hhh


Manažeři nejsou lovnou zvěří politiků, ale lidé tvořící prosperitu země

 

ivana haslingerová

Centrum andragogiky, s.r.o., ve spolupráci s Českou manažerskou asociací (ČMA) uspořádaly v prostorách pardubického zámku "Setkání oceněných manažerů Pardubického a Královéhradeckého kraje" v soutěži Manažer roku (MR). Místo setkání bylo pro přítomné manažery vybráno stylově. Jestliže někdo ctil inovace, byli to právě Vilém a jeho synové Jan a Vojtěch Pernštejnové. Zámek díky tomu nepokořili ani po třech obléháních v polovině 17. století Švédové. Symbolicky se dá říci, že měl podobnou odolnost jako kvalitní manažeři.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záštitu nad setkáním převzal hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek a hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc. Pozváni byli Dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí, Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj ČR, MUDr. Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu, doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví a Ing. Petr Bendl, ministr zemědělství.

Nikdo z výše jmenovaných se bohužel nedostavil a manažeři byli vítáni místo ministrů symbolicky pyšnými a krásnými pávy. U ministrů jsme si již na ignoranci podnikatelů zvykli, ale když ani hejtmani si nepřijdou pohovořit s nejúspěšnějšími manažery a podnikateli ze svých krajů – to bylo překvapující. Pan hejtman Martínek poslal zdravici, v níž oceňoval jak je důležitá komunikace s manažery, ale komunikovat nepřišel, takže to vzbudilo spíše úsměvy. Zvlášť v době, kdy naše ekonomika na tom není, diplomaticky řečeno, nejlépe. Vždyť právě a výhradně podnikatelé mohou zajistit zaměstnanost a příliv daní do rozpočtu. Peníze totiž nepřinesou reformy, ale jen prosperující podniky. Politici mohou pouze zajistit pro jejich činnost co nejlepší podmínky

 

 

Pardubický kraj zastupovala členka Rady Pardubického kraje Ing. Jana Pernicová, hejtmana Královéhradeckého kraje náměstek Helmut Dohnálek.

Ing. Jana Pernicová si posteskla, že je nedostatečná komunikace krajů s vládou a s politiky. Na ministerstvech dělají jednotnou politiku zaměstnanosti a směry rozvoje, přitom kraje jsou různé. Jinak by mohlo být vše řízeno rovnou centrálně a nemusely by vznikat. Přesto je paní Pernicová optimistka řídící se heslem: "Kdo vytrvá, ten zvítězí."

Helmut Dohnálek zdůraznil, že hlavním zdrojem příjmů pro činnost veřejné správy jsou daně. Proto jsou podle něj setkání s podnikateli mimořádně důležitá. Slouží k tomu dozvědět se, jak kraj může pomoci podnikatelům, aby lépe podnikali. Pan Dohnálek proto poděkoval za to, že se mohl setkat s těmi, kteří mohou nabídnout to nejlepší v oblasti výroby a byznysu.

Na rozdíl od politiků, byli na setkáni přítomni všichni vrcholní manažeři z podnikatelských svazů a institucí. ČMA zastupoval její prezident Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. předseda hodnotitelské komise soutěže MR Ing. Jan Preclík, M.I.M. a ředitel hlavní kanceláře ČMA Dr. Rastislav Lukovič, Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů zastupoval její president Jan Wiesner, Svaz českých a moravských výrobních družstev jeho předseda JUDr. Rostislav Dvořák, za Svaz průmyslu a dopravy poslal zdravici jeho generální ředitel Zdeněk Liška.

Škoda, že nemohla proběhnout diskuze k rozvoji podnikání v krajích a o spolupráci podnikatelské sféry s veřejnou správou při rozvoji kraje tak, jak si představovala pořadatelka a majitelka Centra andragogiky PhDr. Marie Jírů. Na snímku o tom hovoří s doc. Jiřím Pancířem, presidentem Kulturní komise ČR.

I když pro samé reformy a starosti, jak získat peníze z fondů EU, vláda na podnikatele nemá čas, přesto to nezkazilo přítomným manažerům dobrou náladu.

 

 

 

 


Konferenci zahájil Pavel Kafka. Zdůraznil, že soutěž MR není anketa ale podrobná hloubková soutěž zkoumající nejen kvalitu firmy samotné, ale především přínos manažera pro její rozvoj. Podle prezidenta Kafky přispívá soutěž i k tomu, že v mezinárodním hodnocení je kvalita našich manažerů v soukromých institucích na 27. místě, zatímco ve veřejných institucích teprve na místě 84. Z toho je jasné, že úroveň managementu státní správy se musí zlepšit. ČMA aktualizovala proto směry své činnosti a snaží se obohatit činnost o intelektuální náboj. Je potřeba přísun nových sil do ekonomiky a zlepšení našeho školství, v němž existuje nesprávné nasměrování, izolovanost, do firem nepřicházejí dobře připravení absolventi. Učební plány nepomáhají studentům přímo nastupovat do firem. Neumějí komunikovat se staršími spolupracovníky ani se zapojit do běžného provozu. Podle Kafky bychom měli v učňovském školství přijmout německý model.

