hhh

 

Proč chce EU zateplovat domy, když bude podle ní za pár let tropické počasí?

Ivana Haslingerová

To, že EU na nás valí každou chvíli nesmyslné a mnohdy našemu průmyslu škodlivé příkazy, se stalo již zvykem. Připomeňme jen množství nesmyslných příkazů od rovných okurek, balených koblihů, páření hnědých a šedých veverek, zákona o omezení slunečního svitu, uhelných ekodaní, příkazů používání třikrát dražší elektrické energie ze solárních elektrárren, pěstování řepky na drahý ekobenzín místo pšenice na chleba až např. po skutečně nehoráznou směrnici o registraci, hodnocení, povolování a omezování některých chemikálií REACH, jejímž zavedením nastal přímo hurikán v našem chemickém průmyslu – 14 600 lidí přišlo o práci, v malých a středních podnicích ještě o 25 % víc, nastal pokles produkce o 33 mld. Kč, náklady  Ministerstva práce a sociálních věcí na nezaměstnanost se odhadovaly na 16 mld. Kč (podrobně jsme o tom psali např. v článcích "Václav Klaus: "Nastal konec světa!", "Konec světa je už tady – podniky musejí předregistrovat chemikálie.)

To vše ale ještě nebylo nic proti prosazení euroústavy zvané Lisabonská smlouva (LS), která nadřadila evropské právo nad naše národní. Dosud jsme přijali pod obrovskými sankcemi EU přes 80 % cizích zákonů a valí se na nás další. Nejhorší ze všeho ale je, že tyto normy a zákony EU jsou předkládány podpásově tak, že občané si myslí, že pomohou našemu hospodářství, a co víc, zelená ideologie s nimi spojená vnáší občanům do hlav paniku, že bez jejich přijetí by snad jejich děti a vnoučata nepřežily. Že by se uvařily nebo alespoň udusily v horkém a špinavém ovzduší, dostaly nádory ze špinavé vody či modifikovaných potravin.

Před většinou těchto šílených nápadů kancléřky Merkelové a presidenta Sarkozyho varoval prezident Klaus nejen svými články a knihami, ale také ekonomickými semináři jeho Centra pro ekonomiku a politiku (CEP). Stačí kliknout na naši rubriku Ekoteror. Je smutné, že naši zákonodárci, a to včetně ODS, jsou k jeho varováním hluší a poslouchají jako děcka ve školce každý nesmysl, který na nás evropští mandaríni valí. Ona totiž největší korupce je příslib míst v Bruselu politikům za statisíce měsíčně. Pod touto nadějí jsou schopni zaprodat nás třeba do pekel. Stačí připomenout změnu postoje pana Topolánka k LS od jeho názoru, že je to shit, až po návrat ze zámečku od Merkelové a prosazení LS i přes zamítnutí kongresem ODS. Nyní se na nás valí opět rozkaz EU, který odčerpá mnoho peněz z rozpočtu a tím z našich kapes. EU nám přikazuje omezit do roku 2020 primární energetické zdroje o 20 %, což v praxi znamená zrekonstruovat 3 % budov do nízkoenergetického standardu.

Na první pohled velmi roztomile znějící směrnice. Kdo by nechtěl bydlet v domech s nulovou nebo alespoň velmi omezenou spotřebou energie a neplatit nehorázné peníze deseti tisícům majitelům fotovoltaiských elektráren za elektřinu či uhlobaronům za ekouhlí? Jenže nikdo se již nezabýval otázkou, kolik bude taková přestavba domů stát a kolik energie se vydá na všechny přístroje a umělotiny, které budou co musejí tyto domy obsahovat, aby mohly vůbec fungovat, aby se v nich jejich obyvatelé neudusili či nedostali alespoň nějakou průduškovou nemoc z umělého vzduchu uvnitř domů. Tedy ne tak úplně nikdo.

