hhh

Co je hlavním klíčem k úspěchu?

IVANA HASLINGEROVÁ

„Na co by nám byl úspěch, kdybychom byli soukromně nešťastní.“ Will Smith, americký herec

Na otázku, co je klíčem k úspěchu, se snažili v Malé galerii Pražského hradu odpovědět vrcholní manažeři nejúspěšnějších českých společností na  konferenci "Klíčové faktory úspěchu“. Konferenci pořádala v den slavnostního vyhlášení vítězů soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” 25. listopadu 2011 panevropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Přítomní manažeři přebrali večer ve Španělském sále Pražského hradu z rukou prezidenta republiky Václava Klause toto ocenění.

President společnosti Comenius KAREL MUZIKÁŘ vítá přítomné manažery. Zprava naslouchají Ladislav Minčič,  náměstek ministra financí, David VRBA, Generální ředitel 3M Česko, spol. s.r.o, Zdeněk PELC, Generální ředitel GZ DIGITAL MEDIA, a.s., MICHAELA CHALOUPKOVÁ, členka představensva a ředitelka nákupu ČEZ a.s., Jan ŽŮREK, řídící partner, KPMG Česká Republika s.r.o. a Luis Aneas FERNANDEZ, CEO Ifield Computer Consultancy Ltd.

Cílem soutěže je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit v ČR zaregistrované firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Systém vyhodnocení a stanovení pořadí v maximální míře využívá konkrétní znalosti širokého okruhu vybraných odborníků. Nominace proto vycházejí z osobních znalostí, zážitků, či zkušeností z období posledních dvanácti měsíců, získaných jak při profesionální činnosti, tak i ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty. Základním a jediným měřítkem konečného umístění je četnost nominací jednotlivými respondenty.

O slavnostní zahájení konference se postaral Ladislav Minčič, náměstek ministra financí Miroslava Kalouska, který musel nečekaně odjet do zahraničí.

"Obecně víme, co znamená úspěch pro firmu či manažera. Pro firmu jsou jeho ukazateli příjem, zisk, zhodnocení, rozšiřování podílu na trhu. V osobní rovině jde spíše o psychologické faktory, jako je prestiž, renomé, zadostiučinění. Každý jednotlivec navíc vnímá úspěch jinak. Jde ho proto vůbec změřit? Ne, ale cítíme ho. Cítíme vše, co se týká firmy či osoby jako celku. Větší problém nastane, když chceme hodnotit jednu danou akci či projekt. Jak tento jeden ukazatel očistit od ostatních vlivů? Jak to bude s jeho přínosy? Jaké kroky bude potřeba činit? Není to triviální," uvedl pan Minčič. Zdůraznil, že si vláda práce manažerů velice váží a ví, že jejich zásluhou existuje v ČR i v podmínkách krize v okolním světě období prosperity.

Chceme, aby kontakty podnikatelů a vlády sílily, a na naše ministerstvo máte dveře stále otevřeny,“ uvedl pan náměstek.  Naslouchá president Comenia dr. Karel Muzikář

Někteří řečníci se sice spíše snažili pochlubit výsledky svých společností než odpovědí na otázku, ale někteří vzali otázku presidenta Comenia Karla Muzikáře vážně a zaznělo několik zajímavých postřehů. A padly i netradiční pohledy na věc. Například, že klíčem k úspěchu je  být sexy, protože i v businessu prý funguje Darwinova evoluční teorie, podle níž by například páv neměl existovat, neboť neumí dobře ani létat ani běhat. Proč tu přesto stále je? Protože je sexy. A totéž platí i o společnostech. Naše automobilky prý mají celé haly, kde manažeři studují, jaký zvuk vydává zaklapnutí dveří a jaká je vůně uvnitř auta, aby bylo sexy. Naopak občané prý nechtějí létat British Airways, neboť sexy není. I když s Darwinovou teorií nesouhlasím a myslím si, že páva stvořil Bůh jen proto, aby byl krásný, a má proto právo existovat stejně jako každý z nás, je pravda, že v průmyslu má zřejmě uplatnění. Další netradiční názor, který padl byl ten, že klíčovým faktorem úspěchu je neúspěch, protože prožití neúspěchu je dialektickou podmínkou úspěchu. "Po revoluci jsem nebyl zvolen rektorem VŠE a nyní jsem strašně rád, že se to nestalo. Takže někdy i neúspěch je vlastně klika. Každý neúspěch positivně myslícího člověka velmi posiluje. Ne nadarmo asijské přísloví praví: "Procházej se, přemýšlej a bojuj," souhlasil Karel Muzikář. Neúspěch nás žene dál. Nesmíme si ovšem plést chyby s neúspěchy. Chybu lze prominout, ale stále neúspěšní lidé nemohou být ve vedení. Nepoučit se z neúspěchu je naopak zločinem.

