hhh

Milan Knížák: "Funkce vedoucího kurátora výstav ve VP je zbytečné vyhazování peněz" 

IVANA HASLINGEROVÁ 

Národní galerie v Praze pořádá v úterý 4. září ve 14:00 hodin ve Veletržním paláci v Praze (VP) tiskovu konferenci, jejímiž hlavními tématy bude vyhlášení konkurzu na místo ředitele Sbírky moderního a současného umění a na místo vedoucího kurátora výstav moderního a současného umění. Protože víme, že za dřívějšího vedení NG prof. Milanem Knížákem na tyto obě funkce stačil jeden ředitel Sbírky moderního a současného umění doc. Tomáš Vlček, zeptali jsme se prof. Knížáka co říká na nově zřizovanou funkci kurátora výstav ve VP. Zda je potřebné zřizovat speciálního kurátora nad ostatními kurátory ve VP a to zejména v době, kdy se NG potýká s nedostatkem peněz. Jeho odpověď byla následující:

 "To je úplně směšné, nechápu proč na to svolávají tiskovou konferenci. Nechápu funkci kurátora výstav ve VP, je to zbytečné vyhazování peněz. Ve Sbírce moderního a současného umění je řada kurátorů, kteří nic nedělají, protože jim ředitel vše blokuje. Je to všechno jenom kamufláž neschopnosti. Kdybych byl paní ministryni kultury, učinil bych tomu ráznou přítrž, ale toho se asi nedočkáme.

Na tiskové konferenci bude dále prezentován i výstavní program VP na podzim 2012. "Pokud jde o výstavní program ve Veletržním paláci, tak Pištěkova výstava je domluvená a uzavřená akce, nevím co k tomu mimo propagace budou říkat. Projekt Domnika Langa je malý autorský projekt, který se do NG v podstatě nehodí. Je to typický projekt do Kunsthale. Dislektickou akci Aleny Kupčíkové jsme do NG přinesli my a opakuje se, pokud se nemýlím již po třetí," uvedl profesor Knížák.