Zamyslel se nad tím opět pan prezident se svými poradci v čele se svým vicekancléřem Petrem Hájkem se slovy: "Pro mne jako pro ekonoma je to nesmyslné. Je to popírání všech přírodních zákonitostí. Aby šlo snížit spotřebu energií, musí technický pokrok ve stavebnictví jít rychleji nebo alespoň tak rychle jako náklady na výstavbu těchto domů. Zajímalo by mne, zda na Katedře technických zařízení ČVUT, kde podobný dům konstruují, vůbec někdo spočítal, kolik energie padne na vytvoření takového domu! Propočítal tam někdo, jak to do roku 2020 prodraží výstavbu budov a jak to zatíží státní rozpočty?!! A to kolik bude stát technické vybavení budov a kolik na jeho výrobu padne energie a zda to v součtu nebude nakonec dražší? Přesto EU stanoví předem normy bez ohledu na to, zda existují vůbec reálné možnosti na výrobu takových věcí." Těmito slovy prezident Klaus otevřel a osobně moderoval v pražském Autoklubu seminář „Domy s nulovou spotřebou energie, geniální návrh, nebo nesmyslná regulace EU?“, který usopořádalo Centrum pro ekonomiku a politiku.

 

Panelisté se snažili odpovědět na otázku, zda je název semináře popisem věrným či  nadsázkou a zkomoleninou. Zda je nepopudil název semináře. Zda je podle nich správný. Zda se přibližují některé reálné domy skutečně spotřebou k nule. A pokud ano, zda to nebudou místo krásných domů hliněné bašty či bunkry. A pokud něco takového v roce 2020 nastane, zda to nebude pod heslem „Hliněnou baštu do každé rodiny!“

 

Vystoupili na něm (zleva) Pavel Gebauer z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), poslanec Evropského parlamentu Ivo Strejček, moderátor semináře Václav Klaus, profesor Českého vysokého učení technického Karel Kabele a redaktor serveru Parlamentní listy Lukáš Petřík.

 

Zástupce MPO Pavel Gebauer uvedl, že normy EU ovlivňující spotřebu energie u nás nejsou novou věcí. Dosud vyrábíme energii z primárních zdrojů. Jak ji ale spotřebovávat a přeměňovat byla dlouhodobá otázka, kterou měla na starosti Státní energetická inspekce. Nyní  ale EU vydala energeticko-klimatický balíček, v němž přikazuje omezit do roku 2020 primární energetické zdroje o 20 %. Energetické regulační směrnice, které zahrnuje balíček, direktivně určují cíle a způsoby využití energie. Zákaz normálních žárovek je nejznámější příklad. To byl ale jen úsměvný začátek. Nyní po nás EU chce  rekonstruovat 3% budov do nízko-energetického standardu. Podle EU musí být ve všech státech stejná regulace. Tento příkaz ale nejde nastavit v jednotlivých státech stejně. "U nás zatím víme, že požadavek EU splníme do roku 2021 u soukromých domů, u veřejných to nevíme. My jen určujeme, co je standard, a co bude návratné, a ještě nevíme, kolik to přispěje do rozpočtu. Jsme ve fázi analýz. O kolik to sníží standard bydlení proti dnešní době, ale nevíme. Přesná  čísla budou až sekundárně dána  legislativou. Zatím je zákon neobsahuje," uvedl Pavel Gebauer

"Pan Gebauer uvedl normy jako mantinely úrovně spotřeby energie. My jsme si mysleli, že mantinely nám dávají od listopadu 1989 ceny. Šetřit energií bychom měli, je ale důležité dobré nastavení míry regulace. Od Ministerstvu průmyslu chceme, aby bylo nastaveno smysluplně optimum, co dovoluje u budov technika a co ekonomika naší země. Chceme po něm znát přesná čísla, abychom věděli, o kolik to sníží standad proti dnešní době. Je proto nutné zvažovat, které nápady EU jsou smysluplné a proti těm, které nejsou, musíme zvednout prst, abychom se neocitli v hliněných baštách či bunkrech, pokáral zástupce ministerstva pan prezident

 

 

"Doufal jsem, že když už si na to všechno budeme půjčovat na úrovni řeckých dluhopisů, že se dovím alespoň čísla a kdo to vymyslel. Ani airbagy nejsou u nás povinné. Ty někdo udělal povinnými," povzdychl si po výše uvedeném sdělení pana Gebauera pan prezident panu Strejčkovi.

