské unii, ale naopak EU může existovat, protože žijeme vzácné období dlouhého míru." Jen mládí pak omlouvá autora za neskutečnou větu: “Nejhorší válečné běsnění se Čechů dotklo relativně málo”. Válka měla různé podoby, všechny strašlivé. Argumentace “mírem”, coby důsledkem a hlavním důvodem existence EU, je zlou a nebezpečnou mystifikací pro lidi bez paměti. Nabízím proto panu Musilovi na jeho otázku "Klaus, nebo válka?" poměrně jednoduchou odpověď: Nemůže to být čirou náhodou tak, že federalistický evropský projekt je chybný z principu, a proto není vůbec překvapující, že je nefunkční? Není to tak, že další pokus o vytvoření “kotle národů” se stává opět “papiňákem”, což lidé navzdory mediálním pohádkám přirozeně cítí a ve své každodennosti už vnímají? Nemůže být problém v tom, že každá “revoluce Dobra”, ordinovaná shora, musí skončit stejně, v krajním případě tragicky, v nesvobodě?>>>

Svatý otec přijal premiéra a pozval prezidenta ČR na návštěvu Svatého stolce

Ivana Haslingerová

VATICAN CITY, VATICAN - MAY 25:  Pope Benedict XVI (R) exchanges gifts with  Prime Minister of the Czech Republic Petr Necas at his private library on May 25, 2012 in Vatican City, Vatican.

Premiér Petr Nečas navštívil ve dnech 25.-26. května Vatikán. Byla to zřejmě pro něj jako pro hluboce věřícího katolíka jedna z nejpříjemnějších zahraničních cest jaké absolvoval. Návštěva se odehrávala v duchu přípravy na oslavy 1150. výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje do střední Evropy připadající na rok 2013. Premiér Petr Nečas převzal v rámci příprav tohoto jubilea záštitu nad koncertem, který Česká republika jakožto předsedající země Visegrádské skupiny pořádala v pátek 25. května v papežské bazilice Santa Maria Maggiore. Vystoupila na něm zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů a soubor Hradišťan. Českou delegaci ve Vatikánu přijal státní tajemník Svatého stolce Mons. Tarcisio Bertone, s nímž předseda vlády jednal o stavu náboženské svoody ve světě, či o situaci katolické církve v České republice. Největší poctou naší delegace byla audience u Svatého otce Benedikta XVI. Nejvyšší představitel katolické církve přijal Petra Nečase na soukromém dvacetiminutovém setkání v papežské knihovně. Pan premiér opětovně tlumočil pozvání Svatého otce na vyvrcholení oslav příchodu věrozvěstů příští rok na Velehradě. Papeži dovezl dar v podobě kopie vzácného zdobeného Strahovského evangeliáře z 9. století. Svatý otec Petra Nečase obdaroval vzácným psacím perem. Velkým vyznamenáním pro ČR je, že pan premiér přivezl do Prahy pozvání Svatého otce pro prezidenta Václava Klause na osobní setkání, aby mu mohl osobně požehnat před koncem jeho funkčního období do další práce a do šťastného života.>>>

 

Mírumilovný islám, korán nekorán, klidně vraždí nevinné lidi dál...

Břetislav Olšer

Nejméně 96 vojáků v jemenském městě Saná roztrhal na kusy sebevražedný atentátník. Další stovky byly těžce zraněny.  Ke zvrhlé akci se přihlásila jemenská odnož al-Káidy, podle níž byl útok namířen proti ministrovi obrany a armádním velitelům. Zvládli to i bez bin Ládina. Před časem jsem v Britských listech objevil článek Lukáše Lhoťana „Primitivní skandalizace islámu v českých médiích“. Zapátral jsem po tomto svérázném mladému muži, jehož prý nasadili mezi české muslimy jako agenta Izraele. Lhoťan je kategoricky proti tomuto nařčení a tvrdí, že byl léta skutečně přesvědčeným vyznavačem islámu. Nelíbilo se mu ale zejména že: Islám za násilí ve jménu Alláha slibuje víno, panny. Nemohl uvěřit, že by byl pravý Bůh opravdu tak zoufalý, aby své věřící lákal na sex. Ježíš ostatně násilí ve jménu víry přísně zakazuje. Když poznal práci jednoho orientalisty, že v Koránu nejde o pany, ale spíše o aramejské slovo o hroznovém vínu zkomoleném muslimy, tak mu to bylo bližší. Očekává za dvacet roků v Evropě přes 80 milionů muslimů. V roce 1924 jste měl v Německu kolem 2000 muslimů a dnes je jich víc než 4 miliony. Na konci Frankova režimu ve Španělsku bylo jen pár set muslimů a dnes přes milion. Islám nesrovnatelně agresivnější a intolerantnější než soudobé křesťanství. Pandánem Koránu je soubor Mohamedových činů a výroků. Zatímco Ježíš cizoložnou ženu propouští, Mohamed ji nechává ukamenovat. Je nutné ale odlišovat šiity a sunity: Šiité dokáží lépe vyjít a sžít se s jinými náboženstvími. Dokud nebyl teokratický režim v Iránu, tak šíité dokázali spolupracovat a žít relativně v míru s ostatními. Pro sunnitský islám jsou šíité proto větším nepřítelem, než židé a křesťané. Na rozdíl od křesťanského práva se to islámské, tedy šaría, nevyvíjí. Pokud dnes vznikne islámský stát, bude platit to, co platilo před tisíci čtyřmi sty lety. >>>

