hhh

 

P r o t e s t u j i  proti jednání "Studentské komory Senátu" Akademie výtvarných umění

Milan Knížák

Platforma za svobodné vysoké školy mě hluboce uráží. Takovým prohlášením zcela znehodnocujeme náš polistopadový vývoj a všechny, kteří se během totality snažili přivést  stát ke svobodě. Dnes máme názorovou svobodu, možná až tak velkou, že jí někteří z nás neunesou. Je třeba si  uvědomit, že  svoboda znamená život bez jistot. Vysoké školy jsou svobodné. Pokud tyto školy někdo platí a veřejnoprávní vysoké školy platí stát, není možné roli státu eliminovat. Proto také tvrdím, že umělec nemá brát podporu od státu, poněvadž jakmile od někoho bere peníze, vystavuje se nebezpečí, že ten kdo platí bude také něco požadovat. To je normální, samozřejmé.

Řeči o nedostatku svobody považuji za nehodné studentů vysokých škol. Spíše spatřuji nedostatek vnitřní kázně, nedostatek píle, touhu po bezpracném proplutí studiem. Omlouvám se těm, kteří takoví nejsou, ale, bohužel, naše přebujelé vysoké školství má spousty studentů, kteří takto uvažují. Samozřejmě jsou takoví i někteří pedagogové, poněvadž není možné, aby na tolika vysokých školách, které naše malá země má, byli jen kvalitní učitelé. Současné (módní) snahy po výměnách a inovacích přivádí do škol pedagogy, kteří inklinují k populizmu. To je hrob kvalitní výuky.
Co se týká naší školy Akademie výtvarných umění v Praze p r o t e s t u j i  proti jednání Studentské komory Senátu, která sama od sebe organizuje nejrůznější akce. Na to nemá právo. Senátoři nejsou hlavou studentské organizace, jsou pouze vyslanci studentů do Senátu v jehož rámci mají působit. Studentská komora není školním výborem SSM. Proto vše, co Senátoři Studentské komory pořádají je omezováním akademických svobod. Na něco takového nemají studentští senátoři právo.

Někteří studentští senátoři hovoří o zkvalitnění výuky, ale zdá se, že si takové zkvalitnění představují jako sledování módních trendů a změkčení studijních požadavků. Ale školu nemohou vést studenti. Dobrá škola musí mimo idejí nabízet i tvrdou práci, nezáživné biflování a monotónní a nepříjemnou práci. To ke kvalitnímu studiu patří stejně jako revoluční vize.

Je třeba, aby si studenti uvědomili, že nejsou umělci, že jsou pouze na cestě něčím takovým se stát. Škola je dobrá pomůcka pro tuto cestu, ale jen tehdy, když je dostatečně náročná. Zatím vidím jen snahy se každé náročnosti  vyhnout.