hhh

Hlavní překážkou menších podnikatelů je problematická vymahatelnost práva

Radomíra Kotlárová

 

Výsledky ankety malých a středních exportérů: V Praze se minulý týden sešlo přes šedesát zástupců z řad malých a středních exportních firem na odborné konferenci „Export – záchranná brzda v krizi“. Z ankety, kterou podnikatelé na místě vyplnili, vzešlo, že 64 % exportujících firem (z přítomných 65) by si přálo ze strany státu lepší informativní podporu: poskytnutí kontaktů, informací o lokální legislativě, místních odvětvích a 82 % (z přítomných 65) by uvítalo ze strany státních institucí více informací na internetu. Mezi nejčastější překážky uvedli na prvním místě problematickou vymahatelnost práva a soudnictví, na druhém administrativu, na třetím místě korupci.

Na otázku „Myslíte si, že stát vytváří zdravé podnikatelské prostředí, které umožňuje dostatečnou konkurenceschopnost českých výrobků v zahraničí?“ odpovědělo „Ano“ 46 % z přítomných 65 exportních firem z řad MSP a „Ne“ 50 %. Jako nejčastější překážky uvedli do dotazníku (v tomto pořadí): problematickou vymahatelnost práva a soudnictví, administrativu, korupci, legislativu, zdanění, nezájem vrcholných představitelů, rušení ZÚ mimo EU, rigidní trh pracovních sil. Podpora státních institucí donedávna směřovala především k velkým exportérům, nyní verbálně podporují malé a střední podnikání, otázkou proto je, jak to bude v praxi.

Na otázku „Co byste chtěli vylepšit ze strany státu směrem k podpoře exportu?“ odpovědělo 64 % Lepší informativní podporu: poskytnutí kontaktů, informací o místní legislativě, místních odvětvích atd“, dále 54 % odpovědělo „Zahraniční podnikatelské mise“ a 21 % „Zajištění rizik“.

Na otázku „Uvítali byste ze strany státních institucí více informací na internetu?“ odpovědělo 82 % „Ano“. Jako další podpory, které by si podnikatelé přáli vylepšit, uvedli: ověření bonity zahraničních obchodních partnerů, následnou podporu nebo dodržení priorit vytýčených pro exportní strategii pro LA a nové trhy.

Přítomné firmy také hodnotily „Které instituce poskytují potřebnou pomoc exportu?“ 57 % podnikatelů uvedlo CzechTrade od MPO ČR, 46 % Zastupitelské úřady od MZV ČR, 39 % Českou exportní banku a 32 % EGAP.  Podnikatelé k otázce také doplnili Hospodářské komory.

 

Červenec 7, 2012