hhh

Kniha  "Die Patin " (Kmotra) volá po pádu vlády pod heslem "Merkelová pracuje na rozpadu demokracie"

Henning Krumrey, překlad Erhard Müller

Bundeskanzlerin unter Beschuss: Wie die Auslandspresse Merkel zerreißtBundeskanzlerin unter Beschuss: Wie die Auslandspresse Merkel zerreißtChudák Německo, kdyby to všechno byla pravda. Demokracie jako rukojmí zloducha moci a jen prázdná fasáda? Vypadá to asi tak, čteme-li  dnes publikovanou knihu Gertrud Höhlerové  "Die Patin (Kmotra)". Gertrud Höhlerová je bývalou poradkyní dřívějšího kancléře Helmuta  Kohla a  jde s Angelou Merkelovou tvrdě do boje. Zdroj: dapd Düsseldorf/Zürich / Berlin. Kniha má potenciál k novému politickému skandálu z pera spisovatelky a politické poradkyně Getrud Höhlerové. Vydalo ji ve čtvrtek 23. srpna v Curychu vydavatelství Orell Füssli. Lze ji chápat jako výzvu k pádu kancléřky Angely Merkelové (CDU). Podle zdrojů se pro první vydání plánuje 35 000 kopií, druhé vydání se již plánuje. Členka CDU Höhlerová byla kdysi společnicí na cestách  bývalého německého kancléře Helmuta Kohla a poradkyní předsedy představenstva  Deutsche Bank zavražděného frakcí Rudé armády (RAF), Alfreda Herrhausena.

Gertrud Höhler Quelle: dapd

Höhlerová řekla ve čtvrtek na tiskové konferenci v Berlíně, že kancléřka Merkelová je kvůli systému svých "M" spoluvinicí snížení demokratizace společnosti v Německu. V knize píše:

"Kdo degraduje, jako Angela Merkelová, normy a hodnoty demokratické společnosti na pouhou schopnost manévrovat, ten pracuje na rozpadu demokracie. To je důvodem, proč jsem se  rozhodla touto knihou vzbudit národ."

Částečně se kniha čte zábavně jako politická satira, ačkoliv v žádném případě  není k tomu určena. Höhlerová částečně vykonává i faktickou kritiku - založenou přibližně na vášněmi zjitřeném postoji lidí po jaderné katastrofě Fukušima. Ale často vede takový bojový postoj  "Kmotry" podle ní spíš k pádu.  

Kritika: Kancléřka Angela sama doma

V EU je rostoucí odpor proti kancléřce. Rok před volbami do Bundestagu konzervativní intelektuálka Höhlerová rozproudíla nespokojenost s Merkelovou v některých částech unie. Obvinila starší muže, že „s pěstí v kapse“ zbaběle souhlasili s tím, aby se Merkelová převlékla a aby "jako alfa vlk v rouše beránčím skočila z temné scenérie východu", podvedla na podzim kancléře Kohla a získala  zdarma moc pro svou  politickou kariéru.  Protože  Merkelovou zajímala především  moc a to  v celé Evropě.

Bundeskanzlerin unter Beschuss: Wie die Auslandspresse Merkel zerreißt Höhlerová s tímto názorem ale není osamocena. Felix E. Müller napsal "Germanizace  Evropy dělá rychlý pokrok". Na podzim roku 2011 tento hlavní redaktor "Neue Zürcher Zeitung“ citoval Höhlerovou: „Merkelová chce Evropu podle německého vedení. Proto si pracovní integraci zorganizovala směrem k politické unii, která jí umožní přístup k vnitřním záležitostem členských států EU v jižní a východní Evropě."

Kancléřka pod palbou - jak zahraniční média  Merkelovou  hodnotí

Bundeskanzlerin unter Beschuss: Wie die Auslandspresse Merkel zerreißtTo může mít něco společného s často kritickým názorem švýcarských komentátorů na politiku Merkelové a s hodnocením názoru Höhlerové, že knihu "Kmotra" svěřila do Curychu -  k nakladatelství Orell Füssli. Ale  ta je samozřejmě zaměřená na debaty Merkelové v Německu. "Jsou to tiché variace autoritářské síly zavedení systému Merkelové, které doposud  Německo neznalo“, říká literární vědkyně narozená v roce 1941 ve Wuppertalu, konzultantka pro podnikání a politiku, která byla v době Kohla jeho ministryní v konverzaci. Höhlerová to vše považuje za vhodné srovnat s národním socialismem a komunismem: diktatury dvacátého století nám přinesly  nové poznatky z hlediska politického stylu, přestože se jejich ozvěna   nedala globálně realizovat: marginalizaci stran, přejímání témat z vyslanectví zemí druhého tábora a ožebračení celého národa  rukou jedné samozvané královny-regentky. Její nonšalance v jednání s parlamentem se ztrátou právních  a etických norem.

