hhh

Absolutní nestoudnost televize Prima

Petr Štěpánek

Dostala se mi do rukou „žádost“ FTV Prima o ukončení vysílání programu Prima televize, adresovaná Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Píše se v ní: „Důvodem, proč vysílání programu Prima televize ukončujeme, je, že nám v důsledku postupu státu ani přes naše dosavadní iniciativy a žádosti nebylo dosud umožněno, abychom podle licencí č. 010/1992 a 012/1994 provozovali zemské digitální vysílání programu Prima televize v prostředí právní jistoty a za spravedlivých, rovných a nediskriminačních podmínek, jaké mají konkurenti naší společnosti.“

Již dlouho jsem nečetl něco tak obludně nestoudného. Posuďte sami, jak v toku času vypadala ta diskriminace a právní nejistota. Na české mediální scéně totiž neexistuje jiný provozovatel vysílání, jemuž by Rada pro vysílání (ve všech sestavách a za všech předsedů) tak intenzivně vycházela vstříc. Obvykle v zoufalé snaze, aby tu proboha existovala alespoň nějaká konkurence k dominující Nově.

Prima (tehdy Premiéra) tak v roce 1994 získala satelitní licenci 012/1994 navzdory tomu, že její předchozí výkony na pražské terestrické licenci 010/1992 byly katastrofální. K této satelitní licenci dostala navíc i možnost užívat kmitočty vyhrazené pro regionální vysílání, a to jen proto, že se sama státu nabídla, že pro regionální televize bude vytvářet centrální program. (Rozhodovala Tomkova rada.)

Teprve na základě tohoto veřejného příslibu stát přistoupil na model sdíleného vysílání regionů a centrální Primy. Rada rovněž Primě tolerovala problematické majetkové převody, jen aby ji udržela při životě. (Rozhodovala Hanušova rada.)

Satelitní licence byla Primě v roce 2003 nestandardně prodloužena, jako by šlo o klasickou licenci na pozemní vysílání, jako má třeba Nova. (Rozhodovala Pospíchalova rada.) A propos – jeden z bývalých předsedů RRTV absurditu tohoto kroku vtipně komentoval slovy: „Nemůžete si nechat prodloužit penis, když žádný nemáte.“

Od existence prakticky neexistující pražské regionální Primy (licence 010/1992), jež od spuštění „satelitní“ Primy v roce 1996 vždy vysílala totéž, se v roce 2008 odvinulo udělení kompenzační licence na kanál Prima klub (dnes Prima love). Bez „neexistující“ Prahy by tzv. primácké regiony v součtu nikdy nedaly dohromady zákonem požadované větší než třetinové pokrytí území či obyvatelstva, potřebné k získání nároku na kompenzační licenci. RRTV zároveň raději „přehlédla“, že společnost FTV Prima, coby držitel regionální licence, se k Technickému plánu přechodu na digitální vysílání (TPP) přihlásila, což byla další z podmínek pro získání kompenzační licence, zatímco ta samá společnost, ovšem coby provozovatel celoplošné „satelitní“ licence, s TPP v ten samý čas nesouhlasila. (Rozhodovala Žákova rada.) 

Za vrácení analogových kmitočtů (ano, těch primárně určených regionálním televizím) pak „satelitní“ Prima v rámci digitalizace dostala v roce 2009 další kompenzační licenci, tu na kanál Prima cool. (Rozhodovala Kalistové rada.) Za jeden program tak Prima vlastně inkasovala dvě kompenzační licence. O tom se Nově ani nesnilo.

Sečteno, podtrženo: RRTV Primě vždy nadstandardně vycházela vstříc! To má být ta nespravedlnost, nerovnost, diskriminace a právní nejistota?!

Ale vyplývá z toho všeho ještě jedna zásadní věc. Vše, co na českém televizním trhu Prima později získala, se odvíjí od jejího prvotního veřejného příslibu, že bude centrálním programem pro regiony. Přičtěme k tomu ještě, že stát do modelu sdíleného vysílání koncem loňského roku nainvestoval desítky milionů korun na instalaci tzv. regionálních headendů, potřebných právě pro sdílené vysílání, a že Nejvyšší správní soud nedávno rozhodl, že licenční podmínky z doby analogové platí úplně stejně v době digitální.

A do toho všeho nám teď „diskriminovaná“ Prima tvrdí, že s tzv. liberalizací televizního vysílání, platnou od 12. listopadu loňského roku, započal úplně nový věk a nic ze starých časů už neplatí. Staré závazky, staré licenční podmínky ani staré veřejné přísliby. Se svými licencemi si teď přece může dělat, co chce, a stát jí do toho nemá co kecat. Ty, rado, koukej zapanáčkovat a orazítkovat nám, že už jsme čistí jak lilie! A vy, ouřadové z ČTÚ, už do toho vůbec nemáte co kafrat! Vy jste dobří leda k tomu, abyste zacálovali headendy, ať můžeme v regionech prodávat dělenou reklamu. A regionální televize? Ty ať klidně pojdou!

Takovou snůšku demagogie, polopravd a vyložených lží, jakou na tiskové konferenci, svolané kvůli oné „žádosti“, předvedl pan prima generální Singer a jeho doktoři ohýbání práva, to se opravdu hned tak nevidí. Na Žertvách musí panovat velká nejistota, když mají zapotřebí inscenovat takovouhle frašku.

Pokud Rada pro vysílání bude tuhle nehorázně zdůvodněnou „žádost“ akceptovat nebo snad na ni, nedej, Bože, kývne, naplivne tím do tváře všem radám minulým a vlastně i sama sobě. Až se bude rozhodovat, moc prosím, aby se hlasovalo po jménech a jak kdo hlasoval, bylo součástí tiskové zprávy.