hhh

OTEVŘENÝ DOPIS PROFESORA KNÍŽÁKA MINISTRYNI KULTURY MGR. A. HANÁKOVÉ

Vážená paní ministryně,
Jmenuji se Milan Knížák (*1940), jsem již více než 20 let vysokoškolským profesorem, byl jsem 7 let rektorem Vysoké umělecké školy univerzitního typu, 12 let generálním ředitelem Národní galerie v Praze a jako jediný žijící umělec v České republice jsem (mj.) uveden v prestižním seznamu 500 nejvýznamnějších umělců 20. století (Phaidon Press Londýn, New York). To jen, aby jste si uvědomila, kdo je ten člověk co Vám poslal dopisy o skutečnostech ohrožujících náš kulturní odkaz na které jste  n i k d y  neodpověděla i když patří k Vašim povinnostem odpovídat každému. Tato povinnost nejen vyplývá z Vaši funkce, ale také patří k slušnému chování.

Mám vážné obavy o osud Národní galerie v Praze, která plánuje nesmyslné kroky, jež budou nejen finančně náročné, ale mohou trvale poškodit díla Národní galerii spravovaná. Před krátkou dobou byla po několikaleté práci otevřena v paláci Kinských společná expozice sbírek Národního muzea a Národní galerie. Ta má být nyní bezdůvodně zlikvidována a do Paláce Kinských nastěhována sbírka Francouzského umění i když proti tomuto kroku protestují restaurátoři i kurátoři. Tento počin nemá žádnou podporu v logice našich dějin umění, neboť tato sbírka vznikala plánovitě jako paralela (a svým způsobem vzor či inspirace) českým modernistickým snahám a proto má smysl když je prezentována v blízkosti sbírek českého umění tak, jak je tomu například ve Veletržním paláci, nehledě na to, že nikdo neví, zda by byla expozice v paláci Kinských navštěvována, poněvadž nikdo neprovedl v tomto směru průzkum.
Hlavním problémem je, že se do vedení Národní galerie dostali absolutní amatéři, kteří své práci nerozumí a absolutisticky rozhodují aniž diskutují s odborníky s dlouholetou zkušeností a praxí, a těch několik odborníků, kteří jsou připuštěni do diskuse se bojí o svoji existenci a nic tedy veřejně nenamítají.
Generální ředitel Rösel začal hned od začátku bezdůvodně likvidovat profesionály především ze sbírky moderního a současného umění s kterou se dá nejlépe manipulovat, protože hodnoty nejsou ještě ukotveny. Dal dokonce i verbálně najevo, že mu na NG nezáleží, což považuji za skandální, poněvadž stojí v čele instituce, která spravuje to nejcennější co náš stát vlastní.
Do podivné pozice polodiktátora Veletržního paláce byl přijat novinář bez jakéhokoliv odborného vzdělání i praxe. Rovněž role „pobočníka“ generálního ředitele, mladého chlapce jménem Dunovský, bez jakékoliv praxe v řízení kulturní instituce, je zcela nejasná.
Nové vedení svými neprofesionálními a možná i úmyslnými kroky zničit vše co bylo v NG doposud vytvořeno, devalvuje mnohaletou práci řady odborníků. Vypadá to, že vedení neví co má dělat a chce jen za každou cenu udělat nějakou změnu. Pyšnit se zřízením kavárny na místě, kde již jednou byla, považuji za projev nestydaté naivity.

NG se (mj.) stala v posledních 12 letech důležitým editorem. Po řadu let její publikace vyhrávaly ceny za nejlepší knihu roku. K právě probíhající výstavě ve VP (Ostrovy odporu) dodnes žádný katalog nevyšel. Podotýkám, že to se za mého vedení nikdy nestalo.

Proslýchá se, že role Veletržního paláce má být potlačena, dokonce některé hlasy tvrdí, že se ho Národní galerie chce zbavit. Tyto hlasy byly v 90.letech slyšet od vedoucích pracovníků sbírky Starého umění, kteří by rádi přenesli význam NG pouze na Staré umění i dnes. V současné době na tom pracuje ředitel SSU Vít Vlnas, který s pověření generálního ředitele také rozhoduje o moderním a současném umění i když mu vůbec nerozumí. Pochybuji i o jeho morálních kvalitách, poněvadž chameleonská proměna, kterou předvedl s příchodem nového ředitele je až akrobatická.
Veletržní palác je perla světové architektury. Podtrhují SVĚTOVÉ! Jde o první funkcionalistický palác a všechny světové galerie nám ho závidí. Sám o sobě je nejvýznamnějším exponátem moderních sbírek NG.

Vážená paní ministryně,
Váš mlčenlivý souhlas s tím, co se v NG děje svědčí nejen o Vaši neprofesionalitě, ale i o Vaši lhostejnosti. Vyzývám Vás tímto k realistické analýze situace v NG a k rychlé nápravě. Když tak neučiníte, nemáte právo stát ve vedení Ministerstva kultury. Svým jednáním ohrožujete to nejcennější co naše republika má a co tvoří její identitu. Chápu, že nemáte, a ani nemůžete mít k umění profesionální vztah, Váš dosavadní život se odvíjel jinak, ale právě proto máte jasnou povinnost vážit své kroky. Váš předchůdce, který musel se skandálem odejít, byl na tom podobně. Umění bylo pro něj neznámým kontinentem, který se ani nenamáhal poznat.
Navrhl jsem Vaší náměstkyni pí Matouškové, aby si pohovořila s pracovníky NG z různých oblastí činnosti a získala tak jiné informace než ze zdrojů gen. ředitele, ale pokud vím, nic takového neučinila i když to přislíbila. Jako by Ministerstvu kultury bylo jedno co se v NG děje. Přiznání problémů znamená práci a otřesení politické pozice a o to asi nemá nikdo na Ministerstvu zájem.
Problémů je v NG daleko více a jsem ochoten na ně kdykoliv poukázat, aby jste se mohla sama přesvědčit o realitě. Nechci tento dopis zatěžovat přemírou informací.

Praha, 2. května 2012

                                                                 

 

 

Ilustrační fota z výstavy profesora Knížáka galerii Mánes "S uměním jděte do..., začněte zbrojit" přidala redakce. Při čtení dopisu nám totiž námět výstavy vyvstal před očima. Pan profesor se asi bez podobné zbroje a doprovodu statných bodyguardů odpovědi od paní ministryně nedočká a bude dříve tím Mrtvým Knížákem jak předvídal.

Podrobně o výstavě viz článek Knížák vyzbrojuje teroristy .