hhh


Pokrytectví Západu v otázce Pussy Riot

Jaroslav Moučka

Politici, presstitutky i lidskoprávní správní aktivisté spustili unisono nad dvouletým trestem provokatérek ze skupiny Pussy Riot. Otázkou zůstává, zda má Západ jakékoli morální právo sekýrovat Rusko za odsouzení těchto mladých žen. Osobně se domnívám, že celá záležitost je jen politikum, které je používáno pro propagandistické a politické účely.

COPAK BY SE ASI DĚLO, KDYBY PODŘÍZLA MÍSTO KŘÍŽE TŘEBA MENORU?

Předně chci zdůraznit, že srovnávání Pussy Riot s našimi Plastic People of the Universe kulhá na všechny nohy. Plastic People byli komunistickým režimem perzekuováni z ideologických důvodů. Tvůrci jejich hudby a textů byli nekonformní ale vzdělaní lidé. Bolševik nemohl nechat bez trestu to, že skupina svým celým bytím naprosto ignorovala realitu tehdejšího Československa (jako kdyby bolševik neexistoval) nebo že zpívala texty inspirované Biblí (Pašijové hry velikonoční 1978). Nemám v povědomí, že by Plastici jakýmkoli svým vystoupením či textem uráželi jakoukoli rasu, vyznání či jakoukoli menšinu. A tady se dostáváme k jádru věci. Pussy Riot své vystoupení situovaly do místa, které je pro ruské věřící posvátným a svým vystoupením i svým textem je hrubě znesvětili. Naše média otiskla jejich „modlitbu“ v nepřesné, řekl bych učesané, podobě (bylo by zajímavé zjistit proč). Jeden z veršů, který přeložila jako „Do prdele, do prdele, do prdele“ je ve správném překladu „Hovno, hovno, hovno Boží“ (Srjan, srjan, srjan Gospodina) a tento verš je přímo namířem na patriarchu. Na jiném místě jej pak nazývají čubčím synem.

 

Zkusme se přenést z Moskvy do Prahy do katedrály svatého Víta

Kdyby kdokoli (kromě Davida Černého samozřejmě) veřejně performoval před oltářem v našem největším svatostánku se slovy „Benedikte ty hovno Boží“ nebo „Duko ty čubčí synu“ asi by odkráčel v klepetech, média by spustila pokřik (ne v případě Davida Černého), Schwarzenberg by se probudil, biskup Malý a Marta Kubišová by (pokud by autorem nebyl David Černý) se k činu pachatele kriticky vyjádřili a reportáž ze soudu by přinesla všechna hlavní média. Nebo si podobnou scénu zasaďte do katedrály svatého Petra v Římě nebo do Westminster Abbey v Londýně. A nebo do některé z Jeruzalémských synagog či ke Zdi nářků…

§ 355 odstavec 1 českého Trestního zákona říká, že hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob se dopouští ten kdo veřejně hanobí některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu nebo skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání. Trestní sazba za tento čin je odnětí svobody až na dvě léta. Ale to není vše. Odstavec 2 téhož paragrafu dodává, že odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami nebo tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Čin těchto „umělkyň“ není osamocený

Navíc je dobré vědět, že čin těchto „umělkyň“ není osamocený. K jejich performanci došlo 21. února. 6. března v chrámu sv. Prokopije ve Velkém Ustjugu muž sekyrou udeřil do 30 velice cenných ikon. 18. března byl chrám ct. Sergije Radoněžského poskvrněn rouhavými nápisy. 20. března do chrámu Záštity přesv. Bohorodice v Nevinnomyssku vtrhl muž s loveckým nožem, ničil ikony, zabodával nůž do kříže, zbil kněze, vykopnul dveře do oltáře a oltář poskvrnil. Současně vypukla v informačních prostředcích kampaň útočící na představitele pravoslavné církve.

No a před pár dny polonahá aktivistka z ukrajinského hnutí Femen, (hnutí je patrně financováno Georgem Sörösem) na podporu Pussy Riot motorovou pilou přeřízla katolický dřevěný kříž v Kyjevě.

60 tisíců věřících na podporu pravoslavné církve

To co bylo ovšem západním občanům zcela zamlčeno je demonstrace 60 tisíců věřících na podporu pravoslavné církve, která se následně po akci Pussy Riot v Moskvě odehrála. Zda byla celá akce Pussy Riot protestem proti Putinovi či, dle jejich názoru, vůči moci servilním špičkám pravoslavné církve je irelevantní. Důležité je, že se svým chováním dopustily zhanobení posvátného místa a že tímse dotkly miliónů pravoslavných věřících, čímž i dle našeho trestního zákona spáchaly trestný čin.

Můžeme diskutovat, zda 2 roky natvrdo je málo či hodně. Možná chtěl být soud exemplární, aby k podobným činům v budoucnu nedocházelo. Že je to nepřípustné? Tak si vzpomeňme na odsouzení pana Smetany za přimalování tykadélek na volební plakát Íčka Langra nebo na 5ti letý trest pro manažera Plzeňských pivovarů za způsobení nehody na D1 při velkém množství nejasností a manipulaci se záznamem průmyslové kamery.

Západ nemá žádné morální právo míchat se do této vnitroruské záležitosti. Celý cirkus kolem Pussy Riot je potřeba hledat v politice. Rusko úspěšně blokuje otevřenou agresi NATO v Sýrii, spolu s Čínou, Indií a dalšími zeměmi vytvořili významný ekonomický blok, který sdružuje téměř polovinu světové populace a jehož země se na rozdíl od západního světa nepotácejí v krizi a tak je potřeba vytvořit euroatlantické populaci obraz nepřítele, proti němuž je potřeba rozpoutat další válku. Bylo by zajímavé zjistit, zda jsou si děvenky své role užitečných idiotek vědomy nebo zda jim jejich naivita zabránila tuto skutečnost pochopit.

Na doplnění dávám link na podobný článek o podobném úhlu vidění situace z Británie.

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/aug/21/west-hypocrisy-pussy-riot

blog.idnes.cz, 24. srpna