hhh

Cena kvality v sociální péči za rok 2010

Kateřina Mazlová

Ve středu 9. listopadu 2011 ve 14 hodin budou v prostorách Senátu Parlamentu České republiky oceněni vítězové 6. ročníku celostátní soutěže o nejkvalitnějšího poskytovatele sociálních služeb Cena kvality v sociální péči za rok 2010. Záštitu nad letošním ročníkem převzali ředitel odboru meziresortních záležitostí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a předseda Rady kvality JUDr. Ing. Robert Szurman,  ředitel Národního informačního střediska podpory kvality Ing. Pavel Ryšánek, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku senátu Parlamentu ČR RNDr. Alena Palečková, ministr práce a sociálních věci Dr. Ing. Jaromír Drábek a člen Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku senátu Parlamentu ČR PhDr. Pavel Čáslava. Do letošního ročníku bylo přihlášeno více než devadesát zařízení a jednotlivců, z nichž po dvoukolovém hodnocení a místním šetření vzešli vítězové, které oceníme 9. 11. 2011 v Senátu PČR. Redakce časopisu Ošetřovatelská péče ve spolupráci se Senátem PČR a Radou kvality ČR vyhlásí a ocení vítěze v následujících kategoriích:

 

Cena kvality pro poskytovatele pobytových sociálních služeb pro seniory

Oblastní charita Brno, Domov pokojného stáří Kamenná, Brno

 

Cena kvality pro poskytovatele terénních sociálních služeb pro seniory

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro děti

Slezská diakonie, Poradna rané péče MATANA, Krnov

 

Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením

Domov sv. Anežky, o.p.s. , Týn nad Vltavou

Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Slezská diakonie, BETHEL Karviná, azylový dům

 

V kategorii Cena sympatie budou oceněny dámy Miloslava Machovcová, ředitelka Farní charity Neratovice, Emilie Třísková, ředitelka Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, Zdena Kolouchová, ergoterapeutka a pečovatelka v Domě domácí péče Samopše, Marie Šimková, pracovnice v sociálních službách v přímé obslužné péči, Sociální služby pro seniory Olomouca Zdena Nečasová, dnes v důchodu, zakládající a vedoucí pobočky Domova Naděje Brno Řečkovice.