hhh

 

Největším problémem ODS nejsou VV, ale propojení politiky a byznysu

 

Karolina Stonjeková

Jako člověk, který je členem ODS již jedenáctým rokem, leccos pamatuji, mnohé jsem zažila a mohu tudíž mnohé hodnotit. I proto jsem si vzala k srdci Vaši výzvu, že je načase, abychom přestali mlčet… Velmi pečlivě jsem si přečetla text dopisu pana Topolánka a zde je moje odpověď na něj: Musím říci, že s řadou věcí lze bezpochyby souhlasit. Konec konců, Vy jste vždy dokázal velmi dobře formulovat, kde Občanskou demokratickou stranu, lidově řečeno, bota tlačí. Kámen úrazu byl ovšem v tom, že z fáze A – tedy popisu problému, jste se nikdy nedostal do fáze B – tedy k jeho řešení. Navíc má celá záležitost ještě jeden podstatný háček: současný neutěšený stav, v němž se ODS nachází, je zdaleka v největší míře jen dědictvím z dob, kdy jste předsedou ODS byl Vy sám. Pro mne osobně bylo Vaše působení na nejvyšším stranickém postu dlouholetým procesem neustálého vnitrostranického úpadku, který vygradoval po volbách 2006.

Ve svém dopise například mluvíte o kvalitním pravicovém programu – Modré šanci. A jelikož lidská paměť je nástroj evidentně nedokonalý, dovolte mi připomenout, že jste to byl právě Vy, kdo tento kvalitní pravicový program po volbách 2006 zcela pohřbil. To Vy jste po bezprecedentním volebním vítězství prohlásil, že jste volebnímu programu vlastní strany nikdy nevěřil. A co horšího, neřekl jste to proto, že by tento program byl špatný, ale proto, abyste se mohl vypořádat s vnitrostranickými oponenty, kteří byli nositeli jisté části tohoto programu! V rámci vypořádání se s těmito oponenty jste dokonce neváhal politicky resuscitovat Miroslava Kalouska, jehož dny v české politice by bez Vašeho zásahu, byly definitivně sečteny. Stejný Miroslav Kalousek, je nyní garantem daňových změn, které ve svém dopisu tolik kritizujete. (O Vašem angažmá a podílu při utváření nové strany, TOP 09, raději ani nemluvě…).

To v době Vašeho „předsedování“ ODS zcela programově rozplizla, díky Vaší ničím neopodstatněné a v konečném výsledku zcela kontraproduktivní snaze o vytvoření jakési Catch-All Party. Ve snaze o rozkročení a rozpažení strany. Stávající programová bezradnost ODS, už je jen důsledek, jen pokračování procesů, které jste Vy sám započal.

Totéž platí i o evropské politice ODS. Kdy jste neváhal jeden rok nazvat Lisabonskou smlouvu „shitem“, abyste kvůli ní zanedlouho na to porušil vše, co ODS do té doby říkala, abyste dokonce nerespektoval i dvě usnesení Kongresu, jakožto nejvyššího stranického orgánu. Žádný předseda v historii ODS si nikdy nedovolil porušit usnesení Kongresu – Vy jste to učinil hned dvakrát.

Rozumím tomu, že se chcete svézt na módní vlně kritizování Věcí veřejných, ABL a potažmo s tím i celé vlády, jíž jsou VV součástí. Taková kritika se nabízí, je efektní a u jisté části členské základny i veřejnosti se nemůže minout účinkem. Ovšem, největším problémem ODS nejsou Věci veřejné – kdyby tomu tak bylo, mohli bychom si gratulovat. Největším problémem ODS je propojení politiky a byznysu. Propojení politiky a byznysu, které už není jen nějakou anomálií, ale bylo povýšeno na systém. A tento systém se formoval v době, kdy jste Vy byl předsedou ODS a formoval se bez jakéhokoli faktického zásahu z Vaší strany. Jak byste také proti němu mohl zasahovat, když Váš věrný druh ve zbrani, Marek Dalík, byl exemplárním příkladem propojení byznysu a politiky, (viz účast této údajně soukromé osoby na jednání o Pandurech).

