hhh

 

Pražská ,Prague Pride‘ není projevem homosexuality, ale homosexualismu

IVANA HASLINGEROVÁ

Po sametové revoluci jsme věřili, že po socialistickém útlaku myšlení přijde skutečná myšlenková svoboda. To se bohužel naprosto, ale opravdu naprosto, nestalo. Vládne tu jakási „myšlenková policie“ representována přesně vymezenou skupinou obdivovatelů módního trendu EU – třetí cesty k socialismu – tzv. stoupenců Pravdy a lásky, která pomocí masivního působení s ní spřažených médií diktuje, co si smíme o té které věci myslet a co nikoliv. Proti každému, koho tato skupina nepovažuje za „politicky korektního“, rozpoutává lavinu útoků za účelem společensky a především politicky ho znemožnit. Jednou z obětí útoků těchto "Übermenschů" se stal nyní vicekancléř přezidenta republiky, Petr Hájek, který si dovolil pozastavit se nad tím, že "je šokující, když zastává a dokonce svou autoritou ,zaštiťuje‘ údajně pravicový primátor vážnou politickou demonstraci za pokřivené hodnotové vidění světa ,Prague Pride‘".

Již sám název této demonstrace vypovídá mnohé o jejích pořadatelích – „pride“ znamená totiž podle www.slovnik.cz „pýchu, domýšlivost, hrdost, nadutost, chloubu, nafoukanost, nejlepší léta, smyslný chtíč". Je tudíž jasné, že nejde o žádný happening a nevinnou zábavu skotačící omladiny, ale o tvrdou nátlakovou akci homosexuálů za propagaci jejich pokřiveného vidění světa, v němž normální vztahy mezi ženami a muži a tradiční rodinný život nehrají žádnou roli.

Petr Hájek si dovolil tento jejich absurdní svět pravdivě popsat odchylkou neboli deviací, a to si dal. Havlisté totiž chtějí, aby si veřejnost tuto krutou pravdu neuvědomovala a vše brala jen jako sentimentální humanismus vůči utlačované menšině, která je pro jejich plány o ovládnutí planety užitečná. Vicekancléř Hájek konstatováním syrové pravdy, že v ideálním vysněném světě homosexuálů by jediným "ohroženým druhem" byl typický běloh, heterosexuál a křesťan a občanské ctnosti jako vlastenectví by byly vystaveny plivancům na mediálním pranýři, strhává naivním občanům růžové brýle z očí. Vysvětluje jim, že v tomto světě by "hluboké národní tradice a kulturní kořeny ožírala obluda multikulturalismu, sexuální či jakákoli jiná deviace by v něm byla povýšena na ctnost, abnormalita na normu, destrukce společnosti na posvátný Pokrok, občanské svobody by nahradila lež takzvaných lidských práv a první mezi nimi, svobodu projevu. Vládla by v něm cenzura politické korektnosti, jak se dnes politicky korektně říká obyčejnému pokrytectví."

Je obdivuhodné, že ve svém vysokém politickém postavení nalezl v sobě Petr Hájek odvahu poukázat na nebezpečí podobných akcí a že si dovoluje dokonce pokárat i pravicové politiky za jejich zaštitování. Tato a jí podobné demonstrace slouží opravdu k tomu, aby nám občanům vnucovaly tyto minority nové neomarxistické ideologie místo té staré komunistické. Jak říká pan prezident, nové "-izmy". A předkládají to podstatně licoměrněji, protože Havlovi europeisté mají plná ústa demokracie a svobody včetně svobody slova a skrývají se zbaběle za politickou korektnost a humanismus. Ale jimi proklamovaná svoboda slova příjde okamžitě vniveč, jakmile někdo hlásá jinou než jejich novosocialistickou dogmatiku, kterou nám vrchnostensky nabízejí jimi deklarované „Veřejné Blaho“ namísto námi požadované Svobody. Takový občan je veřejně dehonestován a kdybychom žili o pár století dříve, skončil by na hranici. Jak správně uvedl kdysi pan prezident: „mezi Koniášem a Halíkem vidím rozdíl pouhých tří staletí.“ 