Konference byla zakončena slavnostním obědem v přilehlém sále Malé galerie

Velmi netradiční pohled na možnost úspěchu, který si může dovolit kdokoliv i ten nejchudší, uvedl David Vrba. A není to vždy ani složité. Jde podle něj o zjednodušení výrobku, neboli INOVACI. Popsaný papír se sám vymaže, karta je ideální peněženka, lyže se sami navoskují... "Šanci mají firmy, které zvládnou džungli patentů. Zdroje jsou pro ně všude a inovovat se dá všude. Musí se využít všech zdrojů jako v Apollu. Dá se využívat věcí i z jiných oborů nebo použít inspirace z přírody. Každý výrobek má svou DNA a dá se inovovat. Nebo chytře kombinovat s jiným, například teploměr s dudlíkm. Je to o nastavení myšlení firem. Inovace by se měla učit na vysokých školách. Speciálně v krizích je inovace nejdůležitější. Pokud si definujeme úspěch ve tvaru pyramidy, pak zjistíme, že uspěšnou firmu dělají tři fakory: Ethics, Innovation, Education. Pokud jeden nefunguje, je to konec," uzavřel pan Vrba.

Pak již padaly očekávané předpoklady pro úspěch v podnikání, jako je víra v úspěch, positivní myšlení, odvaha, pracovitost, výběr lidí, pokora a také být v pravý okamžik na tom správném místě. Podle Michaely Chaloupkové musí být člověk sice nejen ve správný okamžik na správném místě, ale musí být na to připraven, neboli musí být o krok dopředu, aby tento okamžik mohl správně využít.

Druhý panel přednášek moderoval Petr KUŽEL, president Hospodářské komory ČR. Vpravo naslouchají: Petr RAFAJ, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Tomáš BŘEZINA, předseda představenstva BEST, a.s., Sanjiv SURI, prezident Zátiší Catering Group, a.s., Petr ŽALUDA, předseda představenstva a generální ředitel, České dráhy, a.s., Roman MUŽÍK, jednatek AVE CZ Odpadové hospodářství, s.r.o., a Weston STACEY, výkonný ředitel American Chamber of Commerce

Byla rovněž zdůrazněna  důležitá role vůdce společnosti, který musí mít pevný etický kompas a schopnost udělat nepříjemná rozhodnutí a k tomu musí mít emocionální sebedůvěruNesmí se ale stát kultem. Kult vůdce táhne firmu dolů. Důležitá je schopnost vůdce nadchnout se pro vizi, získat přesvědčení, umět řídit konflikty a dělat nepopulární opatření, delegovat rozhodnutí na ostatní a kontrolovat vlastní pokušení.

