hhh

Soutěž  "MANAŽER ROKU 2011" vrcholí

 IVANA HASLINGEROVÁ

Devatenáctý ročník nejprestižnější soutěže manažerských osobností MANAŽER ROKU 2011  (MR) je ve finále. Jde o soutěž pro ty manažery, kteří dělají víc než jen své povinnosti.  A když říkám víc, nemyslím tím jen seriózní vedení zaběhlého podniku, ale např. vytažení krachujícího podniku z červených čísel na osmimiliardové obraty či například vybudování podniku s velkými zakázkami pro gigant Siemens z jednoho soustruhu ve stodole. Vím, o čem mluvím, s těmito a mnoha dalšími podnikateli jsme přinesli v minulých letech v naší revue rozhovory a na vlastní oči jsme viděli jejich nádherné firmy. Do letošního 19. ročníku bylo nominováno celkem 194 manažerů a manažerek z celé ČR, a je proto z čeho vybírat. Není divu, že pravidla soutěže ze strany organizátorů České manažerské asociace (ČMA), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS) a Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) každoročně přitvrzují.

Na tiskové konferenci v prostorách KZPS informovali hlavní protagonisté soutěže Pavel Kafka, president ČMA, Jaroslav Hanák, prezident SP ČR, Jan Wiesner, předseda KZPS, a Jan Preclík, předseda Hodnotitelské komise (zprava) o manažerech, kteří se dostali do finále soutěže a z nichž budou 26.4.2012 vybírat v pražském paláci Žofín ty nejlepší.

 

 

Od jiných podnikatelských soutěží se soutěž MR liší především tím, že hodnocení se nezakládá jen na metodách a výsledcích podniků, ale hlavně jde o osobnosti manažerů - o jejich profesionalitu, odborné znalosti, o vůdcovství, rozhodnost, morálku, společenskou odpovědnost, obětavost, disciplínu a mimo jiné také o naději. Každý manažer,který v předchozích letech získal ocenění, vždy udělal pro svůj podnik víc, než byla jeho povinnost.

"Nejsme anketa. Nevyhrává ten, jehož kamarádi pošlou více souhlasných SMSek, ale ten, který obstojí v manžerském auditu, který je proveden přímo ve firmě. Manažeři vítězící v této soutěži by mohli utvořit Ligu úspěšných. Audit probíhá profesionálně, objektivně a spravedlivě," říká o soutěži PhDr. Lýdie Procházková, tisková mluvčí a manažerka komunikace soutěže MANAŽER ROKU, která tiskovou konferenci moderovala


Ocenění v této soutěži znamená pro manažery totéž, co pro filmové herce získání Oskarů. Proto je o tuto soutěž mezi manažery rok od roku stále větší zájem. Je přirozené, že manažer, který prošel před časem globální krizí, je nyní silný a konkurenceschopný, a proto i požadavky na něj musejí být vyšší, aby se mezi finalisty nedostali všichni nominovaní. Letos se manažeři na ocenění speciálně těší, protože přislíbil svoji osobní účast premiér vlády Petr Nečas.


Po týdnech náročného, systematického a nezávislého hodnocení spojeného se studiem podkladů i týmovými audity na pracovištích manažerů vybrala Hodnotitelská komise v čele s Ing.  Janem Preclíkem celkem 72 finalistů a finalistek. Jejich hodnocení zpracoval předseda Preclík do knihy mající přes 400 stran. O všech finalistech do ní sestavil podrobné analýzy a rozbory, kniha konkuruje rozsahem snad jen spisovateli Vieweghovi. Jsem si ale jista, že obsah bude podstatně lepší.

Vyrůstá mladá porevoluční generace manažerů, kteří mají větší tah na branku. Některé naše školy produkují skutečně špičkové absolventy. Proto jsme museli letos v jejich hodnocení nasadit vyšší laťku a přešli jsme z kvalitativních na kvantitativní parametry hodnocení,“ uvedl Jan Preclík

 

 

Jaroslav Hanák je přesvědčen, že manažeři jsou lidé, které jsou opravdu úspěšní, na rozdíl od politiků. Čeští manažeři navíc patří ke špičce v Evropě a jsou stabilitou země. Zvládli krizi, udrželi precizně sociální smír, což se jinde nepovedlo.Nyní nastupuje jiná generace manažerů, kteří si nemohli sáhnout na majetky z privatizací. Musejí se proto spoléhat sami na sebe a být sebevědomí. Aby dosáhli úspěchu, nesmějí se spokojit s podprůměrnou úrovní práce. Chtějí pracovat s poctivostí v podnikání a na rovných podmínkách. Naši politici jsou eurohujeři EU, zatímco na domácí poměry neustále hubují. Neuvědomují si zřejmě, že máme nejmenší procento chudých v EU. Měli by se přijít podívat na nejlepší tvůrce hodnot našeho bohatství. Na nejprestižnější soutěž těchto manažerských osobností.