(překlad níže uvedeného článku z časopisu „wirtschaftswoche.com“, jemuž byla spolu s knihou "Die Patin (Kmotra)" věnována 23.08.2012 tisková konference v Berlíně ohledně politiky Merkelové. )

 

Ein Buch ruft zum Sturz auf„Merkel arbeitet am Zerfall der Demokratie"

Henning Krumrey

Armes Deutschland, würde das alles so stimmen: Der Staat als Geisel einer Machtfanatikerin, die Demokratie nur noch hohle Fassade. So ungefähr sieht es Gertrud Höhler in ihrem heute erscheinenden Buch „Die Patin“.

Die ehemalige Kohl-Beraterin Gertrud Höhler geht mit Angela Merkel hart ins Gericht. Quelle: dapd
Düsseldorf/Zürich/BerlinEs hat das Potenzial zu einem neuen Skandal-Buch: "Die Patin" aus der Feder der Publizistin und Politikberaterin Getrud Höhler. Das am Donnerstag im Züricher Orell Füssli Verlag erschienene Buch kann als Aufruf zum Sturz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verstanden werden. Nach Verlagsangaben sind für die Erstauflage 35.000 Exemplare geplant, eine zweite Auflage ist bereits im Gespräch. Das CDU-Mitglied Höhler galt einst als Wegbegleiterin des eemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl und war Beraterin des Deutsche-Bank-Chefs Alfred Herrhausen.

Höhler sagte am Donnerstag in Berlin, Merkel trage mit ihrem "System M" Mitschuld an einer Entdemokratisierung der Gesellschaft in Deutschland. In dem Buch heißt es dazu: "Wer Normen und Werte einer demokratischen Gesellschaft zur Manövriermasse macht wie Angela Merkel, der arbeitet am Zerfall der Demokratie." Deshalb habe sie sich zu einem "Weckruf" mit diesem Buch entschieden, fügte Höhler hinzu.
Streckenweise liest sich das Buch vergnüglich wie eine Politsatire, wenngleich es bestimmt nicht als solche gemeint ist. Teils übt Höhler fundiert Sachkritik - etwa an der hektischen Art des Atomausstiegs nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima. Oft aber wirkt „Die Patin“ wie eine Kampfschrift, ein Aufruf zum M-Sturz.

Kritik an der KanzlerinAngela allein zu Haus
In der Union wächst der Unmut über die Bundeskanzlerin.
Ein Jahr vor der Bundestagswahl schürt die konservative Intellektuelle die Unzufriedenheit mit Merkel in Teilen der Union. Deren älteren Männern wirft sie vor, mit „der Faust in der Tasche“ feige gekniffen zu haben, als die „Alphawölfin im Schafspelz aus der trüben Ostkulisse“ sich an den Sturz des Kanzlers der Einheit gemacht habe, um sich freie Bahn für ihre politische Karriere zu verschaffen.
Vor allem an der Macht sei M. interessiert. Und zwar in ganz Europa. Damit steht Höhler nicht allein. „Die Germanisierung Europas macht rasche Fortschritte“, schrieb schon im Herbst 2011 Felix E. Müller, der Chefredakteur der „Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag“, den Höhler zitiert: Merkel wolle ein Europa unter deutscher Führung. „Deshalb arbeitet sie auf die politische Union hin, die ihr den Durchgriff auf die inneren Verhältnisse der EU-Mitgliedsländer vor allem in Süd- und Osteuropa ermöglichen soll.“
Bundeskanzlerin unter Beschuss - Wie die Auslandspresse Merkel zerreißt
Es mag mit Höhlers Wertschätzung für die oft kritische Sicht Schweizer Kommentatoren auf die Merkel-Politik zu tun haben, dass sie „Die Patin“ dem Zürcher Verlag Orell Füssli anvertraute. Aber sie zielt natürlich auf die Merkel-Debatten in Deutschland. „Das System M etabliert eine leise Variante autoritärer Machtentfaltung, die Deutschland so noch nicht kannte“, meint die 1941 in Wuppertal geborene Literaturwissenschaftlerin und Beraterin für Wirtschaft und Politik, die zu Kohls Zeiten auch mal als Ministerin im Gespräch war.
Selbst den Vergleich mit Nationalsozialismus und Kommunismus hält sie für angebracht: „Die Diktaturen des zwanzigsten Jahrhunderts boten andere Erfahrungen, was den politischen Stil angeht - obwohl die Anklänge nicht zu leugnen sind: die Marginalisierung der Parteien, der Themenmix aus enteigneten Kernbotschaften anderer Lager in der Hand der Regentin; ihre Nonchalance im Umgang mit dem Parlament, mit Verfassungsgarantien, Rechtsnormen und ethischen Standards.“

Entnommen der online-Version auf dem Internet www.wirtschaftswoche .com 23.08.2012