hhh

ČR vykazuje nižší produktivitu než Řecko či Slovensko

Petr König

Dne 1.12.2011 proběhla v Senátu PČR celodenní konference pod názvem "Věda, management a lidské zdroje." Konferenci pořádala místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou Praha a Akademií věd ČR. Tato konference byla další v pořadí těch akcí stálé konference*, ve spolupráci Senátu PČR a akademické sféry, tedy především Akademie věd České republiky a v případě této akce i za pomoci vědců i studentů z VŠE v Praze. Konference se zabývala především záležitostmi nových směrů v řízení lidských zdrojů, novými manažerskými technikami a směřovala k tomu, jak nastavit podmínky, které by pomohly rozvoji lidských zdrojů. Jde o podmínky, které by podporovaly jednak vzdělávání, ale také silnou motivaci lidí, loajalitu a tudíž zvýšení produktivity práce. „Problém, který se v této chvíli ukazuje, je, že česká ekonomika vykazuje nižší produktivitu práce, dokonce ve srovnání s Řeckem nebo Slovenskem, což se samozřejmě v této chvíli nemusí, ale už také může, projevovat v úrovni ekonomického rozvoje. Do budoucnosti se na úrovni růstu ekonomiky jistě projeví,“ je přesvědčena místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková. „Zásadní je, jak také vyplynulo z jedné z prezentací, že 80% lidí je ve stavu tzv. vnitřní výpovědi, tzn., že lidé nejsou angažováni ve své práci, nejsou loajální, nejsou motivováni pro práci a to je další překážka, ohrožující ekonomický růst do budoucnosti,“ dodává Gajdůšková. Ze závěrů konference vyplývá, že téma produktivity práce a chybějícího leadershipu - nedostávajících se vizí a perspektiv jsou jednou z věcí, které absentují ve firmách a proto je také velká část zaměstnanců tak velmi nízko motivovaných.
„Proto jsem se dohodla se spoluorganizátory, především s paní prof. Ing. Zuzanou Dvořákovou, CSc., garantkou odborného obsahu dnešní akce, že další konference, která by se mohla uskutečnit jež v dubnu 2012 se právě těchto témat dotkne,“ řekla místopředsedkyně Senátu PČR. Součástí konference byly i studentské prezentace mj. na téma: „Flexibilita trhu práce, měření, mezinárodní srovnání“, „Zaměstnávání osob 50+, situace v ČR a mezinárodní srovnání“ či „Talent management jako nástroj stabilizace klíčových zaměstnanců“.


* Stálá konference vznikla na základě podpisu memoranda o stálé konferenci mezi Senátem PČR a Akademií věd ČR dne 21.7.2011 v sídle Senátu PČR.