O kvalitě našich manažerů není pochyb. Jsou vynalézaví, nápadití a na věci mají nezřídka neotřelý pohled. Není divu, že po nich stále častěji sahá zahraničí. Mimořádně silní jsou tuzemští zástupci v informačních technologiích, ve finančnictví i v řadě průmyslových oborů, které by si zasloužily vyjmenování. V mezinárodních soutěžích obstála ČR hned za Německem a Dánskem.“ 

 


Jan Wiesner uvedl, že KZPS podporuje všechny manažery a chce mít co nejvíc úspěšných podniků, které vede. Není spokojen s prací tripartity, jejímž je jeho svaz členem. Mají se na ní projednávat koncepce, jak toho docílit, ale je zděšen kombinací nelogických bodů nezapadajících do žádné koncepce, o nichž se tam diskutuje.

"Léta nabízíme spolupráci na koncepcích, jak pomoci našim podnikům, které se nezodpovědností politiků smetou ze stolu. Přitom bychom měli dnes a denně  zapracovávat do těchto koncepcí něco nového. Stát žehrá stále na nepoctivce a korupčníky a nevidí, že jsou tu vesměs poctiví podnikatelé, že export roste a táhne naši ekonomiku a to i přesto, že věci na podporu podnikání, které by vláda měla schválit, nejsou pro samé rozmíšky mezi jednotlivými členy koalice uváděny v platnost. Neustále jen slyšíme, jak se musí šetřit, co máme dluhů. To je sice pravda, ale co dělá ministerstvo, aby nastartovalo ekonomiku? Nic. Je s podivem, že na hodnocení největších ekonomických přínosů v zemi se zamyslí tak málo ministrů. Měli by těmto lidem alespoň poděkovat a ne je stále jen kritizovat. Úspěch v ekonomice je úspěchem těchto lidí, těchto manažerů!"uvedl Jan Weisner

Považuje za potřebné, aby schopní manažeři spolu se svými týmy byli oceněni a jejich  skvělé výsledky zveřejněny. Tím se stávají vhodným příkladem pro ostatní. Posteskl si, že naše sdělovací prostředky s oblibou preferují jen senzační negativní zprávy, což působí na naše občany více než nezdravě. A hlavně - vede to ke skepsi. Dobré příklady našich manažerů přispívají k pozitivnímu vnímání našich organizací a snad i podnítí snahu ostatních se s nimi vyrovnat. A to by mělo být podle Weisnera hlavním přínosem soutěže o titul Manažer roku.

 

 

Pavel Kafka zdůraznil, že se ČMA podílí na soutěži MR velmi aktivně, i když je jenom servisní organizací. Snažila se přinést do letošního vyhlášení vítězů inovaci. Vysvětlit společenskou úlohu manažerů. Základní úloha manažera je být nárazníkem mezi zákazníky, zaměstnanci a vlastníky. Pokud tento trojúhelník nedostanou do příznivého vztahu, jsou neúspěšní.

"Víme, že největší starostí pro politiky je dobrá konkurenceschopnost země. Chceme jim v tom pomoci. ČMA se proto snaží zlepšovat management v soukromé sféře, ale pomůže jim, budou-li si to přát, i ve sféře veřejné. Neschopnost realizovat co si manažer-politik předsevzal, je v politice obtížnější.  V privátní sféře je konkurenceschopnost založena na třech I: Inovace, Instituce, Infrastruktura. Zajišťuje ji projektový management. Ve veřejné službě tyto tři I zajišťují ministři a premiér jako nejvyšší manažer. Podívejte na kvalitu práce mnohých z nich! Domnívám se, že kvalitní manažerské schopnosti lidí je potřeba kultivovat od skautských oddílů přes sportovní týmy až po řízení hospodářských subjektů a veřejného sektoru,“ podotýká Pavel Kafka

 O našem blahobytu, životní a civilizační úrovni rozhoduje podle Kafky konkurenceschopnost našich firem na světovém i domácím trhu. A v širším smyslu se do ní promítá konkurenceschopnost všech našich činností. "Role manažerů v tomto procesu je nesporná. Věřím, že nám výsledky soutěže MANAŽER ROKU 2011 opět představí další obdivuhodné osobnosti managementu," uzavřel Pavel Kafka.


