hhh

 

¤AKUJEM za prejavený súcit

MVDr.Zuzana Mravikova

Dobrý de˛ všetkým milovníkom zvierat, ktorí pomáhajú opusteným zvieratám!

Prosím, podpíšte petíciu... pomo×te ju rozširiŁ!

Video u ní je drastické, ale pravdivé. SŁahujú tam zvieratá z ko×e za ×iva, varia za ×iva.... Smutné je, ×e sa za 2 roky nazbieralo len tak málo podpisov: V Polsku podpísalopetíciu najviac żudí-cez 250 000, 1356 z ╚R a zo Slovenska len 311 podpisov! . Uká×me, ×e aj żu´om v ╚R a SR zále×i na zvieratách! Prosim, nebu´te żahostajní, sme schopní preposielaŁ kde-Ŕo, ale zohnat milion podpisov za 2 roky po celom svete na podporu zvierat, sa zdá byŁ problém. Video sa nezapina kliknutim na odkaz, tak sa nemusite báŁ, ak to nechcete vidieŁ, nezapne sa to. Podpis m¨×ete p°ipojit kliknutím na: http://www.ptroa.co.il/petition/index.php

 

.