 

Pan Ivo Strejček se mu snažil poskytnou odpověď tím, že se zamýšlel, jak je vůbec možné, že tato obludná legislativa, jeden z dalších obludných regulačních nástrojů EU, vůbec vzniká a především na základě jakých idejí vznikla. Podle něj ji neznají zřejmě ani špičkoví politici, protože by jinak nemohli tak svižně přijímat vše, co po nich chce EU.

Jaké jsou podle Ivo Strejčka ideové zdroje požadavku EU na domy s nulovou energií

Ideové zdroje jsou obsaženy jednak v Lisabonské smlouvě, která definuje boj s klimatickými změnami a tvrdí, že emise CO2 jsou dány lidmi. Nejobludnější směrnice, která vytlačila chloubu evropského průmyslu, chemický průmysl,  za hranice Evropy, byla REACH. Vznikla jako katastrofální závěr summitu pod vedením chemičky Merkelové, aby  zlomová a zásadní plánování ve výrobě chemikálií byla centrální na úrovni EU. Překryla tím i ratifikaci samotné LS. Třetí ideový zdroj je  Strategie Evropa 2020 od Sarkozyho, podle níž bude základním boj se změnou klimatu v roce 2020. Průběh legislativního procesu této směrnice byl prý katastrofálně vágním a evropsky vymezeným dokumentem, takže se schválil zbytečně velmi rychle za 56 dnů. EP je sice daleko aktivističtější než EU i přes velmi sporné nápady EK, ale ani tam to  nešlo na pléna, jen ve výborech to zůstalo. ČR dala 1 dodatek, VB 26 dodatků. "Neomlouvám proto žádnou instituci. Měli bychom být daleko aktivnější. Nyní to může zablokovat už jen Rada ministrů průmyslu. Ale pochybuji o tom, když v Evropském parlamentu prošla nakonec i Špidlova směrnice na regulaci slunečního svitu," uvedl pan Strejček a dodal:

"Vše toto je dáno nedůvěrou ve "volný trh". Říci slůvko volný trh v EP znamená pro hrdinu, který to vysloví, že bude okamžitě alespoň upálen. Tam berou jen „sociálně uvědomělý trh“ Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman představoval volný trh. A reakce EU byla „To my vám nedovolíme!“ A nedovolili. Panuje tam obecně nedůvěra v jakékoliv řešení na národní úrovni. Nejvíc skličující je, když pak zjistíte, jak se to přelévá do učitelského sboru, který tvrdí, že národní řešení neexistuje. V EP neexistuje pravo-levý střed. Jen velká koalice."

 

 

Další ideou je dominace EK nad členskými státy. Existuje díky ní  anonymnost rozhodování. Poslanci EP nepíší legislativní návrhy. Ty dělá výhradně EK a žádá EP, aby nic neměnil. Vznikne pak jakýsi evropský kompromisní proces, kdy se všichni vzdají svých názorů, takže výsledkům nikdo nevěří a nakonec nikdo nic nenamítá. Při projevech poslanců vzniká politická hyperkorektnost. Nespočívá jen v tom, že  na připomínku máte pohé dvě minuty, takže poděkujete komisaři a zpravodaji a na vlastní projev máte 1 minutu. Za minutu Vám vypnou mikrofon. Nesmíte nazývat věci pravými jmény, aby mikrofon nebyl vypnut ještě dřív. Je pikantní, že metropole Brusel neměla svou čističku odpadních vod, zatímco u nás ji podle směrnic EU musí mít každá obec.