 

Neprosazujme pouze cizí zájmy, chraňme i zájmy své země

Václav Klaus, prezident republiky

Na program jednání vlády České republiky dne 16. května byl zařazen materiál s názvem „Návrh na sjednání Protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy“. Někteří si vzpomínáme, že občané Irska v červnu 2008 v referendu Lisabonskou smlouvu odmítli. Členské státy Evropské unie – ve snaze tuto smlouvu prosadit – učinily politický závazek, že poskytnou Irsku záruky reagující na obavy, které mohly přispět k irskému odmítnutí této smlouvy. Jedná se především o ochranu práva na život (protipotratová problematika), o daňovou suverenitu a také o neutralitu Irska. Irský protokol a záruky v něm obsažené mají vstoupit v platnost společně se Smlouvou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii. Jako prezident České republiky mám pochopení pro obavy Irů z možných negativních důsledků Lisabonské smlouvy, a proto nemám důvod nepodpořit jejich požadavky. Proto také – pokud vláda se sjednáním zmíněného Protokolu vysloví souhlas – neprodleně zmocním velvyslankyni České republiky paní Vicenovou k podpisu tohoto Protokolu. Považuji však za nezbytné připomenout, že si i Česká republika před svou ratifikací Lisabonské smlouvy vyjednala dodatkový protokol, který garantuje nedotknutelnost poválečných majetkových poměrů v naší zemi. Na rozdíl od Irů, kteří si dokáží své zájmy a priority prosadit, v našem případě sám náš vlastní parlament přijetí podobného dokumentu zkomplikoval. Proto se v této souvislosti obracím na ústavní orgány a politickou reprezentaci státu se žádostí, abychom nepodporovali pouze zájmy ostatních zemí, byť jakkoliv oprávněné, ale abychom na mezinárodní scéně dokázali prosazovat a chránit i zájmy země své.

Sedmnáctý květen bude dnem delegací

Ivana Haslingerová

Na pozvání prezidenta republiky Václava Klause přicestuje ve dnech 17.-19. května 2012 na státní návštěvu České republiky prezident Islandské republiky Ólafur Ragnar Grímsson s manželkou Dorrit Moussaieffovou. V den příjezdu prezidenta Grímssona 17. května 2012 přicestuje na návštěvu České republiky předseda vlády Státu Izrael Benjamin Netanjahu. Členy jeho delegace budou i další ministři izraelské vlády, a to ministr zahraničí Avigdor Lieberman, ministr průmyslu Shalom Simhon, ministr pro vědu a technologii Daniel Hershkowitz, ministr sociálních věcí a komunikací Moshe Kahlon, ministr dopravy Israel Katz, ministr výstavby Ariel Atias a ministr kultury Limor Livnat. Uskutečnění prvního společného zasedání české a izraelské vlády bylo domluveno během návštěvy premiéra Nečase v Izraeli v září 2011. Předmětem jednání předsedů vlád i resortních ministrů bude rozvoj bilaterálních hospodářských a kulturních vztahů a projektů konkrétní spolupráce, včetně oblastí vzdělávání a výzkumu. V rámci programu návštěvy se uskuteční setkání předsedy vlády ČR Petra Nečase s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a izraelských ministrů s jejich českými protějšky. Následně se obě delegace sejdou ke společnému setkání vlád u pracovní večeře. Za českou stranu se jednání zúčastní ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, ministr školství Petr Fiala, ministr práce Jaromír Drábek, ministr dopravy Pavel Dobeš, ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a ministryně kultury Alena Hanáková.

