hhh


J. Em. Dominik kardinál Duka chce vlít do žil katedrály novou krev

Ivana Haslingerová

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze a Arcibiskupství pražské pořádají 30. dubna 2012 od 14.00 hodin v Sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí v Praze při příležitosti získání tří nových zvonů pro katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnostní odpoledne. Doplnění zvonové soustavy je součástí záměru Jeho Eminence Dominika kardinála Duky vlít do žil katedrály novou krev. Nové zvony, spolu s prvním ročníkem varhanního festivalu, rekonstrukcí vnitřního vybavení, mezinárodní konferencí o životě katedrály, kterou navštívil také pařížský arcibiskup André Vingt-Trois, či zrodem obsáhlé publikace zapadají právě do tohoto úsilí o rozvoj nejen liturgického, ale také kulturního života pražské katedrály.

Tři nové zvony byly nedávno do svatovítské katedrály převezeny z Brodku u Přerova, kde byly v dílně paní Leticie Vránové-Dytrychové odlity. Zvon Dominik (na obr. uprostřed) byl odlit 29. února a formy zvonů Ježíš a Maria se naplnily slitinou mědi a cínu 15. března.

Všechny tři zvony mají své patrony

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová vyhověla přání kardinála Duky a stala se patronkou největšího zvonu Dominik. Paní Livie Klausová je patronkou zvonu Maria a třetí bude zvonit pod patronátem rektora ČVUT prof. Václava Havlíčka. 

 O doplnění zvonové soustavy, čítající celkem sedm zvonů, se zasloužil kardinál Dominik Duka

Podařilo se to také díky tomu, že se v roce 2011 našla řada donátorů. Bratři František a Rudolf Pohlovi poskytli finance na výrobu největšího zvonu Dominik. Právě tak se jmenoval jeden z původních zvonů, který byl za války roztaven na válečné účely. Název odkazuje ke zvonu, který svolává na nedělní bohoslužbu - z latinského (dies) dominica, tj. „den Páně“. Sponzorem druhého největšího zvonu Maria je Správa Pražského hradu. Na nejmenší nový zvon Ježíš se složilo sedm profesorů ČVUT v Praze. Proto jsou na jeho spodním obvodu zachycena jejich jména a znak ČVUT.

Pan kardinál Duka přednese při výše popsané slavnostní události přednášku na téma "Idea oživení katedrály". Jiří Svoboda, děkan Metropolitní kapituly, pohovoří o osudech katedrálních zvonů, Ivo Velíšek, ředitel Správy Pražského hradu promluví o spolupráci na provozu katedrály, Leticie Vránová-Dytrychová, zvonařka, vysvětlí, jak vznikaly nové zvony pro katedrálu, a Tomáš Stařecký, zvoník katedrály, zavzpomíná, jak se zvonilo dříve a jak se zvoní nyní. Po přednáškách bude od 18 hodin celebrovat pan kardinál mši svatou, na níž požehná nové zvony.

Tento den, svátek sv. Zikmunda, ustanovil pražský arcibiskup rovněž Dnem zvoníků. V úřední listině se praví, že byl při tom „veden péčí o ty, kteří svou službou na mnoha místech oslavují Boha“. Pražský arcibiskup zve všechny zvoníky nejen pražské arcidiecéze na slavnostní odpoledne do Arcibiskupského paláce, které bude v Sále kardinála Berana zahájeno v 15.00 hodin. Tématem několika přednášek a projevů jsou, jak jsme již uvedli, zvony a zvoníci. Odpolední program, jehož součástí je také výstava o zvonařství v Brodku u Přerova v Mladotově domě, je otevřen také pro novináře, kteří jsou srdečně zváni. Začátkem května by měly být zvony vyzdviženy na zvonici katedrály. Poprvé se spolu s ostatními rozezní 12. května 2012, v den výročí posvěcení katedrály a zároveň v den oslav 450. výročí obnovení pražského arcibiskupství.

 

Nové zvony byly odlité pod vedením Ing. Vránové – Dytrychové roku 2012 v Brodku u Přerova, nahrazují zrekvírované zvony za první světové války:

Zvon DOMINIK vznikl v dílně Diepoldů roku 1891 přelitím staršího zvonu z r. 1556 od Tomáše Jaroše z Brna. Jeho dolní průměr činil 122 cm, výška 93 cm, hmotnost 1,1 tuny. Na počátku I. světové války nebyl považován za historicky cenný; byl zrekvírován. Zvon MARIE postihl stejný osud. Byl též vyroben v dílně Diepoldů roku 1890 přelitím staršího zvonu z r. 1542 od Ondřeje a Matyáše Pražského. S dolním průměrem 58 cm a výškou 47 cm byla jeho hmotnost cca 120 kg. Zvon JEŽÍŠ také podlehl rekvizici. Vytvořil jej roku 1844 pražský zvonař Karel Bellmann přelitím původního zvonu od Františka Antonína Franka z roku 1761. Maličký zvon měl dolní průměr 42 cm, výšku 33 cm a hmotnost cca 40 kg. Tím, že byly tyto zvony obnoveny, rozšíří sestavu stávajících zvonů ZIKMUND, který nahradil roku 1549 požárem zničený zvon PATRON. Jeho tvůrcem byl Tomáš Jaroš z Brna a hmotnost je odhadována na 14,5 až 16,5 tuny. Dolní průměr činí 256 cm a výška 203 cm. Jedná se o největší zvon v České republice. Zvon VÁCLAV, který nahradil roku 1542 požárem zničený stejnojmenný zvon. Jeho tvůrcem byli bratři zvonaři Ondřej a Matyáš Pražští. Dolní průměr činí 176 cm a výška s korunou 142 cm. Odhadovaná hmotnost se pohybuje kolem 4,5 tuny. Zvon JAN KŘTITEL, který odlil zvonař Stanislav roku 1546. Dolní průměr dosahuje 158 cm, výška 128 cm. Hmotnost je cca 3,5 tuny. A zvon JOSEF, ktertý je z dochovaných nejmenší. Roku 1602 jej odlil zvonař Martin Hilger. Dolní průměr nepřesahuje 82 cm, výška pak 62 cm. Hmotnost je cca 350 kg.

Program slavnostního Dne zvoníků:

14:00 - 14:45 - Tisková konference

15:00 - 15:30 - Oficiální zahájení Dne Zvoníků

15:35 - 15:45 - představení nejstaršího zvoníka Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha zvoníka Jaroslava Sehnala

15:45 - 16:15 - "Zvony Arcidiecéze pražské" - Mgr. Petr Vácha, kampanolog Arcidiecéze pražské

16:15 - 16:30 - "Zvony, zvoníci a zvonění ve farnosti Nové Město nad Metují v průběhu dvou století"- Jiří Hladík, ředitel Městské muzeum Nové Město nad Metují

16:30 - Vernisáž v "Mladotově domě" - RNDr. F. Skopec

16:30 - 17:45 - prohlídka nových zvonů v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěch

16:30 - 17:45 - prohlídka zvonu Zikmund ve zvonové věži Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěch

18:00 - 19:30 - Mše Svatá - žehnání nových zvonů - celebruje Dominik kardinál Duka, OP