hhh

NRZP ČR zve na happening proti zavedení sKarty

Ve spolupráci s některými představiteli KDU-ČSL, kteří jsou rovněž dlouhodobě proti zavedení Karty sociálních systémů, uspořádá Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve čtvrtek 30. srpna v 11 hodin před vchodem do Ministerstva práce a  sociálních věcí ČR happening. Jeho hlavním mottem bude předání velké sKarty ministru Jaromíru Drábkovi na znamení toho, že lidé odmítají být nástrojem podivného obchodu, jenž se děje na úkor těch, kteří se mohou nejméně bránit. Informuje o tom předseda NRZP ČR Václav Krása a zve lidi se zdravotním postižením, aby přišli na happening odmítnout Kartu sociálních systémů, která je zcela zbytečná a pouze bude komplikovat život občanů a bude jim znesnadňovat přístup k sociálním dávkám.

V. Krása přibližuje některé základní argumenty, proč nelze přijmout Kartu sociálních systémů:

-          Přibližně 40 % seniorů a osob se zdravotním postižením pobírá dávky prostřednictvím poštovních poukázek. Tato služba je poskytována bezplatně. Zavedením Karty sociálních systémů bude každý příjemce muset platit za doručení peněz poštovní poukázkou.

-          Všichni držitelé sKarty si budou muset otevřít účet u České spořitelny a.s., který bude určen pouze k transakcím s těmito dávkami. Je zcela nelogické, aby občan, který má účet u jakékoliv banky a doposud mu byly dávky poskytovány na tento účet, byl povinen si otevřít extra účet u České spořitelny, aby mu přišly dávky na tento speciální účet a z tohoto účtu si je příjemci dávek převáděli na svoje standardní účty.

-          Zavedení tohoto systému je ukázkovým příkladem nepřímé diskriminace, tak jak ji charakterizuje zákon č. 189/2009 Sb., tzv. antidiskriminační zákon (obecné ustanovení diskriminuje určitou skupinu občanů k přístupu ke službám).

-          Ztotožňujeme se se stanoviskem ombudsmana, který odmítá propojení veřejné listiny (průkazka ZTP) s platební kartou. Ombudsman vyzval zákonodárce, aby podali ústavní stížnost, neboť tento princip je nepřijatelný.

-          Je lživé tvrzení České spořitelny a.s. i MPSV ČR, že v zahraničí jsou funkční projekty distribuce dávek prostřednictvím platebních karet (jsou uvedeny státy Itálie, Holandsko, Polsko, Španělsko, Rusko a další). NRZP ČR má udělaný průzkum užívání platebních karet při distribuci dávek. Ve všech těchto zemích je tento systém používán pouze u tzv. chudinských dávek, kde hrozí, že tyto dávky nebudou použity k nákupu potravin.

-          Většina bankomatů je pro různé osoby nepřístupná jak z hlediska vzdálenosti, tak i bariérovosti. Tudíž je zřejmé, že desítky tisíc lidí si nebudou moci vybrat finanční prostředky. Pokud je budou vybírat z jiných bankomatů než ČS, zaplatí za každou transakci 40,- korun, pokud je budou vybírat u obchodníků, tzv. cash back , platí se za každou transakci 6,- korun, přičemž výběr je limitován do určité částky.

-          MPSV ČR neustále uvádí, že držitelé sKaret si budou moci nakupovat jejich prostřednictvím v obchodních řetězcích, prodejnách COOP a podobně. Je to zcela účelová a nepravdivá argumentace. Příspěvek na péči je určen na nákup služeb a nikoliv na nákup potravin, na což jsme přitom MPSV ČR neustále upozorňováni. Poskytovatelé služeb nemají platební terminály a je možno jim platit pouze hotově a nebo převodem z účtu na účet. Avšak jakákoliv jiná transakce z účtu sKarty bude zpoplatněna.

-          ČS sdělila, že na každém bankovním účtu sKarty musí zůstat minimální zůstatek 200,- korun. Což například u dávky příspěvek na mobilitu, která činí 400,-, je zcela nesmyslné.

-          Výběry z bankomatů jsou dále limitovány tím, že bankomaty umí vydávat bankovky pouze se sudými čísly. Takže například, když příjemce dávky bude mít na speciálním účtu k sKartě zůstatek 380,- korun, tak si z bankomatu nebude moci vybrat již ani korunu, a to proto, že minimální výběr je 200,- korun, ale zůstatek na tomto účtu musí zůstat také 200,- korun.

-          NRZP ČR odmítá současný stav, kdy smlouvy o založení speciálního bankovního účtu se uzavírají na pobočkách Úřadu práce. Stát tak prostřednictvím Úřadu práce dělá dealera privátnímu subjektu České spořitelně a.s.. Domníváme se, že tím došlo k porušení všech principů, které jasně definují úlohu státu a úlohu privátních subjektů. Věříme, že tuto skutečnost posoudí také zákonodárci, a že připraví ústavní stížnost směřovanou právě k problémům diskriminace, spojení veřejné listiny s bankovní kartou a úlohou státu jako dealera privátního subjektu.

 Vážení přátelé,

vypsal jsem Vám základních 10 bodů, které jednoznačně ukazují na nesmyslnost zavedení sKarty jako platební karty a jakým způsobem bude diskriminovat občany, kteří jsou závislí na pomoci státu a na jednotlivých sociálních dávkách. Tento problém se však netýká jenom osob se zdravotním postižením a seniorů, ale také rodin, které pobírají rodičovský příspěvek či příspěvek na dítě nebo podporu v nezaměstnanosti. Všichni tito lidé budou nuceni otevřít si účet u ČS a.s. i když například dávku budou pobírat pouze dva roky, jak je to možné u rodičovského příspěvku. 

Věřím, že se zúčastníte happeningu před MPSV ČR. Karta sociálních systémů představuje symbol nebezpečného propojování státu a privátního sektoru, které by nikde ve světě nebylo přípustné. První obětí tohoto systému mají být lidé, kteří se mohou nejméně bránit. To je senioři a osoby se zdravotním postižením. Myslím si, že je potřeba se proti tomu aktivně bránit. Proto věřím, že přijdete ve čtvrtek 30. srpna 2012 před MPSV ČR.

Václav Krása

Srpen 25, 2012