Druhá věc, která ODS láme vaz, je že si řada lidí v posledních letech zvykla politiku pojímat jako výměnný obchod, jako kšeft. Už nejde o vize, o hodnoty, ideje nebo, nedej Bože, principy. Vzpomněla jsem si v této souvislosti na poslední rozhovor Petra Kratochvíla, v němž líčí, jak jste mu při jednom z rozhovorů řekl: „Jaký principy, vole? Áááá, na to se vy*er.“ To je velmi trefné a bohužel i velmi signifikantní, protože pod Vaším vedením se ODS na své principy skutečně jaksi … vykašlala. Což trvá dodnes. Ve vnitrostranickém boji už nebojujeme programem a neoslovujeme členy myšlenkou, ale kupujeme si členy, abychom jich měli více, než naši protivníci. Vždyť „velrybářské praktiky“, z nichž se ODS dosud zcela nevzpamatovala, nás začaly sužovat v době, kdy jste v čele strany stál Vy! Pravda je, že jste tzv. kmotry a velrybáře kritizoval. Ovšem až poté, co Vám tito lidé začali usilovat o politickou existenci. V době, kdy se tyto struktury utvářely a kdy tedy byla největší šance proti nim bojovat, se nepodnikalo zhola nic! Nedávno zveřejněný odposlech Vašeho rozhovoru s podnikatelem Romanem Janouškem je, myslím, docela ilustrativním příkladem

Politiku jsme ponížili na pouhý barterový obchod. A opět se nejedná o něco, co nám nenadále spadlo z nebe. I tento problém má své hlubší kořeny a utvářel se dlouhodobě, ještě v dobách, kdy předsedou ODS nebyl Petr Nečas, ale právě Mirek Topolánek. To Vy jste se obklopil lidmi, kteří slova politika a politikaření chápou jako synonyma. Jako příklad za všechny stačí uvést Vašeho odchovance Petra Tluchoře a jeho podíl na rozdmýchání vládní krize s poslankyní Kočí.

Chápu, že na vině posledních výpadů proti ODS je především Vaše uražená ješitnost. A chápu, že mužská ješitnost je velmi specifický psychologický fenomén. Chápu dokonce i to, že na pocity uraženosti a křivdy máte svým způsobem právo, protože způsob, jakým jste byl z čela ODS odejit, nebyl správný ani nebyl zcela férový. Z čela ODS, potažmo z politiky, jste měl odejít daleko dříve - kvůli svým zcela konkrétním a zásadním chybám, jichž jste se dopustil (přehlížení/neřešení boomu černých duší, účelový lisabonský veletoč, Toskánsko, problematické vazby s Markem Dalíkem, svévolné porušování usnesení Kongresu, nekomunikace se členskou základnou, odklon od vítězného volebního programu atd….), nikoli kvůli několika banálním prohlášením při focení pro jakýsi okrajový plátek.

Je mi jasné, že když Vám členská základna tyto chyby velmi shovívavě odpouštěla, či je přinejmenším přehlížela, vytvořila tím ve Vás dojem, že si můžete dovolit prakticky cokoli, aniž byste za to byl volán k odpovědnosti. Umím si tedy představit, že je pro Vás dost těžko pochopitelné, jak nepodstatná věc nakonec přivodila Váš pád, a že si v sobě následky tohoto pádu nesete dodnes. 

Vaše kritika je ovšem zcela nedůvěryhodná! Pronášíte ji v naději, že někteří členové již zapomněli na poměry, které v ODS panovaly, když jste ji vedl Vy! Ujišťuji Vás, že nezapomněli – tento dopis je toho důkazem! Až na výjimky kritizujete věci, které se utvářely v době, kdy jste předsedou ODS byl Vy sám. Vy jste měl možnost je ovlivnit, či změnit, ale neudělal jste to. Nekonal jste, když jste měl konat. Věřte, že svou stávající přehnanou verbální, či e-mailovou aktivitou už nic z toho nenapravíte. Takovéto dopisy, s pojmenováním chyb a nastíněním možných cest nápravy, jsem od Vás měla dostávat v době, kdy jste byl předsedou strany a měl jste reálnou moc a obrovskou možnost věci změnit. Tehdy ovšem byla Vaše komunikace se členskou základnou rovna nule. Na řešení strukturálních problémů, které vznikly v době Vašeho předsednictví, jste zcela rezignoval. Tak teď, prosím, rezignujte na neustálé okopávání kotníků Petra Nečase, potažmo celé ODS. My totiž už dlouhou dobu jen sklízíme, co Vy jste zasel a marně se potýkáme s následky.