hhh

Problém nepřizpůsobivé skupiny obyvatel

Petr Závladský

To téma je jistě špatně řešené a možná i neřešitelné. Mnoho jsem nad tou otázkou přemýšlel a došel jsem k závěru, že je to takto:

Určitá skupina obyvatel této země se programově nechce přizpůsobit, tvoří věčné rozbroje a vytýká části společnosti rasismus a xenofobii. Ano, je to tak, jsou nespravedlivě ostrakizováni. Cítí se být odstrčeni za okraj rovnoprávnosti, kde žijí ve strachu o svoji existenci, majetek, bezpečí a prosperitu.

Nepochybně jde o rasismus odstrkující je na vedlejší kolej, do role outsiderů, nemajících nejmenší jistotu pokojeného, plodného, bezpečného a šťastného života.

Ano, je to tak! Ti nepřizpůsobiví jsme totiž my, majoritní společnost, která nechce chápat, akceptovat a platit „oprávněné“ požadavky minority.

Ano, je to tak. Rasově jsme totiž diskriminováni my, etničtí Češi. Jsme absolutně nepřizpůsobiví a nechápaví k požadavkům té etnické menšiny.

Tak až budete zase příště psát o nepřizpůsobivých občanech, protože se neodvážíte tu skupinu pojmenovat přesně, vězte, že není jasné, o kom vlastně mluvíte.

blog.idnes.cz, 2. srpna