hhh

I já jsem neklidný milí neklidní

Ivana Haslingerová

Naše mainstreamová media mají žně. Študáci vyrazili do ulic se svým hapeningem. Připomíná mi to mé mládí, když ministr školství Kahuda zakázal majáles a my v časech tuhého komunismu vyrazili na výstaviště a skandovali: "Dejte nám na Kahudu, my mu dáme na hubu." Rozdíl mezi tehdejškem a dneškem byl prostý. My věděli, proč jsme vyrazili protestovat. Jak ale poslouchám účastníky dnešnícho týdne mladých a neklidných, mám pocit, že dnešní studenti jsou zmatení jak pes Goro před Tokiem. Jak prý zaznělo kdesi na Twitteru - Ten týden neklidu je tak debilní, že Dobeš vypadá jako člověk na svém místě!

Milí neklidní. Kromě školného o kterém ale kupodivu moc nekřičíte jde o to, že někdo chce začít více kontrolovat činnost těch, co vás na těch školách učí. A ti velmi dobře vědí, proč vás vyhnali do ulic. Uvědomujete si mladí a neklidní, že ty vaše  protesty jsou jako kdyby v akciové společnosti management a zaměstnanci upírali akcionářům kontrolovat dění ve firmě přes představenstvo a dorozčí radu? Opravdu si mladí a neklidní myslíte že jde o boj o akademické svobody, nebo obavy o peníze, kompetence a moc?

Ostatně, když už jsme u toho neklidu, já jsem zase neklidný, když čtu témata podivných bakalářských prací a ptám se, zda by si tento luxus dovolil některý z mladých a neklidných, kdyby to měl plodit za své. Posuďte sami:

 
Masarykova univerzita-Fakulta sociálních studií:

Publikum soap opery Ordinace v růžové zahradě a jeho genderová vztahování se: etnografická studie
Disertační práce se zabývá genderovým vztahováním se publika české soap opery Ordinace v růžové zahradě (Surgery in the Rose Garden) k zobrazeným postavám, jejich charakterům a jednáním v souvislosti s vlastním vnímáním a produkováním genderu. Vychází z paradigmatu interpretativní sociologie (interpretative sociology) a využívá metod etnografického přístupu k genderu (West a Zimmerman 1987, česky 2008; Goffman 1989; Kessler and McKenna 1978). Teoreticky se opírá o genderové teorie publik tzv. ženských žánrů

Tělesné sebepojetí sportovních tanečníků
Anotace: Platilová, Lenka: Tělesné sebepojetí sportovních tanečníků, bakalářská práce Brno, MU 2006, 81 s. Cílem práce bylo zmapovat tělesné sebepojetí tanečníků sportovního tance, s přihlédnutím k vlivům, které na ně působí. V diskuzi je získaný popis tělesného sebepojetí konfrontován s výsledky výzkumů, které se zabývají souvislostí tělesného sebepojetí, genderu a sportu.

 
Laboratoř mezidruhové komunikace-Fakulta humanitních studií

Osobnost papouška šedého (Psittacus erithacus) a její stabilita v čase
1) Úvod
Tématem mé práce je osobnost papoušků šedých a její stabilita v čase a prostředí. Termín osobnost se běžně používá pouze v psychologii člověka a jeho použití u ostatních živočišných druhů je zatím stále předmětem diskuzí. Biologie tento pojem spíše opomíjí, více než na pátrání po osobnosti se soustředí na charakteristiku druhu či populace. Pro individuální projevy chování jedinců daného druhu nemá biologie jednotné pojmy ani metody, proto lze jednotlivé studie jen těžko srovnávat a ověřovat validitu získaných výsledků. Termín personalita je tudíž u zvířat stále předmětem sporů a vědci spíše sahají po tzv. zástupných termínech, jako behaviorální syndrom či behaviorální profil. Přesto lze říci, že výzkumů zabývajících se individualitou jedinců v rámci druhu stále přibývá a pokud se podaří sjednotit terminologii a metody jednotlivých etologických skupin, mohlo by se v budoucnu podařit prokázat to, co většina chovatelů ví už dávno: že navzdory tomu, jak to pojmenujeme, je i v rámci druhu každé zvíře odlišné, má svou vlastní individualitu.

(Za výčet těchto jistě potřebných prací děkuji panu Mackovi a jeho dnešní glose.)

Kdo z vás není po přečtení těchto jistě potřebných prací neklidný, může založit fond na podporu mladé inteligence. Aby mladí a neklidní mezi tvorbou svých vědeckých prací mohli skotačit před úřadem vlády.

Bože můj, čím se budou živit tito Bc. ?

Dodávám: bohužel vesměs jako státní úředníci a budou na nás vymýšlet podobné vyhlášky...

Mé odpůrce současně odkazuji na blog kolegy Pilného:http://pilny.blog.idnes.cz/c/248885/Vzdelani-jako-investice.html