hhh

 

PRINCEZNA A PRINC ČESKÉ POHÁDKY

Irena Hušinová

5. ROČNÍK CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE mluveného slova, fantazie a improvizace pro děti od 6 do 12 let

Soutěž "Princezna a princ české pohádky" si získává rok od roku místo na slunci. Cílem soutěže je kultivovat mluvený projevit dětí v českém jazyce, obrátit pozornost rodičů i dětí k české pohádkové tvorbě, k české literární i filmové tvorbě vůbec s akcentem na české tradice. Má pomoci dětem odbourat zábrany při veřejných vystoupeních, naučit je vhodné komunikaci i společenskému chování. Dítě si vybere oblíbenou pohádkovou postavu z českého filmu nebo literatury, se kterou bude postupovat celou roční soutěží /celkem 5 setkání/. Úkolem je tříbit vztah k pohádkové postavě tak, aby soutěžící dokázal za postavu mluvit i myslet, pohotově a vtipně reagovat na dotazy odborné poroty a probudit svoji fantazii a tvořivost v plné síle. K získání dovedností a odblokování případné trémy u nesmělých dětí napomáhá odborná porota. Též podkladové výukové materiály pro rodiče sehrávají svoji významnou úlohu. Získané komunikační dovednosti a skvělé zážitky i rodičů, kteří mají zároveň ojedinělou možnost nahlížet na své dítě v komunitě vrstevníků a sledovat jeho výkony i vývoj od počátku do konce soutěže jsou velkým přínosem.  nejde jen o naplnění volného času dětí, ale i o příležitost uplatnit a rozšířit schopnosti a dovednosti, v možnosti vyjadřovat se svobodně a volně ve vlastní tvůrčí činnosti, nalézt kořeny svého talentu a budoucího zájmu, propojit mezigenerační vztahy přes pohádkový tvar a upevnit soudržnost rodiny přes zajímavou komunikaci, kterou soutěž rodičům i prarodičům soutěžících dětí nabízí. A podstatným prvkem soutěže je nenásilné uvědomění si kvality české literatury a krásy českých tradic.

Předchozí ročníky ověřily, že děti se velmi brzy zbaví trémy a rozhovoří se, protože v rámci fantazie není nic špatně. Děti na ní předvedly, co umí a v závěru byli korunováni ti nejlepší účastníci (a to doslova) a stali se princeznou a princem české pohádky. Téměř čtyřiceti dětem, které postoupily do finále i jejich rodičům patří závěrečné nedělní odpoledne. Letošní v pořadí již pátý ročník nemění výrazně pravidla, hlásit se mohou děti od šesti do dvanácti let a čeká je několik zajímavých úkolů, které rozhodně nejsou těžké. Na začátku si každý soutěžící vybere nejoblíbenější pohádkovou postavu z českého filmu nebo literatury a s touto postavou postupuje celou soutěží. Tříbí si tím svůj vztah k pohádkové postavě tak, aby za ni mohl myslet i mluvit a odpovídat na otázky odborné poroty. Výběr mají děti opravdu široký – mohou se stát čarodějem, kouzelníkem, Kašpárkem, vodníkem, vílou, čarodějnicí, Jeníčkem, Mařenkou, princeznou, královnou nebo třeba Maxipsem Fíkem. Vybrat si mohou skutečně kohokoli, záleží jen a jen na nich samotných.

Průběh soutěže:

Jde o 5 setkání, která povedou známí odborníci hlasové a dramatické výchovy, takže i nesmělé děti udělají úžasné pokroky a nakonec budou schopné moderovat i Ples pohádkových postav. Jejich výkon se bude v Semifinále natáčet pro Český rozhlas 2 Praha, který je již pátým rokem mediálním partnerem této soutěže. Letošní patronkou se stala Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka nadace Naše dítě.

Děti, které postoupí až do Finále, získají hezké dárky od sponzorů, diplomy a medaile z dílny ilustrátorky a spisovatelky Inky Delévové a tituly „Princezna a princ české pohádky“ a „Princezna a princ ČRo2 Praha.“ Získávají také velkou příležitost se uplatnit nejen v rámci soutěže, ale i pak mimo ni, v rámci školy nebo města při svátečních akcí – mohou moderovat třeba otevření dětského hřiště, mateřské školy, školního plesu. Po roce pak přicházejí předat korunu svým nástupcům.

Všem soutěžním kolům jsou přítomni rodiče nebo zástupci soutěžících, i oni hodně přispívají k jistotě dětí při výkonech. Pro ně máme letos připravené dárky a překvapení, chceme využít také jejich tvořivých aktivit a dát jim příležitost zviditelnit své talenty a schopnosti. Přihlášku do soutěže najdete na internetových stránkách www.princeznaaprincceskepohadky.cz nebo můžete kontaktovat organizátorku a autorku soutěže Mgr. Irenu Hušinovou na adrese irena.husinova@centrum.cz   Uzávěrka přihlášek pro 5. ročník končí 13. dubna 2012.

Obrázky: Fragmenty, Ivana Haslingerová