hhh

 

NERV: Krize ovlivní i evropské rozpočty

David Havlíček, tajemník NERV

Národní ekonomická rada vlády projednala dokument pracovní skupiny zabývající se rozpočtovým rámcem EU pro roky 2014 – 2020. Podle něj by Česká republika měla prosazovat na úrovni EU zachování prostředků na kohezní politiku. Finanční a ekonomická krize významně ovlivňuje podobu návrhu víceletého finančního rámce (VFR) EU na období 2014 – 2020. „Špatnou zprávou je, že některé z členských států EU zadlužovací trajektorií vytvořily dluh tak objemný a jejich ekonomické možnosti tak přesahující, že v krátkém období není možné za normálního ekonomického a společenského chodu tento problém vyřešit,“ uvedl garant skupiny NERV Petr Zahradník.Navíc, restriktivní a úsporná rozpočtová opatření mohou též krátkodobě přispět k dalšímu podvázání ekonomické výkonnosti s důsledky na nezaměstnanost do té míry, že špatná fiskální disciplína se ještě prohloubí. V EU navíc složitost řešení nadměrného dluhového zatížení jedné členské země nutně ovlivňuje výkonnost ekonomik ostatních. Negativní růstové vyhlídky přispívají k vyšší poptávce po zdrojích VFR ze strany problémových zemí. Současně pozice čistých plátců má tendenci zesilovat se a upevňovat. Tlak bude vytvořen na existenci účelových aliancí spojenců s obdobnými zájmy napříč celou EU. Pro problémové země bude výhodné získávání prostředků i návratného typu, neboť díky tlaku na finančních trzích jsou jejich náklady na financování příliš vysoké. „Komparativní výhodou pro Českou republiku by mohlo být akceptování makroekonomických podmínek čerpání z důvodu jejich předpokládaného příznivého naplňování,“ doplnil Zahradník.

 

Zájmy České republiky podle NERV ve vztahu k jednotlivým návrhům VFR: