hhh

Očekáváme naplnění české „výjimky“

Tomáš BARTOVSKÝ

"Očekáváme naplnění české „výjimky“," uvedli před jednáním v Evropském parlamentu předsedové sněmovního a senátního evropského výboru Jan Bauer a Luděk Sefzig. Česká republika očekává, že jí členské státy EU umožní přistoupit k britsko-polskému protokolu o uplatňování Listiny základních práv EU v souladu s politickou dohodou, která byla učiněna v roce 2009 během ratifikace Lisabonské smlouvy. S tímto stanoviskem seznámil 15.4.2012 ve Štrasburku evropské poslance ve výboru pro ústavní záležitosti (AFCO) předseda sněmovního evropského výboru Jan Bauer (ODS) a předseda senátního evropského výboru Luděk Sefzig (ODS). Přijetí protokolu představuje změnu primárního práva, a proto o ní mají členské státy podle dřívější dohody rozhodovat spolu s nejbližší přístupovou smlouvou, kterou je právě finišující smlouva s Chorvatskem. Prostřednictvím zprávy, která vzniká na půdě výboru AFCO, se před jednáním Evropské rady k české „výjimce“ povinně vyjádří také Evropský parlament.

Očekáváme, že členské státy naplní svůj příslib z roku 2009 a umožní České republice přistoupit k protokolu, který zpřesňuje výklad kompetencí Evropského soudního dvora. Tuto dohodu však v Evropském parlamentu zpochybňují čeští sociální demokraté. Žádost o vystoupení zástupců českého parlamentu ve výboru AFCO proto vnímám i jako reakci na hlasy europoslanců za ČSSD, kteří přistoupení k protokolu hlasitě odmítají a staví se proti dlouhodobému oficiálnímu postoji České republiky,“ uvedl před jednáním Jan Bauer.

Podle něj je přístup sociální demokracie škodlivý a snižuje vážnost České republiky v zahraničí. Pochopím, že ČSSD prezentuje jiný názor na fiskální pakt nebo zavedení evropských daní. Tentokrát by si ale levice měla pro své divadelní aranžmá zvolit vhodnější kulisy. Vtahováním vnitřních záležitostí na evropskou půdu a zpochybňováním dříve dojednané mezinárodní smlouvy snižuje vážnost české zahraniční politiky a vážně poškozuje naše zájmy v Unii. Neumím si představit, že by podobně podráželi nohy vlastní vládě europoslanci z jiných členských zemí,“ dodal Bauer. Podle něj navíc chybí k odmítání protokolu racionální důvody: „Protokol už platí ve Velké Británii a Polsku a Česká republika se k němu pouze připojí. V žádném případě se nezmění a nezmenší rozsah práv garantovaných Listinou.

Luděk Sefzig v této souvislosti připomněl, že sociální demokraté loni na podzim prosadili v Senátu ČR, v němž mají momentálně většinu, usnesení vyzývající vládu, aby od požadavku sjednat protokol ustoupila. „Sociální demokraté své stanovisko protlačili bez ohledu na věcnou a odbornou debatu. Europoslance z výboru AFCO jsem informoval, že se jedná o usnesení iniciované vládní opozicí a přijaté prostou většinou v horní komoře parlamentu, které nevyjadřuje oficiální postoj české exekutivy jako jedné ze smluvních stran dohody,“ uvedl Luděk Sefzig.

Protokol byl jako mezinárodní smlouva prezidentského typu sjednán v souladu s ústavním pořádkem České republiky a v souladu s ústavními pravidly proběhne v českém parlamentu jeho následná ratifikace. Jeho odmítnutí by v tuto chvíli zpochybnilo kontinuitu české zahraniční politiky. Zásadně odmítám výklad, že se jedná o výjimku nebo jakýsi opt-out z Listiny práv EU. Přijetím protokolu čeští občané žádná práva neztratí ani nezískají. Jde pouze o interpretační nástroj, který mimo jiné vyloučí, aby Evropský soudní dvůr rozhodoval o českých zákonech mimo působnost unijního práva. Žádná sociální práva, která máme mimochodem už dnes vyšší než v řadě jiných členských států, omezena nebudou,“ upřesnil dopady protokolu Luděk Sefzig.