Kulturně-hospodářská revue Fragmenty, ročník XII, červenec 2008                  Revue Fragmenty je denně aktualizovaná, tisková podoba je její podmnožinou.

 

 

NOVINKY

CENÍK inzerce

ANOTACE

HLAVNÍ STRANA

Perspektivy ekonomikyZdravotní politikaNF Klausových

 

 

Dubnové číslo revue klikněte na obrázek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konec světa je už tady – podniky musejí předregistrovat chemikálie

Ivana Haslingerová

Na základě nařízení Evropské unie REACH o registraci, hodnocení, povolování a omezování některých chemikálií po 1. prosinci 2008  nesmějí společnosti, které předběžnou registraci chemické látky neprovedou, pokračovat v její výrobě nebo dovozu, dokud neprovedou úplnou registraci. Ať již si o tomto nehorázném zásahu Evropské unie do podnikání u nás myslíme cokoliv, třeba to, co pan prezident v článku "Václav Klaus: "Nastal konec světa!", naši podnikatelé budou muset začít registrovat chemické látky, které vyrábějí či používají. Aby věděli, jak na to, kde se registrovat a co všechno zaregistrovat, uspořádaly CzechInvest, AFI a Svaz chemického průmyslu seminář seznamující investory s dopady tohoto nařízení Evropské unie. Podnikatelé se na něm dozvěděli, že od 1. června 2008 dostanou  možnost předběžně registrovat asi 30 tisíc chemických látek, které se dnes běžně používají v ekonomikách Evropské unie. Tyto látky musejí být předregistrované do 1. prosince letošního roku. Evropská agentura pro chemické látky odhaduje, že se jí z celé EU nashromáždí na 180 tisíc žádostí o předběžnou registraci. Tu musejí provést desítky tisíc producentů, dovozců nebo některých zpracovatelů chemických látek, pokud je chtějí dál bez přerušení vyrábět nebo importovat. Povinnost mít schválenou registrační dokumentaci se vztahuje na všechny právnické osoby, které vyrábějí nebo dovážejí více než tunu jednotlivých chemikálií ročně.

"Jsem ubezpečen, že u poslanců EP převládá pocit své nadřazenosti nad národními parlamenty. Poslanci nabyli dojmu, že jsou víc, než jsme my, normální smrtelníci. Odpovědnost schvalování takových nesmyslů jako REACH je ale nekonečná. Jako přísný ekonom bych se chtěl profesorsky podívat na metodologii všech výpočtů. Vsadil bych se, že uvedená čísla budou o jeden až dva řády níže. Jeden ze základních termínů ekonomie jsou "náklady" a kdybychom dali peníze za REACH jinam, přinesou lepší benefit," říká o REACHu Václav Klaus

Podle europoslance Jana Zahradila je REACH postaven na principu presumce viny neboli na principu předběžné opatrnosti. Každá chemická látka už tím, že existuje, je podle něj vinna záporným působením na společnost a je potřeba prokázat její nevinu. O REACHu se píše jako o nesložitějším legislativním návrhu EU vůbec. Bylo předloženo několik tisíc pozměňovacích návrhů, hlasovalo se o tom  přes 12 hodin. Návrh byl nakonec přijat poměrem 2:1 - 407 poslanců bylo pro, 155 proti a 41 se zdrželo hlasování.

„REACH se vedle výrobců a dovozců chemických látek týká i některých jejich zpracovatelů. Nové nařízení se tak dotýká i části investorů, jejichž projekty pro Českou republiku zprostředkovala agentura CzechInvest. Proto jsme setkání pořádali,“ vysvětlila na semináři Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest. „Tento seminář byl příkladem naší následné péče AfterCare, kterou agentura CzechInvest poskytuje investorům, kteří už v České republice podnikají.“

 

 EU produkuje 34 % chemikálií světa, což činí 2,5 % jejího rozpočtu. Přitom 95 % produkce vytvářejí malé a střední podniky. V EU je v chemickém průmyslu zaměstnáno 1,7 mil. lidí, další tři miliony nepřímo. Před rokem 1981 bylo na trhu 30 000 látek a do roku 2005 vzniklo 30 000 nových a 4000 meziproduktů. Dopady vzniklé zavedením REACHu se  budou pohybovat v desítkách miliard €. Podle Severské rady budou chemické podniky nuceny investovat do tohoto projektu 28 mld. €. Řada podniků zmizí proto z trhu a vzroste nezaměstnanost a rovněž ceny produktů. Podle Severské rady budou chemické podniky EU nuceny investovat do tohoto projektu 28 mld. €. Odpovědnost europoslanců za schvalování takových nesmyslů jako REACH je podle prezidenta republiky nekonečná. 

"Já spolu s osmi kolegy z  ODS jsme byli proti REACHu z důvodů ekonomických, vědeckých, mezinárodně smluvních, kompetenčních, politicko-ideologických," říká Jan Zahradil

Jenže ostatní páni europoslanci jakoby neviděli, jak zavedení REACHu oslabí nejen ČR, ale celou EU. Jakoby neviděli, jak zdraží produkty všech evropských firem, jak budou světové firmy vyvážet své produkty mimo země EU, protože uvnitř společného trhu nebudou schopny konkurence, jak jejich modernizace bude zaostávat podobně, jak jsme to zažili, když jsme žili za železnou oponou. Oni mají totiž důležitější starosti. Náš eurokomisař Špidla  v rámci boje proti škodlivému záření podal dokonce iniciativně návrh "zákona na regulaci slunečního svitu" a není divu, že na takové podružnosti, jako na desítky miliard korun vyhozených oknem z rozpočtu nějaké vzdálené ČR nemá čas.

Ale to vše si můžeme už jen myslet. Norma je přijata a podnikatelům nezbývá než vyhodit stovky milionů a poslušně se registrovat, chtějí-li se pokusit vůbec přežít ve světové konkurenci, kde REACH nezavedli.

Co tedy mají podnikatelé podniknout:

Kdo by měl předběžnou registraci provést?
Všechny společnosti se sídlem v EU, které chemické látky v EU vyrábějí nebo je do EU dovážejí, by měly provést předběžnou registraci, pokud činí množství těchto látek alespoň jednu tunu ročně.

Proč mají společnosti předběžnou registraci provést?
Předběžná registrace je nutná, pokud společnosti vyrábějící nebo dovážející chemické látky chtějí využít prodloužených lhůt pro registraci, které se vztahují na většinu chemických látek, jež jsou v současnosti na trhu. Předběžná registrace umožňuje společnostem předložit úplnou dokumentaci pro registraci do roku 2010, 2013 nebo 2018, v závislosti na jednotlivých případech.

Co je předběžná registrace?
Předběžná registrace spočívá v předložení základních informací Evropské agentuře pro chemické látky: podrobné údaje o společnosti a název dotčené chemické látky. Předběžná registrace je zdarma.

Když to neudělám?
Společnosti, které předběžnou registraci chemické látky neprovedou, nesmí po 1. prosinci 2008 pokračovat v její výrobě nebo dovozu, dokud neprovedou úplnou registraci u ECHA

Více podrobností o směrnici REACH na stránkách Evropské agentury pro chemické látky (ECHA): www.echa.eu