 

Po úvodním slovu Pavla Kafky představil moderátor přítomné manažery

Jan Školník, MBA, finalista MR 2007 a 2008, jednatel HOBRA - Školník, s.r.o., vysvětlil přítomným, proč má jeho víno takový úspěch. Je způsoben skvělou filtrací, kteréžto patenty firma prodává i do USA. Je to dokladem, jak důležitý je pro firmu nejen objem výroby, ale především výzkum a vývoj. I malý tým dokáže vyvážet výrobky do celého světa od USA po Čínu a během několika let až ztrojnásobit zisk.

 

Ing. Josef Novák, Manažer odvětví v letech 2008 a 2009 a druhý v TOP10 v roce 2009, ředitel Veba textilní závody, a.s., je důkazem toho, že i v nejsevernější výspě republiky, Broumovsku, s podobnou sociální strukturou jako hned vedle na Šluknovsku dokázal až dosud pod dobrým vedením podnik prosperovat. Jeho výrobky, africké brokáty, znají a požadují i v Africe a v Emirátech. "Kolektivní smlouvy jsou uzavírány vysoce nadstandardně. Neměli jsme proto nikdy protesty a ani jedinou stávku. Přesto jezdí někteří zaměstnanci do Prahy stávkovat, protože neodolají pozvání na hezký výlet. To by bylo ještě úsměvné. Děsím se ale zejména toho, co bude nyní s daněmi. To je vážná věc. Při vysokých daních klesne životní úroveň dělníků, začnou nepokoje. Politici by si měli uvědomit, že manažeři nejsou jejich lovnou zvěří ale lidé zajišťující prosperitu země!"

 

 

Finalista soutěže Ing. Václav Blažek, předseda Zemědělského družstva Rosice u Chrasti dodávající výrobky zejména do všech řetězců u nás, je smutný se stavem a vývojem společnosti. Řada politiků představuje to nejhorší týkající se morální úrovně. Optimismem ho naplňuje jen víra, že politici konečně začnou implementovat stud a svědomí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek, předseda družstva Dřevojas, v.d. vyrábějící nábytek na zakázku, je rád, že sice pomalu ale přece začíná boj s korupcí a byrokarcií, které jsou pro podnikatele tím nejhorším.

 

 

Ing. Ivo Mader, předseda představenstva firmy Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. vyrábějící kovové obaly, uvedl, že ve veřejném sektoru ho nenaplňuje optimismem NIC.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Morávek, ředitel Evropského vzdělávacího centra s.r.o., vyučil jazykům už 13000 absolventů. Optimismem ho naplňuje krása a moudrost partnerky.

 

 

 

Ing. Petr Nožička, jednatel Kobit, spol. s. r. o., vyrábí stroje pro silniční techniku. Optimismem ho nabíjí setkání s lidmi čestnými, zásadovými a odborníky na svých místech.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Pachovský je generálním ředitelem Iveco Czech Republic, a.s., která zajišťuje servis IRISBUSů. Nejvíce ho těší přísun zástupců mladé generace s novými pohledy a řešeními.

 

 

 

Ing. Miroslav Pavlas je předseda představenstva a ředitel Kovolis Hedvikov, a.s. vyrábějící zejména díly pro auta. Těší ho zájem zákazníků a to, že je jeho společnost jimi vnímána jako spolehlivý partner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vít Rybák, CSc. je ředitel firmy Glatt-Pharma, spol. s r.o. vyvíjející a vyrábějící stroje a zařízení na farmaceutickou výrobu. Těší ho rovněž mladí a schopní lidé mající zájem pracovat pro firmu.

 

 

 

Karel Vytřísal je vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců, jednatel Domat Control System, s.r.o., a Manažer odvětví v daném oboru. Firma vyrábí řídicí systémy pro energetiku. Radostí ho naplňuje současná krize, v níž operativní vývojová firma, kterou vede, může předběhnout neoperativní gigantické nadnárodní koncerny, které jsou její konkurencí.

 

 

(Ing. Pavel Migota, předseda Velos, v.d. nedorazil.)

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečné společné foto na památku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setkání bylo završeno "Honem na diamant". Před obědem si všichni připili šampaňským, v němž jeden šťastlivec nalezl certifikovaný diamant od Ing. Jiřího Matyáše z firmy Diamonds (DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION – D.I.C. a.s.). Přítomným hostům zahrála Stefanie Kašparová, dcera majitele "Piana Kašpar".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po obědě si mohl každý prohlédnout prostory zámku, kde jsou stálé výstavy skla, pohlednic, fauny , mincí a zbraní. Zámek přežil obléhání Švédy, ale devastaci za komunismu nikoliv. Takže město zatím obnovilo pouze jeho stavbu, ale zařízení ne. Místo něj jsou výstavy.

Pro zajímavost uvádím několik fotografií: