hhh

Pane Kalousku, již nežijeme v socialistickém plánovaném hospodářství

ivana Haslingerová

I když pan Kalousek neustále vymýšlí všechno možné i nemožné, jak dostat peníze do rozpočtu, tak již v květnu probendil tři čtvrtiny výše plánovaného schodku rozpočtu. Neboli, již nyní máme schodek přes 79 mld. Kč. Potvrzuje to jen výstražná slova skutečných ekonomů, která znějí na odborných seminářích, že zvyšováním daní se ekonomika nezvedne, ba právě naopak. Dochází na jejich slova. Pan Kalousek po zvýšení DPH počítal naivně, že nárůst do rozpočtu bude 15,5 %, vybral ale již nyní o 3 % méně než loni. Tady by řekla teta Kateřina ze Saturnina: "Komu není rady, tomu není pomoci." Pan Kalousek by si měl již konečně uvědomit, že nežijeme v plánované socialistické ekonomice, ale v ekonomice tržní, a sebekrásnější vládní plány růstu nic nezmohou proti obecně platným ekonomickým poučkám. I přes všechny sebeexcelentněji sepsané a publikované reformní kroky a plány růstu se bude ekonomika ubírat svým směrem, a přestože se to vládním expertům nebude líbit, naši ekonomiku bude určovat neviditelná ruka trhu. Pokud bude tedy nadále pan Kalousek snižovat životní úroveň nás všech zaváděním vyšších a vyšších daní, dostane se pouze do akcelerující schodkové spirály smrti. A nepomůže mu z ní ani zavedení nucených prací pro nezaměstnané, jejichž počet bude narůstat, protože podnikatelé odejdou s podniky do ciziny. Těch větších, které tam jen v poslední době kvůli Kalouskově reformě odešlo, je už přes 200. A co je podstatné, tento proces je nevratný. I kdyby se fiskální politika v naší zemi zlepšila, tyto podniky se sem už nevrátí. Kdyby šlo jen o znemožnění se pana Kalouska v očích veřejnosti, bylo by to úsměvné. Bohužel jde o mnohem vážnější věc. Jde o životy nás všech. A tady už přestává legrace. Nechápu pana Nečase, který doposud vyhodil přes polovinu ministrů za nesrovnatelně menší prohřešky, že dovolí panu Kalouskovi takto hazardovat s naší ekonomikou a nepostaví na nejvyšší finanční post našeho státu místo chemika někoho z moderních vzdělaných ekonomů, které má v ODS i v NERVU k disposici. Za to by ho jistě občané nekárali a v příštích volbách by to ODS napravilo reputaci. Primitivní a laické ekonomické úvahy pana Kalouska nás z ekonomické krize nezachrání, přičemž v takovém případě vina za potíže nepřipadne Kalouskovi a TOP 09, nýbrž Nečasovi a tím ODS.