 

Adieu, Francie

Michal Semín

Vítězství Françoise Hollanda v prezidentských volbách může být jedním z posledních hřebíčků do rakve první dcery Církve. Tím netvrdím, že by případný triumf Nicolase Sarkozyho na osudu Francie mohl něco zásadního změnit. Sarkozyho konzervativní rétorika před druhým kolem prezidentských voleb byla zcela nepřesvědčivá, neboť neodpovídala jeho předchozímu působení v prezidentském úřadu. Jen těžko lze popřít fakt, že za jeho vlády kosmopolitní síly, usilující o definitivní likvidaci historicky vzniklých národů a států Evropy, ve francouzské společnosti výrazně posílily. Sarkozy nečinil nic proti ničivé imigraci z islámských zemí a neevropských kultur a jeho předvolební „kopněte si do svého muslima“ proto působí nevěrohodně až trapně. Osud francouzského národa je protikřesťanskými silami výrazně ovlivňován přinejmenším od konce 18. století a těžko si lze představit obnovu Francie bez toho, že by se s dědictvím Velké francouzské revoluce kriticky nevyrovnala. To ostatně platí i pro ostatní evropské národy, čerpající z kalných vod organizovaného naturalismu a osvícenských představ o člověku a jeho právech, svobodě a lidské společnosti. V tomto smyslu tedynení zase až tak důležité, je-li prezidentem Francie radikální socialista, stoupenec multikulturalismu a genderového fašismu či liberální kosmopolita s příležitostnou konzervativní rétorikou. Obě varianty představují jen další demontáž, v případě Hollanda rychlejší, v případě Sarkozyho o něco pozvolnější, tradiční Francie. Hollande je upřímnějším a čitelnějším nepřítelem historické Francie než Sarkozy. Nepřímým důkazem jsou i jeho vítězství oslavující levicová mládež v ulicích a náměstích velkých měst, mísící se s neméně početnými zástupy protifrancouzsky smýšlejících nebělochů.

Petr Nečas: "Povzbuzení ekonomického růstu za cenu prohloubení dluhů by ohrozilo EU"

K nedávným výsledkům francouzských prezidentských voleb našemu listu sdělil předseda vlády Petr Nečas, že novému francouzskému prezidentovi Françoisovi Hollandovi blahopřeje. Nicméně, že teprve následující dny ukáží, co bude znamenat tento výsledek nejen pro Francii, ale pro celou eurozónu a nedávno dohodnutou evropskou smlouvu o fiskální odpovědnosti. "Česká vláda nadále preferuje rozpočtově zodpovědnou a reformní politiku. Jakýkoliv ústup od této strategie a pokusy povzbudit ekonomický růst za cenu prohloubení rozpočtových schodků a dluhů by byl krokem zpět a mohl by v blízké budoucnosti ohrozit fungování nejen eurozóny, ale i celé Evropské unie," zdůtraznil Pan premiér.

 

Chytrému napověz a hloupého kopni…

Danuše Herpe Jungmannová, Allgemeiner Tierhilfsdienst e. V., Německo, OI SOS pro PES, Česko

V červenci loňského roku odvysílal renomovaný německý televizní kanál RTL šokující reportáž o zadržení ilegálního transportu 62 štěňat, která byly za opravu otřesných podmínek porušujících zákon na ochranu zvířat a také veterinární nařízení, převáženi ze Slovenska do Německa za účelem dalšího obchodu. Štěňátka atraktivních plemen, ve věku 5 – 6 týdnů, která byla předčasně odebrána svým matkám, nemocná, namačkaná také i po třech v malých přepravkách, že se ani nemohla hnout, byla vystrašená, žíznivá a hladová a s nedostatečným očkováním. Některá měla parvovirózu a na následky pak v útulku v Norimberku umřela. Ostatní pejskové pak našli díky této televizní zprávě láskyplné domovy v německých rodinách. Vínový transporter řídily dvě ženy ze Slovenska, jedna dokonce s magisterským titulem. A teď přijde to nejlepší na celé věci. Tento ilegální transport se štěňaty vykoupenými ze slovenských množíren organizovala jedna nejmenovaná velká, známá organizace ochránců zvířat z Bratislavy. >>>

MACH: "Existuje alternativa Kalouskovu škrtání a rozhazovačnosti levice"

VYROVNANÉHO ROZPOČTU jde dosáhnout i bez zvyšování daní, tvrdí liberální ekonom Petr Mach, předseda Svobodných, a dodává, že stát je rozhazovačný. Jeho malá neparlamentní Strana svobodných občanů nedávno v průzkumech dostala 3,6 procenta hlasů.
*Jako člen Evropské unie to ale Česko udělat nemůže.

