hhh

Za neproplacení dotací z EU může Liška, nikoliv Dobeš

Ivana HAslingerová

Evropská komise upozornila Ministerstvo školství na nedostatky, které se staly v letech 2008 a 2009, a uvedla, že dokud Ministerstvo školství nenapraví chyby, očekává se, že proplácení dotací EU se zastaví. Ano, je to velký problém pro naše již tak dosti finančně poddimenzované školství. Není to ale chyba, kterou zavinil současný ministr školství Josef Dobeš, ale předseda Strany Zelených Ondřej Liška, který byl v těchto letech ministrem. Pan premiér nám k tomuto Liškovu, diplomaticky řečeno, "opomenutí" sdělil:

"Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš mi objasnil auditem vytýkané problémy, které se týkají operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Je skutečností, že většina z těchto problémů spadá do let 2008 – 2009. Vzniklé problémy týkající se současné vlády jdou na vrub především některým krajům. Zdůraznil jsem panu ministrovi nutnost vyřešit všechny tyto problémy do dubna letošního roku, aby nedošlo k zastavení proplácení prostředků pro tento operační program. To mi bylo jednoznačně přislíbeno. Považoval jsem také za důležité upozornit pana ministra na nutnost personální stability, která úzce souvisí s dobrou administrací tohoto operačního programu."

Proč pan premiér taktně zamlčel pravého viníka a jen okrajově se zmínil o létech, kdy Liška vládl Ministerstvu školství, je otázkou. Proč nebrání svou vládu a nepoukáže už konečně na to, že většinu problémů, včetně tohoto, přebral po zelené vládě pana Bursíka, kterému z nepochopitelných důvodů pan Topolánek ustupoval jako malé děcko. Proč tento šlendrián Zelených kryje a neokřikne novináře, kteří štvou, aby odvolal chudáka Josefa Dobeše, který za budoucí miliardové ztráty zodpovědný není? Proč pan premiér nezahřmí, že by za tento šlendrián měl být předchozí ministr postaven před soud a sdělovací prostředky by se měly už konečně probudit a přestat štvát proti tomu, kdo se snaží tento Liškův zločin na našem školství napravit. Cožpak si neuvědomuje, že tím hází špínu na svou vlastní vládu a tím potažmo sám na sebe, že neumí vybrat dobré ministry?