Odpověďmi všech řečníků na to, co je klíčem úspěchu firem, se jako zlatá nit vinul názor, že k úspěchu je nutné mít jasně stanovený cíl a strategii. Dosáhnout cíle  lze jen s dobrým týmem sestaveným z kvalitních spolupracovníků. Podle některých je výběr lidí dokonce zcela kritickým faktorem úspěchu, protože lidé jsou ti, kteří, jak správně říká nejuspěšnější podnikatel Bill Gates, umožňují strategické cíle rozzářit do síly betlémské hvězdy.  Nejdůležitějším faktorem úspěchu 21. století bude proto správná práce s lidmi. Neplatí, že kdo je lidský, je měkký. Úspěch ve 21. století budou mít firmy, jejichž zaměstnance mají firmy rádi. V blízké budoucnosti budou mít na trhu převahu ty firmy, jejichž správa intelektuálního kapitálu je kvalitnější, a to bez ohledu na to, kde se dnes nacházejí. Neboli k dosažení úspěchu je nezbytná otevřená komunikace mezi týmem kvalitních lidí, stanovení správných cílů a strategie jak jich v praxi dosáhnout. Bez strategie dovnitř i navenek firmy není úspěchu. Někteří ji považují dokonce za prvořadou k dosažení úspěchu. Každý člen týmu musí znát své cíle a kariérní postup. Všechny schopnosti jsou ale k ničemu, pokud neexistuje vůle. Nesmí se podceňovat ani vliv médií.

Karel Muzikář vše shrnul, že jak tak všechny pány manažery poslouchá, tak "Nejlepší je být nejlepší, The Best is to be the Best"

Co bylo překvapivé proti situaci v minulých letech, že přítomní manažeři se zamýšleli nad otázkou, zda má být měřítkem pro přijetí zaměstnance věk a kupodivu se vesměs shodovali, že to mají být především znalosti a nikoliv věk. Že fyzická výkonnost je sice největší do 40 let, ale zkušenosti a znalosti jsou neméně důležité.

A co nesmím zapomenout, úspěšní manažeři se shodovali v tom, že k úspěchu v práci je nesmírně důležité šťastné rodinné zázemí. Není-li člověk šťastný, je mu úspěch lhostejný a také podle toho vypadá jeho pracovní úsilí a výsledek.

Úspěch firem spočívá na úspěších zeměneboť bez úspěchu země nemohou být bohaté firmy. Úspěchem ČR bylo, že vznikla tržní ekonomika. Jejím neúspěchem byla příliš drahá transformace bank a morální hazard ve zdravotnictví tím, že se systematický deficit nesystémově zakazuje. Také je problémem  soudní systém, v němž neexistuje vynutitelnost práva. "Státu dáváme daně, ale nic od něj nedostáváme," stěžovali si někteří. A nemysleli tím peníze. To, co osvíceným vládcům umožňuje úspěch, jsou správné informace. Podnikatelům by proto pomohla propagace ČR vládou, aby ostatní země o nás a tím i o nich dostaly správné informace. Zaznělo rovněž, že nám chybí národní hrdost, přitom nejsme hloupí a neděláme všechno jen špatně.

"U podnikatelů i v politice je nezbytný nejen profesionální ale  i osobní příklad. Osobní hodnoty budou mít stále více značku. Každý máme "osobní značku". Ani v politice nemůže každý řídit cokoliv. Zatím to u nás příliš neplatí. V makroekonomických úvahách bychom měli využívat toho, co dělají jiné země," uvedl v diskusi slovenský velvyslanec Peter Brňo

Největší překážkou lidského štěstí je, že chceme být šťastni příliš. Nicméně úspěch existuje a je součástí našeho života, neboť i hezké auto může být úspěch. Fundamentem úspěchu je talent a vzděláníDůležitá je též komunikacevztah k lidem, spolupracovníkům, klientům, obchodním partnerům, politickým i sociálním partnerům. Je nutné snažit se pochopit jejich situaci i osobní potřeby. Důležitý je i osobní příklad a to jak profesionální tak lidský. Abychom byli úspěšní, musíme se učit z minulosti, musíme jít vpřed, nezastavit se ale přemýšlet. Co se zdálo úspěchem v minulosti, nemusí tak vypadat v přítomnosti. Otázkou také je, jak se vyrovnat s globalizací. Hlavní pravidlo pro přežití v globálním světě bude podle manažerů: "Být stále na vlně".