hhh

Velký úspěch europoslance Jana Zahradila

Ivana Haslingerová

Předseda Aliance evropských konzervativců a reformistů (AECR) Jan Zahradil byl ve čtvrtek 31. srpna 2012 zvolen místopředsedou Mezinárodní demokratické unie (IDU). Stal se tak po premiéru Petru Nečasovi druhým Čechem ve vedení této celosvětové organizace. Aliance evropských konzervativců a reformistů (AECR) vznikla v roce 2009 jako zastřešující organizace eurorealistických politických stran, která nabízí alternativu k evropskému federalismu. Mezinárodní demokratická unie IDU je nejpočetnější světová organizace pravicových a pravostředových stran, jakož i politických organizací ze všech kontinentů. Jejím předsedou je bývalý australský premiér John Howard a jediným individuálním členem z České republiky je Občanská demokratická strana.

„Své zvolení i členství Aliance v Mezinárodní demokratické unii rozhodně vnímám jako potvrzení rostoucího významu racionální eurorealistické politiky,“ řekl Jan Zahradil. Na snímku s předsedou IDU Johnem Howardem

Vzpomínám na konferenci ve Šlapanicích u Brna v roce 2005, na níž nás informovala jeho asistentka, že se Jan Zahradil snaží o založení AECR. Že to bylo velmi nesnadné, protože musí pro vznik tého aliance získat zástupce pěti zemí EU a stále mu ta pátá chybí. Jan Zahradil ale šel tvrdě za svým snem a jeho Aliance dnes čítá přes padesát členů EP. Jeho místopředsednictví v IDU a začlenění AECR do ní je dalším jeho velkým úspěchem.

Kéž by všichni europoslanci takto pracovali pro obranu zájmů naší země, jako on. Je to po dlouhé době krásná zpráva z Bruselu, děkujeme za ni a přejeme Janu Zahradilovi v další práci pro náš národ hodně úspěchů.