A nemusí být ani někdo tak vyhraněný vůči jejich ideologii jako pan vicekancléř Hájek. Stačí, když například někdo řekne nahlas, že se mu nelíbí poslouchat dva prezidenty, že nechce jako státní idelogii positivní diskriminaci, evropeismus, multikulturalismus, feminismus, ekumenismus, homosexualismus, environmentalismus, antidiskriminacionismus, humanrightismus, genderismus a spoustu dalších -ismů, že má zkrátka své vlastní, levicovými salonními intelektuály nepokřivené, myšlení, a již je oheň na střeše. Již paní Tydlitátové žhaví pera a chtějí takové klerofašisty upalovat na náměstích, jen co vyhraje jejich milovaná levice volby. Podrobně jsem o tom psala ve Fragmentech např. v článku "Komunisté zavírali odpůrce na Bory, zelení levičáci je chtějí rovnou upalovat".

Tito lidé totiž nechápou, že každý nesdílí jejich levicové ideologie a že konzervatizmus je životním postojem lidí, který nejde změnit, protože je prostě v nich. Že tak byli vychováni, stejně jako byli vychováni v úctě a víře v Boha. Mnozí z nich si ve své zaslepenosti neuvědomují, že nejsou původní, že jde jen o jakýsi klon světového levičáckého hnutí representovaného mj. skupinou Bilderberg, která touží po nadsvětové globální všeobjímající vládě bez národů s jedinou tou pravou ideologií.

Je to o to smutnější, že paní Tydlitátové nemusejí již ani čekat, až socialisté s komunisty budou opět vládnout. Havlismus pod Topolánkovým vedením natolik ovládl bývalou pravicovou ODS, že byla již fakticky hlasatelem jeho socialistických idejí. Ve volbách vkládali pravicoví voliči velkou naději do jeho nástupce Petra Nečase, že tento trend změní. Díky tomu mohl vládnout mimořádně silné vládě se 118 hlasy ve Sněmovně. Nedokázal už ale této šance využít, takže dnes se ani nepozná, že nevládne ČSSD. Daně se zvyšují, stát mluví lidem takřka do všeho, jeho ekonomika stagnuje a nesmyslné příkazy socialistického Bruselu jsou plněny ne v předklonu, ale přímo vkleče. Jak to trefně vyjádřil Petr Hájek: "ODS se stala stranou kryptokomunistickou." A jak říká s povzdechem pan prezident – žijeme v „PC-Society“ neboli česky "Politicky Korektní společnosti", tedy  „PK-společnosti“ A já říkám, že v takové společnosti žít nechci a budu dělat vše pro návrat pravicového myšlení do naší politiky i přes hrozby paní Tydlitátových a všech ostatních Havlovců světa.

Plně se proto jako šéfredaktorka revue Fragmenty stavím za slova Petra Hájka a jsem hrdá na to, že je členem naší redakční rady. Také děkuji prezidentu Václavu Klausovi, že se ho proti všem Havlovcům po léta zastává. Má pravdu, když říká: "Tolerovat je jedna věc, dávat veřejnou podporu jménem významné instituce je věc úplně jiná. Pražská ,Prague Pride‘ není projevem homosexuality, ale homosexualismu, kterého se – stejně jako řady dalších módních ,-ismů‘ – velmi obávám."

A ještě na doplnění. Slova pana prezidenta svědčí o tom, že své postoje nemění. Podobně hovořil již v roce 2006 při zdůvodňování, proč zamítl zákon o pozitivní diskriminaci. A nejen on ale i ředitel jeho politického odboru a osobní tajemník Ladislav Jakl. Dokaldem budiž Jaklův článek "Neexistuje žádné právo na privilegizaci, propagaci a institucionalizaci homosexualismu jako státní ideologie". Soudržnost těchto tří pánů připomíná pověst o třech prutech Svatoplukových. A my jim děkujeme, že nezměnili postoje jako většina ostatních, kdysi pravicových, politiků.