hhh

ZÁPAS O AKADEMICKÉ SVOBODY MUSÍ BÝT PŘEDEVŠÍM ZÁPASEM ZA SVOBODU IDEJÍ

Michal Semín, předseda a Petr Bahník, místopředseda Akce D.O.S.T.

Otevřený dopis vedení Akce D.O.S.T. studentům českých vysokých škol

Vážení studenti,   se zájmem sledujeme veřejné aktivity, jimiž vyjadřujete své postoje a názory na současnou situaci českého vysokého školství. Respektujeme a sdílíme Vaši snahu o uchování akademických svobod a nezávislosti vysokých škol, která nám v mnohém připomíná ideály, jež jsme se kdysi také, jako vysokoškolští studenti roku 1989, snažili prosazovat do veřejné diskuse. Považujeme však za nešťastné, že do čela Vašich aktivit pronikly síly, representované například profesorem Tomášem Halíkem, které se jim snaží vtisknout jednostrannou ideovou orientaci a využít je k prosazování vyhraněně politických cílů. Jedná se o zřetelnou manipulaci, kterou je třeba jasně pojmenovat a odmítnout. V zápase o akademické svobody musí jít v prvé řadě o svobodu idejí, svobodu myšlení a svobodu projevu, tedy hodnoty, jež jsou v přímém protikladu vůči dlouhodobému působení výše zmíněných sil. Ty totiž, ve jménu subjektivně stanoveného „dobra“, zpochybňují základní občanská práva a svobody, tvrdě prosazují ideologii multikulturalismu na poli společenském, politickém i právním, kádrují myšlenky i konkrétní osoby podle zásad politické korektnosti a organizují bezohledné mediální kampaně proti svým ideovým oponentům ve snaze je umlčet, popřípadě existenčně zničit.   Působí až tragikomicky, když se právě představitelé těchto sil dnes pokrytecky chápou otěží, aby nespokojenost „zdola“ zapojili do svých strategií a upevnili si své letité pozice.  Cítíme proto povinnost tímto dopisem na uvedené skutečnosti upozornit a připomenout Vám, všem aktivně vystupujícím studentům, abyste se nenechali kormidlovat autoritou profesionálních „osobností“ a opravdu dobře vážili, které veřejné akce a proč se účastnit i komu a proč vlastně dát svou důvěru a podporu. Přejeme Vám, akademické obci a celé české společnosti odvahu ke skutečně svobodnému myšlení a životu.  V Praze dne 24. února 2012

www.akce-dost.cz