hhh

Vojtěch Filip a Kim Čong-il aneb trestní oznámení a stejný metr

František Matějka

vojtech_filip.pngVojtěch Filip provedl něco, co je podle mě ve svých důsledcích pro miliony žijících lidí horší, než když máte na zdi svého obýváku svastiku nebo sbíráte nacistické odznaky. Je čas zjistit, jak to vidí tento stát.

§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka:
(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka:
Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Výše uvedené paragrafy trestního zákoníku se staly již mnohokrát prostředkem perzekuce názorů občanů České republiky. Stačí sdílet muziku na Facebooku nebo mít doma knihy nebo obrázky, které už zase nejsou povolené. Jsem odpůrcem podobných zákonných norem, protože šlapou po svobodě projevu a v rámci presumpce viny postihují plošně všechny, aniž by byla někomu konkrétnímu způsobena skutečná újma a ten se sám cítil být postižen na svých právech a bránil se u soudu. Když už tu ovšem takové zákonné normy máme (snad jen dočasně), je načase využít je také v obráceném gardu a zjistit, jak si náš stát poradí s aplikací stejného metru. Berte to jako takový malý vánoční dárek pro všechny, kteří to vidí podobně. Podávám proto trestní oznámení na pana Filipa:

Trestní oznámení

Adresát:
Policie České republiky
cestou postoupení
Nejvyšším státním zastupitelstvím
Jezuitská 4, Brno, PSČ 660 55 

Podávám tímto trestní oznámení na předsedu Komunistické strany Čech a Moravy a poslance Parlamentu České republiky Vojtěcha Filipa pro trestný čin, spáchaný podle § 404 Zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník.

Odůvodnění: Na základě informací zveřejněných médii se domnívám, že jmenovaný se tohoto jednání dopustil svou kondolencí ke smrti komunistického vůdce Severní Koreje Kim Čong-ila. Cituji její obsah:

„Vážený soudruhu, se zármutkem v srdci jsem přijal smutné zprávy, že Kim Čong-il, velký vůdce Vaší země, zemřel. Velmi jsme si vážili Kim Čong-ila, jenž se obětoval, aby přinesl blaho korejskému lidu, zajistil bezpečnost KLDR a dosáhl mírového sjednocení Koreje. Komunistická strana Čech a Moravy pevně věří, že Korejská strana práce překoná nynější smutek a nadále povede hrdinný boj korejského lidu za obranu socialismu ve Vaší krásné zemi. Přijměte, prosím, můj soudružský pozdrav.“

Dovoluji si poukázat na Zákon č. 198/1993 Sb. ze dne 9. července 1993 o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Tento zákon stanoví, že Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému. V této souvislosti konstatuji, že Vojtěch Filip byl v období před rokem 1989 členem této politické strany, která aktivně spolupracovala s komunistickou Korejskou stranou práce. Zatímco po změně systému u nás došlo k označení protiprávnosti komunistického režimu, v Korejské lidově demokratické republice se nic takového nestalo a vedení státu tam postupuje vůči občanům nadále v souladu s ideologií, jejíž podpora je na území České republiky trestná. Těchto faktů si v době napsání výše citovaných slov musel být Vojtěch Filip vědom minimálně z důvodu svého členství v KSČ, kdy se na zločinném systému osobně podílel, ale i svého současného postavení poslance České republiky.

Korejská lidově demokratická republika je ovládána nedemokratickým systémem, který perzekuuje vlastní občany a programově popírá svobodu slova a za její projev své občany trestá. Hlavní vůdčí osobou tohoto systému byl do své smrti právě předseda Výboru národní obrany Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší velitel Korejské lidové armády a generální tajemník Ústředního výboru Korejské strany práce, Kim Čong-il. Nebylo možné, aby se výše uvedené dělo bez jeho vědomí, souhlasu a přímé účasti.

Přes výše uvedené Vojtěch Filip vyslovuje ve svém kondolenčním textu přesvědčení, že Korejská strana práce, které byl Kim Čong-il hlavním představitelem, překoná nynější smutek a nadále povede hrdinný boj korejského lidu za obranu socialismu. Těmito slovy se dle mého názoru Vojtěch Filip dopustil projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem se domnívám, že tímto jednáním byla naplněna skutková podstata trestného činu podle § 404, Zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník

Žádám, abych byl v souladu s ustanovením § 158 odst. 2), Zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení tohoto oznámení vyrozuměn o učiněných opatřeních.

František Matějka
Moskevská 3058/7
43401 Most
Česká republika

V Mostě dne 24.12.2011

DŮLEŽITÉ DOPLNĚNÍ 27.12.2011 ve 12:10 - Jestliže jsou dnes lidé perzekvováni a zavíráni na pouhý projev sympatií - a to jsou, nevidím jediný důvod, proč by se měl stejný metr vyhnout Vojtěchu Filipovi. Pokud to nakonec někoho konečně trkne, ujme se změny zákona a za projev sympatií nebude postihován nikdo, pak můj čas nebyl promarněný. (blog idnes)