hhh

Lenka Kohoutová: O situaci v rezortu sociálních věcí chceme dál jednat

Tomáš BARTOVSKÝ

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek pokračuje v bagatelizaci problémů na úřadech práce a rozdává obecná ujištění, která ignorují konkrétní fakta. Sdělila to poslankyně ODS Lenka Kohoutová po jednání Výboru pro sociální politiku, na němž měl ministr a příslušní náměstci poslancům vysvětlovat lednový kolaps při vyplácení sociálních dávek a představit opatření, která ministerstvo přijalo k nápravě.

S vysvětlením ministra Drábka jsem hrubě nespokojená. Opakovaně se nám dostalo obecných ujištění, že lednová situace se nebude opakovat. Zástupci ministerstva nám ale nesdělili, jaké konkrétní kroky podniknou. Poslanci ODS vždy reformu sociálního systému a změny k jeho větší adresnosti a průhlednosti podporovali. Manažerská selhání při jejím uvedení do praxe bohužel reformu jako celek poškozují,“ řekla Lenka Kohoutová.

Otazníky také nadále visí nad výběrem firem, které z rozhodnutí ministerstva dodávají nový IT systém. Ministerstvo sice některé ze smluv zveřejnilo, seznam ale není kompletní a chybí dodatky a smlouvy se subdodavateli. Budeme proto nadále žádat kompletní rozkrytí vlastnické struktury těchto firem a vazeb na úrovni subdodavatelů,“ dodává Kohoutová.

„Změny v sociálním systému se týkají tisíců lidí, a proto není prostor na experimenty. Poslanci ODS v průběhu loňského roku navrhovali odložení účinnosti některých opatření. Bohužel se potvrzuje, že ministerstvo jednorázový přechod na nový systém nezvládlo,“ uvedla během jednání další z poslankyň ODS Ivana Řápková.

Poslanci ODS poukázali mimo jiné na probíhající výběrové řízení malého rozsahu na plastové průkazky, které mají na dočasnou dobu nahradit dosavadní průkazy zdravotně postižených lidí. „Karty sociálních systémů budou podle informací ministerstva vydávány od poloviny roku, a je proto potřeba pokrýt přechodné období u zhruba třiceti tisíců průkazů, jejichž platnost ke konci roku vypršela a které budou touto kartou v pololetí nahrazeny. Ministerstvo přitom loni jasně deklarovalo, že vydávání nových karet sociálního systému nebude stát ani korunu. Nerozumím proto tomu, proč ministerstvo tyto provizorní průkazy nevydalo ve starém režimu. Chybí navíc vyčíslení nákladů, které si jejich vydání vyžádá. A to v situaci, kdy chybí prostředky na sociální služby,“ komentovala jeden z nevyjasněných problémů Lenka Kohoutová.

O situaci v rezortu sociálních věcí chtějí poslanci ODS dále jednat přímo s ministrem Drábkem na dalším jednání Výboru pro sociální politiku. Již dříve také vyzvali k jednání v koalici ve formátu K9.