 

"Slyšeli jsme, že nedůvěra ve volný trh je dominantní věc EU. Součané směrnice EU sahají určitě před existenci EU, do dob komunismu, " posteskl si opět pan prezident Klaus.

 

Profesor Kabele se zamýšlel nad otázkou, zda jsou domy s nulovou energií fantazie či realita. Vědci se mají soustředit na to, aby se na celkové spotřebě energií podílely domy podstatně méně než 40 %, jako je tomu nyní. Podle EU se má ušetřit  alespoň 5 %, i když  všechny dosud možné úspory máme za sebou. Nejde totiž jen o světlo a vytápění budov. Udržujeme si vnitřní prostředí v budovách, máme hygienické spotřeby na teplou vodu, kompresory, čerpadla, informace, senzory čidla, výtahy, travelátory, vaříme... Proto se technici snaží nabízet tzv. pasivní domy. EU toto sledovala a vyřešila to směrnicemi o tzv. energetické nule. To ale nejsou budovy s nulovou spotřebou energie. V roce 2010 proto tuto směrnici o nule úředníci EU přepracovali a požadují do roku  2020 snížit emise a energie o "pouhých" 20%. Jak k tomu ale lze dojít, úředníci už neřekli. Zavedli pouze  pojem budovy s nulovou spotřebou energií, pak s téměř nulovou a nakonec byla určena definice: "budova, jejíž energetická náročnost je velmi nízká". Ať již domy nazvou v Bruselu jakkoliv, bude to znamenat zcela nové územní plánování. Nejde jen o to, že v zimě nebudeme potřebovat topit, ale musí se vymyslet, jak chladit v létě. A co větrání. To vše ovlivňuje, jak se v domech cítíme. Budeme používat jen světlo denní nebo LED žárovky?

"Ptáte se, jak si myslím, že by mohly budovy s nulovou spotřebou energií vypadat? Budou používat větrné turbíny, bude-li větrno, každý bude mít svou solární elektrárnu, města budou zásobena obnovitelnými zdroji energií... " představil své sny o domech v budoucnosti pan profesor Kabele s tím, že na podobném domě jeho katedra pracuje

 

Při poslechu snů pana profesora se mi, nevím proč, vybavila ze školy zmínka o tom, jak si chudák Klement Gottwald svítil na čtení svatojánskými broučky. Zelení by ho jistě milovali. Jen je otázkou, zda by ty broučky někde ještě po jejich plundrování naší přírody našel. Nebude tedy lepší rovnou chaloupka, kde se topí větvemi, v letě tam chladí vítr a stromy a její majitelé chodí spát se slepicemi? Ono to s celou zelenou politikou EU vypadá, že nakonec stejně skončíme ne v minulém století, ale v jeskyních, a ještě si v nich nebudeme smět ani topit ani zapálit louč, abychom si nezvyšovali obsah CO2 v atmosféře. Vlastně ono se oteplí tak, že to vše nebude nakonec zapotřebí a podle jejich pochybných teorií se stejně jednou uvaříme díky oteplování planety.

Nebylo proto překvapivé, že Václav Klaus profesoru Kabelemu odporoval: "Pro mne jako pro ekonoma je nesmyslné, co říkáte. Je to popírání všech přírodních zákonitostí. Aby šlo snížit spotřebu energií, musí technický pokrok ve stavebnictví jít rychleji nebo alespoň tak rychle jako náklady na výstavbu těchto domů. Zajímalo by mne, zda na Katedře technických zařízení ČVUT vůbec někdo spočítal, kolik energie padne na vytvoření takového domu?! Propočítal tam někdo vůbec, jak do roku 2020 to prodraží výstavbu budov a jak to zatíží státní rozpočty?!! Kolik bude stát technické vybavení zařízení do budov a kolik na jeho výrobu padne energie a zda to nebude nakonec dražší? Zde se stanoví normy bez ohledu na to, zda existují vůbec možnosti na výrobu takových ekodomů."

