hhh

Šokující informace. Halík asi není kněz, říká Klausův Hájek

Lukáš Petřík

Vicekancléř prezidenta Petr Hájek ve své pracovně Vicekancléř prezidenta republiky Petr Hájek, který je římským katolíkem a je znám svými přátelskými vztahy s arcibiskupem Dominikem Dukou, poskytl ParlamentnímListům.cz rozhovor, ve kterém zpochybnil kněžské svěcení Tomáše Halíka.

* Co říkáte rozhovoru, který poskytl Tomáš Halík MF Dnes? Opřel se tam opět do prezidenta republiky a arcibiskupa Dominika Duky.

Je to skvělý rozhovor. Asi nejlepší, jaký kdy pan inženýr Halík poskytl. (více: Arcibiskup Duka vychází Klausovi vstříc až příliš, míní Halík)

* On je přece profesor...

Tvrdí on. To tvrzení má asi stejnou hodnotu, jako když o sobě prohlašuje, že jej kdysi tajně vysvětil kardinál Meisner, arcibiskup z Kolína nad Rýnem. Z naprosto důvěryhodných zdrojů vím, že je to lež. Pan kardinál se velmi divil, jak si mohl Tomáš Halík něco takového vymyslet. Tím vzniká nikoli nepodstatná otázka - kdo pana Halíka vysvětil, respektive zda vůbec svěcení má. Tedy je-li skutečně kněz, nebo jen běžný havlistický aktivista. (Tomáš Halík vyřčené tvrzení razantně odmítl. Kněžské svěcení prý má - viz ZDE)

* To pan kardinál skutečně řekl?

Jistě. V soukromém rozhovoru, za účasti více než jen čtyř očí. Soukromým rozhovorům pan Halík jistě věří. Tvrdí přece, že někteří biskupové, kteří poděkovali panu prezidentovi za jeho svatováclavský projev, mu v soukromém rozhovoru dali zapravdu v jeho útoku na prezidenta i českého primase arcibiskupa Duku. Ať tak, či tak, jedno panu Halíkovi přesto věřím - jeho patologickou nenávist k Václavu Klausovi. (Psali jsme: Halíku, jste neznaboh. Nemluvíte za Církev, vrací Hájek úder za Klause)

* Z čeho podle vás pramení?

Jen se dohaduji. Normální to ale není ani mezi jeho politickými soupeři. Bude to něco hlubšího. Třeba to ale souvisí s tím, co - opět soukromě - prohlásil významný církevní představitel, když byl náhodou přítomen mši, sloužené panem Halíkem: „Byl jsem zděšen z toho, co dělal u oltáře..."

* Co z toho vyvozujete?

Matně jsem si při tom vzpomněl na zděšení, které zažil papež Lev XIII. v roce 1886. Přihlížel děkovné mši a nad hlavou celebranta spatřil cosi tak hrozivého, že musel rychle odejít. Pak sestavil modlitbu ke sv. archandělu Michaelu, která od té doby - až do II. vatikánského koncilu - byla povinnou součástí modliteb po mši svaté. Prosí v ní „... ty pak, kníže vojska nebeského, svrhni Satana a jiné zlé duchy, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do propasti pekelné." Moc by mě zajímalo, zda by pan Halík byl ochoten tuto modlitbu dobrovolně zařadit po slavení eucharistie ve svém kostele. (K tématu: Na Hradě je patrný vliv katolíků, Hájkovy vzory křesťanské politiky: Ježíš, sv. Pavel a Benedikt XVI., Klausovský katolík udeřil: Halík je kacíř)

* Co říkáte tomu, jak se zastává muslimů?

Postoj k islámu jako takovému bych mu ani nevytýkal. Spíše mě děsí, jak v tom interview obhajuje expanzi muslimů do Evropy. Jak tvrdí, že nikoli oni, ale my se s nimi musíme „učit spolužití". To je od katolického kněze, za něhož se stále vydává, pozoruhodná formulace. Ale to už bych se vracel ke své předchozí odpovědi. Jinak je ten jeho rozhovor s Barborou Tachecí opravdu vynikající. Když třeba říká „...neprahnu po žádných postech ani politických, ani církevních." To si hned vzpomenu, jak svého času nevylučoval svou kandidaturu na českého prezidenta. Nebo jeho vlastní slova v knize rozhovorů, jak se snažil v devadesátých letech nabízet se arcibiskupu Vlkovi, aby ho prosadil do biskupské pozice jako člověka, který to bude s veřejností umět. Jeho velký přítel mu tehdy musel s lítostí říci, že to by český klérus neskousl. Prostě pan Halík je mimořádně pravdomluvný, mravný muž, pravý havlistický intelektuál - a tento rozhovor to konečně pěkně dokládá. Není nad kouzlo nechtěného. (REAKCE: Halíkův protiúder Hájkovi: Mluví jako Rudé právo. Samé lži)


ParlamentníListy.cz,
30.11.2011 14:49