Myslím, že členství v EU má více nákladů než přínosů. Svobodní si přejí, aby ČR Unii opustila a určovala si své zákony sama. Pokud jde však o směrnici o biopalivech, ta mluví o plnění v roce 2020, takže by nás ani EU nemohla trestat za to, že cíl neplníme dnes. Pravděpodobné je, že do roku 2020 Evropská unie buď dostane rozum a tu směrnici zruší, anebo nedostane rozum a celá se zhroutí a rozpadne.

Předseda Svobodných Petr Mach získal na audienci od Jeho Jasnosti Hanse Adama II z Lichnenštejna ujištění že v případě, že by ČR vystoupila z EU, by podpořil její vstup do Sdružení volného obchodu EFTA, jehož členy jsou Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Norsko. "To bych plně podpořil. Česko by bylo pro ESVO obohacením,"ujistil ho lichtenštejnský panovník. Takže po vystoupení z EU by určitě ČR nečekala žádná ekonomická katastrofa, ale naopak by se zařadila mezi jedny z nejbohatších zemí Evropy ne-li světa. (podrobně viz články Koruna Česká a Svobodní u J. J. Hanse Adama II., Představuje monarchie ideální stát třetího tisíciletí? )

* Obešlo by se vystoupení ČR z EU bez odvety?

Ti, co si myslí, že EU je to nejlepší, co nás mohlo potkat, by měli zvážit, jestli budou argumentovat, že Unie je hodná, nebo budou argumentovat, že na nás uvalí sankce. Ty dvě věci se prostě vylučují. K sankcím navíc EU nemá žádnou právní oporu. ČR je členem WTO, je smluvní stranou dohody o Evropském hospodářském prostoru. A pokud by někdo chtěl uvalit obchodní sankce, tak by porušil tyto smlouvy a právo by bylo na naší straně. Nemluvě o tom, že podstatná část českých exportérů patří Němcům, uvalovali by vlastně sankce sami na sebe. >>>

 

„Arabské jaro rok poté – naděje, nebo zklamání?“

Prezident republiky Václav Klaus bude v úterý dne 17. dubna 2012 od 17.00 hodin v pražském Autoklubu moderovat seminář „Arabské jaro rok poté – naděje, nebo zklamání?“. Seminář pořádá Centrum pro ekonomiku a politiku a vystoupí zde vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Jiří Weigl a bezpečnostní analytik Diplomatic Services Ondřej Šlechta.

 

Očekáváme naplnění české „výjimky“

Tomáš BARTOVSKÝ

uvedli před jednáním v Evropském parlamentu předsedové sněmovního a senátního evropského výboru Jan Bauer a Luděk Sefzig. Česká republika očekává, že jí členské státy EU umožní přistoupit k britsko-polskému protokolu o uplatňování Listiny základních práv EU v souladu s politickou dohodou, která byla učiněna v roce 2009 během ratifikace Lisabonské smlouvy. "Žádost o vystoupení zástupců českého parlamentu ve výboru AFCO vnímám i jako reakci na hlasy europoslanců za ČSSD, kteří přistoupení k protokolu hlasitě odmítají a staví se proti dlouhodobému oficiálnímu postoji České republiky,“ uvedl Jan Bauer. Podle něj je přístup sociální demokracie škodlivý a snižuje vážnost České republiky v zahraničí. Pochopím, že ČSSD prezentuje jiný názor na fiskální pakt nebo zavedení evropských daní. Tentokrát by si ale levice měla pro své divadelní aranžmá zvolit vhodnější kulisy. Vtahováním vnitřních záležitostí na evropskou půdu a zpochybňováním dříve dojednané mezinárodní smlouvy snižuje vážnost české zahraniční politiky a vážně poškozuje naše zájmy v Unii. Neumím si představit, že by podobně podráželi nohy vlastní vládě europoslanci z jiných členských zemí. Protokol už platí ve Velké Británii a Polsku a Česká republika se k němu pouze připojí. V žádném případě se nezmění a nezmenší rozsah práv garantovaných Listinou. Jde pouze o interpretační nástroj, který mimo jiné vyloučí, aby Evropský soudní dvůr rozhodoval o českých zákonech mimo působnost unijního práva.“>>>

