hhh


Z dluhové pasti do propasti

Jan Preclík, Česká manažerská asociace

Na XI. Fóru Zlaté koruny byla na pořadu korupce. Téma bylo a je trvalé a v naší republice asi zatím neřešitelné. Ekonomika čekala na oživení, ale vývoj ukazuje spíš na nástup druhého a hlubšího dna krize - tzv. W. Proč nás to překvapuje? V únoru 2009 lídři evropských států nastínili plán proti finanční krizi. Měla se zvýšit kontrola nad finančními trhy a nad rizikovými fondy. Měla být nastavena pravidla pro ratingové agentury a světovým hlídačem, mnohem přísnějším, se měl stát MMF. Co se povedlo? Minimum, a pokud by nebylo negativně zasáhnuto na rating USA, tak bychom se i nadále ukájeli na nevyužitelných hodnoceních.

Autor při návštěvě stavby pražského tunelu Blanka

K tomu přibydou zaplacené audity, které popisují skutečný stav hospodaření firem tak, že jsou milosrdné a auditor nepostižitelný. Co je ale pozitivní, že jsou v naší zemi reální vizionáři a sofistikovaní podnikatelé, kteří byli připraveni a krizi zvládají. Když se podíváme zpět do výsledků soutěže Manažer roku 2008, 9, 10 najdeme tam firmy,které jsou řízeny a vlastněny odpovědnými vlastníky a profesionálními manažery. Překvapivě tyto firmy jsou úspěšné u největších dlužníků (USA, Španělsko, Austrálie) i věřitelů (Japonsko, Čína, Německo) ve světě. Tak kde je know-how krizovéhomanagementu?

Co nám Zlatá koruna přináší? Určitě setkání s chytrými lidmi, aktualizaci informací o stavu naší ekonomiky a otevřenost přednášek i diskuse. Z ČMA se jí účastnili čestný prezident Ladislav Macka, ředitelka Správní kanceláře Dagmar Macháčková a člen výboru Tomáš Macků.

Líbil se mi úvod ředitele Zlaté koruny Pavla Doležala. Použil slova feldkuráta Katze „To se nám to hodovalo“. V tomto duchu se nesla většina diskusí. Národ je překvapivě na krizi připraven. Přesto 70% z nás očekává snížení životní úrovně a nevěří, že krize v Evropě se dá zastavit. Ministr financí Miroslav Kalousek nastínil možný vývoj v ČR včetně „černé vize“. Má jeden recept na pozitivní zlom: zvyšovat efektivitu všech činností a snižovat náklady. „Musíme začít žít za své.“ Chce to osobní zodpovědnost a nespoléhat na druhé. Je na nás, jestli budeme za sebe rozhodovat my nebo o nás naši věřitelé. Hlavním rizikem špatného stavu u nás jsou především politici a jejich zbabělost a útěk před zodpovědností. Pak ministr odletěl do Bruselu, jak řekl „vstříc dalším dobrým zprávám“.

Miloš Zeman se ztotožňuje s největší vinou politiků. Je ale mnoho dalších negativních faktorů, které jim to umožňují nebo dokonce podporují. Ratingové agentury a auditory označil výstižně za bandu podvodníků. Doporučuje výnosy z úspor nepouštět do spotřeby nebo splácení dluhů, ale do investic, které přinesou zvýšení HDP a výnosy z HDP použít na splácení dluhů.

Další přednášející se dotýkali současné problematiky a budoucího vývoje z mnoha aspektů. Naše zranitelnost je v exportu (84% z toho EU 80%). Překvapivé je to, kdo v EU má největší zápornou bilanci – Španělsko, Francie, Itálie, Balkán a také (zlepšující se) Velká Británie. Kdo tu Evropu zachrání? Německo a Skandinávie? Bude Německo ochotno po „hluboké“ sanaci bývalé NDR zachraňovat Evropu? Export je pro nás zdrojem zisků ale i ztrát. Proč ztrát? Mění se jeho struktura – rostou služby s nízkou přidanou hodnotou na úkor výroby. To současně ovlivňuje výzkum, vývoj a inovace, kde jsou budoucí zdroje konkurenceschopných výrobků.

Státní dluh ale stále roste. Pokud se nevzpamatují politici a nepostaví se do čela restrukturalizace naší společnosti, porostou dluhy dál. Bohužel „většina našich politiků žije od voleb do voleb“. Co od toho lze očekávat? V této chvíli neumíme kvalifikovaně sestavit projekt oživení a budoucí prosperity. Ale hlavně není nikdo, kdo by chtěl a byl schopen tuto rekonvalescenci prosadit, realizovat a udržet.

Petr Mach přednesl zajímavý návrh ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu na každý rok po vzoru Švýcarska a Německa. Zajímavé byly varianty evropského vývoje, které přednesl Aleš Michl.
Většinu vystoupení naleznete na http://www.zlatakoruna.info/forum-11-program. Nastejné adrese je i videozáznam z konference. Očekáváme i oficiální tiskovou zprávu.
Doporučuji seznamte se s ní a zamyslet se nad ní. Možná Vám bude něco z toho užitečné. Já si to přečtu později. Osobně pokládám čas strávený na Zlaté koruně za užitečný a zajímavý. Dopisuji tuto informaci na křídle letadla a odlétám. Věřím, že příště uslyšíme lepšízprávy.

Autot je předsedou Hodnotitelské komise soutěže Manažer roku, člen výboru ČMA a člena Rady expertů ČMA