„Stát se FINALISTOU SOUTĚŽE je již samo o sobě velkou a zaslouženou poctou,“ hodnotí dr. Rastislav Lukovič a pokračuje: „Předpokládali jsme, že v pokrizovém čase bude zájem manažerů o účast v soutěži spíše klesat. Přece jen, manažeři tu musejí doslova nést svou kůži na trh, jsou podrobeni auditům a jsou podrobně analyzovány jejich postupy i výsledky za poslední tři roky. Skutečnost je ale opačná. V posledních dvou ročnících zájem o soutěž rapidně stoupá a my vidíme, že do pomyslné „arény“ s chutí utkat se se stejně kvalitními, odvážnými a zodpovědnými „soupeři“ jde stále více kapitánů české ekonomiky. Našim manažerům odvaha, suverenita a odpovědnost nechybí."

 

Letošní nominovaní manažeři byli požádáni, aby odpověděli na 7 otázek. Z jejich odpovědí vysledoval tiskový mluvčí SPČR PhDr. Milan Mostýn obecné tendence. Tři pětiny preferují dynamické postoje, dvě pětiny poctivost, férovost a užitečnost. Za největší manažerský úspěch pokládají dvě pětiny vybudování renomované firmy, její rozvoj a expanzi. Dále pak motivovaný pracovní tým, aby vytvořili jiný systém řízení a pětina si váží toho, že udržela podnik bez ztráty. Klíčové faktory úspěchu v posledních třech letech jsou podle dvou pětin manažerů schopnosti rychle se přizpůsobit novým podmínkám. Třetina vidí úspěch v týmovosti, v dobré personální práci a generační výměně. Důležitost přikládají i kvalitě a dobrému jménu firmy. Desetina oceňuje diverzifikaci výroby  a vstup na nová teritoria. Dvě pětiny motivuje svůj tým povzbuzováním iniciativy a seberealizace a za nejdůležitější pokládá osobní příklad. Pouze čtvrtina preforuje finanční odměnu. Polovina manažerů tvrdí, že jejich profesní život nejvíce ovlivnil první šéf, šestina, že otec a rodina.

Je smutné, že na dotaz, co manažerům odebírá nejvíce jejich energie, odpovědělo 60 % z nich, že to není špatná morálka občanů a špatná společnost, ale společenská atmosféra, špatně řízený stát, nestabilita a korupce. Vůči politice státu byli vesměs kritičtí. Což je pro pravicovou vládu varováním. Tu běžně v minulosti podnikatelé nekritizovali. Pouze třetinu zlobí neprofesionalita a nespolehlivost.

I přes kritiku, že vláda práci manažerů přehlíží a ztěžuje, jsou manažeři vesměs optimisté. Jen desetina z nich uvedla, že je nenaplňuje optimismem už vůbec nic. Ostatní jsou přesvědčeni, že máme dobrý a konkurenceschopný průmysl. Mohl by být ale ještě lepší, kdyby vláda podnikatelům místo házení klacků pod nohy pomáhala. Ne finančně, ale podporou ministrů na zahraničních misích, na veletrzích a snižováním, nikoliv zvyšováním, daní, aby mohli inovovat a rozšiřovat výrobu – ale zejména stabilitou podnikatelského prostředí. Podle toho, jak dobré podmínky pro podnikatele zákonodárci utvoří, bude bohatství státu růst.

Politici by si měli uvědomit, že peníze do rozpočtu se dostaví až druhořadě, až když bude méně nezaměstnaných a více spokojených lidí, kteří budou nakupovat a budou šťastní. Špatná úroveň poptávky, pasivita lidí a špatná platební morálka jsou brzdou vývoje každého státu.

Co ale je ze všeho nejdůležitější, neměnit podmínky pro podnikání několikrát za rok a navíc bez dlouhodobější garance platnosti. Bez stabilních zákonů nemohou podnikatelé plánovat inovace ani rozšiřování firem a tím výroby. A v důsledku toho namísto nabírání nových zaměstnaců jen čekají na ustálení podmínek v zákonech a daních. Je všem jasné, že se musí některé věci měnit, módně řečeno reformovat, ale musí být tyto reformy vyhlašovány s předstihem a s jasnou perspektivou alespoň do konce volebních období. Jinak podnikatelé čekají díky neustálému vládnímu handrkování se o reformy na Godota. A to je velká škoda pro stát a pro nás všechny. Zásady pro podnikání se neustále měnit nesmějí!