hhh

Dobrodružství Jaspera Schade, příběh s kriminální zápletkou a šťastným koncem

Návštěvník výstavy "Rembrandt & Co. - Příběhy umění ve století blahobytu" to sice nezaznamená, ale výstavní prostory ve druhém patře Šternberského paláce, v nichž se nachází, jsou velmi dobře zabezpečeny proti krádeži. Nebývalo tomu tak vždycky. Skvostný portrét Jaspera Schade van Westrum od Franse Halse, jeden z nejkrásnějších a nejcennějších exponátů této výstavy, by o tom mohl vyprávět. Přesně před pětatřiceti lety, 18. dubna 1977, totiž ředitel Národní galerie v Praze prof. Jiří Kotalík přebíral od rakouských úřadů zpět tři vzácné obrazy z jejích sbírek, mezi nimiž nechybělo ani toto slavné Halsovo plátno. Byl to šťastný konec dramatického příběhu, který začal o čtyři roky dříve a nebýt vzorné spolupráce československých a rakouských kriminalistů, mohl mít i jiné vyústění.

Počátkem 70. let minulého století byl Šternberský palác jedinou budovou, kterou Národní galerie v Praze využívala pro své stálé expozice. Halsova podobizna Jaspera Schade tehdy shodou okolností visela nejen ve stejném paláci, ale dokonce i ve stejném patře jako dnes, jen o několik místností dále. Trh s uměleckými díly této kategorie v tehdejším Československu neexistoval, hranice byly zdánlivě hermeticky uzavřené, a tak nebyla bezpečnostní opatření z dnešního pohledu nijak přísná. Ani základní bezpečnostní pravidla však nebyla důsledně dodržovaná, což otevřelo snadnou cestu zlodějům. Koncem návštěvní doby dne 20. října 1972 se dva muži zavřeli na toaletách ve Šternberském paláci a počkali, až bude objekt uzavřen. Chybou ostrahy nebyli při standardní prohlídce objeveni. V noci se potom zloději snadno dostali do výstavních sálů. Barbarským způsobem vyřízli z rámů tři obrazy, kromě Halsova plátna ještě El Grecovo Poprsí Krista a Sv. Jeronýma od Tintoretta. Se srolovanými plátny se pak po laně spustili do Jeleního příkopu a snadno se ztratili v pražských ulicích. Slavné obrazy zmizely zdánlivě beze stopy.

Československá kriminální služba od počátku předpokládala, že se jednalo o krádež na objednávku a že obrazy mají skončit za hranicemi. Tato vyšetřovací verze se časem potvrdila. Až po čtyřech letech se českým kriminalistům ve spolupráci s rakouskou policií a s Interpolem podařilo dostat na stopu ukradených pláten. Zásahem rakouské policie se 27. srpna 1976 brzy ráno všechna tři umělecká díla opět ocitla v rukou úřadů. Pachatelé byli zatčeni a postaveni před soud. Po splnění všech administrativních úkonů rakouské úřady na jaře roku 1977 obrazy vydaly zpět do Československa. Nedaleko Bratislavy u tehdejších rakousko-československých hranic je jménem Národní galerie v Praze převzali její tehdejší ředitel a spolu s ním historik umění Jiří Mašín a restaurátor Mojmír Hamsík. Vzácné malby naštěstí nebyly navzdory nešetrnému zacházení vážněji poškozeny. Po nezbytném restaurátorském ošetření se tak díla mohla vrátit do expozice a dodnes patří k nejproslulejším obrazům starého umění, které Národní galerie v Praze vystavuje.

Krádež z roku 1972, jedna ze dvou největších, jaké Národní galerie v Praze za více než dvě století své existence zažila, měla jeden pozitivní důsledek: zavedení podstatně přísnějších bezpečnostních opatření. Stát tehdy investoval do nejnovějších systémů technického zabezpečení, které jsou od té doby průběžně modernizovány tak, aby odpovídaly světovým standardům. Změnilo se však nejen zabezpečení. Ve srovnání s rokem 1977 má dnešní návštěvník nezanedbatelnou výhodu.

Proslulou podobiznu Jaspera Schade van Westrum od Franse Halse lze až do 27. května 2012 spatřit na výstavě Rembrandt & Co. ve Šternberském paláci na Hradčanském náměstí v Praze. Dnešní podoba obrazu je ovšem mnohem bližší té, kterou mohli původně obdivovat malířovi současníci, než té, kterou znaly generace návštěvníků Národní galerie v Praze v uplynulých desetiletích. Halsovo slavné plátno totiž v uplynulém roce prošlo náročným restaurováním, jehož zásluhou opět získalo někdejší sytost a zářivost barev, po staletí skrytou pod nánosy laků.
VIDEO
http://www.stream.cz/ngprague/666740-kradez-obrazu-v-narodni-galerii

(Psáno pro Český rozhlas 6 pro pořad Názory a argumenty. Zvukovou podobu tohoto komentáře má Český rozhlas 6 k dispozici od 6. 2. 2012. Dodnes jej neodvysílal.)