 

 

 

 

Reakce pana Kabeleho na pokárání panem prezidentem, že "Budova není rohlík. Normy musí být," rozohnila redaktora Lukáše Petříka: "Jedná se o nesmyslnou regulaci EU, která musí být zničena. Ať si normy i tu směrnici na spotřebu energií Brusel odnese někam... velmi daleko."

 

Podle Petříka je skandální nadstátním plánováním z Bruselu přikazovat soukromým subjektům - majitelům rodinných domů - jak mají větrat a čím topit... "Majitelé jsou svéprávní a vědí, co je pro ně nejlepší, nemusí jim to poroučet EU či její pokorný sluha, český stát. Právem každého je topit pánu Bohu do oken jak chce a má ho za to trestat jen trh tím, že bude za to platit víc. Energetické protitržní ekologické energie jsou nesmysl," zlobil se Petřík. A má pravdu. Jsou nejen nesmyslem, ale přímo zločinem na lidstvu.

Veřejné budovy vlastní stát. Ministr Chalupa dumá, jak pomoci obcím s touto směrnicí EU. Chce rozdělit 3 miliardy na zateplení veřejných budov a prodat povolenky na 8 let. Ceny povolenek klesají a přijde-li krize, pak nebudou impulsy pro standardní výrobu. Kromě toho je naprosto nespravedlivé poskytovat několika procentům boháčů stavějících si nové zateplené domy 3 mld. z rozpočtu, když jiní nemají mnohdy ani na jídlo či léky. Nehledě k tomu, že si paní Merkelová protiřečí. Proč chce zateplovat domy, když bude podle ní v EU za pár let tropické počasí?

"Zákonodárci by měli přestat hlasovat jako cvičené opice a přestat bezmyšlenkovitě přijímat nadstátní plánování z Bruselu," zdůraznil Petřík a dodal: "Bratr se chystá stavět dům a když jsem mu řekl, co ho čeká z  EU, vážně mi odpověděl: "Než dům dostavím, tak v té době už EU nebude, na takové blbosti už nebudou prachy a zelené žabičky vychcípají. Mám-li peníze na energeticky drahý barák, proč by mi to měl někdo zakazovat, poručil mi tam dát větrníky a nutil mne jimi vraždit ptáky. Nechci peníze od státu a nechci, aby mi někdo poroučel a lezl mi nějaký ouřada do baráku. Jinak se dostaneme k Orwellovi, " uzavřel Petřík.

 

"Je smutné, že když nyní něco pokřivuje trh, tak se to řekne klidně, zatímco před 20 lety bychom nad tím šíleli. My neříkáme, že nové technologie nexistují. Zde ale se stanoví normy bez ohledu na to, zda existují možnosti je splnit. Nejsme proti úsporám. Ale mají vznikat na zákaldě cenového signálu a podle našich rozhodnutí. Všichni přece chtějí jít cestou úspor. To nemusí a nesmí dělat za nás stát. Měli jsme postupovat agresivněji v EU. Ale ČR si už stejně neurčuje svou legislativu. Před dvaceti lety říci, že státní moudro je garantem něčeho, tak budeme bouřit. Zhloupli jsme strašně!" uzavřel pan prezident

 

Viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík potvrdil slova pana prezidenta, že je hluboce přesvědčen, že je to opravdu nesmysl. "Pokud by pokrok šel tak rychle, že se náklady na tyto drahé domy vyplatí, pak nemají podle něj přece normy smysl. To by si takový dům vystavěl každý majitel sám. Pro něj je důležité, na jak dlouho mám úvěr a s jakou návratností mohu počítat. To je alfa omega uvažování stavitelů."
 

 

 

 

A reakce pana vicekancléře Petra Hájka po skončení semináře na to, co si myslí o domech s nulovou energií, hovoří za vše.