Hovínko podle EU normy

Petr Paulczynski

Už jsme tu měli z EU různé šílené nápady. Norma na ohyb banánu, zkoumání přímosti a průměru okurek, žárovkové šílenství, přidávání biosr...ček do paliva, ohrožování klimatu býčími prdy, genderové ptákoviny o tom jak přijímat zaměstnance „vyváženě“ podle rasy, věku či pohlaví a dalo by se úspěšně pokračovat. Vypadá to, že  se svět zbláznil, že něco takového není možné. Je to ale tak. Poslední absurdita z bruselské dílny: Kadeřnicím chce EU zakázat podpatky, hodinky a snubní prstýnky. Podle zvažované direktivy by kadeřnice napříště neměly mít povoleno nosit boty na podpatcích, ale pouze obuv s protiskluzovou podrážkou. Neměly by také nosit hodinky a šperky, a to včetně snubních prstýnků. A co víc, má být omezen počet hlav, které mohou ostříhat. Podpatky nemají holičky nosit, aby neuklouzly. Prstýnky mají být zapovězeny z hygienických důvodů. „Zregulovat, znormovat, zakázat“ – to je pravá tvář EU. Opravdu může rozumně uvažující člověk, který si váží svobody a demokracie, navíc žijící v zemi, která zažila za poslední století dvě hrozivé diktatury (nacismus a komunismus)  být příznivcem takto se chovající Evropské unie?>>>

Slovensko kontra Thajsko

DANUŠE HERPE JUNGMANNOVÁ

 

ALLGEMEINER TIERHILFSDIENST E.V., NĚMECKO, OI SOS PRO PES, ČESKO

Po posledním článku Ivany Haslingerové "Přestane s novou Ficovou vládou psí pláč na Slovensku?", který byl jakýmsi shrnutím informací o žalostném stavu ochrany zvířat na Slovensku, o němž jsem i já z pozice evropského ochránce zvířat pro ČR a SR informovala revue Fragmenty, se do mě pustila jedna velmi rozzlobená Slovenka žijící v Čechách a napadla mě, že šířím a zveřejňuji o Slovensku zavádějící bludy , že Slovensko není Korea… To je sice pravda, ale v chování a přístupu k psům a kočkám jsou Slováci těžce třeba i za takovým Thajskem a mám velké přání – aby se všechna slovenská zvířátka, potažmo pejskové a kočičky měli na Slovensku stejně tak dobře a bylo s nimi také tak láskyplně nacházeno jako na malém, exotickém ostrově v Indickém oceánu, které patří Thajsku. "Pane Fico, kdy ze Slovenska uděláte moderní stát 21. století? Kdy bude odzvoněno psím koncentrákům a týrání? Kdy přesvědčíte tu méně chápající část obyvatel svého státu, že stát v srdci Evropy je povinen přijmout závazné směrnice EU na ochranu zvířat, ty akceptovat, dodržovat a podle toho i jednat?">>>

VĚCNĚ O EVROPĚ – KONEČNĚ!

Ivana Haslingerová

Je nutné, aby se EU začala chovat jako ostatní svět a kladla důraz na podporu exportu a otevírání trhů místo na velice drahou zelenou politiku, která ji postaví mimo zbytek světa.Vývoj zemí eurozóny je až na Německo hluboko pod vývojem zemí bez eura. Fiskální unie eurozónu nespasí.

V kongresovém sále Malostranského paláce Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy se konala pod záštitou předsedy vlády České republiky Petra Nečase, konference "Hospodářské zájmy ČR v EU a jejich prosazování" řešící téma českých ekonomických zájmů a pozici podnikatelského prostředí v rámci Evropské unie. Premiér varoval, abychom se nadále nespoléhali na přerozdělování peněz z evropského rozpočtu, ale naopak kladli důraz na rozvíjení jednotného vnitřního trhu založeného na volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, který je základem integračního potenciálu Unie. Závěry konference lze shrnout následovně: Je nutno opustit módní klišé, že když v Bruselu cokoliv kritizujeme, je to špatné a ublíží to naší republice. Situaci v ekonomice nevyřeší jen škrty, ale musíme mít strategii konkurenceschopnosti. Růst cen v EU je zejména díky její environmentální zelené politice, která je v rozporu s konkurenceschopností nejen ČR, ale celé EU vůči světu. Nesmíme proto přistupovat na koncepty bezuhlíkové energetiky v roce 2060. Musíme mít aktivní evropskou politiku a nepřijímat pasivně všechny mnohdy velmi drahé návrhy Bruselu. Musíme sledovat, co nám ekonomicky přinesou, být aktivní, vědět, co po EK chceme a chtít naše požadavky zabudovat do jejich návrhu. Nesmíme se bát vyjádřit jasně nesouhlas  s některými návrhy, v klíčových zájmech využít i právo veta. Slunce má svítit na byznys a ne ho prodražovat drahou sluneční energií. Pozdě ale přece si snad naši politici a podnikatelé sundají růžové brýle z očí a začnou vidět EU realisticky i s jejími chybami.>>>