hhh

Pražský komorní balet uvede premiéru Mono no aware

Ladislava Jandová

První premiérou Pražského komorního baletu v sezoně 2011/2012 bude choreografie Hany Turečkové „Mono no aware“ (Na hranici krásy) na hudbu G.F.Händela a Štěpána Polanského. Premiéra se uskuteční 11. prosince 2011 od 20 hodin na Nové scéně Národního divadla v Praze v rámci komponovaného večera PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET A HOSTÉ. Vedle Pražského komorního baletu se představí umělecké soubory DekkaDancers s choreografií Nevyřčené ticho Tomáše Rychetského a Balet Bratislava s nejnovější choreografií Mária Radačovského.

Od konce září studují členové Pražského komorního baletu novou choreografii Hany Turečkové. Vedle sólistů Pražského komorního baletu (Lenka Bílková, Denisa Kubášová, Ivana Sikorová a David Stránský) choreografii nastudují hosté Tomáš Červinka a Jakub Sedláček. Choreografka Hana Turečková pozvala k hudební spolupráci Štěpána Polanského. K vytvoření scénografie a light designu byl osloven renomovaný německý umělec Marcus Selg a návrh kostýmů bude realizován ve spolupráci s Ateliérem LaFormela Antonína Soukupa.

Název choreografie je odvozen od termínu „mono no aware“, který se objevuje v japonské literatuře a lze ho volně přeložit jako autentický povzdech bytosti. Jedná se o schopnost velké citlivosti, o uvědomění si krásy a pomíjivosti estetického předmětu nebo bytosti, jejíž ztělesněním je v Japonské tradici například krátké trvání sakurového květu. Je to jakýsi „výkřik duše“, vyřčením úžasu nad pomíjivou křehkostí nádherných lidských snů, ale i nad prchavostí, bolestí, stárnutím a často zvrhlou, neodbytnou žádostivostí, i nad všudypřítomným zánikem a rozkladem. Hana Turečková k choreografii uvádí:

„Troufám si říct, že pocity marnosti, neuchopitelnosti, zároveň krásy a jedinečnosti provází lidstvo od jeho počátků, od chvíle, kdy si člověk dokázal krásu uvědomit a procítit a kdy poprvé zakusil bolest z její ztráty a prchavosti…. Svůj projekt vnímám především jako smělý pokus o zachycení těchto pocitů pohybem, tancem, gestem, výrazem, prožitkem... Velkou inspirací a podnětem k jeho vytvoření pro mě bylo osobní setkání s Markusem Selgem, stejně jako účast na tanečním workshopu stylu butó s geniální japonskou butó tanečnicí Sumako Koseki. Její výklad, pojetí a ztvárnění krásy byl pro mě nevšedním zážitek a podnětem k rozvíjení jejích i mých vlastních myšlenek a pocitů.…“.

Sdružení profesionálních umělců DekkaDancers (Tom Rychetský, Viktor Konvalinka a Pavel Hejný) uvede úspěšnou choreografii „Nevyřčené ticho“ od Toma Rychetského na hudbu Leoše Janáčka. Inspirace klavírní sonátou „Z ulice“ na motivy studentské tragédie z roku 1905, vedla k vytvoření intimní niterné miniatury pro jednoho muže a tři ženy. Ve vysoké interpretační kvalitě zatančí tanečníci DekkaDancers (zároveň sólisté baletu Národního divadla v Praze (Zuzana Susová, první sólo ND, Klára Jelínková, Kristýna Němečková a Tomáš Kopecký). Scénu k choreografii vytvořil Milan Cais

(Tata/Bojs), kostýmy Roman Šolc, light design Daniel Tesař a hudební spolupráce se ujal Ondřej Urban.
Komponovaný večer uzavře slovenský host, soubor Balet Bratislava se svou nejnovější choreografií od Mária Radačovského na hudbu Frédérica Chopina. Balet Bratislava se poprvé představí divákům v Praze s premiérou „Tři duety“. Choreografii zatančí sólisté Klaudia Bittererová, Katarína Kaanová, Veronika Hollá, Dan Datcu, Dominik Vačok a Tamás Csizmadia.

Balet Bratislava je nezávislý taneční soubor zaměřený na neoklasiku. Soubor vznikl na jaře 2011 s cílem přinášet profesionální a umělecky kvalitní inscenace a stát se respektovaným souborem v mezinárodním kontextu. Balet Bratislava plánuje kvalitními tanečními produkcemi zaujmout na Slovensku i v zahraničí, na významných uměleckých festivalech. Uměleckým ředitelem Baletu Bratislava je Mário Radačovský.

Více informací: www.balet-praha.cz